Hussein Mwinyi

Last updated on 2013-11-20T01:24+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Hussein Mwinyi alisema : “Hakuna asiejua mwaka mpya ule wa kawaida na siku ya mwaka mpya ikifika basi kila mtu anajua lakini kwa bahati mbaya sana mwaka mpya wa Kiislamu watu wengi hawautambui,” External link

habarileo Monday, August 1, 2022 11:01:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nina imani kwamba washiriki wote hao watafurahia fursa walioipata ya kushiriki mafunzo hayo ambayo yametayarishwa ili yakidhi mahitaji ya kazi zao na muda walionao. Nawahimiza washiriki wote waitumie vizuri nafasi hiyo,” External link

habarileo Sunday, July 31, 2022 11:30:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "The modern district hospital with all the essential facilities is coming here; we have constructed storey-building schools in other areas; it's now the turn of Tumbatu to have similar schools and tarmac roads before becoming a fully-fledged district," External link

allafrica Tuesday, July 26, 2022 8:42:00 PM EAT

Hussein Mwinyi told : "To a large extent, Oman has been able to support Zanzibar in improving various development projects including health, education and other projects like the reconstruction of the House of Wonders (Beit al ajab building)," External link

allafrica Tuesday, July 26, 2022 8:42:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Taasisi ya Mkapa kushirikiana na serikali kwenye eneo la afya, ushirikiano mzuri uliopo ukaendelea kuimarishwa, nafarijika mjadala uliofunguliwa jana (juzi) na yote yanayohusu serikali nimeyachukua na tutayafanyia kazi yanaimarisha misingi ya kuaminiana na kutegemeana sekta binafsi na umma,” External link

habarileo Friday, July 15, 2022 11:49:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kila mmoja wetu kwa nafasi yake awe ni mlinzi wa amani. Tuendelee kudumisha amani kwani haina mbadala, amani ndio msingi mkuu wa mafanikio tunayozidi kuyapata,” External link

habarileo Monday, July 11, 2022 8:52:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kwa kipindi cha miezi 19 baina ya Novemba 2020 hadi Mei mwaka huu, jumla ya miradi 136 yenye thamani ya dola bilioni 1.4 imewekezwa Zanzibar ambayo inatarajiwa kutoa ajira 9,000,” External link

habarileo Friday, June 24, 2022 11:45:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Baba wa Taifa aliamini katika msingi wa utawala bora, alikuwa na tabia njema, upole, ucheshi, mlezi na mwalimu bora, hekima yake ilisaidia katika kujenga umoja na mshikamano wa Taifa. Kwa kushirikiana na Mzee Abeid Amani Karume walisimamisha nguzo imara za Taifa,” External link

habarileo Sunday, April 24, 2022 7:46:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hili ni jambo jema linalojenga misingi mizuri ya dini kwa vijana tangu wangali na umri mdogo na kuwafanya wakue wakiwa wameandaliwa vyema katika maisha ya ucha Mungu na kufanya mambo ya kheri,” External link

habarileo Monday, April 11, 2022 10:58:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We have to continue honouring our first leader, because he did a lot for Zanzibar," External link

allafrica Wednesday, April 6, 2022 10:19:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kwa hakika Watanzania tunaikumbuka kwa majonzi makubwa siku kama hii ya leo Machi 17, (jana) tulipopokea taarifa ya kifo chake. Vilevile tunakumbuka shughuli za maombolezo, ibada za kumuombea na namna ambavyo taifa lilivyokuwa limegubikwa na majonzi katika kufanya mazishi yake Chato Machi 26, mwaka jana,” External link

habarileo Friday, March 18, 2022 11:19:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tutakumbuka uongozi wake ulikuwa umetawaliwa na busara, umahiri na ujasiri tutaendelea kujifunza kutokana na historia yake kwa kutumia nadharia mbalimbali alizotuachia katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na ustawi wa jamii,” External link

habarileo Friday, March 18, 2022 11:19:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alieleza : “Kaulimbiu uliyokuja nayo (Rais Samia) baada ya kurithi kiti cha marehemu kwamba kazi iendelee inadhihirisha dhamira yako ya kuendeleza mambo mazuri aliyotuachia na viongozi waliotuongoza kabla yake,” External link

habarileo Friday, March 18, 2022 11:19:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hapa kuna upinzani kwa sababu bado kuna wafanyabiashara wengi hawataki fedha hii iende serikalini, wanataka bado waichukue wao, tunasema hii ni sheria haina mjadala... Lazima watu walipe VAT kwa matumizi ya bidhaa zote wanatumia,” External link

habarileo Tuesday, March 1, 2022 11:43:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hoteli zote karibu ya 600 zilizopo hapa Zanzibar, sidhani kama kuna hoteli inashindwa kulipa, tatizo linaweza kuwa kwa wafanyabishara wadogo wa madukani Tunasema tusigombane kwa hilo, tatafuta utaratibu wa watu walipe kwa awamu, lakini Sh 400,000 lazima ilipwe kwa sababu kifaa kile hakitolewi bure. Ukitumia kifaa hiki baada ya muda mfupi sisi tutaipata hiyo Sh 400,000, nawataka ZRB itengeneze utaratibu wa kuwalipisha kwa awamu,” External link

habarileo Tuesday, March 1, 2022 11:43:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hapa kuna upinzani kwa sababu bado kuna wafanyabiashara wengi hawataki fedha hii iende serikalini, wanataka bado waichukue wao, tunasema hii ni sheria haina mjadala... Lazima watu walipe VAT kwa matumizi ya bidhaa zote wanatumia,” External link

habarileo Tuesday, March 1, 2022 11:43:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hoteli zote karibu ya 600 zilizopo hapa Zanzibar, sidhani kama kuna hoteli inashindwa kulipa, tatizo linaweza kuwa kwa wafanyabishara wadogo wa madukani Tunasema tusigombane kwa hilo, tatafuta utaratibu wa watu walipe kwa awamu, lakini Sh 400,000 lazima ilipwe kwa sababu kifaa kile hakitolewi bure,” External link

habarileo Tuesday, March 1, 2022 11:43:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "When it comes to conducting Covid tests, there have always been a lot of problems, and you know all these tests were really invasive, but this is the first non-invasive test but also the first test of its kind in Africa. So for us, it's a huge success for Zanzibar," External link

AfricaNews-English Tuesday, February 22, 2022 4:40:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nataka niwajulishe wananchi matokeo ya utafiti uliofanywa wa mafuta na gesi unaonesha kipo kiwango kikubwa cha hazina ya mafuta na gesi katika visima vyote vilivyopo Unguja na Pemba,” External link

habarileo Sunday, February 20, 2022 10:12:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : “The pandemic has had an unprecedented impact on individuals, communities, and industries, in particular the travel industry. For this reason, we are pleased to collaborate with Sanimed, a subsidiary of IHC Group to launch these innovative EDE scanners in Zanzibar, to introduce greater efficiency for travelers coming through Zanzibar as a port of entry” External link

africanbusinessmagazine Wednesday, February 16, 2022 9:56:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Namuomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi, amin,” External link

habarileo Monday, February 14, 2022 1:25:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We have both good and poor performers but sincerely, women are doing better than men," External link

allafrica Monday, February 7, 2022 6:27:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We don't want to rush to court without sufficient evidence to build strong cases; but many cases on embezzlement of public resources are almost complete, they will soon be filed subject to availability of strong evidences," External link

allafrica Monday, February 7, 2022 6:27:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : "Bado changamoto za utendaji zipo siwezi kukataa, kuna watu hawajawajibika ipasavyo, kwa hiyo nataka niseme kati ya wateuliwa wapo wanaofanya vizuri na wapo ambao hawafanyi vizuri, na wasiofanya vizuri nitachukua hatua ya kufanya mabadiliko, hili wala siyo siri na bado kuna watu wengi serikalini hawajawajibika ipasavyo," External link

habarileo Thursday, February 3, 2022 6:40:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunaweza kutazama kushusha kodi tulizonazo, lakini tuangalie sukari inatoka wapi kwa mfano, nimepewa taarifa kuna sukari ya jirani hapa Msumbiji, Uganda, Zambia lakini watu bado wanataka kununua sukari ya Brazil, kutoka Brazil mpaka hapa usafiri bei kubwa sana na sukari yenyewe imeshakuwa bei kubwa, kwa hiyo tutazame hili la sukari ya karibu hapa kama itatuwezesha kuuza kwa bei nzuri kabla ya kupunguza ushuru,” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 10:31:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Bado changamoto za utendaji zipo siwezi kukataa, kuna watu hawajawajibika ipasavyo, kwa hiyo nataka niseme kati ya wateuliwa wapo wanaofanya vizuri na wapo ambao hawafanyi vizuri na hawa wasiofanya vizuri nitachukua hatua ya kufanya mabadiliko, hili wala siyo siri na bado kuna watu wengi serikalini hawajawajibika ipasavyo,” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 10:31:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunataka Zanzibar iwe eneo la utalii lakini utalii upi? Siyo utalii wa watalii wengi hawana fedha, wanaharibu mazingira tu, hatutaki utalii huo, tunataka utalii wa gharama kubwa kwa maana kwamba kitakachojengwa kiwe na thamani kubwa, watalii wanaokuja wawe wale wenye uwezo, kupunguza idadi ya watu, kupunguza uharibifu wa mazingira, lakini kipato cha serikali pamoja na wananchi kiwe kikubwa zaidi,” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 9:44:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunashukuru kwamba visiwa 10 vya kwanza tulivyovitangaza vimepata wawekezaji, serikali imepata fedha nzuri za awali, kisiwa kimoja mwekezaji ataweka Dola za Marekani milioni 80, mwingine Dola milioni 20, mwingine Dola milioni 40,” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 9:44:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alifafanua : “Sicho tulichosema, hakuna uwezekano huo, fedha hizo hazipo. Tukitazama kwenye kumbukumbu kama uliweka Sh milioni 30 na ulishachukua Sh milioni 15, unachodai ni Sh milioni 15, huwezi kudai Sh milioni 30 yote, itatoka wapi?” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 9:44:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Na uchumi hauji bila miradi ndio maana kila wakati tunazungumza miradi, iwe miradi ya bandari, ya airport, ya wapi kwa sababu ndio uchumi wa nchi. Kwa hiyo ni sahihi wale wanaotaka kusema serikali hii ni serikali ya miradi nawasahihisha kidogo tu, waseme serikali hii ni ya uchumi,” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 8:58:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunaomba itumieni vizuri idara hii,tufanye kazi,na kwa kutambua hilo tumeanzisha utaratibu wa kuwawezesha ndugu zetu walio nje kupata haki zote anazopata raia isopokuwa tu kwenye masuala ya kisiasa,” External link

habarileo Saturday, January 1, 2022 2:18:00 AM EAT

Hussein Mwinyi anasema : “Nitashirikiana na viongozi nitakaowateua na wananchi katika kufanikisha utekelezaji wa mipango ya maendeleo ikiwemo miongozo iliyotolewa na Ilani ya CCM ya mwaka 2020-2025, Dira ya Maendeleo ya Zanzibar ya mwaka 2020, Malengo ya Maendeleo Endelevu (SDGs) na ahadi tulizozitoa kwa wananchi wakati wa kampeni,” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 8:51:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kadhalika navipongeza vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuhakikisha nchi yetu na mipaka yake iko salama,” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 8:51:00 AM EAT

Hussein Mwinyi anasema : “Jumla ya watalii 330,000 wameingia nchini kwa kipindi cha Novemba mwaka jana hadi Agosti mwaka huu ikilinganishwa na watalii 273,000 walioingia Novemba 2019 hadi Agosti mwaka jana, hii ni sawa na ongezeko la asilimia 17,” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 8:51:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Ni vyema tukajiepusha na siasa za chuki zenye lengo la kutugawa. Tuendelee kutatua tofauti zetu za kisasa kwa njia za majadiliano na maridhiano kama tunavyoendelea kufanya sasa,” External link

habarileo Saturday, December 18, 2021 11:13:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunapozungumzia uwekezaji ieleweke hatuzungumzii wawekezaji wa nje pekee, tungependa wawekezaji wa Zanzibar na Watanzania nao wakashiriki wasiwe watazamaji,” External link

habarileo Wednesday, December 8, 2021 8:49:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Naomba niwashauri jumuiya zenu hizi za wafanyabiashara ziwe karibu na serikali ili tufanyekazi pamoja,” External link

habarileo Wednesday, December 8, 2021 8:49:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Huwezi kuwa na chama imara huku wanachama wakiwa sio wamoja, nikichaguliwa nitakiunganisha chama na kuongeza ari na hamasa ya kushika hatamu ya nchi,” External link

habarileo Monday, December 6, 2021 10:58:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nataka niwajulishe wananchi matokeo ya utafiti uliofanywa wa mafuta na gesi unaonesha kwamba kipo kiwango kikubwa cha hazina ya mafuta na gesi katika visima vyote viliopo Unguja na Pemba... Tutaanza kuchimba mafuta kuanzia mwakani baada ya kukamilika kwa taratibu zote za msingi,” External link

habarileo Thursday, December 2, 2021 9:35:00 AM EAT

Hussein Mwinyi aliandika : “Naziomba Familia za marehemu kuwa na subira katika kipindi hiki kigumu cha msiba. Inna lilahi wa inna ilayhi raji’un” External link

habarileo Monday, November 29, 2021 9:03:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Serikali imeamua kutafuta makampuni yenye sifa duniani kuja kushirikiana nasi katika uendeshaji wa kiwanja chetu cha ndege kwa madhumuni ya kutoa huduma bora na za kiwango cha kimataifa. Lengo letu ni kwamba huduma hapa Zanzibar katika uwanja wetu wa ndege ziwe za kiwango cha kimataifa,” External link

