Kassim Majaliwa

Last updated on 2017-10-08T10:06+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Kassim Majaliwa said : "The offices have been tasked to attract businessmen using Tanzania's ports," External link

nampa Friday, May 20, 2022 1:57:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nimemwagiza Afisa Uhamiaji wa Mkoa akamate pasi zao mara moja na ahakikishe hakuna mtu anatoka nje ya mkoa huu hadi hii kazi ikamilike. Nimeambiwa wako saba, lakini hapa wako watatu. Watafuteni hao wengine wako wapi,” External link

mtanzania Saturday, May 7, 2022 10:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Haiwezekani tuwalipe hela hiyo, kazi haiendi kama ilivyopaswa. Tena wamepunguza Wafanyakazi kutoka 118 hadi 22, tunajuaje kama kesho watawaondoa hao 22 na wao wenyewe wapande ndege kurudi kwao, au waende Nairobi kupanda ndege,” External link

mtanzania Saturday, May 7, 2022 10:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Hawa watu wasiondoke hadi kazi ikamilike na kama wataondoka basi atakayewadhamini ni Balozi wao. Serikali tutaendelea kuwasiliana na Balozi wa Korea Kusini na tunaamini kazi hii itakamilika. Wizara husika simamieni na kuhakikisha kazi inakamilika kwa mujibu wa mkataba,” External link

mtanzania Saturday, May 7, 2022 10:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wizara ya Fedha na Mipango ifanye tathmini na maboresho ya mifumo na taratibu za ununuzi ili kudhibiti mianya iliyopo inayosababisha serikali kupoteza fedha nyingi kwa huduma ambazo kiuhalisia bei zake ni za chini,” External link

habarileo Saturday, May 7, 2022 11:06:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Afrika Mashariki ) : "Lakini pia litumieni vizuri soko la SADC (Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika) pamoja na soko kubwa zaidi la nchi zote 54 za Afrika kupitia African Continental Free Trade Agreement," External link

habarileo Monday, April 25, 2022 11:06:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Serikali zetu mbili zitaendelea kutekeleza maono ya viongozi wetu ya kuhakikisha changamoto za kifedha na za kikodi za pande za Muungano zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati ili kuchochea ukuaji wa uchumi kwa mwananchi mmoja mmoja na kwa manufaa ya serikali zetu zote mbili," External link

habarileo Monday, April 25, 2022 11:06:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tutumie midahalo na makala kuhakikisha urithi wa Baba wa Taifa unajulikana duniani. Tuenzi na tushirikishe falsafa ya Mwalimu,” External link

habarileo Sunday, April 24, 2022 7:46:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kwa misingi hiyo tunayo kila sababu ya kuendela kukumbuka na kuenzi juhudi za misingi hiyo ambayo si tu ilitutoa katika minyororo ya kutawalia na wakoloni, bali ziliasisi taifa imara ambalo tunajivunia leo hii,” External link

habarileo Saturday, April 23, 2022 5:39:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tusije kusikia Mwenyekiti wa Kijiji na kitongoji mnatunishiana misuli, mnasahau mipaka ipo chini ya mwenye jina la Mwenyekiti hilo hilo, hivyo tambueni mipaka yenu na namna ya kufanya kazi pamoja,” External link

habarileo Friday, April 15, 2022 4:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wekeni mabango kwenye maeneo yenu yakionesha kuwa Agosti 23 mwaka huu ni siku ya Sensa ya Watu na Makazi, wenye magari bandikeni kwenye magari yenu, pia waelimisheni wananchi kuhusu umuhimu wa Mwenge wa Uhuru kwa sababu Mwenge ni alama ya taifa, unawaunganisha Watanzania na unahamasisha maendeleo yetu yaende juu,” External link

habarileo Friday, April 15, 2022 4:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisisitiza : “Tuache kulidharau taifa letu, tukifanya hivyo tunajidharau wenyewe, tuliseme taifa letu vizuri,” External link

habarileo Friday, April 15, 2022 4:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kuongezeka kwa kasi ya ukuaji kumetokana na jitihada mbalimbali zinazoendelea kuchukuliwa na Serikali ikiwemo utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo kwa Ustawi wa Taifa na Mapambano Dhidi ya UVIKO-19 na miradi mbalimbali ya maendeleo,” External link

habarileo Thursday, April 7, 2022 12:43:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kufuatia taarifa hizo, niliielekeza Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara kuunda jopo la wataalamu ili kufuatilia taarifa hizo, wizara hiyo kwa kushirikiana na Ofisi ya Taifa ya Takwimu na Tume ya Ushindani ilifanya ufuatiliaji na tathmini ya mwenendo wa bei za bidhaa muhimu zinazozalishwa nchini na zile zinazotumia malighafi kutoka nje ya nchi,” External link

habarileo Thursday, April 7, 2022 12:43:00 PM EAT

Kassim Majaliwa dit : "Les récoltes exceptionnelles de cultures vivrières sont attribuées à la bonne répartition des pluies au cours de la saison agricole 2020/2021, à l'amélioration de l'application de semences et d'engrais de qualité, et à l'augmentation des services de vulgarisation agricole" External link

french.china.org.cn Wednesday, April 6, 2022 9:53:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tunaendelea kuweka msisitizo wa ushirikiano kwenye maeneo ambayo yatatukuzia uchumi zaidi likiwamo la utalii ambalo tunapata watalii wengi kutoka Qatar kupitia Shirika la Ndege la Qatar ambalo linaleta watalii wengi wanaokuja kuona hifadhi ya Ngorongoro, Serengeti, Mlima Kilimanjaro pamoja na Visiwa vya Zanzibar,” External link

habarileo Wednesday, March 23, 2022 12:04:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Serikali itawasimamia na kuwakutanisha na timu ya wafanyabiashara wa Tanzania kupitia TPSF ili wapate nafasi ya kujadiliana maeneo mengi ya uwekezaji,” External link

habarileo Wednesday, March 23, 2022 12:04:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Waziri Mkuu ) : “Mkuu wa Mkoa wewe ni kiongozi wa serikali katika mkoa wako, Njombe ni mkoa uliojipambanua kwa shughuli za kiuchumi nyingi ikiwemo kilimo lakini pia shughuli mbalimbali za ujasiriamali na shughuli zingine ambazo Wananjombe wanashughulika nazo,” External link

habarileo Wednesday, March 16, 2022 12:02:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Jiridhisheni kile kinachokusanywa na kiasi kinachopelekwa ni halisi. Lazima suala hili lisimamiwe kwa nguvu zote. Moja ya ajenda kubwa ni mapato, ukusanyaji wa mapato iwe ajenda namba moja katika ratiba zenu za utendaji kazi za kila siku,” External link

mtanzania Monday, March 14, 2022 6:37:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Msiwaachie TAMISEMI pekee kusimamia ukusanyaji wa mapato, twende tukasimamie kwenye halmashauri zetu ili kuhakikisha makusanyo hayo yanaongezeka kila siku,” External link

mtanzania Monday, March 14, 2022 6:37:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Chama Cha ) : “Vipaumbele muhimu vitaendelea kuzingatiwa ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya utoaji wa huduma kwa wananchi sambamba na utekelezaji wa Ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) ya Mwaka 2020,” External link

mtanzania Friday, March 11, 2022 5:54:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Sote tunafahamu nchi yetu sasa iko katika uchumi wa kati ambayo ni ishara ya kuongezeka kwa uwezo wa Taifa kugharamia huduma muhimu kwa wananchi sambamba na kuongezeka kwa uwezo wa wananchi kumudu mahitaji yao,” External link

mtanzania Friday, March 11, 2022 5:54:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Serikali imetenga eneo la hekari 400,000 lililoko katikati ya maeneo ya Wilaya za Handeni, Kilindi, Kiteto na Simanjiro na hekari 220,000 tayari zimepimwa viwanja 2,406 ambapo kati ya hivyo, viwanja 2,070 tumeandaa kwa ajili ya makazi na kila kimoja kina ukubwa wa ekari tatu. Tumeanza na nyumba101 zenye vyumba vitatu vya kulala kwa wale wanaotaka. Tuna viwanja 336 kwa ajili ya huduma kama shule za msingi na sekondari, zahanati na vituo vya afya. Ujenzi wa mifumo ya maji kazi inaendelea.,” External link

mtanzania Friday, March 11, 2022 5:54:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Waziri Mkuu ) : “Maeneo yote ya kimila, wananchi waruhusiwe kuendesha mila zao. Mkuu wa Mkoa simamia hili, ilimradi Mkuu wa chuo apewe taarifa mapema kwamba mnakuja lini kufanya shughuli yenu,” External link

habarileo Friday, March 11, 2022 11:03:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Michezo hii inatusaidia katika kujenga afya, urafiki, kukuza ujasiriamali na kuimarisha sekta ya utalii. Michezo ni uchumi. Nimefahamishwa kuwa mbio hizi zimeshirikisha wakimbiaji zaidi ya 12,000 kutoka mataifa zaidi ya 55 duniani. Hii ni idadi kubwa sana na ni faida kubwa kwa nchi yetu kwani kupitia washiriki wa riadha hao kunawezesha nchi yetu kupata fedha za kigeni,” External link

mtanzania Sunday, February 27, 2022 11:54:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kilimanjaro Marathon ni chapa (Brand) kubwa ndani na nje ya nchi, hivyo, nina hakika fursa zake zikitumika vizuri itasaidia kuongeza idadi ya watalii nchini,” External link

mtanzania Sunday, February 27, 2022 11:54:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kuimarika kwa utendaji pamoja na mambo mengine kumekuwa ni chachu ya mafanikio hata sasa sote tumeshuhudia kuongezeka kwa mchango wa sekta ya madini katika Pato la Taifa hadi kufikia asilimia 7.9,” External link

habarileo Thursday, February 24, 2022 2:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kutokana na taarifa za ubadhirifu mkubwa katika baadhi ya Halmashauri, Serikali itapeleka timu maalumu ya uchunguzi ili kujiridhisha na matumizi ya fedha za umma,” External link

mtanzania Saturday, February 19, 2022 11:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Ujenzi huo wa vyumba vya madarasa umewezesha wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2022 na kuondoa changamoto ya kuwepo kwa chaguo la pili yaani second selection na wakati mwingine chaguo la tatu,” External link

mtanzania Saturday, February 19, 2022 11:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : ”Pamoja na mafanikio yote hayo ya kiuchumi, Tanzania imefanikiwa kuzishawishi Nchi Wanachama wa Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia Elimu, Sayansi na Utamaduni (UNESCO) kutangaza tarehe 7 Julai ya kila mwaka kuwa siku ya Kiswahili duniani,” External link

mtanzania Saturday, February 19, 2022 11:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nitoe wito kwa Waheshimiwa Wabunge wenzangu, Viongozi wa Dini na wadau wote kuunganisha nguvu na kukemea vitendo hivyo, pia hatua kali zichukuliwe kwa wanaojihusisha na vitendo hivyo,” External link

mtanzania Friday, February 18, 2022 9:22:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Fanyeni operesheni na misako ya kuwabaini wahalifu wote wakiwemo waganga wanaopiga ramli chonganishi na kuchukulia hatua askari, wakaguzi na maafisa wasio waadilifu,” External link

mtanzania Friday, February 18, 2022 9:22:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "The funds include 127.50bn/- from the Central government, 272.50bn/- from the Road Fund, 322.15bn/- from levies charged on petrol and diesel and 30.44bn/- from car parking fee," External link

allafrica Friday, February 18, 2022 3:30:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "We have all seen an increase in the human and livestock population in Ngorongoro. If we do not take appropriate actions, our parks will suffer," "This is a tourism area. We must decide whether or not we don't want tourism" External link

haberler-en Thursday, February 17, 2022 9:34:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Katika mjadala wetu wa leo, mmetoa maoni nasi tumeyapokea. Bado Serikali inayaangalia maslahi mapana ya umma. Tutawashirikisha pia ni lipi lina maslahi mapana kwa Watanza- nia,” External link

habarileo Tuesday, February 15, 2022 9:21:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Waheshimiwa wabunge ambao ndio wawakilishi wametoa maoni yao ikiwemo kushauri suala la ushirikishwaji na ndio maana leo nimekuja hapa kuwasikiliza,” External link

habarileo Tuesday, February 15, 2022 9:21:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Sisi sote tunatambua eneo hili ni la utalii, lazima tufike mahali tuamue kama tunataka utalii au la,” External link

habarileo Tuesday, February 15, 2022 9:21:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kati ya mambo yamenifariji, sijasikia mtu akisema ardhi yetu, ardhi yetu. Sote tunatambua kuwa ardhi iliyo ndani ya mipaka ya nchi hii ni ya umma lakini tumeikasimu kwa Mheshimiwa Rais kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,” External link

habarileo Tuesday, February 15, 2022 9:21:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nitoe wito kwa Wakuu wa Mikoa, Wakuu Wilaya na Watendaji wa Kata na viongozi wote kwenye Mamlaka za Serikali za Mitaa wafike maeneo hayo. Natambua kuna migogoro ya mipaka kati ya vijiji na vijiji, pia ipo ya wafugaji na wakulima, hakikini migogoro hii na muikamilishe hukuhuko badala ya kusuburi Mawaziri wasafiri kuja huko, kila mmoja akiwajibika migogoro hii itapungua kwa kiasi kikubwa,” External link

mtanzania Friday, February 11, 2022 12:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Serikali tunaweka mazingira rafiki ya uwekezaji lengo ni kusaidia upatikanaji wa bidhaa kwa wingi, bei nafuu na wakati wote, na tutaendelea kulifanyika kazi hili kupitia taasisi zetu za Serikali,” External link

mtanzania Friday, February 11, 2022 12:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa dénoncé : "Certains négociants font monter les prix des matières premières pour leur bénéfice personnel" External link

french.china.org.cn Thursday, February 10, 2022 9:29:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kamati hiyo inapaswa kuanza kazi yake kesho (leo) na inatakiwa iwe imekamilisha ripoti yake ndani ya siku 14,” External link

habarileo Saturday, February 5, 2022 3:43:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Taasisi za elimu katika ngazi mbalimbali ziandae utaratibu wa kuwatambua kwa vyeti maalumu wataalamu wetu katika ngazi za umahiri ili washindane katika soko la ajira ndani na nje ya nchi na matumizi ya Kiswahili yaimarishwe katika kutoa huduma za kimahakama na uandishi wa nyaraka za kisheria,” External link

habarileo Friday, January 28, 2022 10:43:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Vijana someni kwa bidii hadi mfike chuo kikuu,” External link

habarileo Tuesday, January 25, 2022 11:14:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nimefurahishwa na taarifa kwamba ujenzi huu umefikia asilimia 91 na hatua iliyobaki hizi asilimia 9 ni kazi ndogondogo kama uwekaji wa milango, njia za mifumo ya hewa na umeme na zote zinaenda vizuri,” External link

mtanzania Sunday, January 16, 2022 7:06:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Ramani iliyoko hapa iko sawasawa na jengo la Ikulu lililoko Dar es Salaam, Wakandarasi wetu mmefanya kazi kubwa sana, hii imedhihirisha kuwa nchi yetu ina wataalam wa kutosha kujenga aina yoyote ya majengo,” External link

mtanzania Sunday, January 16, 2022 7:06:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Hizi asilimia 9 ni kazi ndogondogo kama uwekaji wa milango, njia za mifumo ya hewa na umeme na zote zinaenda vizuri, Rais Samia Suluhu Hassan pia anatarajia kuona ujenzi huo unakamilika kwa wakati,” External link

habarileo Sunday, January 16, 2022 6:05:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Mheshimiwa Rais mara kadhaa umekuwa ukisisitiza kufanya kazi kwa matokeo chanya naomba nirudie kukuhakikishia kwamba kwenye mipango yetu na majukumu yetu tutahakikisha tunafanya kazi kwa matokeo chanya kuwatumikia wananchi na tunajua jukumu letu la kwenda kuwakuta wananchi mpaka kijijini, kwenda kuwasikiliza wananchi kule walipo na changamoto na kuwahudumia jukumu hilo tutalitekeleza,” External link

mtanzania Monday, January 10, 2022 9:29:00 PM EAT

Kassim Majaliwa akasema : “Sisi (Tanzania) hatuna mgonjwa hata mmoja wa wimbi la nne (Omicron) hospitalini... Yote hii ni vita ya biashara kwa hiyo sekta binafsi mtusaidie kuyasema haya; tukiacha watu watapotosha na kuharibu sura ya nchi” External link

habarileo Tuesday, December 21, 2021 12:32:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kwa niaba ya watendaji wenzangu serikalini naomba nikuhakikishie kwamba tutasimamia na kufuatilia uratibu na utekelezaji wa majukumu ya jukwaa ili malengo yaliyokusudiwa yaweze kufanikiwa katika maeneo ya utekelezaji wake,” External link

habarileo Friday, December 17, 2021 9:07:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "The tourism sector has made a big contribution during the Covid-19 period. We were shaken a little bit, but we got back and started getting many tourists and nations trusted us. We started hearing people saying that 500 people have died, then 200 deaths, that was a strategy aimed at weakening the country," "A few days ago I heard again people have started saying Tanzania is a dangerous country because of the new virus [Omicron] brought by the fourth wave. We do not have any patients of the fourth wave. All this is about trade wars, therefore I am appealing to the private sector to help us put the record straight," External link

BBCMonitoring Tuesday, December 14, 2021 6:05:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kipekee nawashukuru Watanzania wote hususan wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kuwa nasi bega kwa bega na kujitokeza kwa wingi katika maadhimisho hayo ikiwa ni kielelezo cha umoja, upendo na mshikamano tulionao ambao umekuwa sababu na kutufanya kuendelea kuwa imara zaidi,” External link

habarileo Friday, December 10, 2021 11:25:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Huko watajifunza, upishi, uashi, ufundi makenika, ushonaji … nia yetu wapate umahiri katika ufundi stadi na Serikali itaongea na taasisi za fedha ili watoe mitaji kwa walio tayari kujiajiri,” External link

mtanzania Saturday, December 4, 2021 9:53:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tumeona sasa turasimishe rasmi kwa kuweka jiwe la msingi la pamoja la kuzindua ujenzi wa Ofisi za Serikali,” External link

habarileo Thursday, December 2, 2021 1:33:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Lakini niwakumbushe tu kwamba rais aliunda tume ya Wataalam wetu ambao wote ni Watanzania wakaenda kuchunguza na wakatuletea majibu, hivyo hili litupe msukumo wa kuziamini chanjo hizi,” External link

mtanzania Saturday, November 27, 2021 5:11:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Waziri Mkuu ) : “Hivyo twendeni tukachanje uzuri kwa sasa kuna chanjo za kila aina, lakini isije ikatafrika kuwa Waziri Mkuu amelazimisha watu kuchanja hapana, chanjo siyo lazima ila ni muhimu,” External link

mtanzania Saturday, November 27, 2021 5:11:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya Mfuko wa Udhamini wa UKIMWI pamoja na kutafuta vyanzo vya uhakika zaidi vya kutunisha mfuko huo, ninawahakikishia kuwa Serikali itaendelea kushirikiana nanyi katika kupambana na tatizo hili la UKIMWI,” External link

mtanzania Saturday, November 27, 2021 3:49:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nawapongeza wadau mbalimbali wakiwamo Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake(UN WOMEN) ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa adhma ya serikali inafanikiwa, na ndiyo maana mwamko wa wanawake kwenda kupima na kutambua hali zao umekuwa mkubwa ikilinganishwa na wanaume,” External link

mtanzania Saturday, November 27, 2021 3:49:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Hivyo basi, nitoe rai kwa jamii kutafakari upya nafasi waliyonayo na kupinga kwa nguvu zote masuala yote na tabia zinazochangia maambukizi mapya ikiwemo unyanyapaa, ukatili wa kijinsia, mila zinazochangia maambukizi, ngono katika umri mdogo, kuporomoka kwa maadili na tabia nyinginezo hatarishi,” External link

habarileo Friday, November 26, 2021 7:38:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Maboresha haya yakiletwa yatafanyiwa kazi kwa haraka yakifika bungeni, tunataka watanzania wote waishi kwa matumaini makubwa,” External link

habarileo Thursday, November 25, 2021 9:24:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Lazima jamii yetu ijenge msukumo wa kuhakikisha kuwa kila mtu katika nafasi yake anapaza sauti na kuchukua hatua ya kuzuia na kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia hususan ukatili wa kingono kama vile rushwa ya ngono, ukatili baina ya wenza, ubakaji, mimba na ndoa za utotoni,” External link

habarileo Thursday, November 25, 2021 4:36:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Sote tunafahamu kwamba, licha ya sheria kali zilizopo, bado vitendo vya ukatili vinaendelea kuwa ni changamoto kubwa, hivyo nguvu ya pamoja inahitajika katika kukemea vitendo hivyo, ” External link

habarileo Thursday, November 25, 2021 4:36:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Pia mamlaka za serikali za mitaa zisimamie mpango wa lishe kwa wanafunzi wa shule za kutwa. Lishe ni muhimu sana katika suala zima la kuimarisha afya ya uzazi,” External link

habarileo Friday, November 19, 2021 1:01:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Serikali ya Awamu ya Sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan inaonekana wazi katika kuimarisha huduma ya mama na mtoto. Tunajenga vituo vya afya ambavyo vimewekewa miundombinu muhimu ya kutoa huduma ikiwamo jengo la mama na mtoto na chumba cha upasuaji,” External link

habarileo Friday, November 19, 2021 1:01:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Serikali yetu inaendelea kutoa vivutio mbalimbali vya uwekezaji kwa pande zote mbili za Muungano ikiwemo vivutio vya kisera na visivyo vya kisera na cheti uwekezaji mahiri, vibali na leseni kupatikana kwenye vituo vya kutolea huduma kwa pamoja, uwepo wa ardhi nzuri ya kilimo, vivutio vya utalii, madini, gesi na mafuta, fanya uamuzi leo wa kuja kuwekeza hapa Tanzania,” External link

habarileo Wednesday, November 17, 2021 7:23:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Afrika Mashariki ) : “Uchumi wa Tanzania umeendelea kukua kwa wastani wa asilimia 6.5 kutoka mwaka 2016-2020, na kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zenye uchumi unaokua kwa kasi barani Afrika,” External link

habarileo Wednesday, November 17, 2021 7:23:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alieleza : “Jambo lililonivutia zaidi kwenye eneo hilo ni kitendo cha hospitali zenu kupokea wagonjwa ambao asilimia 95 wanatumia bima ya afya ya Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya (NHIF),” External link

habarileo Tuesday, November 16, 2021 6:11:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Namuagiza Waziri wa Uwekezaji, waziri anayeshughulikia ajira pamoja na Kamishna wa Kazi waje wilayani Mufindi, wapite katika viwanda vyote na kusikiliza kero za wafanyakazi ili hatua stahili ziweze kushughulikiwa," External link

habarileo Monday, November 15, 2021 8:15:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alifafanua : “Hatua hizo zinalenga kupunguza kiwango cha riba kwenye mikopo ya benki za kibiashara na taasisi za fedha, kupunguza riba katika shughuli za kilimo kwa kiwango kisichozidi asilimia 10 na kuongeza kasi ya utoaji wa mikopo kwa sekta binafsi ili kushajihisha shughuli za kiuchumi,” External link

habarileo Saturday, November 13, 2021 11:18:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "I have been told that morale among yourselves is high and we expect nothing less than a win against DR Congo. Even president Samia Suluhu Hassan has much trust in you that you will perform well and emerge winners," External link

allafrica Friday, November 12, 2021 10:53:00 PM EAT

Kassim Majaliwa urged : "I appeal to both, public and private sectors and all other regional blocs to strengthen efforts of restoring and maintaining gender parity in Africa," External link

allafrica Friday, November 12, 2021 10:53:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Taifa Stars ) : “Viongozi wa kamati ya hamasa ya Taifa Stars kwa kushirikiana na TFF hakikisheni mnaisimamia timu vyema, wachezaji wale vizuri na wafanye mazoezi na wapewe kila kinachohitajika ili kujihakikishia tunapata ushindi,” External link

mtanzania Friday, November 5, 2021 5:00:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Waziri Mkuu ) : “Ubadhirifu unatakiwa ushughulikiwe mapema kwa weledi na utaalam bila kulazimika kusimamisha utekelezaji wa shughuli za Serikali kwa muda mrefu na hatua zichukuliwe bila kuoneana haya kama kuna ushahidi wa wazi kabla hata Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) hajakagua au viongozi wa juu kuchukua hatua,” External link

mtanzania Friday, October 29, 2021 9:12:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tunakumbushwa sisi viongozi wa Tanzania tuwe wazalendo na tuhakikishe tunaziendeleza rasilimali za nchi hii kwa faida ya Watanzania wote bila ubaguzi wa jinsia, kabila, dini na rangi ili mradi mtu hajavunja sheria. Tuwahudumie Watanzania wote kwa usawa,” External link

mtanzania Friday, October 29, 2021 9:12:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tanroads simamieni vizuri ujenzi wa mradi huu na mhakikishe barabara inajengwa kwa viwango na inakamilika kwa wakati. Mliopata ajira katika mradi huu fanyeni kazi kwa weledi hatutarajii kusikia mtu ameiba nondo wala saruji,” External link

habarileo Wednesday, October 27, 2021 11:00:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Sasa tumeanza kuona timu zetu zinaanza kushiriki michuano ya kimataifa na kufanya vizuri, juzi nilipata kuhudhuria mkutano mkuu wa tano uliokusanya wabunifu wawekezaji wanaojishughulisha na masuala ya Tehama zaidi ya 800,” External link

habarileo Monday, October 25, 2021 11:36:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Philip Mpango ) : “Rais Samia na Makamu wake Dk Mpango wanajali na kuthamini michezo na wanawapongeza wote mtakaopata tuzo usiku huu na Rais wetu Samia anapenda michezo, ndio maana alidhamini Cecafa ya wanawake,” External link

habarileo Saturday, October 23, 2021 12:29:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Na wale mtakaopata zawadi, wale walimu Mimi ni mwalimu mwenzenu natamani na mimi siku moja mkatambua mchango wangu na mimi nikapata tuzo maana nacheza nje, natamani siku moja mkatengeneza kipengele chetu na sisi tukatambuliwa hapa,” External link

habarileo Saturday, October 23, 2021 12:29:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Shirikisho mhakikishe mnaratibu klabu, ambazo zinaendelea na mashindano ya kimataifa kwa sababu ile ni sura ya nchi, Biashara ambayo inatakiwa kucheza kesho kutwa (leo) isimamie iende ikacheze,” External link

habarileo Saturday, October 23, 2021 12:29:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Lengo letu ni kuwawezesha watoa huduma za mawasiliano kutumia miundombinu hii kuboresha huduma za mawasiliano nchini na kurahisisha ufikishwaji wa intaneti kwenye ofisi mbalimbali za sekta ya umma na binafsi” External link

habarileo Friday, October 22, 2021 7:49:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Mheshimiwa Rais Samia anawahakikishia kuwa Serikali anayoiongoza imedhamiria kuendeleza michezo na itaongeza nguvu ili kuhakikisha mchezo wa mpira wa miguu nchini unakuwa na viwango bora,” External link

mtanzania Friday, October 22, 2021 12:33:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tafakuri hiyo ituwezeshe kuisha maisha ya undugu, tupendane, tuheshimiane, lakini pia tushikamane miongoni mwetu Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla wake,” External link

habarileo Wednesday, October 20, 2021 10:12:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Chanjo hii ni salama na inatolewa bure, tujitokeze kwa wingi kupata chanjo na kuhamasisha wengine. Taifa haliwezi kuwa salama kama afya zetu zitakuwa mashakani, kuchanja ni muhimu, kunasaidia kupunguza makali ya ugonjwa na kuongeza virutubisho ndani ya mwili,” External link

habarileo Wednesday, October 20, 2021 10:12:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Dua zetu kwake ni muhimu ili kuifikisha nchi kwenye matumaini na kulifanya Taifa kuwa salama zaidi,” External link

habarileo Tuesday, October 19, 2021 7:03:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : “The efforts have seen over 80 percent of the doses of COVID -19 vaccines being administered in the regions… Only few doses a remaining,” External link

AfricaNews-English Thursday, October 7, 2021 5:38:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wataalamu walishapita katika maeneo yote ya pwani kuanzia pwani ya kutoka Tanga hadi Mtwara na kuridhia kwamba Kilwa ni mahali sahihi kwa ajili ya ujenzi wa bandari hiyo kwani eneo la uwanda wake ni zuri na lina kina kirefu ambacho hakihitaji kuongezwa na Mheshimiwa Rais ameridhia ijengwe,” External link

habarileo Thursday, October 7, 2021 9:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kwa msingi huo, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya Covid-19. Tufuate maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya kuhusu lishe na kufanya mazoezi. Aidha, pale unapoona dalili ambazo huzielewi basi wahi kituo cha kutolea huduma za afya kwa uchunguzi na uangalizi zaidi,” External link

habarileo Tuesday, October 5, 2021 8:44:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Taasisi za umma na binafsi zinazosimamia mifuko na programu za uwezeshaji zinazotoa mitaji na ruzuku zihakikishe kuwa zinaweka watumishi kwenye vituo vya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ili uwepo wa vituo hivyo uwe na maana kwa wananchi wanaokwenda kupata huduma na ziimarishe huduma ili kuwezesha ustawi na kukua kwa uchumi wa wananchi hasa wanaoishi maeneo ya pembezoni kwa lengo la kupunguza umaskini na kuchochea shughuli za kiuchumi,” External link

habarileo Tuesday, October 5, 2021 7:55:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Waheshimiwa mabalozi mna jukumu kubwa la kukuza uchumi wetu. Nendeni mkaimarishe biashara na nchi yetu. Muangalie sisi tumefanya nini na tumepungua wapi na je tunaweza kurekebisha vipi," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Mnalo jukumu la kuangalia ni namna gani tunaweza kuongeza uzalishaji na siyo wa mazao ghafi bali yaliyosindikwa. Tunataka tuuze kahawa iliyosindikwa hadi mwisho na kama ni korosho tuuze zilizobanguliwa," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Mmeshapata maelekezo ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na hayo ndiyo maelekezo muhimu. Nendeni vituoni, muda umeisha. Huu siyo muda wa kwenda kuaga mawaziri. Wako wengi sana. Naamini baada ya kuonana na viongozi wetu wakuu, sasa mko imara," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Sambamba na hilo, muangalie uwezekano wa kupata masoko ya mazao yanayozalishwa nchini. Mnapaswa muwe ni kiungo baina ya nchi yetu na hizo nchi mnazoenda kutuwakilisha. Muangalie sisi tuna mazao au bidhaa gani na wao wanaweza kuagiza kiasi gani kutoka hapa nchini," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Tanzania tuna fukwe nzuri sana kule Zanzibar na kuanzia Tanga hadi Mtwara. Himizeni wawekezaji wa kujenga hoteli kwenye hizi fukwe ili watalii wakija wakute wanazozihitaji," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Pia angalieni fursa za masomo katika nchi mnazoenda ili Watanzania wapate fursa za mafunzo ya kitaalamu huko nje. Kumbukeni kuwa lugha yetu ya Kiswahili ina fursa nyingi za ajira kwa Watanzania, hivyo msiache kukitangaza katika nchi zenu," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa aliongeza : “Nataka uangalie afya zao na pia ujali maslahi yao kwa sababu mradi huu ni wa Watanzania na kwa bahati nzuri unajengwa kwa asilimia kubwa na Watanzania, lazima tujali afya zao kwa karibu,” External link

habarileo Friday, June 18, 2021 10:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Lengo la serikali ni kuongeza uzalishaji na tija kwa kuimarisha utafiti, huduma za ugani, upatikanaji wa mbegu bora na viuatilifu, kuongeza matumizi ya zana bora za kilimo, kuwajengea uwezo wazalishaji kuhusu kanuni za kilimo bora, kuanzisha mfumo imara wa ugharamiaji wa mazao ya mafuta kwa kushirikisha taasisi za fedha,” External link

habarileo Monday, June 14, 2021 8:10:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Fedha hizi ni nyingi, kama tungelikuwa tunajitosheleza katika uzalishaji wa mafuta hapa nchini zingeokolewa na kuelekezwa kwenye maeneo mengine ikiwamo uboreshaji na utoaji wa huduma za afya, elimu na miundombinu,” External link

habarileo Monday, June 14, 2021 8:10:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Halmashauri ziandae viwanja kwa ajili ya kufanya mazoezi tuanze kuviandaa kama havipo Maafisa Utamaduni na Michezo ni lazima waunde vikundi. Nitoe wito tuendelee kuunda vikindi vya mazoezi inakuwa rahisi kuhamasishana inatusaidia kushiriki Michezo,” External link

mtanzania Saturday, June 12, 2021 6:01:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Lazima tuendelee tuhakikishe tunafanya mazoezi wakati wote uwanja huu Jamhuri upo wazi tunaona vikindi na Wabunge huu uwanja ni wetu sote tufanye mazoezi jioni au asubuhi,” External link