habarileo Thursday, November 25, 2021 10:46:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kwa bahati nzuri sana, wakati serikali inajipanga kufanya hili ili kuingiza ukwasi kwenye mzunguko wa fedha kwenye nchi, tumepata bahati ya kupata mkopo wa IMF wa Dola za Marekani milioni 100 sawa na Sh bilioni 230. Namshukuru kwa dhati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuhakikisha Serikali ya Zanzibar inapata mgawo wake katika mkopo ule uliokopwa na Jamhuri ya Muungano,” External link

habarileo Sunday, November 7, 2021 11:52:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nawapongezeni ndugu wananchi kwa kuendelea kuzilinda tunu hizi za amani, umoja na mshikamano na kuhakikisha zinadumu kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho.Kadhalika navipongeza vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kuhakikisha nchi yetu na mipaka yake iko salama,” External link

habarileo Sunday, November 7, 2021 11:52:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Juhudi zilizochukuliwa za kutafuta masoko mapya ya Ulaya Mashariki na Mashariki ya Mbali zimetusaidia sana. Tumepokea wageni wengi kutoka Urusi, Ukraine na nchi nyingine za maeneo hayo. Jumla ya watalii 330,000 wameingia nchini kwa kipindi cha Novemba mwaka jana hadi Agosti mwaka huu ikilinganishwa na watalii 273,000 walioingia Novemba 2019 hadi Agosti mwaka jana, hii ni sawa na ongezeko la asilimia 17,” External link

habarileo Sunday, November 7, 2021 11:52:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We want to create reliable markets for our men and women in the farms and ocean. Let's help them to produce at the required quality and quantity," External link

allafrica Friday, November 5, 2021 3:28:00 AM EAT

Hussein Mwinyi aliandika : “Tuzidi kuendeleza mashirikiano baina yetu na kuilinda tunu ya umoja, amani na utulivu tulionao. Safari ya ujenzi wa uchumi mpya inaendelea,” External link

habarileo Thursday, November 4, 2021 9:42:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Aliniteua kuwa Naibu Waziri nikiwa kijana mdogo kupitia taaluma yangu ya udaktari, alinilea hadi kufika hapa nilipo leo, nasikitika kuwa aliondoka kabla ya kushuhudia kuapishwa kwangu kuwa Rais wa Zanzibar, angekuwepo angefurahi kuona matunda yake,” External link

habarileo Thursday, November 4, 2021 9:42:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Imebainishwa katika ripoti ya shughuli za mahakama ya mwaka kwa Umoja wa Afrika (AU) kwamba utekelezaji wa maamuzi ya mahakama hii katika nchi wanachama uko chini sana na takwimu zinaonesha ni asilimia saba tu ya nchi hizo ndizo zinatekeleza maamuzi,” External link

habarileo Tuesday, November 2, 2021 12:29:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "Let us remain connected. We also support your (Burundi) efforts to become a SADC member country. Working under SADC is a strong base for economic and political growth in the Southern African Development Community (SADC) region," External link

allafrica Monday, October 25, 2021 3:59:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Jiepusheni na vishawishi mbalimbali vinavyoweza kulitia doa Jeshi la Polisi na nchi yetu. Askari ni Kioo cha Jamii, Kwa hivyo mkiwa kazini na ndani ya jamii askari polisi awe ni mfano wa tabia njema na kutii sheria za nchi” External link

habarileo Saturday, October 16, 2021 7:13:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Amani ndiyo kila kitu, hakuna maendeleo bila amani, upendo miongoni mwa wanadamu huongeza baraka na furaha. Nchi yetu Tanzania ni mfano pekee wa kuigwa duniani kutokana na amani tuliyonayo, hivyo tuna wajibu wa kuienzi na kuiendeleza amani hii,” External link

habarileo Friday, October 15, 2021 10:12:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "Investment in these sectors will spur business within the East African Community in addition to increasing national revenue and improving the lives of the people of Zanzibar," External link

xinhuanet_en Saturday, June 19, 2021 5:51:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nimemtaka Jaji Mkuu, sheria itekelezwa wanaofanya vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia kwanza wanyimwe dhamana huku shauri lao likiendelea,” External link

habarileo Monday, May 31, 2021 8:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Yapo malalamiko kwa sisi Wazanzibari kwamba tumekuwa tukiona muhali kwa watuhumiwa kuwafikisha vyombo vya sheria zaidi ukiangalia makosa haya yanafanyika katika ngazi za familia Hakuna hatia bila ya ushahidi,” External link

habarileo Monday, May 31, 2021 8:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nilikutana na viongozi wa Jeshi la Polisi, Mkurugenzi wa Mashitaka pamoja na mahakama na kuwataka wakutane na kuweka utaratibu mzuri utakaohakikisha kesi hizo zinasikilizwa haraka ili jamii iondokane na malalamiko,” External link

habarileo Monday, May 31, 2021 8:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hapa wananchi na wanachama wengi wamezungumzia suala la serikali kuajiri vijana waliomaliza masomo yao... Si kweli serikali haiwezi kuajiri vijana wote hao, lakini tunatengeneza mazingira ya ajira kwa kujenga miundombinu ya bandari na viwanda,” External link

habarileo Monday, May 31, 2021 8:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : "Ni vema ofisi ya Mufti kwa kushirikiana na Madrasa zetu ikahakikisha inakuwa na mikakati endelevu ya kuandaa vijana wetu, ili waweze kushiriki na kuwakilishi nchi yetu vizuri katika mashindano ya kimataifa, vijana hawa wenye vipaji watunzwe na waendelezwe ili pale wanaposhiriki waweze kuitangaza vizuri nchi yetu," External link

habarileo Saturday, April 24, 2021 3:56:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hizo ni mbinu zinazofanywa na wahasibu na waingizaji takwimu muhimu za mishahara ambao tayari tumewasimamisha kazi mara moja kupisha uchunguzi wake,” External link

habarileo Wednesday, April 14, 2021 3:28:00 AM EAT

Hussein Mwinyi aliandika : “Nawatakia Wazanzibari wote na Watanzania kwa jumla heri ya sikukuu ya Pasaka. Tuendelee kudumisha na kuthamini amani ya nchi yetu” External link

habarileo Monday, April 5, 2021 4:10:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Sina shaka chini ya uongozi wako zitamalizwa changamoto za Muungano zilizopo na mpya zitakazojitokeza,” External link

habarileo Thursday, April 1, 2021 6:10:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Alikuwa na maono makubwa ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inapiga hatua kubwa zaidi za maendeleo kwa kutumia rasilimali tulizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Naamini kwamba kupata nafasi ya kuaga mwili wa marehemu ninyi wenyewe itatoa faraja japo kidogo kuliko kama mwili wa marehemu ungezikwa bila ya kupatikana fursa ya kuuaga,” External link

habarileo Wednesday, March 24, 2021 7:54:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Huu ni msiba mkubwa ambao umelikumba taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuondokewa na kiongozi wake mahiri, shujaa aliyekuwa na tabia ya ucheshi, huruma na ucha Mungu,” External link

habarileo Wednesday, March 24, 2021 7:54:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tuendelee kumuombea dua kwa na kumkumbuka kwa wema usiomithilika aliotufanyia na kwa mambo mazuri aliyotuachia na kuifanyia nchi yetu,” External link

habarileo Wednesday, March 24, 2021 7:54:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hayo ni mambo ya msingi ambayo daima Dk Magufuli aliyasimamia kikweli kweli na kuyatetea kwa nguvu zake kwa maslahi ya Wazanzibari ambayo ni Muungano wa Tanganyika na Zanzibar na mapinduzi ya Januari 12 ya mwaka 1964,” External link

habarileo Wednesday, March 24, 2021 7:54:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Tunamkumbuka kwa namna alivyokuwa anapambana na rushwa, ufisadi, ubadhilifu na uzembe ambapo alipata mafanikio makubwa kwa uthubutu wake huo kwenye kujenga uadilifu katika jamii na uwajibikaji katika utumishi wa umma kwa watu kupenda kuchapa kazi” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 2:23:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Ndugu wananchi kifo cha mpendwa wetu kimeleta fadhaa, simanzi na wingu kubwa ka huzuni kutokana na mapenzi makubwa tuliyokuwa nayo kwake na mamno mbalimbali marehemu aliyofanya kwa hakika tumempoteza mwanamapinduzi mahiri wa karne ya sasa” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 2:23:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Fedha za Tasaf pamoja na fedha nyingi ya mikopo ya wanafunzi zinapotea kutokana na kushindwa kutumia mifumo, mbali na taasisi hizo kupewa fedha,” External link

habarileo Wednesday, March 10, 2021 6:54:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Wafanyabiashara wanaopaswa kupewa nafasi katika soko hili ni wale waliokuwa wanafanya biashara zao katika Soko la Kijangwani na maeneo mengine yaliyokuwa siyo rasmi, hivyo nasisitiza kuwekwa utaratibu mzuri katika ugawaji maeneo ya kufanyia biashara” External link

habarileo Saturday, March 6, 2021 7:15:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema ( about Hussein Mwinyi ) : ''alisema Dk Mwinyi. Alisema uandishi wa habari ni kazi ya taaluma, kwa hivyo haiwezi kufanywa na kila mtu bila ya kusomea. “Wakati umefika kwa waandishi wa habari kusomea taaluma hiyo...kazi ya uandishi wa habari haiwezi kufanywa na kila mtu bila ya kusomea...tunataka uandishi wa habari wa kufanya uchambuzi wa matukio kitaalamu zaidi na kuwafikia wananchi'' External link

habarileo Tuesday, March 2, 2021 3:09:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Katika kipindi cha siku mia moja tumefanya mambo mengi ikiwemo uwajibikaji wa watendaji wetu pamoja na vita dhidi ya rushwa na uhujumu wa uchumi...haya yote nawaomba waandishi wa habari wayafanyiye kazi vizuri” External link

habarileo Tuesday, March 2, 2021 3:09:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nilipokuwa nikiomba kura katika kipindi cha kampeni niliyafikia makundi mengi na kutoa ahadi zangu kwao...yapo malalamiko kwa taasisi zetu ambazo hazifanyi kazi kwa wananchi sasa mfumo huu utatuonesha nani asiyewajika na katika maeneo gani” External link

habarileo Monday, March 1, 2021 3:08:00 AM EAT

Hussein Mwinyi announced : "On behalf of Zanzibaris and on my own behalf, I console the bereaved family, relatives, ACT-Wazalendo, Zanzibaris and all Tanzanians. I am wishing them patience and endurance in this trying period. The nation has lost a patriotic and brave leader," External link

allafrica Saturday, February 20, 2021 3:06:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Hakuna sababu ya kuwa na kodi nyingi sana, unaweza kuwa na kodi 15 au 20 ambazo hata ukusanyaji wake una gharama kubwa kuliko kodi yenyewe ni bora kuziweka pamoja ili ulipaji uwe rahisi, lakini wakati huo watu wafurahie kwasababu haziwaumizi” External link

habarileo Thursday, February 11, 2021 1:52:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Mimi wale wenye makosa makubwa ndio nawataka kwa hivyo nimeshatoa maagizo kabisa kwenye vyombo vyote kwamba hakuna mdogo, hakuna mkubwa lakini hususani hawa wakubwakwa hivyo ni vyema tukapeleka nguvu kubwa kwenye watu tunaowadai pesa nyingi na hili litafanywa hivyo ili tuondokane na kutumia rasilimali zaidi ya kile tunachokidai,” External link

habarileo Wednesday, February 10, 2021 8:33:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Vita dhidi ya rushwa, ubadhirifu, wizi wa mali ya umma nimelivalia nguja, hatutaki masihara kwenye hili, nilisema wakati kampeni kuwa nitaondoa muhali hapa Zanzibar na kweli nimeondoa, kwa sababu nimechukua hatua kila penye kasoro, wengine walisema ni nguvu ya soda, lakini ndio kwanza nimeanza mtasikia mengi vita ya rushwa ni suala la kudumu,” External link

habarileo Wednesday, February 10, 2021 8:33:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kuna watu wamesharudisha fedha, nimeambiwa na ZAECA katika orodha yao kuna watu wamerudisha fedha nilichowaambia ni kwamba, mtu aliyerudisha fedha kama ni kwa makubaliano arudishe halafu asishitakiwe basi angalau afukuzwe kazi. Huwezi kuwa na mwizi akarudisha basi aendelee, atakuibia tena,” External link

habarileo Wednesday, February 10, 2021 8:33:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kwenye makosa yote ni sawa madogo na makubwa lakini nimeviagiza vyombo vyote kuweka nguvu zaidi kwenye makosa makubwa kwa tuelekeze nguvu huko kwa sababu wakati mwingine unaweka mkazo kwenye kosa dogo mtu anadaiwa shilingi elfu ishirini wakati kuna wengine wana kesi za mabilioni, lazima tuweke mkazo kwenye kesi kubwa ambazo hata gharama za kuziendesha zinawiana au fedha tunazodai ni kubwa zaidi,” External link