mtanzania Saturday, June 12, 2021 6:01:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Serikali inafanya maboresho hayo, lakini wakurugenzi watatakiwa kuandika barua kueleza kwa nini wamechelewa kutumia fedha hizo katika muda uliopangwa,” External link

habarileo Friday, June 4, 2021 11:56:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Hakuna kukatwa Sh 110 kwa ajili ya kupata pembejeo, waruhusiwe kuchukua pembejeo katika awamu zote nne katika maeneo kabla ya kufikia uzalishaji wa zao hilo," External link

habarileo Friday, June 4, 2021 3:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Ukweli ni kwamba Wizara ya Kilimo imekuwa ikifanya vikao mara kwa mara ili kufikia hatua nzuri ya kufikia kila mkulima” External link

habarileo Friday, June 4, 2021 3:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wizara, taasisi na wakandarasi wanaosimamia ujenzi wa majengo, wahakikishe majengo yanayojengwa yanahusisha mifumo ya kupitisha nishati mbadala kama gesi kwa ajili ya matumizi ya kupikia,” “Shule, vyuo, hospitali na taasisi za kijeshi nazo zitumie gesi kama nishati mbadala badala ya kutumia kuni na mkaa” External link

habarileo Wednesday, June 2, 2021 5:51:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wananchi ingieni kwenye kilimo chenye tija ili muinue kipato chenu” External link

habarileo Tuesday, June 1, 2021 10:53:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Mabadiliko haya ya teknolojia yanatokea kwa kasi kubwa ulimwenguni yanachochewa na mwenendo wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hivyo basi, nasi hatunabudi kujipanga vyema ili kuendana na kasi hiyo,” External link

mtanzania Monday, May 24, 2021 3:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Wakati tukifanya hayo yote, ni muhimu pia kujitayarisha kutumia kikamilifu matokeo ya tafiti zetu kama fursa au bidhaa adimu ya biashara,” External link

mtanzania Monday, May 24, 2021 3:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Ikiwa tangazo limefuata utaratibu kuanzia upatikanaji wake hadi kuchapishwa linapaswa kulipiwa mara moja. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo nataka muangalie tatizo liko wapi na lipatiwe ufumbuzi,” External link

habarileo Friday, May 21, 2021 6:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Niwahakikishie kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi yake na serikali itaendelea kuimarisha misingi ya habari nchini. Kwa upande wenu wanahabari zingatieni sheria za nchi, msitumie vibaya kalamu zenu kuwachafua watu kwa chuki binafsi,” External link

habarileo Friday, May 21, 2021 6:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Katika kuandaa mkakati wa utekelezaji wa mpango wa maendeleo wanahabari mtashirikishwa kama wadau wengine kwani kwa kufanya hivyo mtaweza kuufahamu na kuwaelimisha wananchi kikamilifu,” External link

habarileo Friday, May 21, 2021 6:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kaulimbiu yenu ya Vyombo vya Habari na Maendeleo inahamasisha uandishi wa uwajibikaji. Vyombo vya habari vinapaswa kutambua katika kila habari vinayoiandika kuwa nyuma yake kuna maslahi ya taifa. Visipofanya hivyo, upotoshaji unaweza kuigawa nchi yetu, kuhatarisha amani na mshikamano wetu,” External link

habarileo Friday, May 21, 2021 6:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisisitiza : “Pia zipo fedha kutoka Serikali Kuu kuja kwenye maeneo yenu kwa ajili ya miradi, hakikisheni fedha hizo zinatumika kwenye miradi kama ilivyokusudiwa,” External link

habarileo Thursday, May 20, 2021 4:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesisitiza : “Mambo haya yatatusaidia sana kwa sababu tunatuma ujumbe mzuri ili bandari yetu iendelee kuwa bora kwenye ukanda huu wa mashariki, tusijiweke nyuma, tusiwe wavivu, nchi kadhaa zinatutegemea sisi,” External link

habarileo Tuesday, May 18, 2021 9:02:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kutofanya kazi vizuri. kwa mfumo wa Tancis ambao upo chini ya TRA kunakwamisha shughuli za bandari, kwa hiyo TRA hakikisheni mfumo huu unafanya kazi vizuri, msitucheleweshe, nchi nyingi zinatutegemea sisi,” External link

habarileo Thursday, May 13, 2021 6:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wakati nakuja hapa nimezungumza na madereva wa malori huko njiani, wamenieleza kushangazwa na taarifa ya dereva mwenzao kwamba hawahudumiwi kwa haraka, wameniambia wanafurahishwa na namna bandari mnavyowahudumia katika kushusha na kupakia mizigo yao, wengi wamesema haiwachukui zaidi ya saa 24 kupakia mzigo,” External link

habarileo Thursday, May 13, 2021 6:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Nakupongeza sana kwa kupewa jukumu hili kubwa tuna imani utalitumikia kanisa kwa moyo na imani kwa waumini wanaokuzunguka kutoka serikali inatambua michango wa taasisi za dini kutoa huduma za jamii,” External link

habarileo Monday, May 10, 2021 5:33:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wana-Buhigwe wote bila ya kujali vyama vyenu nawaomba kura zenu. Tarehe 16 itakapofika mumpigie kura mgombea wa CCM, kwani mnapomchagua mwakilishi si wakati wa kuleta mzahazaha lazima tumchague mtu atakayekuwa tayari kututumikia” External link

habarileo Thursday, May 6, 2021 7:55:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Uchaguzi hauhitaji ushabiki wala mbwembwe bali umakini mkubwa ili kumpata kiongozi atakayekuwa mstari wa mbele katika kuwatumikia na kuwasemea mahali popote naye si mwingine ni Dk. Florence Samizi. Tumchague Dk. Florence hakuna kitakachoharibika,” External link

mtanzania Tuesday, May 4, 2021 8:04:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Wana-Muhambwe wote twende na Dkt. Florence Samizi kwa maendeleo ya Muhambwe,” External link

mtanzania Tuesday, May 4, 2021 8:04:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Mwitikio mkubwa tunaouona kwenye mashindano haya ni kielelezo cha amani, umoja na mshikamano tulionao," External link

habarileo Monday, May 3, 2021 5:52:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Umeme uko mwingi na tuanaendelea kuzalisha vyanzo vipya umeme uliopo unaweza kusambazwa kwenye viwanda vyote. Wawekezaji waje kila kitu kipo tutaimarisha barabarabilioni moja mnaanza nayo ni jambo zuri na fedha iliyotengwa bilioni sita wekeni kwenye mpango ili wawekezaji waweze kupitisha bidhaa na vifaa vyao na wakati mkisubiri kujenga lami babaraba za ndani ziboresheni ili zipitike wakati wote hata wa masika,” External link

habarileo Wednesday, April 28, 2021 6:54:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Samia Suluhu ) : “Niko hapa kukagua miradi mikubwa ya maendeleo tunayoitekeleza, Rais Samia Suluhu amenituma, na anawasalimu, serikali chini ya uongozi wake iko makini na ametuasa tuchape kazi, tushikamane, ninawaomba tumieni muda mwingi kujadili maendeleo na sio mijadala ya ovyo, sisi tunawahakikishia usalama,” External link

habarileo Wednesday, April 21, 2021 9:56:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Niwahakikishieni serikali iko makini na inaendelea kusimamia na kuhakikisha usalama upo ili watu wawe huru kufanya kazi za maendeleo kwani tangu awamu ya kwanza hadi sasa jambo muhimu linalowaunganisha Watanzania ni utulivu na usalama wa nchi” External link

habarileo Wednesday, April 21, 2021 9:56:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : ”Nimeridhishwa na kufarijika kuona hali ya kazi inayofanyika kiwandani hapa, niwahakikishie kwamba Serikali itaendelea kuwaunga mkono katika uwekezaji wenu. Mheshimiwa Rais aliona kazi yenu kupitia mitandao na akanituma nije nione,” External link

mtanzania Tuesday, April 20, 2021 4:36:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : ”Mmewekeza kwa wakati sahihi na kwenye nchi sahihi na uwekezaji huu lazima utawaletea faida kwa sababu sera zetu za uwekezaji ni sahihi. Niwahakikishie kwamba Serikali yetu imejipanga vizuri katika kuwahudumia wawekezaji,” External link

mtanzania Tuesday, April 20, 2021 4:36:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : ”Siri ya kuwepo mafanikio na maendeleo nchini ni utulivu na amani. Tulianza vizuri tangu Serikali ya Awamu ya kwanza, tutaendelea kuimarisha amani na utulivu,” External link

mtanzania Tuesday, April 20, 2021 4:36:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Waziri Mkuu ) : “Tangu Mtendaji Mkuu ameingia DART ana miaka mitano hakuna hata basi moja alilonunua, na anasema hana fedha kwani abiria hawasafiri si kila siku wanapigania kule Kimara na wote wanalipa unasemaje hakuna fedha ya kununulia magari,” External link

mtanzania Monday, April 19, 2021 8:00:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Watendaji wapo tu wamekaa ofisini wanapigwa na AC (viyoyozi) wananchi wanaumia. Hatuna sababu ya kumbakiza mtu kama hafanyi kazi,” External link

mtanzania Monday, April 19, 2021 8:00:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kwa nini mnauza tiketi kwa vifurushi hamtumii mashine kukata tiketi. Mnaua wakala huu kwa sababu wauzaji wa tiketi wanakuja na tiketi zao na nyingine mnazileta nyinyi. Hamuwezi kusimamia mradi huu wa kimkakati,” External link

mtanzania Monday, April 19, 2021 8:00:00 PM EAT

Kassim Majaliwa explained ( about Julius Nyerere ) : "By March this year, the construction of the Julius Nyerere Hydro Electricity Power Plant had reached 45 per cent of the completion. The project that is worth 6.55 tri/- is expected to add 2,115 MW to the national grid," External link

allafrica Monday, April 19, 2021 4:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : "Hata jana tulizungumza hilo kwamba hatuwezi kuendelea kuangalia wenye shahada ya uzamivu badala yake tutaangalia ujuzi wa mtu kwa nafasi yake, lengo ni kuwapa nafasi vijana," External link

habarileo Saturday, April 17, 2021 4:15:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Pia tunaandaa mkakati wa kitaifa wa maendeleo ya uwekezaji ili kuimarisha utaratibu, usimamizi, uhamasishaji na ufuatiliaji wa mausala ya uwekezaji katika sekta zote nchini,” External link

habarileo Saturday, April 17, 2021 7:58:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Pia tutachukua hatua za kukabiliana na majanga mbalimbali ikiwemo magonjwa ya mlipuko kwa kuzingatia maelekezo yanayotolewa na wataalamu,” External link

habarileo Wednesday, April 14, 2021 3:28:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nitumie fursa hii kulipongeza Shirika la Ndege Tanzania kwa kuanzisha safari za kwenda Guangzhou, China,” External link

habarileo Tuesday, April 13, 2021 2:03:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Serikali imeendelea kuboresha mazingira ya kazi na wafanyakazi kwa kusimamia viwango vya kazi na wafanyakazi pamoja na afya na usalama mahali pa kazi,” External link

mtanzania Tuesday, April 13, 2021 12:58:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Pia waajiri na vyama vyao, lengo hapa ni kueleza namna bora ya kutekeleza sheria hizo, kuimarisha majadiliano ya pamoja baina ya waajiri na wafanyakazi pamoja na serikali lakini pia ushirikishwaji wa wafanyakazi katika maeneo ya kazi kupitia mabaraza ya wafanyakazi ili kuboresha maslahi,” External link

mtanzania Tuesday, April 13, 2021 12:58:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "To spread rumours that he's sick smacks of hate," External link

ClassFMGhana Tuesday, March 30, 2021 5:43:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Utaratibu uliotumika alipofariki Makamu wa Rais Omary Ali Juma ndio utumike ule ule,” External link

habarileo Tuesday, March 30, 2021 5:40:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Najua leo tuko hapa kwa ajili ya mpendwa wetu Dk Magufuli kumpumzisha katika nyumba yake ya milele lakini tukumbuke kuwa mama yake yupo kitandani amelala, niseme nimetekeleza hilo na madaktari watamuhudumia mpaka afya yake itengemae," External link

habarileo Saturday, March 27, 2021 4:52:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nimeongea na Rais kuhusiana na jambo hili na tutahakikisha madaktari wanamtibu bibi yetu hadi pale atakaporejea katika hali yake ya kawaida,” External link

mtanzania Friday, March 26, 2021 4:48:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Rais Magufuli ) : “Amefanya mambo makubwa ya kimaendeleo katika jiji hili la Mwanza, lakini pia Rais Magufuli ameacha alama kila mahali katika nchi yetu na kila mahali Watanzania wanamlilia,” External link

habarileo Thursday, March 25, 2021 9:19:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Lakini niendelee kutoa salamu za pole kwa Watanzania wenzangu wote na sisi tuliopo hapa tukiwemo. Jambo hili ni zito, tumeona watu walivyoguswa. Watu wamejipanga kutoka uwanja wa ndege mpaka hapa. Hakuna nafasi hata moja. Tumeona makundi mbalimbali ya watu,” External link

habarileo Wednesday, March 24, 2021 7:54:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Jambo hili ni nzito, tumeona jinsi watu walivyoguswa. Hakika kiongozi wetu huyu ameondoka wakati ambapo tunamhitaji zaidi. Tunaiombea nafsi yake ilale pema,” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 3:59:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Baada ya kuvuka katika daraja hilo lililopo Kigongo Busisi mwili utasimama kwa muda i nyumbani kwa mke wa marehemu Busisi kwa dakika 10 ili wazeee, ndugu wa mke wa marehemu watashuhudia na kupata fursa ya kumuaga mpendwa wao kisha utaeleka Wilaya ya Sengerema, Geita, Katoro hadi Chato mji wa Lubambangwe,” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 2:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Naomba niyashukuru makundi mbalimbali hasa wasanii ambao wameendelea kutoa nyimbo za maombolezo katika kipindi hiki,” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 3:16:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Badala ya kwenda kuangalia na kuaga kwa kumuangalia, tutakachokifanya ni kuzungusha angalau mara mbili tatu uwanjani halafu baadaye tutapita kwenye mitaa maarufu ili angalau wengi wapate nafasi,” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 1:42:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Waheshiwa wabunge tuna jambo kubwa la dua, leo tupo nae hapa ametutangulia mbele za haki, mama yake mzazi yuko kitandani kwa miaka miwili. Tuwaombee wote wawili, mama apate nguvu ainuke, nae pia alazwe mahala pema,” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 1:42:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : “To spread rumours that he’s sick smacks of hate,” External link

independent-UG Monday, March 22, 2021 2:24:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "To spread rumours that he's sick smacks of hate," External link

yahoo-au Monday, March 15, 2021 8:30:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "To spread rumours that he's sick smacks of hate," External link

bbc Monday, March 15, 2021 8:19:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Hata nilizungumza naye asubuhi ya leo kuhusu safari yangu ya kwenda Njombe na akaniambia nikusalimie kwa ajili yake. Nilizungumza naye kwa simu Dar es Salaam nilipokuwa Dodoma," External link

tuko Monday, March 15, 2021 5:43:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "Those claiming he is ill are haters," External link

allafrica Monday, March 15, 2021 8:17:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : “Tanzanians be calm, your president is there, in good health, he is working,” External link

PeaceFMGhana Saturday, March 13, 2021 7:40:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : “Those claiming he is ill are haters,” External link

modernghana Saturday, March 13, 2021 3:52:00 PM EAT

Kassim Majaliwa ajouté : "Le président n'est pas quelqu'un que l'on voit flâner dans les rues. Le président a son propre programme de travail" External link

arib-info Saturday, March 13, 2021 1:59:00 PM EAT

Kassim Majaliwa déclaré : "J'ai parlé avec lui aujourd'hui. Il envoie ses salutations à tous les Tanzaniens" External link

arib-info Saturday, March 13, 2021 1:59:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tuwapuuze baadhi ya Watanzania ambao wamejawa na chuki tu, wamejawa na husda tu na wanatamani kuwachonganisha na kutaka kushuhudia taifa hili likiporomoka,” External link

habarileo Saturday, March 13, 2021 1:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "He is fine and doing his responsibilities," External link

startribune Saturday, March 13, 2021 1:37:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : “He is fine and doing his responsibilities,” External link