habarileo Wednesday, February 10, 2021 8:33:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Watanzania tunatakiwa kuwa mfano katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaweza kutumika katika nyanja zote za maendeleo. Tanzania ina vyuo vikuu vingi vyenye kusomesha kada ya sheria na tuna wataalamu waliobobea katia lugha zote mbili na hivyo lazima tuwe mfano” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 9:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Na malumbano haya yanatokana na vile vile na masuala ya fedha, wanagombania fedha, kuna ubadhirifu, kuna wizi, kuna rushwa. Ni mambo ambayo lazima tuyapige vita kwa nguvu zote,” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 9:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Maono yangu ni kuwa na uchumi wa kisasa, mkubwa. Tukiwa na miundombinu, maana ukitaka kujenga uchumi lazima uanze na miundombinu. Tukiwa na miundombinu imara ya viwanja vya ndege, bandari, barabara, umeme basi uchumi utapaa tu, kwa hiyo ndio maono yangu, tuanze na miundombinu,” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 9:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Mapato katika eneo la bandari yalikuwa yako chini sana, nikikupa takwimu ni kwamba kwa mwaka mzima uliopita, bandari ilikusanya au ilipata faida ya Sh bilioni 4.3 kwa mwaka mzima, lakini nafarijika kwamba mabadiliko tuliyoyafanya ya watendaji na utendaji mwezi Desemba peke yake wamepata faida ya bilioni 2.1, yaani fedha ya miezi sita kwa mwaka jana wameipata kwa mwezi mmojamaana yake ni kwamba mabadiliko yameanza kuonekana,” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 9:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi aliongeza : “Hizi ni dalili kuwa tunaenda kule tunakotaka, lakini bado kazi haijaisha ndio kwanza imeanza,” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 9:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Huu ni mradi mkubwa ambao sasa unafungua njia ya safari ya Zanzibar kuelekea katika uchumi tuutakao wa buluu.... ni fursa kwa sekta mbali mbali ikiwemo wavuvi kujipanga na kuona wanafaidika na miradi hiyo ambao wao ndio walengwa wakuu,” External link

habarileo Thursday, February 4, 2021 2:46:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Sasa tumeanza safari yetu ya maendeleo na moja ya miradi ya kwanza kabisa kwa Serikali ya Awamu ya Nane utakuwa ni huu,” External link

habarileo Friday, January 29, 2021 2:21:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kuanzia sasa nawataka makatibu wakuu kuwa wasimamizi wazuri wa fedha za serikali na matumizi mabaya ya upotevu wake...tunataka matumizi mazuri ya risiti za mtandao na sio za mikononi,” External link

habarileo Tuesday, January 26, 2021 3:56:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tumewasimamisha wahasibu 80 wa wizara na taasisi zake kwa ajili ya kufanya uchunguzi ambao tumebaini kuchezea mfumo wa ukusanyaji wa mapato ya fedha za serikali,” External link

habarileo Tuesday, January 26, 2021 3:56:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Maeneo mengi walioanza kutumia mfumo wa ukusanyaji fedha kwa njia ya mtandao kumekuwa na makusanyo mengi tofauti na ilivyokuwa wanatoa risiti za mkono jambo hili sasa liwe mwisho fedha zitolewe kwa njia ya matandao pamoja na risiti zake” External link

habarileo Monday, January 25, 2021 6:24:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "It is a comfort that we are celebrating our revolutionary day at times when unity and solidarity among Zanzibaris are strong after the formation of GNU. I urge all, regardless of your political and religious ideologies, to unite in maintaining solidarity and love among us," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "The tourism industry continues to grow, reaching 85 percent of the 2020 target. We set a target of attracting at least 250,855 tourists by December 2020, after considering the threat Covid-19," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We have every reason to celebrate this day (Revolution) in which the people of Zanzibar sacrificed themselves," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "It is high time to strengthen our campaign for investments in the blue economy and tourism for big results. Job created from the new tourist hotel shows promising future in tackling unemployment challenges," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "As we advertise Zanzibar to attract tourists, we should promote eco-tourism aimed at environment conservation," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "The government will never tolerate insincere people trying to plunge our otherwise peaceful country into bloodshed," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "The government will continue with its great efforts to revive the economy. We have already witnessed increased tax collections from 22bn/- in October to 36.9bn/- in December, 2020. We expect more revenues in the coming months," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "Besides the great achievements in this sector, we still have opportunities to develop it," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "Through the blue economy, which integrates other sectors like fishing, modern fish farming, oil and gas exploration as well as tourism, we will create sufficient jobs for Zanzibaris and Tanzanians in general," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema ( about Afrika Mashariki ) : “Tunataka kurudisha hadhi ya Zanzibar kama kituo cha biashara cha ukanda wa Afrika Mashariki,” External link

habarileo Wednesday, January 13, 2021 9:17:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Sina shaka siku hali ikitengemaa tutasheherekea kama kawaida Mapinduzi haya adhimu kama tulivyozoea na nina imani mtatuunga mkono katika nia na dhamira hii njema ya kuelekeza fedha katika vitu hivyo” External link

habarileo Tuesday, January 12, 2021 11:49:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tusipopambana na rushwa hili jambo litakuwa gumu, naitaka ZAECA kuongeza bidiiwakati mwengine wala sio rushwa, ni urasimu tu, lazima tutafute njia ya kuondoa urasimu,” External link

habarileo Friday, January 8, 2021 4:58:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "We have started instituting stern measures against corruption and theft of public properties ... discipline must be restored in the public service," External link

allafrica Friday, January 8, 2021 3:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi charged : "I do understand that the majority of Zanzibaris are pleased with the measures taken and the displeased few have to bear with us," External link

allafrica Friday, January 8, 2021 3:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "The government has been doing a lot for children's development, including enactment of strict laws as well as adopting and implementing international laws and conventions regarding children rights," External link

allafrica Friday, January 8, 2021 3:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Wanahabari mnajukumu kubwa la kuhakikisha kwamba elimu ya udhalilishaji inafika kote, natambua kuna asasi za kiraia (NGO’S) zinafanya kazi hiyo lakini vyombo vya habari vinafika mbali zaidi ni vyema mkawa na vipindi maalum kuhakikisha watu wanapewa elimu ya mambo haya” External link

habarileo Thursday, January 7, 2021 2:52:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Wananchi wetu wana changamoto nyingi zinazohitaji msaada kutoka kwa viongozi wao katika kuzipatia ufumbuzi hivyo lazima tuwe na utaratibu wa kukutana nao kila mara na kushirikiana kutatua changamoto hizo” External link

habarileo Wednesday, January 6, 2021 2:36:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Natambua kwamba kuna watu walio wengi kutoka pande zote mbili zilizohusika kuunda Serikali ya Umoja wa Kitaifa awajaridhika na jambo hili, lakini niwaombeni ndugu zangu wa CCM mliopo hapa mridhie na tuache kabisa kutumia muda wetu mwingi kulumbana wenyewe kwa wenyewe jambo ambalo sio afya kwa mustakabali wa nchi” External link

habarileo Tuesday, January 5, 2021 5:29:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Uongozi lazima uhakikishe idadi ya fedha ya kulipa stahiki za wanachama wanaostaafu na mafao mbalimbali zinakuwepo kila wakati pasipo kuleta nenda rudi na usumbufu wa aina yoyote ile hata kama wanataka kutekeleza miradi itakayozalisha kipato kwa taasisi” External link

habarileo Tuesday, January 5, 2021 1:34:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "Blue economy has many areas that need to be developed. The university can get involved by conducting research and assessing the human resource needed to produce employable graduates," External link

allafrica Friday, January 1, 2021 3:25:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We have promised to create at least 300,000 jobs for our youths. Kiswahili is an opportunity to invest for our universities. We need to produce more qualified teachers in this language and help them search for jobs abroad... we will seek help from our ambassadors working in foreign countries," External link

allafrica Friday, January 1, 2021 3:25:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Kwa sasa ni muda muafaka kuwa karibu na chuo na kuweza kushirikiana nao katika kuwahudumia wananchi na wanachuo kiujumla katika kukiendeleza chuo hiki kwa manufaa ya Zanzibar,” External link

habarileo Wednesday, December 30, 2020 1:52:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Nasema hadharani kiongozi wa umma lazima afanye kila linalowezekana kuwa mfano na kigezo cha tabia njema na kujiepusha na vitendo vitakavyomfanya atiliwe shaka” External link

habarileo Tuesday, December 29, 2020 1:40:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Nasema wazi miongoni mwa mambo makubwa yanayopaswa kupewa kipaumbele katika kujenga misingi ya dini ya Kiislamu ni umoja, amani na mshikamano” External link

habarileo Tuesday, December 29, 2020 10:32:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Lengo ni kutunza mji na kuepusha maafa...mapendekezo yanapawa kuwa ya muda mrefu, kati na mrefu ikizingatiwa gharama nyingi zinazohitajika” External link

habarileo Tuesday, December 29, 2020 1:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Gharama za uhifadhi lazima zichukuliwe na serikali kabla ya msaada, hivyo serikali itakuwa mstari wa mbele katika kufanikisha jambo hilo, nawaomba wadau kufanya kila linalowezekana kutunza Mji Mkongwe, kwa kuwa ni chanzo kikuu cha mapato pale utakapohifadhiwa vyema” External link

habarileo Tuesday, December 29, 2020 1:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Ipo haja ya kuunda tume ya uchunguzi na kinachonipa faraja zaidi wajumbe wa tume nimewapata hapa hapa kwakuwa kuna watu hapa wana ujuzi wa mambo ya uhifadhi, utawala na uhandisi hivyo tukichagua vizuri watatupatia mawazo mazuri ya kuuhifadhi mji wetu huu,” External link

habarileo Monday, December 28, 2020 11:55:00 AM EAT

Hussein Mwinyi stated : "We must work collectively to fight corruption; it is so bad and detrimental to the country for corrupt practices to be rife in some areas like port. I will also not spare all those who caused loss of taxpayers' money by cheating or allowing shoddy work," External link

allafrica Saturday, December 26, 2020 3:05:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "I have decided to visit the ZAECA office to recognise and appreciate your work and also show support for what you have been doing. Keep on and remain bold in investigating the fishy conducts of some executives and immoral acts such as theft and embezzlement of public property and funds," External link

allafrica Saturday, December 26, 2020 3:05:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "I need your support to make reforms that will include removing corrupt leaders and all civil servants engaging in dubious deals. We must work together to crack down on corruption, laziness and unaccountability," External link

allafrica Tuesday, December 22, 2020 3:27:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alieleza : “Tumekamilisha safu ya mawaziri na wakuu wa mikoa, nimewaagiza kufanya kazi ili kufikia malengo tuliyojiwekea. Nakusudia kukifanya kisiwa cha Pemba kuwa ukanda maalumu ambao utawavutia wawekezaji kuwekeza,” External link

habarileo Saturday, December 19, 2020 9:36:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Nawaomba viongozi wote wa chama changu mliopo hapa na wananchi wote wa Zanzibar mnivumilie kipindi hiki ninapochukua maamuzi magumu kuwashughulikia mafisadi ili fedha za umma ziweze kuheshimiwa” External link

habarileo Thursday, December 17, 2020 4:28:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Kama watu wanatakiwa kusafisha mji basi wasafishe mitaro kwakuwa tunatumia pesa nyingi katika kuijenga lakini ikija mvua mitaro hii inajaa uchafu, utendaji upo wapi tunalala tu” External link

habarileo Wednesday, December 9, 2020 5:28:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : ''Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo kwa sababu nia ya dhati imeoneshwa kwa pande mbili kwa hivyo tusonge mbele na tusirudi nyuma kwa maslahi ya wananchi wetu,'' External link

habarileo Wednesday, December 9, 2020 4:10:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Maridhiano ni njia nzuri ya kujenga umoja wa kijamii na ustawi wa nchi pamoja na wanachi wake katika kuleta amani na mshikamano wa kudumu” External link

habarileo Tuesday, December 8, 2020 3:30:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Nawataka mawaziri na makatibu wakuu mliopo hapa kuchukua changamoto zote zilizotolewa na wafanyabiashara ili siku tukikutana tena isiwe kujadili changamoto bali kuzungumzia ufumbuzi wake na machache yaliyobaki,” External link

habarileo Saturday, December 5, 2020 6:55:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Mradi wowote unaofanyika katika mkoa wako ni mradi wako, una jukumu la kufuatilia hata kama unatekelezwa na wizara,” External link

habarileo Friday, December 4, 2020 6:45:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Kubwa na la msingi mtakuwa wenyeviti wa ulinzi na usalama katika mikoa yenu hakikisheni mnalitekeleza jambo hilo kwa ufanisi mkubwa kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ili muda wote amani iwepo” External link

habarileo Thursday, December 3, 2020 6:07:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Ipo tabia ya baadhi ya wizara kuhodhi miradi wakidhani kwasababu tenda wametoa wao basi viongozi wa mikoa miradi inapotekelezwa hawana haki ya kuifuatilia, ninasema hapa hadharani mradi wowote unaofanyika katika mkoa wako ni jukumu lako kuusimamia” External link

habarileo Thursday, December 3, 2020 6:07:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Niwapongeze kwa namna mnavyoiunga mkono serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kuimarisha na kuendeleza sekta mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kimaendeleo hasa kwa kutoa huduma za afya na elimu” External link

habarileo Monday, November 23, 2020 2:27:00 PM EAT

Hussein Mwinyi told : "I don't expect to make any changes soon, but I won't hesitate to act should anyone of you fail to deliver...I have great hopes on you," External link

BBCMonitoring Sunday, November 22, 2020 2:04:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "My few days in office have already exposed massive blunders in project implementation," External link