TorontoStar Saturday, March 13, 2021 1:15:00 AM EAT

Kassim Majaliwa ajouté : "Le président n'est pas quelqu'un que l'on voit flâner dans les rues. Le président a son propre programme de travail" External link

french.china.org.cn Saturday, March 13, 2021 12:24:00 AM EAT

Kassim Majaliwa déclaré : "J'ai parlé avec lui aujourd'hui. Il envoie ses salutations à tous les Tanzaniens" External link

french.china.org.cn Saturday, March 13, 2021 12:24:00 AM EAT

Kassim Majaliwa disse : "Quero assegurar aos tanzanianos que o vosso Presidente está em forma e está a trabalhar arduamente, como de costume" External link

deutschewelle-pt_BR Friday, March 12, 2021 11:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa told : "I want to assure Tanzanians that your president is strong and working hard as usual. You should not worry," External link

modernghana Friday, March 12, 2021 11:15:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "I even talked with him this morning about my trip in Njombe and he told me to greet you on his behalf. I talked with him on phone from Dar es Salaam and I was in Dodoma," External link

modernghana Friday, March 12, 2021 11:15:00 PM EAT

Kassim Majaliwa told : “I want to assure Tanzanians that your president is strong and working hard as usual. You should not worry,” External link

guardian-ng Friday, March 12, 2021 8:09:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : “I even talked with him this morning about my trip in Njombe and he told me to greet you on his behalf. I talked with him on phone from Dar es Salaam and I was in Dodoma,” External link

guardian-ng Friday, March 12, 2021 8:09:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "I have spoken to him today. He has sent his regards to all Tanzanians," External link

xinhuanet_en Friday, March 12, 2021 8:02:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "The president is not someone to be seen loitering in the streets. The president has his own work schedule," External link

xinhuanet_en Friday, March 12, 2021 8:02:00 PM EAT

Kassim Majaliwa ameongeza ( about Rais Magufuli ) : ”kuanzia juzi hata leo asubuhi nimeona Watanzania wenzetu wenye husda tena hawako ndani wako huko wanashawishi vyombo vya Kimataifa viseme Rais wa Tanzania anaumwa kajifungia hizo ni chuki tu, husda tu” External link

deutschewelle-sw Friday, March 12, 2021 7:48:00 PM EAT

Kassim Majaliwa told : “I want to assure Tanzanians that your president is strong and working hard as usual. You should not worry,” External link

ngrguardiannews Friday, March 12, 2021 6:45:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : “I even talked with him this morning about my trip in Njombe and he told me to greet you on his behalf. I talked with him on phone from Dar es Salaam and I was in Dodoma,” External link

ngrguardiannews Friday, March 12, 2021 6:45:00 PM EAT

Kassim Majaliwa told : "I want to assure Tanzanians that your president is strong and working hard as usual. You should not worry," External link

afp-en Friday, March 12, 2021 5:25:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "I even talked with him this morning about my trip in Njombe and he told me to greet you on his behalf. I talked with him on phone from Dar es Salaam and I was in Dodoma," External link

afp-en Friday, March 12, 2021 5:25:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Lazima wakulima walipwe fedha zao kwa wakati ili waweze kuhudumia mashamba yao na kukidhi mahitaji yao,” External link

habarileo Thursday, March 11, 2021 7:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : ”Tumedhamiria kuinua kiwango cha elimu kwa watoto wa kike kwa kuwaboreshea mazingira ya kujifunzia. Tunataka watoto wa kike wasome bila usumbufu,” External link

mtanzania Saturday, February 27, 2021 10:18:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Hata leo (jana) kwa Wasabato nawashukuru sana, lakini pia naona maandalizi ya Wakatoliki kesho (leo) kuendelea kuliombea taifa hili,” External link

habarileo Sunday, February 21, 2021 3:44:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Balozi Kijazi alikuwa Meneja wa kwanza wa Tanroads Mkoa wa Lindi na alifanya kazi nzuri sana. Pia natambua wakati akiwa Katibu Mkuu Kiongozi alikuwa Katibu wa Baraza la Mawaziri lakini pia alikuwa Katibu wa Kamati ya Sheria na Katiba ya ndani ya Bunge na alitusaidia sana kusimamia na kuipitia miongozo yote ya utunzi wa sheria zilizokuwa zinaingizwa ndani ya Bunge, hakika tumepoteza kiongozi,” External link

habarileo Saturday, February 20, 2021 5:04:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Serikali imeweka utaratibu mzuri , wakurugenzi wa halmashauri wamepewa maelekezo ya kuwapa elimu, kuwatengea maeneo katika maeneo yao. Hilo linafanyika katika maeneo mbalimbali,” External link

habarileo Thursday, February 11, 2021 11:28:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tunapokwenda kuwa waalimu tayari tunafungua fursa kiuchumi kuwaajiri watu, watanzani kwenda kufanya kazi na kodi itaongezeka.” External link

habarileo Thursday, February 11, 2021 11:28:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Serikali inataka mikopo itolewe kwa masharti nafuu zaidi na riba ndogo tofauti na sasa ambapo riba ni kubwa na kitu kinachowaumiza wananchi” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 5:40:00 PM EAT

Kassim Majaliwa told : "The game rangers will be deployed to all districts that are prone to attacks by the wild animals, especially elephants," External link

xinhuanet_en Thursday, February 4, 2021 7:03:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nahitaji taarifa keshokutwa Jumamosi ofisini kwangu saa nne asubuhi ili nijue ni halmashauri gani bado watumishi wake hawajahama ili nichukue hatua nyingine za kinidhamu kwa watumishi hao” External link

habarileo Thursday, February 4, 2021 12:04:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Undeni shirikisho imara na muwe na takwimu ya idadi yenu. Kukosekana kwa takwimu hizi kunasababisha ugumu wa kutengeneza vitambulisho, kuwa na mawasiliano thabiti kati ya serikali na machinga, pia inakuwa vigumu kuwapatia mikopo siyo tu ya benki lakini hata ile ya asilimia 10 inayotolewa na halmashauri zetu kwa kuwa hatujui tunampa nani, yuko wapi na anafanya nini,” External link

habarileo Saturday, January 30, 2021 6:34:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Mnapopokea bidhaa za wenye maduka makubwa bila muhusika kukupa risiti za mauzo, unakuwa unamsaidia kukwepa kodi wakati wewe unalipa Sh 20,000 ya kitambulisho, msifanye hivyo,” External link

habarileo Friday, January 29, 2021 1:35:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Katika ziara zangu za mikoani nimesisitiza sana umuhimu wa watumishi wa umma kuwatumikia wananchi wote kwa usawa na bila ubaguzi. Aidha, nimeagiza Wananchi wote na wageni wakiwemo Wawekezaji wanapofika kwenye Ofisi zote za Umma, wapokelewe kwa staha, wasikilizwe na kupewa huduma wanazohitaji kwa uharaka na ufanisi bila urasimu,” External link

mtanzania Sunday, January 24, 2021 10:19:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kilimo cha zao la Mkonge na mchikichi unatuondolea mzigo mkubwa sana kwa kupunguza gharama mfano baada ya kuhamasisha kulima mchikichi tunaokoa zaidi dola za marekani 470 milioni za kuagiza mafuta kutoka nje ya nchi,” External link

mtanzania Friday, January 22, 2021 12:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Hapa wilayani Muheza kuna maeneo mazuri tu yanafaa kulimwa Mkonge naamini kuna watu walitaka kulima zao hili ila waliaminishwa kilimo hiki kinatakiwa kufanywa na watu wenye utajiri kitu ambacho sio kweli ” External link

habarileo Thursday, January 21, 2021 2:01:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kama makuzi yamekwenda vizuri kwenye hekta moja unaweza kuvuna tani moja, kiwango cha chini lakini unaweza kuvuna tani moja na nusu na kuendelea. Kwa kilimo hiki cha kawaida, hapo hujaweka utaalamu” External link

habarileo Thursday, January 21, 2021 6:13:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tumeamua kuliwekea nguvu zote ili tulilime, lilikuwepo, lilikufa. Tumeamua kulifufua na jitihada za kufufua zao hili pia taifa litaokoa fedha Dola za Kimarekani zaidi ya dola 245 mpaka 250 (milioni) zinazotumika kuagiza vifungashio vinavyotokana na zao hili kutoka nje ya nchi” External link

habarileo Thursday, January 21, 2021 6:13:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Waziri Mkuu ) : “Serikali inamshukuru sana Mkuu wa Mkoa wenu wa Tanga ambaye alianza kufuatilia mkonge akagundua kwamba bei ya mkonge tani moja ni zaidi ya shilingi 3,600,000/- lakini mkulima wa Tanga alikuwa hapati hizo milioni 3,600,000/- anaishia kwenye laki moja, laki mbili au zinaishia zote kwenye makato. Sasa tutahakikisha mnapata fedha hiyo” External link

habarileo Thursday, January 21, 2021 6:13:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Na ukipata mwekezaji kutoka popote, walioko ndani leo na wanaokuja wote hao wapokelewe, wasaidiwe, waendeshe biashara yao ya kilimo cha mkonge. Ninaambiwa hapa kuna baadhi ya wawakilishi wa wakulima, limeni mkonge” External link

habarileo Thursday, January 21, 2021 6:13:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wananchi tumieni fursa ya uwepo wa meli hii kufanya biashara,” External link

habarileo Wednesday, January 6, 2021 4:27:00 AM EAT

Kassim Majaliwa added : "I expect that all students will pass their exams," External link

allafrica Sunday, January 3, 2021 7:30:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Askofu Banzi alisisitiza kutenda haki miongoni mwa jamii na ni mfano mzuri kwa utumishi wake wa uny- enyekevu na upole, hivyo ni- wasihi tuendelee kumuombea roho yake iishi kwa amani” External link

habarileo Wednesday, December 30, 2020 7:36:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tunajivunia mchango wake wa thamani aliotoa katika kudumisha amani na umoja katika kuwapigania Watanzania na hivyo hatuna budi kuyaishi na kuyaenzi ma- tendo yake” External link

habarileo Wednesday, December 30, 2020 7:36:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "This payment was done without any document showing the reason(s) for the payment. He never provided any service to the Ports Authority," External link

allafrica Tuesday, December 29, 2020 3:15:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "The government will provide all the necessary support to TPSF and cooperate with it in addressing challenges that arise. The government is very confident with this institution," External link

allafrica Saturday, December 26, 2020 3:05:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Vilevile, tutaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo HUAWEI katika kuhakikisha tunaanzisha vituo vya umahiri vya sayansi na teknolojia kwenye taasisi za elimu ya juu nchini kwa kuzingatia maeneo ya kimkakati katika kujenga uchumi imara na endelevu sambamba na kudhibiti athari hasi zinazoweza kutokea kutokana na matumizi ya TEHAMA,” External link

mtanzania Wednesday, December 23, 2020 9:27:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nimekagua mradi na ujenzi wake unaendelea vizuri, sina mashaka na viwango na naamini utakamilika kwa wakati. Watanzania wanasubiri kwa hamu waanze kupita katika daraja hili,” External link

mtanzania Tuesday, December 22, 2020 5:44:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "the government wants to see the buildings being used as intended...you should not play with taxpayer's money ... I want to see this port operating" External link

allafrica Tuesday, December 22, 2020 3:27:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "The country has lost a patriotic citizen, I pray for him to rest in eternal peace," External link

allafrica Monday, December 21, 2020 3:35:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tarehe moja mwezi wa kwanza mwakani nataka bandari hii ianze kufanya kazi, muende mkajipange najua hakuna watumishi hapa lakini mnaweza kuwaamisha hata walioko Dar es Salaam waje hapa kutoa huduma kwa wananchi” External link

habarileo Saturday, December 19, 2020 4:38:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kama kweli wewe ni Meneja wa Bandari Tanzania bandari zako huzijui na unamiaka chungunzima unafanya kazi gani, hovyo kabisa,” External link

mtanzania Saturday, December 19, 2020 2:52:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Ni lazima Mtoto wa Kitanzania aliyefaulu aende sekondari, jukumu la halmashauri ni kuhakikisha inajenga vyumba vya kutosha vya madarasa. Ifikapo Februari 28, 2021 ujenzi wa vyumba vya madarasa uwe umekamilika na kuwawezesha wanafunzi wa kidato cha kwanza kuingia darasani,” External link

mtanzania Friday, December 18, 2020 4:57:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Wakurugenzi zingatieni vipaumbele vya wananchi na Halmashauri zetu katika kupanga matumizi na manunuzi na tumieni fedha za mapato ya ndani kutekeleza miradi ya kimkakati,” External link

mtanzania Thursday, December 17, 2020 9:41:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kwenye Ilani ya 2015-2020, Chama cha Mapinduzi kilisema na kuandika kwamba kutakuwa na kivuko cha kwenda Mafia, hii hapa leo inaingia majini tukiishuhudia kuelekea mafia,” External link

mtanzania Tuesday, December 15, 2020 8:12:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Ninatoa pole kwa wanafamilia, ndugu na wote walioguswa na msiba huu. Taifa limempoteza mmoja wa wazalendo wake. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, Amina,” External link

mtanzania Tuesday, December 15, 2020 5:55:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kwa hiyo Rais yaliyotokea juzi (Jumatano) si kwa wa Lindi tu, bali tuendelee kumuombea kijana wetu, naamini bado unaweza ukaangalia angalia,” External link

habarileo Saturday, December 12, 2020 6:04:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Nikiri kwamba uteuzi huu ni uteuzi sahihi, wizara sasa imepata watu ambao wanaifahamu kwa kuwa waziri mwenyewe amefanya kazi nzuri katika kipindi chake cha miaka mitatu iliyopita kwa kusimamia, kukemea na kuona namna rasilimali hii inaweza kuleta pato kubwa ndani ya taifa,” External link

habarileo Saturday, December 12, 2020 6:04:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Suala hili nitalifuatilia mwenyewe ili kuhakikisha wanafunzi wote waliochaguliwa chaguo la kwanza na la pili wawe wameingia madarasani kufikia Machi Mosi mwaka 2021. Ukamilishaji wa vyumba hivyo pamoja na madawati ufanyike kwa kutumia vyanzo vyenu vya ndani vya fedha,” External link

mtanzania Monday, December 7, 2020 8:55:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "Improved horticulture production will help the country to enhance its economic growth," External link

irishsun Monday, December 7, 2020 2:04:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "Improved horticulture production will help the country to enhance its economic growth," External link

xinhuanet_en Saturday, December 5, 2020 6:39:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Badala ya kumaliza chuo na kufikiria kuajiriwa, ifikie mahali mitaala ya elimu iseme ukimaliza ni kuanza kufanya kazi za taaluma yake na mhitimu aende huko,” External link

habarileo Friday, December 4, 2020 6:45:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Nataka nitoe tahadhari ya watu wazima wanaojihusisha na mapenzi na wasichana wadogo, ole wenu, ole wenu, ole wenu, vijana wa kike msijihusishe na mapenzi katika umri mdogo, lazima muwe na subira, nimefurahi katika mabanda kule wapo wanaofanya shughuli za kiuchumi,” External link

habarileo Wednesday, December 2, 2020 2:38:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "my first assignment as Prime Minister is to investigate causes that have led to the hiking of cement prices" External link

xinhuanet_en Saturday, November 21, 2020 10:06:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Na ilimradi wakuu wa mikoa wako hapa, niwape mpaka tarehe 20 kila mmoja aende palipo na kiwanda, palipo na mawakala wa saruji waangalie ni kwa nini bei ya saruji imepanda kutoka bei ya kawaida hadi ongezeko la zaidi ya shilingi elfu tatu mpaka elfu nne bila sababu yoyote ile wakati Serikali haijaongeza kodi, miundombinu tumepeleka, makaa ya mawe yapo ya kutosha, labour ile ile,” External link

habarileo Friday, November 20, 2020 11:46:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Afrika Mashariki ) : “Upatikanaji wa umeme wa bei nafuu nchini kwetu na uhakika nchini kwetu kutachochea sana ukuaji wa mapinduzi kwenye sekta ya viwanda kwa kushusha gharama za uendeshaji umeme viwandani, kukabiliana na mfumuko wa bei, kuwezesha ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya Afrika Mashariki na duniani kote,” External link

habarileo Thursday, November 19, 2020 10:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kuna upandaji wa saruji bila sababu za msingi, miaka mitano iliyopita tulijenga mazingira ya baiashara kuwa rahisi. Hatukutarajia saruji kupanda, mheshimiwa Rais naaanza na hilo.” External link

habarileo Monday, November 16, 2020 7:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Wakati Serikali haijaongeza hata kodi, miundombinu ipo, waliotaka gesi tumewapelekea, waliotaka makaa ya mawe wamepatiwa sasa bei kwa nini imepanda kwa kiasi hicho, tunahitaji maelezo hayo,” External link

mwananchi Monday, November 16, 2020 6:12:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Idadi ya kura zenu mlizonipigia mmenipa changamoto sana. Haijawahi kutokea mmepiga kura kwa asilimia 100, haijawahi kutokea nawashukuru sana. Nitaendelea kushirikiana na wabunge wenzangu wote nikijua nyie ni wawakilishi wa Watanzania wanaotamani kupata maendeleo kupitia uwakilishi wenu,” External link

habarileo Friday, November 13, 2020 10:24:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tutapita katika majimbo yenu kukagua miradi mbalimbali pamoja na kupata fursa ya kukutana na wananchi ili kusikiliza kero zao na kutafuta namna bora ya kuzipatia utatuzi” External link

habarileo Thursday, November 12, 2020 6:53:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Niendelee kumhakikishia kwamba matamanio yake ya kuamua kulitoa jina hili mbele ya Bunge tukufu…, hiyo ni imani kwamba nitafanya kazi kwa ufanisi zaidi,” External link

mwananchi Thursday, November 12, 2020 1:57:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nitapita tena kwenye maeneo yenu yote kupata fursa kuona shughuli za maendeleo ambazo wenzangu mnazisimamia, tutapita kwenye majimbo yenu kusikiliza kero za wananchi na kuzitatua. Niwahakikishie kuwapa ushirikiano hapa bungeni,” External link

mwananchi Thursday, November 12, 2020 1:57:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tuna imani kwamba kazi uliyoifanya katika kipindi kilichopita, utaendelea kuifanya katika kipindi kingine Serikali tutaendelea kukupa ushirikiano,” External link

mwananchi Thursday, November 12, 2020 1:57:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Hata mkulima akiokota korosho zake leo na akaziuza mwezi ujao, bado hawezi kukatwa tozo ya unyaufu kwa sababu kisheria tozo hiyo haimgusi. Ni marufuku kutoza makato ya unyaufu, sitaki kusikia kuanzia leo hii wakulima wanatozwa unyaufu, hii ni biashara ya wachache tu," External link

habarileo Thursday, October 29, 2020 5:10:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said ( about John Magufuli ) : "For the past five years, Dr Magufuli has done a lot for Lindi region and the whole country, all we need is to vote for him to continue serving the country for our own interest and benefit," External link

allafrica Thursday, October 29, 2020 3:07:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tujitokeze kwa wingi kupiga kura kabla ya zoezi la uchaguzi kufungwa hapo saa kumi jioni kutimiza haki zetu za msingi kikatiba” External link

habarileo Wednesday, October 28, 2020 8:44:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Lindi Mjini ) : “Serikali imetoa shilingi bilioni 5.26 ambapo kati ya hizo, shilingi bilioni 4 zilikuwa za Hospitali ya Rufaa ya Sokoine na shilingi bilioni 1.26 zilitolewa kwa Halmashauri ya Manispaa ya Lindi kwa ajili ya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Fedha za ununuzi wa dawa kwa mwezi, ni wastani wa shilingi milioni 21,” External link

habarileo Monday, October 26, 2020 7:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa anasema : “Mleteni Kembaki bungeni, mchagueni Kembaki tulete maendeleo” External link

habarileo Monday, October 26, 2020 7:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said ( about John Magufuli ) : "Local cashew nut buyers had planned to buy the crop at 1,800/- but our President Dr Magufuli dished out 900bn/- for financing the purchase of cashewnuts from farmers," External link

allafrica Monday, October 26, 2020 3:06:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Rais Magufuli ) : “Tunaenda kumchagua Rais, hatuendi kufanya mzaha, kura yako ni muhimu” External link

habarileo Sunday, October 25, 2020 9:08:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Barabara ya kutoka Ruangwa - Nanjilinji - Kiranjeranje ina urefu wa km.120. Barabara hii ukiangalia kwenye ilani yetu, utaikuta ukurasa wa 75. “Barabara nyingine ni ya kutoka Ngongo Mandawa Namichiga yenye urefu wa kilometa 85 na hii ilipatiwa Sh milioni 800 na kazi ya upembuzi yakinifu imekwishakamilika, sasa kazi iliyobaki ni kutafuta fedha na kuanza ujenzi," External link

habarileo Saturday, October 24, 2020 6:21:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kufuta hati hizi ni kielelezo tosha kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na ile ya Jamhuri ya Muungano namna zilizojikita katika kutatua changamoto mbalimbali za Muungano kwa maslahi mapana ya pande zote mbili,” External link

mwananchi Sunday, October 18, 2020 12:56:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Mfano ni kuondolewa kwa Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) na kufuta malimbikizo ya deni lililokuwa limefikia Sh bilioni 22.9 kwa Shirika la Umeme la Zanzibar (Zeco) kutokana na umeme uliouzwa na Tanesco,” External link

habarileo Saturday, October 17, 2020 3:27:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Rais Magufuli ) : “Mfano ni kuondolewa kwa kodi ya ongezeko la thamani na kufuta malimbikizo ya deni lililokuwa limefikia Sh22.9bilioni kwa shirika la Zeco kutokana na umeme uliouzwa na Tanesco. Pili, Rais Magufuli alifuta sherehe za muungano wakati wa Covid-19 na kuelekeza Sh500milioni za sherehe hizo ipatiwe Zanzibar,” External link

mwananchi Saturday, October 17, 2020 1:15:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "The clinical laboratories will be used to diagnose and treat animal diseases," External link

nampa Saturday, October 17, 2020 1:04:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Hussein Mwinyi ) : "Nawasihi sana ndugu zangu tumchague Dk Mwinyi ili aweze kupambana na wala rushwa na mafisadi, akiunganisha nguvu zake na Serikali ya Muungano wa Tanzania ataweza kuifanya Zanzibar ipae kiuchumi," External link

habarileo Thursday, October 15, 2020 2:08:00 PM EAT

Kassim Majaliwa disse : “Estamos de luto pela perda de 69 pessoas. A última morreu enquanto era transferida de helicóptero para o hospital nacional em Dar es Salaam” External link

portaldeangola Sunday, August 11, 2019 9:20:00 PM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
waziri mkuu11.70%SW10/08/201708/10/2017
minister38.95%EN09/20/201720/09/2017
prime minister38.86%EN09/20/201720/09/2017
waziri mkuu wa tanzania0.33%SW09/06/201706/09/2017
prime minister of tanzania0.47%EN09/01/201701/09/2017
ministre0.94%FR07/20/201720/07/2017
premier ministre tanzanien1.87%FR06/27/201727/06/2017
ministre tanzanien1.83%FR06/27/201727/06/2017
premier ministre de tanzanie0.42%FR03/16/201716/03/2017
ministre de tanzanie0.09%FR03/16/201716/03/2017
former union president0.05%EN12/12/201612/12/2016
minister for foreign affairs0.47%EN12/06/201606/12/2016
premier2.43%EN12/05/201605/12/2016
chief secretary0.05%EN10/25/201625/10/2016
minister of education0.05%EN10/18/201618/10/2016
mheshimiwa0.09%SW09/13/201613/09/2016
primeiro-ministro tanzaniano0.28%PT09/11/201611/09/2016
minister of tanzania0.47%EN09/09/201609/09/2016
advisor0.19%EN08/29/201629/08/2016
conseiller0.09%FR08/28/201628/08/2016
daily news prime minister0.09%EN08/11/201611/08/2016
chief of defence forces0.14%EN07/14/201614/07/2016
rais0.05%SW07/07/201607/07/2016
deputy0.09%EN06/29/201629/06/2016
Names Lang Count
Kassim MajaliwaEN67.16%
Kassim MajaliwaSW25.99%
Kassim MajaliwaFR5.75%
Kassim MajaliwaPT1.09%


 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Friday, May 20, 2022

7:40:00 PM EAT

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select your languages

af
am
ar
de
en
es
fr
ha
pt
rw
sw
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


Quotes... Extracted quotes about

Wiliam Lukuvi said ( about Kassim Majaliwa ) : "Without hypocrisy, Majaliwa has done great things," External link

allafrica Monday, November 16, 2020 3:49:00 AM EAT

William Lukuvi alisema ( about Kassim Majaliwa ) : “Sifa kuu ya kiongozi ni unyenyekevu, kujishusha na kusikiliza na sifa hizo Mheshimiwa Majaliwa anazo, ninaamini wote tutampitisha kwa asilimia 100 ili kuliambia taifa nini tunakwenda kukifanya kwa miaka mitano baada ya miaka mitano ya mafanikio ambayo imeleta ushindi wa kimbunga,” External link

habarileo Friday, November 13, 2020 10:24:00 AM EAT

Rais Magufuli alisema ( about Kassim Majaliwa ) : “Hata kufanya kazi na mimi ni kazi ngumu, lazima ujipange sawasawa, na hili nawaeleza ukweli kwa sababu na mimi ni mgumu. Hili Majaliwa ameliweza,” External link

mwananchi Saturday, November 7, 2020 4:02:00 PM EAT

John Magufuli said ( about Kassim Majaliwa ) : "Please continue trusting and having confidence in Mr Majaliwa so that he can continue to work for Ruangwa residents and Tanzanians in general. He has been helping me a lot," External link

allafrica Monday, June 29, 2020 9:19:00 PM EAT

Paschal Shelutete said ( about Kassim Majaliwa ) : “We are executing the directives from Prime Minister Kassim Majaliwa who ordered that boundaries surrounding all national parks, game and forest reserves to be clearly identified and beaconed so as to avert future land conflicts and solve the existing territorial strife between conservationists and villages surrounding protected areas,” External link

coastweek Tuesday, February 28, 2017 2:31:00 PM EAT

AfricaBrief

Kassim Majaliwa

Last updated on 2017-10-08T10:06+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Kassim Majaliwa said : "The offices have been tasked to attract businessmen using Tanzania's ports," External link

nampa Friday, May 20, 2022 1:57:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nimemwagiza Afisa Uhamiaji wa Mkoa akamate pasi zao mara moja na ahakikishe hakuna mtu anatoka nje ya mkoa huu hadi hii kazi ikamilike. Nimeambiwa wako saba, lakini hapa wako watatu. Watafuteni hao wengine wako wapi,” External link

mtanzania Saturday, May 7, 2022 10:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Haiwezekani tuwalipe hela hiyo, kazi haiendi kama ilivyopaswa. Tena wamepunguza Wafanyakazi kutoka 118 hadi 22, tunajuaje kama kesho watawaondoa hao 22 na wao wenyewe wapande ndege kurudi kwao, au waende Nairobi kupanda ndege,” External link

mtanzania Saturday, May 7, 2022 10:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Hawa watu wasiondoke hadi kazi ikamilike na kama wataondoka basi atakayewadhamini ni Balozi wao. Serikali tutaendelea kuwasiliana na Balozi wa Korea Kusini na tunaamini kazi hii itakamilika. Wizara husika simamieni na kuhakikisha kazi inakamilika kwa mujibu wa mkataba,” External link

mtanzania Saturday, May 7, 2022 10:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wizara ya Fedha na Mipango ifanye tathmini na maboresho ya mifumo na taratibu za ununuzi ili kudhibiti mianya iliyopo inayosababisha serikali kupoteza fedha nyingi kwa huduma ambazo kiuhalisia bei zake ni za chini,” External link

habarileo Saturday, May 7, 2022 11:06:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Afrika Mashariki ) : "Lakini pia litumieni vizuri soko la SADC (Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika) pamoja na soko kubwa zaidi la nchi zote 54 za Afrika kupitia African Continental Free Trade Agreement," External link

habarileo Monday, April 25, 2022 11:06:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Serikali zetu mbili zitaendelea kutekeleza maono ya viongozi wetu ya kuhakikisha changamoto za kifedha na za kikodi za pande za Muungano zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati ili kuchochea ukuaji wa uchumi kwa mwananchi mmoja mmoja na kwa manufaa ya serikali zetu zote mbili," External link

habarileo Monday, April 25, 2022 11:06:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tutumie midahalo na makala kuhakikisha urithi wa Baba wa Taifa unajulikana duniani. Tuenzi na tushirikishe falsafa ya Mwalimu,” External link

habarileo Sunday, April 24, 2022 7:46:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kwa misingi hiyo tunayo kila sababu ya kuendela kukumbuka na kuenzi juhudi za misingi hiyo ambayo si tu ilitutoa katika minyororo ya kutawalia na wakoloni, bali ziliasisi taifa imara ambalo tunajivunia leo hii,” External link

habarileo Saturday, April 23, 2022 5:39:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tusije kusikia Mwenyekiti wa Kijiji na kitongoji mnatunishiana misuli, mnasahau mipaka ipo chini ya mwenye jina la Mwenyekiti hilo hilo, hivyo tambueni mipaka yenu na namna ya kufanya kazi pamoja,” External link

habarileo Friday, April 15, 2022 4:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wekeni mabango kwenye maeneo yenu yakionesha kuwa Agosti 23 mwaka huu ni siku ya Sensa ya Watu na Makazi, wenye magari bandikeni kwenye magari yenu, pia waelimisheni wananchi kuhusu umuhimu wa Mwenge wa Uhuru kwa sababu Mwenge ni alama ya taifa, unawaunganisha Watanzania na unahamasisha maendeleo yetu yaende juu,” External link

habarileo Friday, April 15, 2022 4:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisisitiza : “Tuache kulidharau taifa letu, tukifanya hivyo tunajidharau wenyewe, tuliseme taifa letu vizuri,” External link

habarileo Friday, April 15, 2022 4:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kuongezeka kwa kasi ya ukuaji kumetokana na jitihada mbalimbali zinazoendelea kuchukuliwa na Serikali ikiwemo utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo kwa Ustawi wa Taifa na Mapambano Dhidi ya UVIKO-19 na miradi mbalimbali ya maendeleo,” External link

habarileo Thursday, April 7, 2022 12:43:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kufuatia taarifa hizo, niliielekeza Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara kuunda jopo la wataalamu ili kufuatilia taarifa hizo, wizara hiyo kwa kushirikiana na Ofisi ya Taifa ya Takwimu na Tume ya Ushindani ilifanya ufuatiliaji na tathmini ya mwenendo wa bei za bidhaa muhimu zinazozalishwa nchini na zile zinazotumia malighafi kutoka nje ya nchi,” External link

habarileo Thursday, April 7, 2022 12:43:00 PM EAT

Kassim Majaliwa dit : "Les récoltes exceptionnelles de cultures vivrières sont attribuées à la bonne répartition des pluies au cours de la saison agricole 2020/2021, à l'amélioration de l'application de semences et d'engrais de qualité, et à l'augmentation des services de vulgarisation agricole" External link

french.china.org.cn Wednesday, April 6, 2022 9:53:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tunaendelea kuweka msisitizo wa ushirikiano kwenye maeneo ambayo yatatukuzia uchumi zaidi likiwamo la utalii ambalo tunapata watalii wengi kutoka Qatar kupitia Shirika la Ndege la Qatar ambalo linaleta watalii wengi wanaokuja kuona hifadhi ya Ngorongoro, Serengeti, Mlima Kilimanjaro pamoja na Visiwa vya Zanzibar,” External link

habarileo Wednesday, March 23, 2022 12:04:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Serikali itawasimamia na kuwakutanisha na timu ya wafanyabiashara wa Tanzania kupitia TPSF ili wapate nafasi ya kujadiliana maeneo mengi ya uwekezaji,” External link

habarileo Wednesday, March 23, 2022 12:04:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Waziri Mkuu ) : “Mkuu wa Mkoa wewe ni kiongozi wa serikali katika mkoa wako, Njombe ni mkoa uliojipambanua kwa shughuli za kiuchumi nyingi ikiwemo kilimo lakini pia shughuli mbalimbali za ujasiriamali na shughuli zingine ambazo Wananjombe wanashughulika nazo,” External link

habarileo Wednesday, March 16, 2022 12:02:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Jiridhisheni kile kinachokusanywa na kiasi kinachopelekwa ni halisi. Lazima suala hili lisimamiwe kwa nguvu zote. Moja ya ajenda kubwa ni mapato, ukusanyaji wa mapato iwe ajenda namba moja katika ratiba zenu za utendaji kazi za kila siku,” External link

mtanzania Monday, March 14, 2022 6:37:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Msiwaachie TAMISEMI pekee kusimamia ukusanyaji wa mapato, twende tukasimamie kwenye halmashauri zetu ili kuhakikisha makusanyo hayo yanaongezeka kila siku,” External link

mtanzania Monday, March 14, 2022 6:37:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Chama Cha ) : “Vipaumbele muhimu vitaendelea kuzingatiwa ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya utoaji wa huduma kwa wananchi sambamba na utekelezaji wa Ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) ya Mwaka 2020,” External link

mtanzania Friday, March 11, 2022 5:54:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Sote tunafahamu nchi yetu sasa iko katika uchumi wa kati ambayo ni ishara ya kuongezeka kwa uwezo wa Taifa kugharamia huduma muhimu kwa wananchi sambamba na kuongezeka kwa uwezo wa wananchi kumudu mahitaji yao,” External link