BBCMonitoring Sunday, November 22, 2020 2:04:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Na kama kulikuwa na mifano mizuri huko nyuma ya uanzishaji wa mashindano maalumu na utaratibu wa kufanya michezo uwe bora nipo tayari,” External link

habarileo Friday, November 20, 2020 11:46:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nitampatia majukumu waziri pamoja na wadau kuangalia yaliyoachwa kama yalikuwa mazuri tuyaendeleze na tubuni mapya kuhakikisha michezo inarudi kwenye kiwango tulichokuwa nacho nyuma,” External link

habarileo Friday, November 20, 2020 11:46:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "Decent port infrastructure is central to the blue economy," External link

allafrica Friday, November 13, 2020 3:50:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We will introduce friendly systems for the banking sector to flourish as well as attractive environment for the Diaspora to return home and invest," External link

allafrica Friday, November 13, 2020 3:50:00 AM EAT

Hussein Mwinyi insisted : "We need efficiency in public funds expenditure and ensure effective delivery of services," External link

allafrica Thursday, November 5, 2020 3:08:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Naahidi, niko tayari kuyaendeleza maridhiano yaliyo katika Katiba yetu na kushirikana nanyi katika kuijenga Zanzibar mpya. Zanzibar ni kubwa na muhimu kuliko tofauti zetu,” External link

mwananchi Monday, November 2, 2020 1:39:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nipo tayari kuyaendeleza maridhiano yaliyopo katika katiba yetu, kwani Zanzibar ni kubwa na muhimu kuliko tofauti zetu, nitashirikiana nanyi kujenga Zanzibar mpya,” External link

mwananchi Saturday, October 31, 2020 4:50:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Wito kwa wana CCM wenzangu tusherehekee kwa staha bila kuwakwaza wenzetu. Hakuna ushindi wetu bila ushindani wao, tunawahitaji ili kushamirisha demokrasia yetu na mchakato mzima wa maendeleo,” External link

mwananchi Thursday, October 29, 2020 9:47:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : "Usalama upo wa kutosha, wapiga kura ni watulivu licha ya baadhi ya maeneo kuwa na mvua, lakini wametulia wanaendelea kutimiza haki yao ya kikatiba, niwaombe waliopo majumbani na kwingineko waendelee kujitokeza kutimiza haki yao ya msingi," External link

mwananchi Wednesday, October 28, 2020 3:06:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "We have to defend our country's peace by all costs...let us refuse to be easily provoked," External link

allafrica Monday, October 26, 2020 3:06:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "President (Dr Ali Mohamed) Shein has performed wonders in road construction, but there are some works especially the streets, which I will work on if elected," External link

allafrica Monday, October 26, 2020 3:06:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Inawezekana tatizo ni fedha au watendaji, pia suala la waimu kupanda madaraja nalo inabidi liangaliwe, haiwezekani una miaka zaidi ya 10 kazini anakuja kijana kuanza kazi mnakuwa sawa sawa,” External link

mwananchi Wednesday, October 21, 2020 12:32:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “wanachama achaneni na dhana ya ‘tutashinda tu’ na kuacha kujitokeza kupiga kura, tusipofanya hivyo kwa kuhamasishana sisi kwa sisi ushindi unaweza usiwe mkubwa kama tunavyotaka,” External link

mwananchi Friday, October 16, 2020 12:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Niwaombe, kwa umoja wenu mhakikishe watu wenu wanakwenda kupiga kura asubuhi na mapema, tutashinda dalili zipo wazi, ila ili uwe ushindi wa kishindo, inabidi tuhakikishe sote tunapiga kura,” External link

mwananchi Friday, October 16, 2020 12:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : "Juhudi zote na mipango mizuri ya maendeleo na maisha bora kwa Wazanzibar hazitafanikiwa kama amani itatoweka," External link

habarileo Thursday, October 15, 2020 2:08:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "I am going to supervise the aspect of fish farming particularly in mangrove prone areas," External link

allafrica Thursday, October 15, 2020 3:05:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "We will introduce the minimum number of jobs that all investors in our areas will have to meet... it will be compulsory for investors to buy from us all the products that we can supply," External link

allafrica Thursday, October 15, 2020 3:05:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : "Nitasimamia hilo la ufungaji wa samaki hasa kwenye maeneo ya mikoko kwa sababu tutakuwa pia tunalinda mazingira yetu," External link

habarileo Wednesday, October 14, 2020 1:37:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "You have done justice to your position Mr President, you have completed your tenure and performed what is good for the nation, we wish you a comfortable retirement," External link

allafrica Tuesday, October 13, 2020 10:26:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "The fishing industry is a key economic sector that employs majority people in Zanzibar...my vision is to transform it into its deserved status and possibly introduce the fishery ministry," External link

allafrica Saturday, September 26, 2020 3:06:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nikichaguliwa kuwa Rais wa Zanzibar nakusudia kulipatia ufumbuzi tatizo la migogoro ya ardhi linalowakabili wananchi wa vijiji vya Nungwi na Matemwe...nataka kuona kwamba wananchi wanafaidika na ardhi ambayo ndiyo rasilimali kubwa na hazina kwa vizazi vijavyo” External link

habarileo Tuesday, September 22, 2020 9:06:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "We aspire to introduce laws, policies and regulation to entice serious investors in the fishing industry to work with you," External link

allafrica Sunday, September 20, 2020 3:17:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Katika suala la kuimarisha elimu, nataka kuona maslahi ya walimu yanakuwa bora kwa kupitia upya viwango vya mishahara na taaluma zao kwa jumla” External link

habarileo Monday, September 14, 2020 9:33:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nyinyi vijana ndiyo tegemeo kubwa la kuibua sera ambazo zitasaidia kuwepo kwa sheria nzuri za kufaidika na rasilimali zilizopo nchini...tumezungukwa na bahari pande zote lakini hatujaweza kulifikia eneo la bahari kuu na kuvuna rasilimali zilizopo,” External link

habarileo Thursday, September 3, 2020 1:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : "Tumepata mtu mpole, mnyenyekevu wa hali ya juu, amehudumu kama kiongozi mwandamizi katika serikali ya Muungano na Zanzibar," External link

habarileo Wednesday, September 2, 2020 10:30:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Niliahidi na leo nasema tena kwamba katika kipindi changu cha uongozi nitafanya kazi na kupambana na wala rushwa, wabadhirifu sitakuwa na mzaha kwa watu wa aina hiyo” External link

habarileo Thursday, July 16, 2020 8:35:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : “The seventh phase government has done a good job. It has completed the implementation of some development projects, while some are in progress. I will start where the seventh phase government has stopped,” External link

theCitizen Wednesday, July 15, 2020 2:07:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said ( about John Magufuli ) : "If I will be elected president of Zanzibar I will follow the footsteps of President John Magufuli in fighting corruption, indiscipline and misuse of resources," External link

xinhuanet_en Sunday, July 12, 2020 4:13:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said ( about John Magufuli ) : “If I will be elected president of Zanzibar I will follow the footsteps of President John Magufuli in fighting corruption, indiscipline and misuse of resources,” External link

dailynewsegypt Sunday, July 12, 2020 12:07:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Vilevile niahidi kwamba nitaitekeleza kwa vitendo ilani ya mwaka 2020/2025 ambayo itatolewa kwa upande wa Zanzibar, kwa heshima na taadhima naomba mnipigie kura za ndiyo,” External link

mtanzania Saturday, July 11, 2020 1:25:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kwenye maisha yangu nimefanya mitihani mingi, lakini mkubwa kuliko yote ni huu (mchakato wa CCM), nafarijika kuwa timu hii ya NEC tutakuwa pamoja katika kutafuta ushindi wa CCM,” External link

mtanzania Saturday, July 11, 2020 1:25:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Mheshimiwa waziri nafurahi kusikia kwamba Jeshi Mirerani linatekeleza majukumu yake kikamilifu na hakuna mwingiliano. Endapo mtakuwa na mahitaji maalumu mtatutaarifu sisi,” External link

habarileo Thursday, March 12, 2020 8:42:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Pamoja na hayo nawapongeza maofisa wa jeshi na askari wengine ambao wamefanikisha ujenzi wa kituo hiki cha pamoja cha kisasa ambacho tunawakabidhi leo Wizara ya Madini,” External link

habarileo Tuesday, February 18, 2020 7:32:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tanzania tumekuwa mstari wa mbele katika kusaidia nchi zenye machafuko kuwa na amani hivyo msaada huu utalifanya jeshi la Tanzania kutekeleza majukumu yake vema wanapokuwa katika nchi hizo,” External link

habarileo Saturday, February 1, 2020 12:11:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Yeyote ambaye jina lake linakuwa kwenye orodha ya wanaotakiwa kuhudhuria mafunzo, ni lazima akahudhurie na asipoenda anakuwa amekiuka amri halali. Majina ya walioteuliwa, yalionyesha waliohudhuria na waliokaidi tunayapeleka katika mamlaka za ajira,” External link

jamiiforums Thursday, September 5, 2019 6:04:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Mtu yeyote ukimwambia hii kazi ilipofikia imejengwa kwa miezi miwili na nusu hatoamini lakini vijana wa JKT wameifanya kama operesheni. Nampongeza msimamizi wa ujenzi huu (Brigedia Jenerali Charles Mbuge ) kwa kazi nzuri, naondoka nikiwa nimeridhika na kazi hii,” External link

mwananchi Monday, July 1, 2019 2:27:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tumekua na ushirikiano na nchi hizo katika nyanja mbalimbali zikiwemo za mafunzo ya kijeshi kama mlivyoshuhudia wapo maafisa wanafunzi waliohitimu kutoka nchi sita rafiki ,lakini sio wanafunzi tu, pia tumekua na utaratibu wa kubadilishana wakufunzi jambo ambalo linatufanya kuwa na mazingira rafiki ya kuaminiana na ulinzi wa pamoja,” External link

mwananchi Monday, June 24, 2019 12:26:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Idadi walinda amani karibu 100,000 sasa hivi wako katika nchi mbalimbali za Afrika, hivyo tunawapongeza kwa kazi nzito waliyonayo lakini pia kuwakumbuka walinzi 3,800 waliopoteza maisha kuanzia mwaka 1948 tangu ilipoanza kazi ya ulinzi wa amani,” External link

habarileo Thursday, May 30, 2019 10:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Tuangalie nchi za wenzetu huko, sasa mkiona kwetu pametulia mjue siyo bure, kuna kazi imefanyika na hawa tunaowabeza,” External link

mwananchi Thursday, May 16, 2019 7:00:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Baadhi ya maeneo hayo yamelipwa fidia na mengine mchakato wa kulipa fidia kwa wamiliki unaendelea,” External link

mtanzania Thursday, May 16, 2019 1:01:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : "Ni kweli yapo maeneo yaliyotwaliwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya ulinzi wa mipaka lakini baadhi ya maeneo yamelipwa fidia na mengine bado mchakato unaendelea," External link

mwananchi Wednesday, May 15, 2019 1:00:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunashukuru serikali ya China kwa msaada huu wa ujenzi wa awamu ya pili ya majengo ya chuo chetu. Msaada huu utakifanya chuo kuweza kuchukua wanafunzi wengi kwa wakati mmoja pia kuboresha sehemu ya kuishi vifaa vya mafunzo,” External link

habarileo Saturday, April 20, 2019 11:32:00 AM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
minister29.41%EN03/09/201709/03/2017
national service minister17.65%EN03/09/201709/03/2017
service minister17.65%EN03/09/201709/03/2017
ambassador5.88%EN03/09/201709/03/2017
minister of defense2.94%EN02/09/201709/02/2017
minister for defence2.94%EN09/15/201615/09/2016
tanzanian defence minister2.94%EN09/15/201615/09/2016
defence minister2.94%EN09/15/201615/09/2016
minister for defence and national service2.94%EN07/03/201603/07/2016
dkt2.94%SW06/30/201630/06/2016
health and social welfare minister11.76%EN12/07/201207/12/2012
Names Lang Count
Hussein MwinyiEN60.32%
Hussein MwinyiSW39.68%


 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Tuesday, December 6, 2022

9:55:00 AM EAT

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select your languages

af
am
ar
de
en
es
fr
ha
pt
rw
sw
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


Quotes... Extracted quotes about

Hassan Juma said ( about Hussein Mwinyi ) : "The forum comes after Dr Mwinyi requested to have it here because Zanzibar has its political uniqueness, so that people can deliberate with special focus on the multiparty democracy in the islands," External link

allafrica Wednesday, October 5, 2022 1:00:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema ( about Hussein Mwinyi ) : ''alisema Dk Mwinyi. Alisema uandishi wa habari ni kazi ya taaluma, kwa hivyo haiwezi kufanywa na kila mtu bila ya kusomea. “Wakati umefika kwa waandishi wa habari kusomea taaluma hiyo...kazi ya uandishi wa habari haiwezi kufanywa na kila mtu bila ya kusomea...tunataka uandishi wa habari wa kufanya uchambuzi wa matukio kitaalamu zaidi na kuwafikia wananchi'' External link

habarileo Tuesday, March 2, 2021 3:09:00 AM EAT

Seif Shariff Hamadi said ( about Hussein Mwinyi ) : “How come he (Dr Mwinyi) has not been banned? We have written to complain to ZEC’s Ethics Committee about Dr Mwinyi’s breach of the election ethics,” External link

theCitizen Monday, October 26, 2020 12:02:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Hussein Mwinyi ) : "Nawasihi sana ndugu zangu tumchague Dk Mwinyi ili aweze kupambana na wala rushwa na mafisadi, akiunganisha nguvu zake na Serikali ya Muungano wa Tanzania ataweza kuifanya Zanzibar ipae kiuchumi," External link

habarileo Thursday, October 15, 2020 2:08:00 PM EAT

Humphrey Polepole alisema ( about Hussein Mwinyi ) : “Leo ndugu Magufuli katika Viwanja vya Mnazi Mmoja Zanzibar, ataeleza maono aliyonayo na maono ya CCM kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa namna ya pekee kwa Zanzibar, lakini pia Dk Mwinyi naye ataeleza maono yake na maono ya CCM kwa Zanzibar,” External link

habarileo Saturday, October 3, 2020 9:41:00 AM EAT

Rais Magufuli alisema ( about Hussein Mwinyi ) : “Ndiyo maana Waziri Mwinyi amekaa sana Wizara ya Ulinzi, hawezi kusimama pale mbele na kuwatukana mabrigedia hawa, anajua jinsi ya kufanya nao kazi, katumie mbinu hizo hizo,” External link

mwananchi Tuesday, January 28, 2020 5:23:00 PM EAT

AfricaBrief

Hussein Mwinyi

Last updated on 2013-11-20T01:24+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Hussein Mwinyi alisema : “Hakuna asiejua mwaka mpya ule wa kawaida na siku ya mwaka mpya ikifika basi kila mtu anajua lakini kwa bahati mbaya sana mwaka mpya wa Kiislamu watu wengi hawautambui,” External link