mtanzania Friday, March 11, 2022 5:54:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Serikali imetenga eneo la hekari 400,000 lililoko katikati ya maeneo ya Wilaya za Handeni, Kilindi, Kiteto na Simanjiro na hekari 220,000 tayari zimepimwa viwanja 2,406 ambapo kati ya hivyo, viwanja 2,070 tumeandaa kwa ajili ya makazi na kila kimoja kina ukubwa wa ekari tatu. Tumeanza na nyumba101 zenye vyumba vitatu vya kulala kwa wale wanaotaka. Tuna viwanja 336 kwa ajili ya huduma kama shule za msingi na sekondari, zahanati na vituo vya afya. Ujenzi wa mifumo ya maji kazi inaendelea.,” External link

mtanzania Friday, March 11, 2022 5:54:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Waziri Mkuu ) : “Maeneo yote ya kimila, wananchi waruhusiwe kuendesha mila zao. Mkuu wa Mkoa simamia hili, ilimradi Mkuu wa chuo apewe taarifa mapema kwamba mnakuja lini kufanya shughuli yenu,” External link

habarileo Friday, March 11, 2022 11:03:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Michezo hii inatusaidia katika kujenga afya, urafiki, kukuza ujasiriamali na kuimarisha sekta ya utalii. Michezo ni uchumi. Nimefahamishwa kuwa mbio hizi zimeshirikisha wakimbiaji zaidi ya 12,000 kutoka mataifa zaidi ya 55 duniani. Hii ni idadi kubwa sana na ni faida kubwa kwa nchi yetu kwani kupitia washiriki wa riadha hao kunawezesha nchi yetu kupata fedha za kigeni,” External link

mtanzania Sunday, February 27, 2022 11:54:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kilimanjaro Marathon ni chapa (Brand) kubwa ndani na nje ya nchi, hivyo, nina hakika fursa zake zikitumika vizuri itasaidia kuongeza idadi ya watalii nchini,” External link

mtanzania Sunday, February 27, 2022 11:54:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kuimarika kwa utendaji pamoja na mambo mengine kumekuwa ni chachu ya mafanikio hata sasa sote tumeshuhudia kuongezeka kwa mchango wa sekta ya madini katika Pato la Taifa hadi kufikia asilimia 7.9,” External link

habarileo Thursday, February 24, 2022 2:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kutokana na taarifa za ubadhirifu mkubwa katika baadhi ya Halmashauri, Serikali itapeleka timu maalumu ya uchunguzi ili kujiridhisha na matumizi ya fedha za umma,” External link

mtanzania Saturday, February 19, 2022 11:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Ujenzi huo wa vyumba vya madarasa umewezesha wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2022 na kuondoa changamoto ya kuwepo kwa chaguo la pili yaani second selection na wakati mwingine chaguo la tatu,” External link

mtanzania Saturday, February 19, 2022 11:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : ”Pamoja na mafanikio yote hayo ya kiuchumi, Tanzania imefanikiwa kuzishawishi Nchi Wanachama wa Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia Elimu, Sayansi na Utamaduni (UNESCO) kutangaza tarehe 7 Julai ya kila mwaka kuwa siku ya Kiswahili duniani,” External link

mtanzania Saturday, February 19, 2022 11:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nitoe wito kwa Waheshimiwa Wabunge wenzangu, Viongozi wa Dini na wadau wote kuunganisha nguvu na kukemea vitendo hivyo, pia hatua kali zichukuliwe kwa wanaojihusisha na vitendo hivyo,” External link

mtanzania Friday, February 18, 2022 9:22:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Fanyeni operesheni na misako ya kuwabaini wahalifu wote wakiwemo waganga wanaopiga ramli chonganishi na kuchukulia hatua askari, wakaguzi na maafisa wasio waadilifu,” External link

mtanzania Friday, February 18, 2022 9:22:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "The funds include 127.50bn/- from the Central government, 272.50bn/- from the Road Fund, 322.15bn/- from levies charged on petrol and diesel and 30.44bn/- from car parking fee," External link

allafrica Friday, February 18, 2022 3:30:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "We have all seen an increase in the human and livestock population in Ngorongoro. If we do not take appropriate actions, our parks will suffer," "This is a tourism area. We must decide whether or not we don't want tourism" External link

haberler-en Thursday, February 17, 2022 9:34:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Katika mjadala wetu wa leo, mmetoa maoni nasi tumeyapokea. Bado Serikali inayaangalia maslahi mapana ya umma. Tutawashirikisha pia ni lipi lina maslahi mapana kwa Watanza- nia,” External link

habarileo Tuesday, February 15, 2022 9:21:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Waheshimiwa wabunge ambao ndio wawakilishi wametoa maoni yao ikiwemo kushauri suala la ushirikishwaji na ndio maana leo nimekuja hapa kuwasikiliza,” External link

habarileo Tuesday, February 15, 2022 9:21:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Sisi sote tunatambua eneo hili ni la utalii, lazima tufike mahali tuamue kama tunataka utalii au la,” External link

habarileo Tuesday, February 15, 2022 9:21:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kati ya mambo yamenifariji, sijasikia mtu akisema ardhi yetu, ardhi yetu. Sote tunatambua kuwa ardhi iliyo ndani ya mipaka ya nchi hii ni ya umma lakini tumeikasimu kwa Mheshimiwa Rais kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,” External link

habarileo Tuesday, February 15, 2022 9:21:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nitoe wito kwa Wakuu wa Mikoa, Wakuu Wilaya na Watendaji wa Kata na viongozi wote kwenye Mamlaka za Serikali za Mitaa wafike maeneo hayo. Natambua kuna migogoro ya mipaka kati ya vijiji na vijiji, pia ipo ya wafugaji na wakulima, hakikini migogoro hii na muikamilishe hukuhuko badala ya kusuburi Mawaziri wasafiri kuja huko, kila mmoja akiwajibika migogoro hii itapungua kwa kiasi kikubwa,” External link

mtanzania Friday, February 11, 2022 12:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Serikali tunaweka mazingira rafiki ya uwekezaji lengo ni kusaidia upatikanaji wa bidhaa kwa wingi, bei nafuu na wakati wote, na tutaendelea kulifanyika kazi hili kupitia taasisi zetu za Serikali,” External link

mtanzania Friday, February 11, 2022 12:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa dénoncé : "Certains négociants font monter les prix des matières premières pour leur bénéfice personnel" External link

french.china.org.cn Thursday, February 10, 2022 9:29:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kamati hiyo inapaswa kuanza kazi yake kesho (leo) na inatakiwa iwe imekamilisha ripoti yake ndani ya siku 14,” External link

habarileo Saturday, February 5, 2022 3:43:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Taasisi za elimu katika ngazi mbalimbali ziandae utaratibu wa kuwatambua kwa vyeti maalumu wataalamu wetu katika ngazi za umahiri ili washindane katika soko la ajira ndani na nje ya nchi na matumizi ya Kiswahili yaimarishwe katika kutoa huduma za kimahakama na uandishi wa nyaraka za kisheria,” External link

habarileo Friday, January 28, 2022 10:43:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Vijana someni kwa bidii hadi mfike chuo kikuu,” External link

habarileo Tuesday, January 25, 2022 11:14:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nimefurahishwa na taarifa kwamba ujenzi huu umefikia asilimia 91 na hatua iliyobaki hizi asilimia 9 ni kazi ndogondogo kama uwekaji wa milango, njia za mifumo ya hewa na umeme na zote zinaenda vizuri,” External link

mtanzania Sunday, January 16, 2022 7:06:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Ramani iliyoko hapa iko sawasawa na jengo la Ikulu lililoko Dar es Salaam, Wakandarasi wetu mmefanya kazi kubwa sana, hii imedhihirisha kuwa nchi yetu ina wataalam wa kutosha kujenga aina yoyote ya majengo,” External link

mtanzania Sunday, January 16, 2022 7:06:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Hizi asilimia 9 ni kazi ndogondogo kama uwekaji wa milango, njia za mifumo ya hewa na umeme na zote zinaenda vizuri, Rais Samia Suluhu Hassan pia anatarajia kuona ujenzi huo unakamilika kwa wakati,” External link

habarileo Sunday, January 16, 2022 6:05:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Mheshimiwa Rais mara kadhaa umekuwa ukisisitiza kufanya kazi kwa matokeo chanya naomba nirudie kukuhakikishia kwamba kwenye mipango yetu na majukumu yetu tutahakikisha tunafanya kazi kwa matokeo chanya kuwatumikia wananchi na tunajua jukumu letu la kwenda kuwakuta wananchi mpaka kijijini, kwenda kuwasikiliza wananchi kule walipo na changamoto na kuwahudumia jukumu hilo tutalitekeleza,” External link

mtanzania Monday, January 10, 2022 9:29:00 PM EAT

Kassim Majaliwa akasema : “Sisi (Tanzania) hatuna mgonjwa hata mmoja wa wimbi la nne (Omicron) hospitalini... Yote hii ni vita ya biashara kwa hiyo sekta binafsi mtusaidie kuyasema haya; tukiacha watu watapotosha na kuharibu sura ya nchi” External link

habarileo Tuesday, December 21, 2021 12:32:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kwa niaba ya watendaji wenzangu serikalini naomba nikuhakikishie kwamba tutasimamia na kufuatilia uratibu na utekelezaji wa majukumu ya jukwaa ili malengo yaliyokusudiwa yaweze kufanikiwa katika maeneo ya utekelezaji wake,” External link

habarileo Friday, December 17, 2021 9:07:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "The tourism sector has made a big contribution during the Covid-19 period. We were shaken a little bit, but we got back and started getting many tourists and nations trusted us. We started hearing people saying that 500 people have died, then 200 deaths, that was a strategy aimed at weakening the country," "A few days ago I heard again people have started saying Tanzania is a dangerous country because of the new virus [Omicron] brought by the fourth wave. We do not have any patients of the fourth wave. All this is about trade wars, therefore I am appealing to the private sector to help us put the record straight," External link

BBCMonitoring Tuesday, December 14, 2021 6:05:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kipekee nawashukuru Watanzania wote hususan wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kuwa nasi bega kwa bega na kujitokeza kwa wingi katika maadhimisho hayo ikiwa ni kielelezo cha umoja, upendo na mshikamano tulionao ambao umekuwa sababu na kutufanya kuendelea kuwa imara zaidi,” External link

habarileo Friday, December 10, 2021 11:25:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Huko watajifunza, upishi, uashi, ufundi makenika, ushonaji … nia yetu wapate umahiri katika ufundi stadi na Serikali itaongea na taasisi za fedha ili watoe mitaji kwa walio tayari kujiajiri,” External link

mtanzania Saturday, December 4, 2021 9:53:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tumeona sasa turasimishe rasmi kwa kuweka jiwe la msingi la pamoja la kuzindua ujenzi wa Ofisi za Serikali,” External link

habarileo Thursday, December 2, 2021 1:33:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Lakini niwakumbushe tu kwamba rais aliunda tume ya Wataalam wetu ambao wote ni Watanzania wakaenda kuchunguza na wakatuletea majibu, hivyo hili litupe msukumo wa kuziamini chanjo hizi,” External link

mtanzania Saturday, November 27, 2021 5:11:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Waziri Mkuu ) : “Hivyo twendeni tukachanje uzuri kwa sasa kuna chanjo za kila aina, lakini isije ikatafrika kuwa Waziri Mkuu amelazimisha watu kuchanja hapana, chanjo siyo lazima ila ni muhimu,” External link

mtanzania Saturday, November 27, 2021 5:11:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya Mfuko wa Udhamini wa UKIMWI pamoja na kutafuta vyanzo vya uhakika zaidi vya kutunisha mfuko huo, ninawahakikishia kuwa Serikali itaendelea kushirikiana nanyi katika kupambana na tatizo hili la UKIMWI,” External link

mtanzania Saturday, November 27, 2021 3:49:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nawapongeza wadau mbalimbali wakiwamo Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake(UN WOMEN) ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa adhma ya serikali inafanikiwa, na ndiyo maana mwamko wa wanawake kwenda kupima na kutambua hali zao umekuwa mkubwa ikilinganishwa na wanaume,” External link

mtanzania Saturday, November 27, 2021 3:49:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Hivyo basi, nitoe rai kwa jamii kutafakari upya nafasi waliyonayo na kupinga kwa nguvu zote masuala yote na tabia zinazochangia maambukizi mapya ikiwemo unyanyapaa, ukatili wa kijinsia, mila zinazochangia maambukizi, ngono katika umri mdogo, kuporomoka kwa maadili na tabia nyinginezo hatarishi,” External link

habarileo Friday, November 26, 2021 7:38:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Maboresha haya yakiletwa yatafanyiwa kazi kwa haraka yakifika bungeni, tunataka watanzania wote waishi kwa matumaini makubwa,” External link

habarileo Thursday, November 25, 2021 9:24:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Lazima jamii yetu ijenge msukumo wa kuhakikisha kuwa kila mtu katika nafasi yake anapaza sauti na kuchukua hatua ya kuzuia na kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia hususan ukatili wa kingono kama vile rushwa ya ngono, ukatili baina ya wenza, ubakaji, mimba na ndoa za utotoni,” External link

habarileo Thursday, November 25, 2021 4:36:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Sote tunafahamu kwamba, licha ya sheria kali zilizopo, bado vitendo vya ukatili vinaendelea kuwa ni changamoto kubwa, hivyo nguvu ya pamoja inahitajika katika kukemea vitendo hivyo, ” External link

habarileo Thursday, November 25, 2021 4:36:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Pia mamlaka za serikali za mitaa zisimamie mpango wa lishe kwa wanafunzi wa shule za kutwa. Lishe ni muhimu sana katika suala zima la kuimarisha afya ya uzazi,” External link

habarileo Friday, November 19, 2021 1:01:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Serikali ya Awamu ya Sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan inaonekana wazi katika kuimarisha huduma ya mama na mtoto. Tunajenga vituo vya afya ambavyo vimewekewa miundombinu muhimu ya kutoa huduma ikiwamo jengo la mama na mtoto na chumba cha upasuaji,” External link

habarileo Friday, November 19, 2021 1:01:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Serikali yetu inaendelea kutoa vivutio mbalimbali vya uwekezaji kwa pande zote mbili za Muungano ikiwemo vivutio vya kisera na visivyo vya kisera na cheti uwekezaji mahiri, vibali na leseni kupatikana kwenye vituo vya kutolea huduma kwa pamoja, uwepo wa ardhi nzuri ya kilimo, vivutio vya utalii, madini, gesi na mafuta, fanya uamuzi leo wa kuja kuwekeza hapa Tanzania,” External link

habarileo Wednesday, November 17, 2021 7:23:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Afrika Mashariki ) : “Uchumi wa Tanzania umeendelea kukua kwa wastani wa asilimia 6.5 kutoka mwaka 2016-2020, na kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zenye uchumi unaokua kwa kasi barani Afrika,” External link

habarileo Wednesday, November 17, 2021 7:23:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alieleza : “Jambo lililonivutia zaidi kwenye eneo hilo ni kitendo cha hospitali zenu kupokea wagonjwa ambao asilimia 95 wanatumia bima ya afya ya Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya (NHIF),” External link

habarileo Tuesday, November 16, 2021 6:11:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Namuagiza Waziri wa Uwekezaji, waziri anayeshughulikia ajira pamoja na Kamishna wa Kazi waje wilayani Mufindi, wapite katika viwanda vyote na kusikiliza kero za wafanyakazi ili hatua stahili ziweze kushughulikiwa," External link

habarileo Monday, November 15, 2021 8:15:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alifafanua : “Hatua hizo zinalenga kupunguza kiwango cha riba kwenye mikopo ya benki za kibiashara na taasisi za fedha, kupunguza riba katika shughuli za kilimo kwa kiwango kisichozidi asilimia 10 na kuongeza kasi ya utoaji wa mikopo kwa sekta binafsi ili kushajihisha shughuli za kiuchumi,” External link

habarileo Saturday, November 13, 2021 11:18:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "I have been told that morale among yourselves is high and we expect nothing less than a win against DR Congo. Even president Samia Suluhu Hassan has much trust in you that you will perform well and emerge winners," External link

allafrica Friday, November 12, 2021 10:53:00 PM EAT

Kassim Majaliwa urged : "I appeal to both, public and private sectors and all other regional blocs to strengthen efforts of restoring and maintaining gender parity in Africa," External link

allafrica Friday, November 12, 2021 10:53:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Taifa Stars ) : “Viongozi wa kamati ya hamasa ya Taifa Stars kwa kushirikiana na TFF hakikisheni mnaisimamia timu vyema, wachezaji wale vizuri na wafanye mazoezi na wapewe kila kinachohitajika ili kujihakikishia tunapata ushindi,” External link

mtanzania Friday, November 5, 2021 5:00:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Waziri Mkuu ) : “Ubadhirifu unatakiwa ushughulikiwe mapema kwa weledi na utaalam bila kulazimika kusimamisha utekelezaji wa shughuli za Serikali kwa muda mrefu na hatua zichukuliwe bila kuoneana haya kama kuna ushahidi wa wazi kabla hata Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) hajakagua au viongozi wa juu kuchukua hatua,” External link

mtanzania Friday, October 29, 2021 9:12:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tunakumbushwa sisi viongozi wa Tanzania tuwe wazalendo na tuhakikishe tunaziendeleza rasilimali za nchi hii kwa faida ya Watanzania wote bila ubaguzi wa jinsia, kabila, dini na rangi ili mradi mtu hajavunja sheria. Tuwahudumie Watanzania wote kwa usawa,” External link

mtanzania Friday, October 29, 2021 9:12:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tanroads simamieni vizuri ujenzi wa mradi huu na mhakikishe barabara inajengwa kwa viwango na inakamilika kwa wakati. Mliopata ajira katika mradi huu fanyeni kazi kwa weledi hatutarajii kusikia mtu ameiba nondo wala saruji,” External link

habarileo Wednesday, October 27, 2021 11:00:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Sasa tumeanza kuona timu zetu zinaanza kushiriki michuano ya kimataifa na kufanya vizuri, juzi nilipata kuhudhuria mkutano mkuu wa tano uliokusanya wabunifu wawekezaji wanaojishughulisha na masuala ya Tehama zaidi ya 800,” External link

habarileo Monday, October 25, 2021 11:36:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Philip Mpango ) : “Rais Samia na Makamu wake Dk Mpango wanajali na kuthamini michezo na wanawapongeza wote mtakaopata tuzo usiku huu na Rais wetu Samia anapenda michezo, ndio maana alidhamini Cecafa ya wanawake,” External link

habarileo Saturday, October 23, 2021 12:29:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Na wale mtakaopata zawadi, wale walimu Mimi ni mwalimu mwenzenu natamani na mimi siku moja mkatambua mchango wangu na mimi nikapata tuzo maana nacheza nje, natamani siku moja mkatengeneza kipengele chetu na sisi tukatambuliwa hapa,” External link

habarileo Saturday, October 23, 2021 12:29:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Shirikisho mhakikishe mnaratibu klabu, ambazo zinaendelea na mashindano ya kimataifa kwa sababu ile ni sura ya nchi, Biashara ambayo inatakiwa kucheza kesho kutwa (leo) isimamie iende ikacheze,” External link

habarileo Saturday, October 23, 2021 12:29:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Lengo letu ni kuwawezesha watoa huduma za mawasiliano kutumia miundombinu hii kuboresha huduma za mawasiliano nchini na kurahisisha ufikishwaji wa intaneti kwenye ofisi mbalimbali za sekta ya umma na binafsi” External link

habarileo Friday, October 22, 2021 7:49:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Mheshimiwa Rais Samia anawahakikishia kuwa Serikali anayoiongoza imedhamiria kuendeleza michezo na itaongeza nguvu ili kuhakikisha mchezo wa mpira wa miguu nchini unakuwa na viwango bora,” External link

mtanzania Friday, October 22, 2021 12:33:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tafakuri hiyo ituwezeshe kuisha maisha ya undugu, tupendane, tuheshimiane, lakini pia tushikamane miongoni mwetu Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla wake,” External link

habarileo Wednesday, October 20, 2021 10:12:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Chanjo hii ni salama na inatolewa bure, tujitokeze kwa wingi kupata chanjo na kuhamasisha wengine. Taifa haliwezi kuwa salama kama afya zetu zitakuwa mashakani, kuchanja ni muhimu, kunasaidia kupunguza makali ya ugonjwa na kuongeza virutubisho ndani ya mwili,” External link

habarileo Wednesday, October 20, 2021 10:12:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Dua zetu kwake ni muhimu ili kuifikisha nchi kwenye matumaini na kulifanya Taifa kuwa salama zaidi,” External link

habarileo Tuesday, October 19, 2021 7:03:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : “The efforts have seen over 80 percent of the doses of COVID -19 vaccines being administered in the regions… Only few doses a remaining,” External link

AfricaNews-English Thursday, October 7, 2021 5:38:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wataalamu walishapita katika maeneo yote ya pwani kuanzia pwani ya kutoka Tanga hadi Mtwara na kuridhia kwamba Kilwa ni mahali sahihi kwa ajili ya ujenzi wa bandari hiyo kwani eneo la uwanda wake ni zuri na lina kina kirefu ambacho hakihitaji kuongezwa na Mheshimiwa Rais ameridhia ijengwe,” External link

habarileo Thursday, October 7, 2021 9:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kwa msingi huo, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya Covid-19. Tufuate maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya kuhusu lishe na kufanya mazoezi. Aidha, pale unapoona dalili ambazo huzielewi basi wahi kituo cha kutolea huduma za afya kwa uchunguzi na uangalizi zaidi,” External link

habarileo Tuesday, October 5, 2021 8:44:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Taasisi za umma na binafsi zinazosimamia mifuko na programu za uwezeshaji zinazotoa mitaji na ruzuku zihakikishe kuwa zinaweka watumishi kwenye vituo vya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ili uwepo wa vituo hivyo uwe na maana kwa wananchi wanaokwenda kupata huduma na ziimarishe huduma ili kuwezesha ustawi na kukua kwa uchumi wa wananchi hasa wanaoishi maeneo ya pembezoni kwa lengo la kupunguza umaskini na kuchochea shughuli za kiuchumi,” External link

habarileo Tuesday, October 5, 2021 7:55:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Waheshimiwa mabalozi mna jukumu kubwa la kukuza uchumi wetu. Nendeni mkaimarishe biashara na nchi yetu. Muangalie sisi tumefanya nini na tumepungua wapi na je tunaweza kurekebisha vipi," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Mnalo jukumu la kuangalia ni namna gani tunaweza kuongeza uzalishaji na siyo wa mazao ghafi bali yaliyosindikwa. Tunataka tuuze kahawa iliyosindikwa hadi mwisho na kama ni korosho tuuze zilizobanguliwa," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Mmeshapata maelekezo ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na hayo ndiyo maelekezo muhimu. Nendeni vituoni, muda umeisha. Huu siyo muda wa kwenda kuaga mawaziri. Wako wengi sana. Naamini baada ya kuonana na viongozi wetu wakuu, sasa mko imara," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Sambamba na hilo, muangalie uwezekano wa kupata masoko ya mazao yanayozalishwa nchini. Mnapaswa muwe ni kiungo baina ya nchi yetu na hizo nchi mnazoenda kutuwakilisha. Muangalie sisi tuna mazao au bidhaa gani na wao wanaweza kuagiza kiasi gani kutoka hapa nchini," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Tanzania tuna fukwe nzuri sana kule Zanzibar na kuanzia Tanga hadi Mtwara. Himizeni wawekezaji wa kujenga hoteli kwenye hizi fukwe ili watalii wakija wakute wanazozihitaji," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Pia angalieni fursa za masomo katika nchi mnazoenda ili Watanzania wapate fursa za mafunzo ya kitaalamu huko nje. Kumbukeni kuwa lugha yetu ya Kiswahili ina fursa nyingi za ajira kwa Watanzania, hivyo msiache kukitangaza katika nchi zenu," External link

habarileo Monday, October 4, 2021 1:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa aliongeza : “Nataka uangalie afya zao na pia ujali maslahi yao kwa sababu mradi huu ni wa Watanzania na kwa bahati nzuri unajengwa kwa asilimia kubwa na Watanzania, lazima tujali afya zao kwa karibu,” External link

habarileo Friday, June 18, 2021 10:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Lengo la serikali ni kuongeza uzalishaji na tija kwa kuimarisha utafiti, huduma za ugani, upatikanaji wa mbegu bora na viuatilifu, kuongeza matumizi ya zana bora za kilimo, kuwajengea uwezo wazalishaji kuhusu kanuni za kilimo bora, kuanzisha mfumo imara wa ugharamiaji wa mazao ya mafuta kwa kushirikisha taasisi za fedha,” External link

habarileo Monday, June 14, 2021 8:10:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Fedha hizi ni nyingi, kama tungelikuwa tunajitosheleza katika uzalishaji wa mafuta hapa nchini zingeokolewa na kuelekezwa kwenye maeneo mengine ikiwamo uboreshaji na utoaji wa huduma za afya, elimu na miundombinu,” External link

habarileo Monday, June 14, 2021 8:10:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Halmashauri ziandae viwanja kwa ajili ya kufanya mazoezi tuanze kuviandaa kama havipo Maafisa Utamaduni na Michezo ni lazima waunde vikundi. Nitoe wito tuendelee kuunda vikindi vya mazoezi inakuwa rahisi kuhamasishana inatusaidia kushiriki Michezo,” External link

mtanzania Saturday, June 12, 2021 6:01:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Lazima tuendelee tuhakikishe tunafanya mazoezi wakati wote uwanja huu Jamhuri upo wazi tunaona vikindi na Wabunge huu uwanja ni wetu sote tufanye mazoezi jioni au asubuhi,” External link

mtanzania Saturday, June 12, 2021 6:01:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Serikali inafanya maboresho hayo, lakini wakurugenzi watatakiwa kuandika barua kueleza kwa nini wamechelewa kutumia fedha hizo katika muda uliopangwa,” External link

habarileo Friday, June 4, 2021 11:56:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Hakuna kukatwa Sh 110 kwa ajili ya kupata pembejeo, waruhusiwe kuchukua pembejeo katika awamu zote nne katika maeneo kabla ya kufikia uzalishaji wa zao hilo," External link

habarileo Friday, June 4, 2021 3:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Ukweli ni kwamba Wizara ya Kilimo imekuwa ikifanya vikao mara kwa mara ili kufikia hatua nzuri ya kufikia kila mkulima” External link

habarileo Friday, June 4, 2021 3:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wizara, taasisi na wakandarasi wanaosimamia ujenzi wa majengo, wahakikishe majengo yanayojengwa yanahusisha mifumo ya kupitisha nishati mbadala kama gesi kwa ajili ya matumizi ya kupikia,” “Shule, vyuo, hospitali na taasisi za kijeshi nazo zitumie gesi kama nishati mbadala badala ya kutumia kuni na mkaa” External link

habarileo Wednesday, June 2, 2021 5:51:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wananchi ingieni kwenye kilimo chenye tija ili muinue kipato chenu” External link

habarileo Tuesday, June 1, 2021 10:53:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Mabadiliko haya ya teknolojia yanatokea kwa kasi kubwa ulimwenguni yanachochewa na mwenendo wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hivyo basi, nasi hatunabudi kujipanga vyema ili kuendana na kasi hiyo,” External link

mtanzania Monday, May 24, 2021 3:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Wakati tukifanya hayo yote, ni muhimu pia kujitayarisha kutumia kikamilifu matokeo ya tafiti zetu kama fursa au bidhaa adimu ya biashara,” External link

mtanzania Monday, May 24, 2021 3:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Ikiwa tangazo limefuata utaratibu kuanzia upatikanaji wake hadi kuchapishwa linapaswa kulipiwa mara moja. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo nataka muangalie tatizo liko wapi na lipatiwe ufumbuzi,” External link

habarileo Friday, May 21, 2021 6:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Niwahakikishie kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi yake na serikali itaendelea kuimarisha misingi ya habari nchini. Kwa upande wenu wanahabari zingatieni sheria za nchi, msitumie vibaya kalamu zenu kuwachafua watu kwa chuki binafsi,” External link

habarileo Friday, May 21, 2021 6:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Katika kuandaa mkakati wa utekelezaji wa mpango wa maendeleo wanahabari mtashirikishwa kama wadau wengine kwani kwa kufanya hivyo mtaweza kuufahamu na kuwaelimisha wananchi kikamilifu,” External link

habarileo Friday, May 21, 2021 6:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kaulimbiu yenu ya Vyombo vya Habari na Maendeleo inahamasisha uandishi wa uwajibikaji. Vyombo vya habari vinapaswa kutambua katika kila habari vinayoiandika kuwa nyuma yake kuna maslahi ya taifa. Visipofanya hivyo, upotoshaji unaweza kuigawa nchi yetu, kuhatarisha amani na mshikamano wetu,” External link

habarileo Friday, May 21, 2021 6:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisisitiza : “Pia zipo fedha kutoka Serikali Kuu kuja kwenye maeneo yenu kwa ajili ya miradi, hakikisheni fedha hizo zinatumika kwenye miradi kama ilivyokusudiwa,” External link

habarileo Thursday, May 20, 2021 4:20:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesisitiza : “Mambo haya yatatusaidia sana kwa sababu tunatuma ujumbe mzuri ili bandari yetu iendelee kuwa bora kwenye ukanda huu wa mashariki, tusijiweke nyuma, tusiwe wavivu, nchi kadhaa zinatutegemea sisi,” External link

habarileo Tuesday, May 18, 2021 9:02:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kutofanya kazi vizuri. kwa mfumo wa Tancis ambao upo chini ya TRA kunakwamisha shughuli za bandari, kwa hiyo TRA hakikisheni mfumo huu unafanya kazi vizuri, msitucheleweshe, nchi nyingi zinatutegemea sisi,” External link

habarileo Thursday, May 13, 2021 6:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wakati nakuja hapa nimezungumza na madereva wa malori huko njiani, wamenieleza kushangazwa na taarifa ya dereva mwenzao kwamba hawahudumiwi kwa haraka, wameniambia wanafurahishwa na namna bandari mnavyowahudumia katika kushusha na kupakia mizigo yao, wengi wamesema haiwachukui zaidi ya saa 24 kupakia mzigo,” External link

habarileo Thursday, May 13, 2021 6:09:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Nakupongeza sana kwa kupewa jukumu hili kubwa tuna imani utalitumikia kanisa kwa moyo na imani kwa waumini wanaokuzunguka kutoka serikali inatambua michango wa taasisi za dini kutoa huduma za jamii,” External link

habarileo Monday, May 10, 2021 5:33:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wana-Buhigwe wote bila ya kujali vyama vyenu nawaomba kura zenu. Tarehe 16 itakapofika mumpigie kura mgombea wa CCM, kwani mnapomchagua mwakilishi si wakati wa kuleta mzahazaha lazima tumchague mtu atakayekuwa tayari kututumikia” External link

habarileo Thursday, May 6, 2021 7:55:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Uchaguzi hauhitaji ushabiki wala mbwembwe bali umakini mkubwa ili kumpata kiongozi atakayekuwa mstari wa mbele katika kuwatumikia na kuwasemea mahali popote naye si mwingine ni Dk. Florence Samizi. Tumchague Dk. Florence hakuna kitakachoharibika,” External link

mtanzania Tuesday, May 4, 2021 8:04:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Wana-Muhambwe wote twende na Dkt. Florence Samizi kwa maendeleo ya Muhambwe,” External link

mtanzania Tuesday, May 4, 2021 8:04:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Mwitikio mkubwa tunaouona kwenye mashindano haya ni kielelezo cha amani, umoja na mshikamano tulionao," External link

habarileo Monday, May 3, 2021 5:52:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Umeme uko mwingi na tuanaendelea kuzalisha vyanzo vipya umeme uliopo unaweza kusambazwa kwenye viwanda vyote. Wawekezaji waje kila kitu kipo tutaimarisha barabarabilioni moja mnaanza nayo ni jambo zuri na fedha iliyotengwa bilioni sita wekeni kwenye mpango ili wawekezaji waweze kupitisha bidhaa na vifaa vyao na wakati mkisubiri kujenga lami babaraba za ndani ziboresheni ili zipitike wakati wote hata wa masika,” External link

habarileo Wednesday, April 28, 2021 6:54:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Samia Suluhu ) : “Niko hapa kukagua miradi mikubwa ya maendeleo tunayoitekeleza, Rais Samia Suluhu amenituma, na anawasalimu, serikali chini ya uongozi wake iko makini na ametuasa tuchape kazi, tushikamane, ninawaomba tumieni muda mwingi kujadili maendeleo na sio mijadala ya ovyo, sisi tunawahakikishia usalama,” External link

habarileo Wednesday, April 21, 2021 9:56:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Niwahakikishieni serikali iko makini na inaendelea kusimamia na kuhakikisha usalama upo ili watu wawe huru kufanya kazi za maendeleo kwani tangu awamu ya kwanza hadi sasa jambo muhimu linalowaunganisha Watanzania ni utulivu na usalama wa nchi” External link

habarileo Wednesday, April 21, 2021 9:56:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : ”Nimeridhishwa na kufarijika kuona hali ya kazi inayofanyika kiwandani hapa, niwahakikishie kwamba Serikali itaendelea kuwaunga mkono katika uwekezaji wenu. Mheshimiwa Rais aliona kazi yenu kupitia mitandao na akanituma nije nione,” External link