habarileo Monday, August 1, 2022 11:01:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nina imani kwamba washiriki wote hao watafurahia fursa walioipata ya kushiriki mafunzo hayo ambayo yametayarishwa ili yakidhi mahitaji ya kazi zao na muda walionao. Nawahimiza washiriki wote waitumie vizuri nafasi hiyo,” External link

habarileo Sunday, July 31, 2022 11:30:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "The modern district hospital with all the essential facilities is coming here; we have constructed storey-building schools in other areas; it's now the turn of Tumbatu to have similar schools and tarmac roads before becoming a fully-fledged district," External link

allafrica Tuesday, July 26, 2022 8:42:00 PM EAT

Hussein Mwinyi told : "To a large extent, Oman has been able to support Zanzibar in improving various development projects including health, education and other projects like the reconstruction of the House of Wonders (Beit al ajab building)," External link

allafrica Tuesday, July 26, 2022 8:42:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Taasisi ya Mkapa kushirikiana na serikali kwenye eneo la afya, ushirikiano mzuri uliopo ukaendelea kuimarishwa, nafarijika mjadala uliofunguliwa jana (juzi) na yote yanayohusu serikali nimeyachukua na tutayafanyia kazi yanaimarisha misingi ya kuaminiana na kutegemeana sekta binafsi na umma,” External link

habarileo Friday, July 15, 2022 11:49:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kila mmoja wetu kwa nafasi yake awe ni mlinzi wa amani. Tuendelee kudumisha amani kwani haina mbadala, amani ndio msingi mkuu wa mafanikio tunayozidi kuyapata,” External link

habarileo Monday, July 11, 2022 8:52:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kwa kipindi cha miezi 19 baina ya Novemba 2020 hadi Mei mwaka huu, jumla ya miradi 136 yenye thamani ya dola bilioni 1.4 imewekezwa Zanzibar ambayo inatarajiwa kutoa ajira 9,000,” External link

habarileo Friday, June 24, 2022 11:45:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Baba wa Taifa aliamini katika msingi wa utawala bora, alikuwa na tabia njema, upole, ucheshi, mlezi na mwalimu bora, hekima yake ilisaidia katika kujenga umoja na mshikamano wa Taifa. Kwa kushirikiana na Mzee Abeid Amani Karume walisimamisha nguzo imara za Taifa,” External link

habarileo Sunday, April 24, 2022 7:46:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hili ni jambo jema linalojenga misingi mizuri ya dini kwa vijana tangu wangali na umri mdogo na kuwafanya wakue wakiwa wameandaliwa vyema katika maisha ya ucha Mungu na kufanya mambo ya kheri,” External link

habarileo Monday, April 11, 2022 10:58:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We have to continue honouring our first leader, because he did a lot for Zanzibar," External link

allafrica Wednesday, April 6, 2022 10:19:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kwa hakika Watanzania tunaikumbuka kwa majonzi makubwa siku kama hii ya leo Machi 17, (jana) tulipopokea taarifa ya kifo chake. Vilevile tunakumbuka shughuli za maombolezo, ibada za kumuombea na namna ambavyo taifa lilivyokuwa limegubikwa na majonzi katika kufanya mazishi yake Chato Machi 26, mwaka jana,” External link

habarileo Friday, March 18, 2022 11:19:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tutakumbuka uongozi wake ulikuwa umetawaliwa na busara, umahiri na ujasiri tutaendelea kujifunza kutokana na historia yake kwa kutumia nadharia mbalimbali alizotuachia katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na ustawi wa jamii,” External link

habarileo Friday, March 18, 2022 11:19:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alieleza : “Kaulimbiu uliyokuja nayo (Rais Samia) baada ya kurithi kiti cha marehemu kwamba kazi iendelee inadhihirisha dhamira yako ya kuendeleza mambo mazuri aliyotuachia na viongozi waliotuongoza kabla yake,” External link

habarileo Friday, March 18, 2022 11:19:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hapa kuna upinzani kwa sababu bado kuna wafanyabiashara wengi hawataki fedha hii iende serikalini, wanataka bado waichukue wao, tunasema hii ni sheria haina mjadala... Lazima watu walipe VAT kwa matumizi ya bidhaa zote wanatumia,” External link

habarileo Tuesday, March 1, 2022 11:43:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hoteli zote karibu ya 600 zilizopo hapa Zanzibar, sidhani kama kuna hoteli inashindwa kulipa, tatizo linaweza kuwa kwa wafanyabishara wadogo wa madukani Tunasema tusigombane kwa hilo, tatafuta utaratibu wa watu walipe kwa awamu, lakini Sh 400,000 lazima ilipwe kwa sababu kifaa kile hakitolewi bure. Ukitumia kifaa hiki baada ya muda mfupi sisi tutaipata hiyo Sh 400,000, nawataka ZRB itengeneze utaratibu wa kuwalipisha kwa awamu,” External link

habarileo Tuesday, March 1, 2022 11:43:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hapa kuna upinzani kwa sababu bado kuna wafanyabiashara wengi hawataki fedha hii iende serikalini, wanataka bado waichukue wao, tunasema hii ni sheria haina mjadala... Lazima watu walipe VAT kwa matumizi ya bidhaa zote wanatumia,” External link

habarileo Tuesday, March 1, 2022 11:43:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hoteli zote karibu ya 600 zilizopo hapa Zanzibar, sidhani kama kuna hoteli inashindwa kulipa, tatizo linaweza kuwa kwa wafanyabishara wadogo wa madukani Tunasema tusigombane kwa hilo, tatafuta utaratibu wa watu walipe kwa awamu, lakini Sh 400,000 lazima ilipwe kwa sababu kifaa kile hakitolewi bure,” External link

habarileo Tuesday, March 1, 2022 11:43:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "When it comes to conducting Covid tests, there have always been a lot of problems, and you know all these tests were really invasive, but this is the first non-invasive test but also the first test of its kind in Africa. So for us, it's a huge success for Zanzibar," External link

AfricaNews-English Tuesday, February 22, 2022 4:40:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nataka niwajulishe wananchi matokeo ya utafiti uliofanywa wa mafuta na gesi unaonesha kipo kiwango kikubwa cha hazina ya mafuta na gesi katika visima vyote vilivyopo Unguja na Pemba,” External link

habarileo Sunday, February 20, 2022 10:12:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : “The pandemic has had an unprecedented impact on individuals, communities, and industries, in particular the travel industry. For this reason, we are pleased to collaborate with Sanimed, a subsidiary of IHC Group to launch these innovative EDE scanners in Zanzibar, to introduce greater efficiency for travelers coming through Zanzibar as a port of entry” External link

africanbusinessmagazine Wednesday, February 16, 2022 9:56:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Namuomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi, amin,” External link

habarileo Monday, February 14, 2022 1:25:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We have both good and poor performers but sincerely, women are doing better than men," External link

allafrica Monday, February 7, 2022 6:27:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We don't want to rush to court without sufficient evidence to build strong cases; but many cases on embezzlement of public resources are almost complete, they will soon be filed subject to availability of strong evidences," External link

allafrica Monday, February 7, 2022 6:27:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : "Bado changamoto za utendaji zipo siwezi kukataa, kuna watu hawajawajibika ipasavyo, kwa hiyo nataka niseme kati ya wateuliwa wapo wanaofanya vizuri na wapo ambao hawafanyi vizuri, na wasiofanya vizuri nitachukua hatua ya kufanya mabadiliko, hili wala siyo siri na bado kuna watu wengi serikalini hawajawajibika ipasavyo," External link

habarileo Thursday, February 3, 2022 6:40:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunaweza kutazama kushusha kodi tulizonazo, lakini tuangalie sukari inatoka wapi kwa mfano, nimepewa taarifa kuna sukari ya jirani hapa Msumbiji, Uganda, Zambia lakini watu bado wanataka kununua sukari ya Brazil, kutoka Brazil mpaka hapa usafiri bei kubwa sana na sukari yenyewe imeshakuwa bei kubwa, kwa hiyo tutazame hili la sukari ya karibu hapa kama itatuwezesha kuuza kwa bei nzuri kabla ya kupunguza ushuru,” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 10:31:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Bado changamoto za utendaji zipo siwezi kukataa, kuna watu hawajawajibika ipasavyo, kwa hiyo nataka niseme kati ya wateuliwa wapo wanaofanya vizuri na wapo ambao hawafanyi vizuri na hawa wasiofanya vizuri nitachukua hatua ya kufanya mabadiliko, hili wala siyo siri na bado kuna watu wengi serikalini hawajawajibika ipasavyo,” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 10:31:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunataka Zanzibar iwe eneo la utalii lakini utalii upi? Siyo utalii wa watalii wengi hawana fedha, wanaharibu mazingira tu, hatutaki utalii huo, tunataka utalii wa gharama kubwa kwa maana kwamba kitakachojengwa kiwe na thamani kubwa, watalii wanaokuja wawe wale wenye uwezo, kupunguza idadi ya watu, kupunguza uharibifu wa mazingira, lakini kipato cha serikali pamoja na wananchi kiwe kikubwa zaidi,” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 9:44:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunashukuru kwamba visiwa 10 vya kwanza tulivyovitangaza vimepata wawekezaji, serikali imepata fedha nzuri za awali, kisiwa kimoja mwekezaji ataweka Dola za Marekani milioni 80, mwingine Dola milioni 20, mwingine Dola milioni 40,” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 9:44:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alifafanua : “Sicho tulichosema, hakuna uwezekano huo, fedha hizo hazipo. Tukitazama kwenye kumbukumbu kama uliweka Sh milioni 30 na ulishachukua Sh milioni 15, unachodai ni Sh milioni 15, huwezi kudai Sh milioni 30 yote, itatoka wapi?” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 9:44:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Na uchumi hauji bila miradi ndio maana kila wakati tunazungumza miradi, iwe miradi ya bandari, ya airport, ya wapi kwa sababu ndio uchumi wa nchi. Kwa hiyo ni sahihi wale wanaotaka kusema serikali hii ni serikali ya miradi nawasahihisha kidogo tu, waseme serikali hii ni ya uchumi,” External link

habarileo Tuesday, February 1, 2022 8:58:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunaomba itumieni vizuri idara hii,tufanye kazi,na kwa kutambua hilo tumeanzisha utaratibu wa kuwawezesha ndugu zetu walio nje kupata haki zote anazopata raia isopokuwa tu kwenye masuala ya kisiasa,” External link

habarileo Saturday, January 1, 2022 2:18:00 AM EAT

Hussein Mwinyi anasema : “Nitashirikiana na viongozi nitakaowateua na wananchi katika kufanikisha utekelezaji wa mipango ya maendeleo ikiwemo miongozo iliyotolewa na Ilani ya CCM ya mwaka 2020-2025, Dira ya Maendeleo ya Zanzibar ya mwaka 2020, Malengo ya Maendeleo Endelevu (SDGs) na ahadi tulizozitoa kwa wananchi wakati wa kampeni,” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 8:51:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kadhalika navipongeza vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuhakikisha nchi yetu na mipaka yake iko salama,” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 8:51:00 AM EAT

Hussein Mwinyi anasema : “Jumla ya watalii 330,000 wameingia nchini kwa kipindi cha Novemba mwaka jana hadi Agosti mwaka huu ikilinganishwa na watalii 273,000 walioingia Novemba 2019 hadi Agosti mwaka jana, hii ni sawa na ongezeko la asilimia 17,” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 8:51:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Ni vyema tukajiepusha na siasa za chuki zenye lengo la kutugawa. Tuendelee kutatua tofauti zetu za kisasa kwa njia za majadiliano na maridhiano kama tunavyoendelea kufanya sasa,” External link

habarileo Saturday, December 18, 2021 11:13:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunapozungumzia uwekezaji ieleweke hatuzungumzii wawekezaji wa nje pekee, tungependa wawekezaji wa Zanzibar na Watanzania nao wakashiriki wasiwe watazamaji,” External link

habarileo Wednesday, December 8, 2021 8:49:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Naomba niwashauri jumuiya zenu hizi za wafanyabiashara ziwe karibu na serikali ili tufanyekazi pamoja,” External link

habarileo Wednesday, December 8, 2021 8:49:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Huwezi kuwa na chama imara huku wanachama wakiwa sio wamoja, nikichaguliwa nitakiunganisha chama na kuongeza ari na hamasa ya kushika hatamu ya nchi,” External link

habarileo Monday, December 6, 2021 10:58:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nataka niwajulishe wananchi matokeo ya utafiti uliofanywa wa mafuta na gesi unaonesha kwamba kipo kiwango kikubwa cha hazina ya mafuta na gesi katika visima vyote viliopo Unguja na Pemba... Tutaanza kuchimba mafuta kuanzia mwakani baada ya kukamilika kwa taratibu zote za msingi,” External link

habarileo Thursday, December 2, 2021 9:35:00 AM EAT

Hussein Mwinyi aliandika : “Naziomba Familia za marehemu kuwa na subira katika kipindi hiki kigumu cha msiba. Inna lilahi wa inna ilayhi raji’un” External link

habarileo Monday, November 29, 2021 9:03:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Serikali imeamua kutafuta makampuni yenye sifa duniani kuja kushirikiana nasi katika uendeshaji wa kiwanja chetu cha ndege kwa madhumuni ya kutoa huduma bora na za kiwango cha kimataifa. Lengo letu ni kwamba huduma hapa Zanzibar katika uwanja wetu wa ndege ziwe za kiwango cha kimataifa,” External link

habarileo Thursday, November 25, 2021 10:46:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kwa bahati nzuri sana, wakati serikali inajipanga kufanya hili ili kuingiza ukwasi kwenye mzunguko wa fedha kwenye nchi, tumepata bahati ya kupata mkopo wa IMF wa Dola za Marekani milioni 100 sawa na Sh bilioni 230. Namshukuru kwa dhati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuhakikisha Serikali ya Zanzibar inapata mgawo wake katika mkopo ule uliokopwa na Jamhuri ya Muungano,” External link

habarileo Sunday, November 7, 2021 11:52:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nawapongezeni ndugu wananchi kwa kuendelea kuzilinda tunu hizi za amani, umoja na mshikamano na kuhakikisha zinadumu kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho.Kadhalika navipongeza vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kuhakikisha nchi yetu na mipaka yake iko salama,” External link

habarileo Sunday, November 7, 2021 11:52:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Juhudi zilizochukuliwa za kutafuta masoko mapya ya Ulaya Mashariki na Mashariki ya Mbali zimetusaidia sana. Tumepokea wageni wengi kutoka Urusi, Ukraine na nchi nyingine za maeneo hayo. Jumla ya watalii 330,000 wameingia nchini kwa kipindi cha Novemba mwaka jana hadi Agosti mwaka huu ikilinganishwa na watalii 273,000 walioingia Novemba 2019 hadi Agosti mwaka jana, hii ni sawa na ongezeko la asilimia 17,” External link

habarileo Sunday, November 7, 2021 11:52:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We want to create reliable markets for our men and women in the farms and ocean. Let's help them to produce at the required quality and quantity," External link

allafrica Friday, November 5, 2021 3:28:00 AM EAT

Hussein Mwinyi aliandika : “Tuzidi kuendeleza mashirikiano baina yetu na kuilinda tunu ya umoja, amani na utulivu tulionao. Safari ya ujenzi wa uchumi mpya inaendelea,” External link

habarileo Thursday, November 4, 2021 9:42:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Aliniteua kuwa Naibu Waziri nikiwa kijana mdogo kupitia taaluma yangu ya udaktari, alinilea hadi kufika hapa nilipo leo, nasikitika kuwa aliondoka kabla ya kushuhudia kuapishwa kwangu kuwa Rais wa Zanzibar, angekuwepo angefurahi kuona matunda yake,” External link

habarileo Thursday, November 4, 2021 9:42:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Imebainishwa katika ripoti ya shughuli za mahakama ya mwaka kwa Umoja wa Afrika (AU) kwamba utekelezaji wa maamuzi ya mahakama hii katika nchi wanachama uko chini sana na takwimu zinaonesha ni asilimia saba tu ya nchi hizo ndizo zinatekeleza maamuzi,” External link

habarileo Tuesday, November 2, 2021 12:29:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "Let us remain connected. We also support your (Burundi) efforts to become a SADC member country. Working under SADC is a strong base for economic and political growth in the Southern African Development Community (SADC) region," External link

allafrica Monday, October 25, 2021 3:59:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Jiepusheni na vishawishi mbalimbali vinavyoweza kulitia doa Jeshi la Polisi na nchi yetu. Askari ni Kioo cha Jamii, Kwa hivyo mkiwa kazini na ndani ya jamii askari polisi awe ni mfano wa tabia njema na kutii sheria za nchi” External link

habarileo Saturday, October 16, 2021 7:13:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Amani ndiyo kila kitu, hakuna maendeleo bila amani, upendo miongoni mwa wanadamu huongeza baraka na furaha. Nchi yetu Tanzania ni mfano pekee wa kuigwa duniani kutokana na amani tuliyonayo, hivyo tuna wajibu wa kuienzi na kuiendeleza amani hii,” External link

habarileo Friday, October 15, 2021 10:12:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "Investment in these sectors will spur business within the East African Community in addition to increasing national revenue and improving the lives of the people of Zanzibar," External link

xinhuanet_en Saturday, June 19, 2021 5:51:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nimemtaka Jaji Mkuu, sheria itekelezwa wanaofanya vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia kwanza wanyimwe dhamana huku shauri lao likiendelea,” External link

habarileo Monday, May 31, 2021 8:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Yapo malalamiko kwa sisi Wazanzibari kwamba tumekuwa tukiona muhali kwa watuhumiwa kuwafikisha vyombo vya sheria zaidi ukiangalia makosa haya yanafanyika katika ngazi za familia Hakuna hatia bila ya ushahidi,” External link

habarileo Monday, May 31, 2021 8:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nilikutana na viongozi wa Jeshi la Polisi, Mkurugenzi wa Mashitaka pamoja na mahakama na kuwataka wakutane na kuweka utaratibu mzuri utakaohakikisha kesi hizo zinasikilizwa haraka ili jamii iondokane na malalamiko,” External link

habarileo Monday, May 31, 2021 8:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hapa wananchi na wanachama wengi wamezungumzia suala la serikali kuajiri vijana waliomaliza masomo yao... Si kweli serikali haiwezi kuajiri vijana wote hao, lakini tunatengeneza mazingira ya ajira kwa kujenga miundombinu ya bandari na viwanda,” External link

habarileo Monday, May 31, 2021 8:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : "Ni vema ofisi ya Mufti kwa kushirikiana na Madrasa zetu ikahakikisha inakuwa na mikakati endelevu ya kuandaa vijana wetu, ili waweze kushiriki na kuwakilishi nchi yetu vizuri katika mashindano ya kimataifa, vijana hawa wenye vipaji watunzwe na waendelezwe ili pale wanaposhiriki waweze kuitangaza vizuri nchi yetu," External link

habarileo Saturday, April 24, 2021 3:56:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hizo ni mbinu zinazofanywa na wahasibu na waingizaji takwimu muhimu za mishahara ambao tayari tumewasimamisha kazi mara moja kupisha uchunguzi wake,” External link

habarileo Wednesday, April 14, 2021 3:28:00 AM EAT

Hussein Mwinyi aliandika : “Nawatakia Wazanzibari wote na Watanzania kwa jumla heri ya sikukuu ya Pasaka. Tuendelee kudumisha na kuthamini amani ya nchi yetu” External link

habarileo Monday, April 5, 2021 4:10:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Sina shaka chini ya uongozi wako zitamalizwa changamoto za Muungano zilizopo na mpya zitakazojitokeza,” External link

habarileo Thursday, April 1, 2021 6:10:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Alikuwa na maono makubwa ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inapiga hatua kubwa zaidi za maendeleo kwa kutumia rasilimali tulizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Naamini kwamba kupata nafasi ya kuaga mwili wa marehemu ninyi wenyewe itatoa faraja japo kidogo kuliko kama mwili wa marehemu ungezikwa bila ya kupatikana fursa ya kuuaga,” External link

habarileo Wednesday, March 24, 2021 7:54:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Huu ni msiba mkubwa ambao umelikumba taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuondokewa na kiongozi wake mahiri, shujaa aliyekuwa na tabia ya ucheshi, huruma na ucha Mungu,” External link

habarileo Wednesday, March 24, 2021 7:54:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tuendelee kumuombea dua kwa na kumkumbuka kwa wema usiomithilika aliotufanyia na kwa mambo mazuri aliyotuachia na kuifanyia nchi yetu,” External link

habarileo Wednesday, March 24, 2021 7:54:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Hayo ni mambo ya msingi ambayo daima Dk Magufuli aliyasimamia kikweli kweli na kuyatetea kwa nguvu zake kwa maslahi ya Wazanzibari ambayo ni Muungano wa Tanganyika na Zanzibar na mapinduzi ya Januari 12 ya mwaka 1964,” External link

habarileo Wednesday, March 24, 2021 7:54:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Tunamkumbuka kwa namna alivyokuwa anapambana na rushwa, ufisadi, ubadhilifu na uzembe ambapo alipata mafanikio makubwa kwa uthubutu wake huo kwenye kujenga uadilifu katika jamii na uwajibikaji katika utumishi wa umma kwa watu kupenda kuchapa kazi” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 2:23:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Ndugu wananchi kifo cha mpendwa wetu kimeleta fadhaa, simanzi na wingu kubwa ka huzuni kutokana na mapenzi makubwa tuliyokuwa nayo kwake na mamno mbalimbali marehemu aliyofanya kwa hakika tumempoteza mwanamapinduzi mahiri wa karne ya sasa” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 2:23:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Fedha za Tasaf pamoja na fedha nyingi ya mikopo ya wanafunzi zinapotea kutokana na kushindwa kutumia mifumo, mbali na taasisi hizo kupewa fedha,” External link

habarileo Wednesday, March 10, 2021 6:54:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Wafanyabiashara wanaopaswa kupewa nafasi katika soko hili ni wale waliokuwa wanafanya biashara zao katika Soko la Kijangwani na maeneo mengine yaliyokuwa siyo rasmi, hivyo nasisitiza kuwekwa utaratibu mzuri katika ugawaji maeneo ya kufanyia biashara” External link

habarileo Saturday, March 6, 2021 7:15:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema ( about Hussein Mwinyi ) : ''alisema Dk Mwinyi. Alisema uandishi wa habari ni kazi ya taaluma, kwa hivyo haiwezi kufanywa na kila mtu bila ya kusomea. “Wakati umefika kwa waandishi wa habari kusomea taaluma hiyo...kazi ya uandishi wa habari haiwezi kufanywa na kila mtu bila ya kusomea...tunataka uandishi wa habari wa kufanya uchambuzi wa matukio kitaalamu zaidi na kuwafikia wananchi'' External link

habarileo Tuesday, March 2, 2021 3:09:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Katika kipindi cha siku mia moja tumefanya mambo mengi ikiwemo uwajibikaji wa watendaji wetu pamoja na vita dhidi ya rushwa na uhujumu wa uchumi...haya yote nawaomba waandishi wa habari wayafanyiye kazi vizuri” External link

habarileo Tuesday, March 2, 2021 3:09:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nilipokuwa nikiomba kura katika kipindi cha kampeni niliyafikia makundi mengi na kutoa ahadi zangu kwao...yapo malalamiko kwa taasisi zetu ambazo hazifanyi kazi kwa wananchi sasa mfumo huu utatuonesha nani asiyewajika na katika maeneo gani” External link

habarileo Monday, March 1, 2021 3:08:00 AM EAT

Hussein Mwinyi announced : "On behalf of Zanzibaris and on my own behalf, I console the bereaved family, relatives, ACT-Wazalendo, Zanzibaris and all Tanzanians. I am wishing them patience and endurance in this trying period. The nation has lost a patriotic and brave leader," External link

allafrica Saturday, February 20, 2021 3:06:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Hakuna sababu ya kuwa na kodi nyingi sana, unaweza kuwa na kodi 15 au 20 ambazo hata ukusanyaji wake una gharama kubwa kuliko kodi yenyewe ni bora kuziweka pamoja ili ulipaji uwe rahisi, lakini wakati huo watu wafurahie kwasababu haziwaumizi” External link

habarileo Thursday, February 11, 2021 1:52:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Mimi wale wenye makosa makubwa ndio nawataka kwa hivyo nimeshatoa maagizo kabisa kwenye vyombo vyote kwamba hakuna mdogo, hakuna mkubwa lakini hususani hawa wakubwakwa hivyo ni vyema tukapeleka nguvu kubwa kwenye watu tunaowadai pesa nyingi na hili litafanywa hivyo ili tuondokane na kutumia rasilimali zaidi ya kile tunachokidai,” External link

habarileo Wednesday, February 10, 2021 8:33:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Vita dhidi ya rushwa, ubadhirifu, wizi wa mali ya umma nimelivalia nguja, hatutaki masihara kwenye hili, nilisema wakati kampeni kuwa nitaondoa muhali hapa Zanzibar na kweli nimeondoa, kwa sababu nimechukua hatua kila penye kasoro, wengine walisema ni nguvu ya soda, lakini ndio kwanza nimeanza mtasikia mengi vita ya rushwa ni suala la kudumu,” External link

habarileo Wednesday, February 10, 2021 8:33:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kuna watu wamesharudisha fedha, nimeambiwa na ZAECA katika orodha yao kuna watu wamerudisha fedha nilichowaambia ni kwamba, mtu aliyerudisha fedha kama ni kwa makubaliano arudishe halafu asishitakiwe basi angalau afukuzwe kazi. Huwezi kuwa na mwizi akarudisha basi aendelee, atakuibia tena,” External link

habarileo Wednesday, February 10, 2021 8:33:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kwenye makosa yote ni sawa madogo na makubwa lakini nimeviagiza vyombo vyote kuweka nguvu zaidi kwenye makosa makubwa kwa tuelekeze nguvu huko kwa sababu wakati mwingine unaweka mkazo kwenye kosa dogo mtu anadaiwa shilingi elfu ishirini wakati kuna wengine wana kesi za mabilioni, lazima tuweke mkazo kwenye kesi kubwa ambazo hata gharama za kuziendesha zinawiana au fedha tunazodai ni kubwa zaidi,” External link

habarileo Wednesday, February 10, 2021 8:33:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Watanzania tunatakiwa kuwa mfano katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaweza kutumika katika nyanja zote za maendeleo. Tanzania ina vyuo vikuu vingi vyenye kusomesha kada ya sheria na tuna wataalamu waliobobea katia lugha zote mbili na hivyo lazima tuwe mfano” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 9:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Na malumbano haya yanatokana na vile vile na masuala ya fedha, wanagombania fedha, kuna ubadhirifu, kuna wizi, kuna rushwa. Ni mambo ambayo lazima tuyapige vita kwa nguvu zote,” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 9:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Maono yangu ni kuwa na uchumi wa kisasa, mkubwa. Tukiwa na miundombinu, maana ukitaka kujenga uchumi lazima uanze na miundombinu. Tukiwa na miundombinu imara ya viwanja vya ndege, bandari, barabara, umeme basi uchumi utapaa tu, kwa hiyo ndio maono yangu, tuanze na miundombinu,” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 9:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Mapato katika eneo la bandari yalikuwa yako chini sana, nikikupa takwimu ni kwamba kwa mwaka mzima uliopita, bandari ilikusanya au ilipata faida ya Sh bilioni 4.3 kwa mwaka mzima, lakini nafarijika kwamba mabadiliko tuliyoyafanya ya watendaji na utendaji mwezi Desemba peke yake wamepata faida ya bilioni 2.1, yaani fedha ya miezi sita kwa mwaka jana wameipata kwa mwezi mmojamaana yake ni kwamba mabadiliko yameanza kuonekana,” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 9:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi aliongeza : “Hizi ni dalili kuwa tunaenda kule tunakotaka, lakini bado kazi haijaisha ndio kwanza imeanza,” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 9:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Huu ni mradi mkubwa ambao sasa unafungua njia ya safari ya Zanzibar kuelekea katika uchumi tuutakao wa buluu.... ni fursa kwa sekta mbali mbali ikiwemo wavuvi kujipanga na kuona wanafaidika na miradi hiyo ambao wao ndio walengwa wakuu,” External link

habarileo Thursday, February 4, 2021 2:46:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Sasa tumeanza safari yetu ya maendeleo na moja ya miradi ya kwanza kabisa kwa Serikali ya Awamu ya Nane utakuwa ni huu,” External link

habarileo Friday, January 29, 2021 2:21:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kuanzia sasa nawataka makatibu wakuu kuwa wasimamizi wazuri wa fedha za serikali na matumizi mabaya ya upotevu wake...tunataka matumizi mazuri ya risiti za mtandao na sio za mikononi,” External link

habarileo Tuesday, January 26, 2021 3:56:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tumewasimamisha wahasibu 80 wa wizara na taasisi zake kwa ajili ya kufanya uchunguzi ambao tumebaini kuchezea mfumo wa ukusanyaji wa mapato ya fedha za serikali,” External link

habarileo Tuesday, January 26, 2021 3:56:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Maeneo mengi walioanza kutumia mfumo wa ukusanyaji fedha kwa njia ya mtandao kumekuwa na makusanyo mengi tofauti na ilivyokuwa wanatoa risiti za mkono jambo hili sasa liwe mwisho fedha zitolewe kwa njia ya matandao pamoja na risiti zake” External link

habarileo Monday, January 25, 2021 6:24:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "It is a comfort that we are celebrating our revolutionary day at times when unity and solidarity among Zanzibaris are strong after the formation of GNU. I urge all, regardless of your political and religious ideologies, to unite in maintaining solidarity and love among us," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "The tourism industry continues to grow, reaching 85 percent of the 2020 target. We set a target of attracting at least 250,855 tourists by December 2020, after considering the threat Covid-19," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We have every reason to celebrate this day (Revolution) in which the people of Zanzibar sacrificed themselves," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "It is high time to strengthen our campaign for investments in the blue economy and tourism for big results. Job created from the new tourist hotel shows promising future in tackling unemployment challenges," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "As we advertise Zanzibar to attract tourists, we should promote eco-tourism aimed at environment conservation," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "The government will never tolerate insincere people trying to plunge our otherwise peaceful country into bloodshed," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "The government will continue with its great efforts to revive the economy. We have already witnessed increased tax collections from 22bn/- in October to 36.9bn/- in December, 2020. We expect more revenues in the coming months," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "Besides the great achievements in this sector, we still have opportunities to develop it," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "Through the blue economy, which integrates other sectors like fishing, modern fish farming, oil and gas exploration as well as tourism, we will create sufficient jobs for Zanzibaris and Tanzanians in general," External link

allafrica Thursday, January 14, 2021 4:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema ( about Afrika Mashariki ) : “Tunataka kurudisha hadhi ya Zanzibar kama kituo cha biashara cha ukanda wa Afrika Mashariki,” External link

habarileo Wednesday, January 13, 2021 9:17:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Sina shaka siku hali ikitengemaa tutasheherekea kama kawaida Mapinduzi haya adhimu kama tulivyozoea na nina imani mtatuunga mkono katika nia na dhamira hii njema ya kuelekeza fedha katika vitu hivyo” External link

habarileo Tuesday, January 12, 2021 11:49:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tusipopambana na rushwa hili jambo litakuwa gumu, naitaka ZAECA kuongeza bidiiwakati mwengine wala sio rushwa, ni urasimu tu, lazima tutafute njia ya kuondoa urasimu,” External link

habarileo Friday, January 8, 2021 4:58:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "We have started instituting stern measures against corruption and theft of public properties ... discipline must be restored in the public service," External link

allafrica Friday, January 8, 2021 3:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi charged : "I do understand that the majority of Zanzibaris are pleased with the measures taken and the displeased few have to bear with us," External link

allafrica Friday, January 8, 2021 3:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "The government has been doing a lot for children's development, including enactment of strict laws as well as adopting and implementing international laws and conventions regarding children rights," External link

allafrica Friday, January 8, 2021 3:02:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Wanahabari mnajukumu kubwa la kuhakikisha kwamba elimu ya udhalilishaji inafika kote, natambua kuna asasi za kiraia (NGO’S) zinafanya kazi hiyo lakini vyombo vya habari vinafika mbali zaidi ni vyema mkawa na vipindi maalum kuhakikisha watu wanapewa elimu ya mambo haya” External link

habarileo Thursday, January 7, 2021 2:52:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Wananchi wetu wana changamoto nyingi zinazohitaji msaada kutoka kwa viongozi wao katika kuzipatia ufumbuzi hivyo lazima tuwe na utaratibu wa kukutana nao kila mara na kushirikiana kutatua changamoto hizo” External link

habarileo Wednesday, January 6, 2021 2:36:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Natambua kwamba kuna watu walio wengi kutoka pande zote mbili zilizohusika kuunda Serikali ya Umoja wa Kitaifa awajaridhika na jambo hili, lakini niwaombeni ndugu zangu wa CCM mliopo hapa mridhie na tuache kabisa kutumia muda wetu mwingi kulumbana wenyewe kwa wenyewe jambo ambalo sio afya kwa mustakabali wa nchi” External link

habarileo Tuesday, January 5, 2021 5:29:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Uongozi lazima uhakikishe idadi ya fedha ya kulipa stahiki za wanachama wanaostaafu na mafao mbalimbali zinakuwepo kila wakati pasipo kuleta nenda rudi na usumbufu wa aina yoyote ile hata kama wanataka kutekeleza miradi itakayozalisha kipato kwa taasisi” External link

habarileo Tuesday, January 5, 2021 1:34:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "Blue economy has many areas that need to be developed. The university can get involved by conducting research and assessing the human resource needed to produce employable graduates," External link

allafrica Friday, January 1, 2021 3:25:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We have promised to create at least 300,000 jobs for our youths. Kiswahili is an opportunity to invest for our universities. We need to produce more qualified teachers in this language and help them search for jobs abroad... we will seek help from our ambassadors working in foreign countries," External link

allafrica Friday, January 1, 2021 3:25:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Kwa sasa ni muda muafaka kuwa karibu na chuo na kuweza kushirikiana nao katika kuwahudumia wananchi na wanachuo kiujumla katika kukiendeleza chuo hiki kwa manufaa ya Zanzibar,” External link

habarileo Wednesday, December 30, 2020 1:52:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Nasema hadharani kiongozi wa umma lazima afanye kila linalowezekana kuwa mfano na kigezo cha tabia njema na kujiepusha na vitendo vitakavyomfanya atiliwe shaka” External link

habarileo Tuesday, December 29, 2020 1:40:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Nasema wazi miongoni mwa mambo makubwa yanayopaswa kupewa kipaumbele katika kujenga misingi ya dini ya Kiislamu ni umoja, amani na mshikamano” External link

habarileo Tuesday, December 29, 2020 10:32:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Lengo ni kutunza mji na kuepusha maafa...mapendekezo yanapawa kuwa ya muda mrefu, kati na mrefu ikizingatiwa gharama nyingi zinazohitajika” External link

habarileo Tuesday, December 29, 2020 1:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Gharama za uhifadhi lazima zichukuliwe na serikali kabla ya msaada, hivyo serikali itakuwa mstari wa mbele katika kufanikisha jambo hilo, nawaomba wadau kufanya kila linalowezekana kutunza Mji Mkongwe, kwa kuwa ni chanzo kikuu cha mapato pale utakapohifadhiwa vyema” External link

habarileo Tuesday, December 29, 2020 1:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Ipo haja ya kuunda tume ya uchunguzi na kinachonipa faraja zaidi wajumbe wa tume nimewapata hapa hapa kwakuwa kuna watu hapa wana ujuzi wa mambo ya uhifadhi, utawala na uhandisi hivyo tukichagua vizuri watatupatia mawazo mazuri ya kuuhifadhi mji wetu huu,” External link

habarileo Monday, December 28, 2020 11:55:00 AM EAT

Hussein Mwinyi stated : "We must work collectively to fight corruption; it is so bad and detrimental to the country for corrupt practices to be rife in some areas like port. I will also not spare all those who caused loss of taxpayers' money by cheating or allowing shoddy work," External link

allafrica Saturday, December 26, 2020 3:05:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "I have decided to visit the ZAECA office to recognise and appreciate your work and also show support for what you have been doing. Keep on and remain bold in investigating the fishy conducts of some executives and immoral acts such as theft and embezzlement of public property and funds," External link

allafrica Saturday, December 26, 2020 3:05:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "I need your support to make reforms that will include removing corrupt leaders and all civil servants engaging in dubious deals. We must work together to crack down on corruption, laziness and unaccountability," External link

allafrica Tuesday, December 22, 2020 3:27:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alieleza : “Tumekamilisha safu ya mawaziri na wakuu wa mikoa, nimewaagiza kufanya kazi ili kufikia malengo tuliyojiwekea. Nakusudia kukifanya kisiwa cha Pemba kuwa ukanda maalumu ambao utawavutia wawekezaji kuwekeza,” External link

habarileo Saturday, December 19, 2020 9:36:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Nawaomba viongozi wote wa chama changu mliopo hapa na wananchi wote wa Zanzibar mnivumilie kipindi hiki ninapochukua maamuzi magumu kuwashughulikia mafisadi ili fedha za umma ziweze kuheshimiwa” External link

habarileo Thursday, December 17, 2020 4:28:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Kama watu wanatakiwa kusafisha mji basi wasafishe mitaro kwakuwa tunatumia pesa nyingi katika kuijenga lakini ikija mvua mitaro hii inajaa uchafu, utendaji upo wapi tunalala tu” External link

habarileo Wednesday, December 9, 2020 5:28:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : ''Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo kwa sababu nia ya dhati imeoneshwa kwa pande mbili kwa hivyo tusonge mbele na tusirudi nyuma kwa maslahi ya wananchi wetu,'' External link

habarileo Wednesday, December 9, 2020 4:10:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Maridhiano ni njia nzuri ya kujenga umoja wa kijamii na ustawi wa nchi pamoja na wanachi wake katika kuleta amani na mshikamano wa kudumu” External link

habarileo Tuesday, December 8, 2020 3:30:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Nawataka mawaziri na makatibu wakuu mliopo hapa kuchukua changamoto zote zilizotolewa na wafanyabiashara ili siku tukikutana tena isiwe kujadili changamoto bali kuzungumzia ufumbuzi wake na machache yaliyobaki,” External link

habarileo Saturday, December 5, 2020 6:55:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Mradi wowote unaofanyika katika mkoa wako ni mradi wako, una jukumu la kufuatilia hata kama unatekelezwa na wizara,” External link

habarileo Friday, December 4, 2020 6:45:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Kubwa na la msingi mtakuwa wenyeviti wa ulinzi na usalama katika mikoa yenu hakikisheni mnalitekeleza jambo hilo kwa ufanisi mkubwa kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ili muda wote amani iwepo” External link

habarileo Thursday, December 3, 2020 6:07:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Ipo tabia ya baadhi ya wizara kuhodhi miradi wakidhani kwasababu tenda wametoa wao basi viongozi wa mikoa miradi inapotekelezwa hawana haki ya kuifuatilia, ninasema hapa hadharani mradi wowote unaofanyika katika mkoa wako ni jukumu lako kuusimamia” External link

habarileo Thursday, December 3, 2020 6:07:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Niwapongeze kwa namna mnavyoiunga mkono serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kuimarisha na kuendeleza sekta mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kimaendeleo hasa kwa kutoa huduma za afya na elimu” External link

habarileo Monday, November 23, 2020 2:27:00 PM EAT

Hussein Mwinyi told : "I don't expect to make any changes soon, but I won't hesitate to act should anyone of you fail to deliver...I have great hopes on you," External link

BBCMonitoring Sunday, November 22, 2020 2:04:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "My few days in office have already exposed massive blunders in project implementation," External link

BBCMonitoring Sunday, November 22, 2020 2:04:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Na kama kulikuwa na mifano mizuri huko nyuma ya uanzishaji wa mashindano maalumu na utaratibu wa kufanya michezo uwe bora nipo tayari,” External link

habarileo Friday, November 20, 2020 11:46:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nitampatia majukumu waziri pamoja na wadau kuangalia yaliyoachwa kama yalikuwa mazuri tuyaendeleze na tubuni mapya kuhakikisha michezo inarudi kwenye kiwango tulichokuwa nacho nyuma,” External link

habarileo Friday, November 20, 2020 11:46:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "Decent port infrastructure is central to the blue economy," External link

allafrica Friday, November 13, 2020 3:50:00 AM EAT

Hussein Mwinyi said : "We will introduce friendly systems for the banking sector to flourish as well as attractive environment for the Diaspora to return home and invest," External link

allafrica Friday, November 13, 2020 3:50:00 AM EAT

Hussein Mwinyi insisted : "We need efficiency in public funds expenditure and ensure effective delivery of services," External link

allafrica Thursday, November 5, 2020 3:08:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Naahidi, niko tayari kuyaendeleza maridhiano yaliyo katika Katiba yetu na kushirikana nanyi katika kuijenga Zanzibar mpya. Zanzibar ni kubwa na muhimu kuliko tofauti zetu,” External link

mwananchi Monday, November 2, 2020 1:39:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nipo tayari kuyaendeleza maridhiano yaliyopo katika katiba yetu, kwani Zanzibar ni kubwa na muhimu kuliko tofauti zetu, nitashirikiana nanyi kujenga Zanzibar mpya,” External link

mwananchi Saturday, October 31, 2020 4:50:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Wito kwa wana CCM wenzangu tusherehekee kwa staha bila kuwakwaza wenzetu. Hakuna ushindi wetu bila ushindani wao, tunawahitaji ili kushamirisha demokrasia yetu na mchakato mzima wa maendeleo,” External link

mwananchi Thursday, October 29, 2020 9:47:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : "Usalama upo wa kutosha, wapiga kura ni watulivu licha ya baadhi ya maeneo kuwa na mvua, lakini wametulia wanaendelea kutimiza haki yao ya kikatiba, niwaombe waliopo majumbani na kwingineko waendelee kujitokeza kutimiza haki yao ya msingi," External link

mwananchi Wednesday, October 28, 2020 3:06:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "We have to defend our country's peace by all costs...let us refuse to be easily provoked," External link

allafrica Monday, October 26, 2020 3:06:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "President (Dr Ali Mohamed) Shein has performed wonders in road construction, but there are some works especially the streets, which I will work on if elected," External link

allafrica Monday, October 26, 2020 3:06:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Inawezekana tatizo ni fedha au watendaji, pia suala la waimu kupanda madaraja nalo inabidi liangaliwe, haiwezekani una miaka zaidi ya 10 kazini anakuja kijana kuanza kazi mnakuwa sawa sawa,” External link

mwananchi Wednesday, October 21, 2020 12:32:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “wanachama achaneni na dhana ya ‘tutashinda tu’ na kuacha kujitokeza kupiga kura, tusipofanya hivyo kwa kuhamasishana sisi kwa sisi ushindi unaweza usiwe mkubwa kama tunavyotaka,” External link

mwananchi Friday, October 16, 2020 12:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Niwaombe, kwa umoja wenu mhakikishe watu wenu wanakwenda kupiga kura asubuhi na mapema, tutashinda dalili zipo wazi, ila ili uwe ushindi wa kishindo, inabidi tuhakikishe sote tunapiga kura,” External link

mwananchi Friday, October 16, 2020 12:11:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : "Juhudi zote na mipango mizuri ya maendeleo na maisha bora kwa Wazanzibar hazitafanikiwa kama amani itatoweka," External link

habarileo Thursday, October 15, 2020 2:08:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "I am going to supervise the aspect of fish farming particularly in mangrove prone areas," External link

allafrica Thursday, October 15, 2020 3:05:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "We will introduce the minimum number of jobs that all investors in our areas will have to meet... it will be compulsory for investors to buy from us all the products that we can supply," External link

allafrica Thursday, October 15, 2020 3:05:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : "Nitasimamia hilo la ufungaji wa samaki hasa kwenye maeneo ya mikoko kwa sababu tutakuwa pia tunalinda mazingira yetu," External link

habarileo Wednesday, October 14, 2020 1:37:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : "You have done justice to your position Mr President, you have completed your tenure and performed what is good for the nation, we wish you a comfortable retirement," External link

allafrica Tuesday, October 13, 2020 10:26:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "The fishing industry is a key economic sector that employs majority people in Zanzibar...my vision is to transform it into its deserved status and possibly introduce the fishery ministry," External link

allafrica Saturday, September 26, 2020 3:06:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nikichaguliwa kuwa Rais wa Zanzibar nakusudia kulipatia ufumbuzi tatizo la migogoro ya ardhi linalowakabili wananchi wa vijiji vya Nungwi na Matemwe...nataka kuona kwamba wananchi wanafaidika na ardhi ambayo ndiyo rasilimali kubwa na hazina kwa vizazi vijavyo” External link

habarileo Tuesday, September 22, 2020 9:06:00 AM EAT

Hussein Mwinyi told : "We aspire to introduce laws, policies and regulation to entice serious investors in the fishing industry to work with you," External link

allafrica Sunday, September 20, 2020 3:17:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Katika suala la kuimarisha elimu, nataka kuona maslahi ya walimu yanakuwa bora kwa kupitia upya viwango vya mishahara na taaluma zao kwa jumla” External link

habarileo Monday, September 14, 2020 9:33:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Nyinyi vijana ndiyo tegemeo kubwa la kuibua sera ambazo zitasaidia kuwepo kwa sheria nzuri za kufaidika na rasilimali zilizopo nchini...tumezungukwa na bahari pande zote lakini hatujaweza kulifikia eneo la bahari kuu na kuvuna rasilimali zilizopo,” External link

habarileo Thursday, September 3, 2020 1:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : "Tumepata mtu mpole, mnyenyekevu wa hali ya juu, amehudumu kama kiongozi mwandamizi katika serikali ya Muungano na Zanzibar," External link

habarileo Wednesday, September 2, 2020 10:30:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Niliahidi na leo nasema tena kwamba katika kipindi changu cha uongozi nitafanya kazi na kupambana na wala rushwa, wabadhirifu sitakuwa na mzaha kwa watu wa aina hiyo” External link

habarileo Thursday, July 16, 2020 8:35:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said : “The seventh phase government has done a good job. It has completed the implementation of some development projects, while some are in progress. I will start where the seventh phase government has stopped,” External link

theCitizen Wednesday, July 15, 2020 2:07:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said ( about John Magufuli ) : "If I will be elected president of Zanzibar I will follow the footsteps of President John Magufuli in fighting corruption, indiscipline and misuse of resources," External link

xinhuanet_en Sunday, July 12, 2020 4:13:00 PM EAT

Hussein Mwinyi said ( about John Magufuli ) : “If I will be elected president of Zanzibar I will follow the footsteps of President John Magufuli in fighting corruption, indiscipline and misuse of resources,” External link

dailynewsegypt Sunday, July 12, 2020 12:07:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Vilevile niahidi kwamba nitaitekeleza kwa vitendo ilani ya mwaka 2020/2025 ambayo itatolewa kwa upande wa Zanzibar, kwa heshima na taadhima naomba mnipigie kura za ndiyo,” External link

mtanzania Saturday, July 11, 2020 1:25:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Kwenye maisha yangu nimefanya mitihani mingi, lakini mkubwa kuliko yote ni huu (mchakato wa CCM), nafarijika kuwa timu hii ya NEC tutakuwa pamoja katika kutafuta ushindi wa CCM,” External link

mtanzania Saturday, July 11, 2020 1:25:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Mheshimiwa waziri nafurahi kusikia kwamba Jeshi Mirerani linatekeleza majukumu yake kikamilifu na hakuna mwingiliano. Endapo mtakuwa na mahitaji maalumu mtatutaarifu sisi,” External link

habarileo Thursday, March 12, 2020 8:42:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Pamoja na hayo nawapongeza maofisa wa jeshi na askari wengine ambao wamefanikisha ujenzi wa kituo hiki cha pamoja cha kisasa ambacho tunawakabidhi leo Wizara ya Madini,” External link

habarileo Tuesday, February 18, 2020 7:32:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tanzania tumekuwa mstari wa mbele katika kusaidia nchi zenye machafuko kuwa na amani hivyo msaada huu utalifanya jeshi la Tanzania kutekeleza majukumu yake vema wanapokuwa katika nchi hizo,” External link

habarileo Saturday, February 1, 2020 12:11:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Yeyote ambaye jina lake linakuwa kwenye orodha ya wanaotakiwa kuhudhuria mafunzo, ni lazima akahudhurie na asipoenda anakuwa amekiuka amri halali. Majina ya walioteuliwa, yalionyesha waliohudhuria na waliokaidi tunayapeleka katika mamlaka za ajira,” External link

jamiiforums Thursday, September 5, 2019 6:04:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Mtu yeyote ukimwambia hii kazi ilipofikia imejengwa kwa miezi miwili na nusu hatoamini lakini vijana wa JKT wameifanya kama operesheni. Nampongeza msimamizi wa ujenzi huu (Brigedia Jenerali Charles Mbuge ) kwa kazi nzuri, naondoka nikiwa nimeridhika na kazi hii,” External link

mwananchi Monday, July 1, 2019 2:27:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tumekua na ushirikiano na nchi hizo katika nyanja mbalimbali zikiwemo za mafunzo ya kijeshi kama mlivyoshuhudia wapo maafisa wanafunzi waliohitimu kutoka nchi sita rafiki ,lakini sio wanafunzi tu, pia tumekua na utaratibu wa kubadilishana wakufunzi jambo ambalo linatufanya kuwa na mazingira rafiki ya kuaminiana na ulinzi wa pamoja,” External link

mwananchi Monday, June 24, 2019 12:26:00 AM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Idadi walinda amani karibu 100,000 sasa hivi wako katika nchi mbalimbali za Afrika, hivyo tunawapongeza kwa kazi nzito waliyonayo lakini pia kuwakumbuka walinzi 3,800 waliopoteza maisha kuanzia mwaka 1948 tangu ilipoanza kazi ya ulinzi wa amani,” External link

habarileo Thursday, May 30, 2019 10:38:00 AM EAT

Hussein Mwinyi amesema : “Tuangalie nchi za wenzetu huko, sasa mkiona kwetu pametulia mjue siyo bure, kuna kazi imefanyika na hawa tunaowabeza,” External link

mwananchi Thursday, May 16, 2019 7:00:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Baadhi ya maeneo hayo yamelipwa fidia na mengine mchakato wa kulipa fidia kwa wamiliki unaendelea,” External link

mtanzania Thursday, May 16, 2019 1:01:00 PM EAT

Hussein Mwinyi amesema : "Ni kweli yapo maeneo yaliyotwaliwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya ulinzi wa mipaka lakini baadhi ya maeneo yamelipwa fidia na mengine bado mchakato unaendelea," External link

mwananchi Wednesday, May 15, 2019 1:00:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema : “Tunashukuru serikali ya China kwa msaada huu wa ujenzi wa awamu ya pili ya majengo ya chuo chetu. Msaada huu utakifanya chuo kuweza kuchukua wanafunzi wengi kwa wakati mmoja pia kuboresha sehemu ya kuishi vifaa vya mafunzo,” External link

habarileo Saturday, April 20, 2019 11:32:00 AM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
minister29.41%EN03/09/201709/03/2017
national service minister17.65%EN03/09/201709/03/2017
service minister17.65%EN03/09/201709/03/2017
ambassador5.88%EN03/09/201709/03/2017
minister of defense2.94%EN02/09/201709/02/2017
minister for defence2.94%EN09/15/201615/09/2016
tanzanian defence minister2.94%EN09/15/201615/09/2016
defence minister2.94%EN09/15/201615/09/2016
minister for defence and national service2.94%EN07/03/201603/07/2016
dkt2.94%SW06/30/201630/06/2016
health and social welfare minister11.76%EN12/07/201207/12/2012
Names Lang Count
Hussein MwinyiEN60.32%
Hussein MwinyiSW39.68%


<<10<12345678910>>>10
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Tuesday, December 6, 2022

9:55:00 AM EAT


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


Quotes... Extracted quotes about

Hassan Juma said ( about Hussein Mwinyi ) : "The forum comes after Dr Mwinyi requested to have it here because Zanzibar has its political uniqueness, so that people can deliberate with special focus on the multiparty democracy in the islands," External link

allafrica Wednesday, October 5, 2022 1:00:00 PM EAT

Hussein Mwinyi alisema ( about Hussein Mwinyi ) : ''alisema Dk Mwinyi. Alisema uandishi wa habari ni kazi ya taaluma, kwa hivyo haiwezi kufanywa na kila mtu bila ya kusomea. “Wakati umefika kwa waandishi wa habari kusomea taaluma hiyo...kazi ya uandishi wa habari haiwezi kufanywa na kila mtu bila ya kusomea...tunataka uandishi wa habari wa kufanya uchambuzi wa matukio kitaalamu zaidi na kuwafikia wananchi'' External link

habarileo Tuesday, March 2, 2021 3:09:00 AM EAT

Seif Shariff Hamadi said ( about Hussein Mwinyi ) : “How come he (Dr Mwinyi) has not been banned? We have written to complain to ZEC’s Ethics Committee about Dr Mwinyi’s breach of the election ethics,” External link

theCitizen Monday, October 26, 2020 12:02:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Hussein Mwinyi ) : "Nawasihi sana ndugu zangu tumchague Dk Mwinyi ili aweze kupambana na wala rushwa na mafisadi, akiunganisha nguvu zake na Serikali ya Muungano wa Tanzania ataweza kuifanya Zanzibar ipae kiuchumi," External link

habarileo Thursday, October 15, 2020 2:08:00 PM EAT

Humphrey Polepole alisema ( about Hussein Mwinyi ) : “Leo ndugu Magufuli katika Viwanja vya Mnazi Mmoja Zanzibar, ataeleza maono aliyonayo na maono ya CCM kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa namna ya pekee kwa Zanzibar, lakini pia Dk Mwinyi naye ataeleza maono yake na maono ya CCM kwa Zanzibar,” External link

habarileo Saturday, October 3, 2020 9:41:00 AM EAT

Rais Magufuli alisema ( about Hussein Mwinyi ) : “Ndiyo maana Waziri Mwinyi amekaa sana Wizara ya Ulinzi, hawezi kusimama pale mbele na kuwatukana mabrigedia hawa, anajua jinsi ya kufanya nao kazi, katumie mbinu hizo hizo,” External link

mwananchi Tuesday, January 28, 2020 5:23:00 PM EAT