mtanzania Tuesday, April 20, 2021 4:36:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : ”Mmewekeza kwa wakati sahihi na kwenye nchi sahihi na uwekezaji huu lazima utawaletea faida kwa sababu sera zetu za uwekezaji ni sahihi. Niwahakikishie kwamba Serikali yetu imejipanga vizuri katika kuwahudumia wawekezaji,” External link

mtanzania Tuesday, April 20, 2021 4:36:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : ”Siri ya kuwepo mafanikio na maendeleo nchini ni utulivu na amani. Tulianza vizuri tangu Serikali ya Awamu ya kwanza, tutaendelea kuimarisha amani na utulivu,” External link

mtanzania Tuesday, April 20, 2021 4:36:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Waziri Mkuu ) : “Tangu Mtendaji Mkuu ameingia DART ana miaka mitano hakuna hata basi moja alilonunua, na anasema hana fedha kwani abiria hawasafiri si kila siku wanapigania kule Kimara na wote wanalipa unasemaje hakuna fedha ya kununulia magari,” External link

mtanzania Monday, April 19, 2021 8:00:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Watendaji wapo tu wamekaa ofisini wanapigwa na AC (viyoyozi) wananchi wanaumia. Hatuna sababu ya kumbakiza mtu kama hafanyi kazi,” External link

mtanzania Monday, April 19, 2021 8:00:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kwa nini mnauza tiketi kwa vifurushi hamtumii mashine kukata tiketi. Mnaua wakala huu kwa sababu wauzaji wa tiketi wanakuja na tiketi zao na nyingine mnazileta nyinyi. Hamuwezi kusimamia mradi huu wa kimkakati,” External link

mtanzania Monday, April 19, 2021 8:00:00 PM EAT

Kassim Majaliwa explained ( about Julius Nyerere ) : "By March this year, the construction of the Julius Nyerere Hydro Electricity Power Plant had reached 45 per cent of the completion. The project that is worth 6.55 tri/- is expected to add 2,115 MW to the national grid," External link

allafrica Monday, April 19, 2021 4:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : "Hata jana tulizungumza hilo kwamba hatuwezi kuendelea kuangalia wenye shahada ya uzamivu badala yake tutaangalia ujuzi wa mtu kwa nafasi yake, lengo ni kuwapa nafasi vijana," External link

habarileo Saturday, April 17, 2021 4:15:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Pia tunaandaa mkakati wa kitaifa wa maendeleo ya uwekezaji ili kuimarisha utaratibu, usimamizi, uhamasishaji na ufuatiliaji wa mausala ya uwekezaji katika sekta zote nchini,” External link

habarileo Saturday, April 17, 2021 7:58:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Pia tutachukua hatua za kukabiliana na majanga mbalimbali ikiwemo magonjwa ya mlipuko kwa kuzingatia maelekezo yanayotolewa na wataalamu,” External link

habarileo Wednesday, April 14, 2021 3:28:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nitumie fursa hii kulipongeza Shirika la Ndege Tanzania kwa kuanzisha safari za kwenda Guangzhou, China,” External link

habarileo Tuesday, April 13, 2021 2:03:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Serikali imeendelea kuboresha mazingira ya kazi na wafanyakazi kwa kusimamia viwango vya kazi na wafanyakazi pamoja na afya na usalama mahali pa kazi,” External link

mtanzania Tuesday, April 13, 2021 12:58:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Pia waajiri na vyama vyao, lengo hapa ni kueleza namna bora ya kutekeleza sheria hizo, kuimarisha majadiliano ya pamoja baina ya waajiri na wafanyakazi pamoja na serikali lakini pia ushirikishwaji wa wafanyakazi katika maeneo ya kazi kupitia mabaraza ya wafanyakazi ili kuboresha maslahi,” External link

mtanzania Tuesday, April 13, 2021 12:58:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "To spread rumours that he's sick smacks of hate," External link

ClassFMGhana Tuesday, March 30, 2021 5:43:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Utaratibu uliotumika alipofariki Makamu wa Rais Omary Ali Juma ndio utumike ule ule,” External link

habarileo Tuesday, March 30, 2021 5:40:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Najua leo tuko hapa kwa ajili ya mpendwa wetu Dk Magufuli kumpumzisha katika nyumba yake ya milele lakini tukumbuke kuwa mama yake yupo kitandani amelala, niseme nimetekeleza hilo na madaktari watamuhudumia mpaka afya yake itengemae," External link

habarileo Saturday, March 27, 2021 4:52:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nimeongea na Rais kuhusiana na jambo hili na tutahakikisha madaktari wanamtibu bibi yetu hadi pale atakaporejea katika hali yake ya kawaida,” External link

mtanzania Friday, March 26, 2021 4:48:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Rais Magufuli ) : “Amefanya mambo makubwa ya kimaendeleo katika jiji hili la Mwanza, lakini pia Rais Magufuli ameacha alama kila mahali katika nchi yetu na kila mahali Watanzania wanamlilia,” External link

habarileo Thursday, March 25, 2021 9:19:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Lakini niendelee kutoa salamu za pole kwa Watanzania wenzangu wote na sisi tuliopo hapa tukiwemo. Jambo hili ni zito, tumeona watu walivyoguswa. Watu wamejipanga kutoka uwanja wa ndege mpaka hapa. Hakuna nafasi hata moja. Tumeona makundi mbalimbali ya watu,” External link

habarileo Wednesday, March 24, 2021 7:54:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Jambo hili ni nzito, tumeona jinsi watu walivyoguswa. Hakika kiongozi wetu huyu ameondoka wakati ambapo tunamhitaji zaidi. Tunaiombea nafsi yake ilale pema,” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 3:59:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Baada ya kuvuka katika daraja hilo lililopo Kigongo Busisi mwili utasimama kwa muda i nyumbani kwa mke wa marehemu Busisi kwa dakika 10 ili wazeee, ndugu wa mke wa marehemu watashuhudia na kupata fursa ya kumuaga mpendwa wao kisha utaeleka Wilaya ya Sengerema, Geita, Katoro hadi Chato mji wa Lubambangwe,” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 2:23:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Naomba niyashukuru makundi mbalimbali hasa wasanii ambao wameendelea kutoa nyimbo za maombolezo katika kipindi hiki,” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 3:16:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Badala ya kwenda kuangalia na kuaga kwa kumuangalia, tutakachokifanya ni kuzungusha angalau mara mbili tatu uwanjani halafu baadaye tutapita kwenye mitaa maarufu ili angalau wengi wapate nafasi,” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 1:42:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Waheshiwa wabunge tuna jambo kubwa la dua, leo tupo nae hapa ametutangulia mbele za haki, mama yake mzazi yuko kitandani kwa miaka miwili. Tuwaombee wote wawili, mama apate nguvu ainuke, nae pia alazwe mahala pema,” External link

habarileo Tuesday, March 23, 2021 1:42:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : “To spread rumours that he’s sick smacks of hate,” External link

independent-UG Monday, March 22, 2021 2:24:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "To spread rumours that he's sick smacks of hate," External link

yahoo-au Monday, March 15, 2021 8:30:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "To spread rumours that he's sick smacks of hate," External link

bbc Monday, March 15, 2021 8:19:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Hata nilizungumza naye asubuhi ya leo kuhusu safari yangu ya kwenda Njombe na akaniambia nikusalimie kwa ajili yake. Nilizungumza naye kwa simu Dar es Salaam nilipokuwa Dodoma," External link

tuko Monday, March 15, 2021 5:43:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "Those claiming he is ill are haters," External link

allafrica Monday, March 15, 2021 8:17:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : “Tanzanians be calm, your president is there, in good health, he is working,” External link

PeaceFMGhana Saturday, March 13, 2021 7:40:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : “Those claiming he is ill are haters,” External link

modernghana Saturday, March 13, 2021 3:52:00 PM EAT

Kassim Majaliwa ajouté : "Le président n'est pas quelqu'un que l'on voit flâner dans les rues. Le président a son propre programme de travail" External link

arib-info Saturday, March 13, 2021 1:59:00 PM EAT

Kassim Majaliwa déclaré : "J'ai parlé avec lui aujourd'hui. Il envoie ses salutations à tous les Tanzaniens" External link

arib-info Saturday, March 13, 2021 1:59:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tuwapuuze baadhi ya Watanzania ambao wamejawa na chuki tu, wamejawa na husda tu na wanatamani kuwachonganisha na kutaka kushuhudia taifa hili likiporomoka,” External link

habarileo Saturday, March 13, 2021 1:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "He is fine and doing his responsibilities," External link

startribune Saturday, March 13, 2021 1:37:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : “He is fine and doing his responsibilities,” External link

TorontoStar Saturday, March 13, 2021 1:15:00 AM EAT

Kassim Majaliwa ajouté : "Le président n'est pas quelqu'un que l'on voit flâner dans les rues. Le président a son propre programme de travail" External link

french.china.org.cn Saturday, March 13, 2021 12:24:00 AM EAT

Kassim Majaliwa déclaré : "J'ai parlé avec lui aujourd'hui. Il envoie ses salutations à tous les Tanzaniens" External link

french.china.org.cn Saturday, March 13, 2021 12:24:00 AM EAT

Kassim Majaliwa disse : "Quero assegurar aos tanzanianos que o vosso Presidente está em forma e está a trabalhar arduamente, como de costume" External link

deutschewelle-pt_BR Friday, March 12, 2021 11:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa told : "I want to assure Tanzanians that your president is strong and working hard as usual. You should not worry," External link

modernghana Friday, March 12, 2021 11:15:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "I even talked with him this morning about my trip in Njombe and he told me to greet you on his behalf. I talked with him on phone from Dar es Salaam and I was in Dodoma," External link

modernghana Friday, March 12, 2021 11:15:00 PM EAT

Kassim Majaliwa told : “I want to assure Tanzanians that your president is strong and working hard as usual. You should not worry,” External link

guardian-ng Friday, March 12, 2021 8:09:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : “I even talked with him this morning about my trip in Njombe and he told me to greet you on his behalf. I talked with him on phone from Dar es Salaam and I was in Dodoma,” External link

guardian-ng Friday, March 12, 2021 8:09:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "I have spoken to him today. He has sent his regards to all Tanzanians," External link

xinhuanet_en Friday, March 12, 2021 8:02:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "The president is not someone to be seen loitering in the streets. The president has his own work schedule," External link

xinhuanet_en Friday, March 12, 2021 8:02:00 PM EAT

Kassim Majaliwa ameongeza ( about Rais Magufuli ) : ”kuanzia juzi hata leo asubuhi nimeona Watanzania wenzetu wenye husda tena hawako ndani wako huko wanashawishi vyombo vya Kimataifa viseme Rais wa Tanzania anaumwa kajifungia hizo ni chuki tu, husda tu” External link

deutschewelle-sw Friday, March 12, 2021 7:48:00 PM EAT

Kassim Majaliwa told : “I want to assure Tanzanians that your president is strong and working hard as usual. You should not worry,” External link

ngrguardiannews Friday, March 12, 2021 6:45:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : “I even talked with him this morning about my trip in Njombe and he told me to greet you on his behalf. I talked with him on phone from Dar es Salaam and I was in Dodoma,” External link

ngrguardiannews Friday, March 12, 2021 6:45:00 PM EAT

Kassim Majaliwa told : "I want to assure Tanzanians that your president is strong and working hard as usual. You should not worry," External link

afp-en Friday, March 12, 2021 5:25:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "I even talked with him this morning about my trip in Njombe and he told me to greet you on his behalf. I talked with him on phone from Dar es Salaam and I was in Dodoma," External link

afp-en Friday, March 12, 2021 5:25:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Lazima wakulima walipwe fedha zao kwa wakati ili waweze kuhudumia mashamba yao na kukidhi mahitaji yao,” External link

habarileo Thursday, March 11, 2021 7:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : ”Tumedhamiria kuinua kiwango cha elimu kwa watoto wa kike kwa kuwaboreshea mazingira ya kujifunzia. Tunataka watoto wa kike wasome bila usumbufu,” External link

mtanzania Saturday, February 27, 2021 10:18:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Hata leo (jana) kwa Wasabato nawashukuru sana, lakini pia naona maandalizi ya Wakatoliki kesho (leo) kuendelea kuliombea taifa hili,” External link

habarileo Sunday, February 21, 2021 3:44:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Balozi Kijazi alikuwa Meneja wa kwanza wa Tanroads Mkoa wa Lindi na alifanya kazi nzuri sana. Pia natambua wakati akiwa Katibu Mkuu Kiongozi alikuwa Katibu wa Baraza la Mawaziri lakini pia alikuwa Katibu wa Kamati ya Sheria na Katiba ya ndani ya Bunge na alitusaidia sana kusimamia na kuipitia miongozo yote ya utunzi wa sheria zilizokuwa zinaingizwa ndani ya Bunge, hakika tumepoteza kiongozi,” External link

habarileo Saturday, February 20, 2021 5:04:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Serikali imeweka utaratibu mzuri , wakurugenzi wa halmashauri wamepewa maelekezo ya kuwapa elimu, kuwatengea maeneo katika maeneo yao. Hilo linafanyika katika maeneo mbalimbali,” External link

habarileo Thursday, February 11, 2021 11:28:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tunapokwenda kuwa waalimu tayari tunafungua fursa kiuchumi kuwaajiri watu, watanzani kwenda kufanya kazi na kodi itaongezeka.” External link

habarileo Thursday, February 11, 2021 11:28:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Serikali inataka mikopo itolewe kwa masharti nafuu zaidi na riba ndogo tofauti na sasa ambapo riba ni kubwa na kitu kinachowaumiza wananchi” External link

habarileo Tuesday, February 9, 2021 5:40:00 PM EAT

Kassim Majaliwa told : "The game rangers will be deployed to all districts that are prone to attacks by the wild animals, especially elephants," External link

xinhuanet_en Thursday, February 4, 2021 7:03:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nahitaji taarifa keshokutwa Jumamosi ofisini kwangu saa nne asubuhi ili nijue ni halmashauri gani bado watumishi wake hawajahama ili nichukue hatua nyingine za kinidhamu kwa watumishi hao” External link

habarileo Thursday, February 4, 2021 12:04:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Undeni shirikisho imara na muwe na takwimu ya idadi yenu. Kukosekana kwa takwimu hizi kunasababisha ugumu wa kutengeneza vitambulisho, kuwa na mawasiliano thabiti kati ya serikali na machinga, pia inakuwa vigumu kuwapatia mikopo siyo tu ya benki lakini hata ile ya asilimia 10 inayotolewa na halmashauri zetu kwa kuwa hatujui tunampa nani, yuko wapi na anafanya nini,” External link

habarileo Saturday, January 30, 2021 6:34:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Mnapopokea bidhaa za wenye maduka makubwa bila muhusika kukupa risiti za mauzo, unakuwa unamsaidia kukwepa kodi wakati wewe unalipa Sh 20,000 ya kitambulisho, msifanye hivyo,” External link

habarileo Friday, January 29, 2021 1:35:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Katika ziara zangu za mikoani nimesisitiza sana umuhimu wa watumishi wa umma kuwatumikia wananchi wote kwa usawa na bila ubaguzi. Aidha, nimeagiza Wananchi wote na wageni wakiwemo Wawekezaji wanapofika kwenye Ofisi zote za Umma, wapokelewe kwa staha, wasikilizwe na kupewa huduma wanazohitaji kwa uharaka na ufanisi bila urasimu,” External link

mtanzania Sunday, January 24, 2021 10:19:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kilimo cha zao la Mkonge na mchikichi unatuondolea mzigo mkubwa sana kwa kupunguza gharama mfano baada ya kuhamasisha kulima mchikichi tunaokoa zaidi dola za marekani 470 milioni za kuagiza mafuta kutoka nje ya nchi,” External link

mtanzania Friday, January 22, 2021 12:47:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Hapa wilayani Muheza kuna maeneo mazuri tu yanafaa kulimwa Mkonge naamini kuna watu walitaka kulima zao hili ila waliaminishwa kilimo hiki kinatakiwa kufanywa na watu wenye utajiri kitu ambacho sio kweli ” External link

habarileo Thursday, January 21, 2021 2:01:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kama makuzi yamekwenda vizuri kwenye hekta moja unaweza kuvuna tani moja, kiwango cha chini lakini unaweza kuvuna tani moja na nusu na kuendelea. Kwa kilimo hiki cha kawaida, hapo hujaweka utaalamu” External link

habarileo Thursday, January 21, 2021 6:13:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tumeamua kuliwekea nguvu zote ili tulilime, lilikuwepo, lilikufa. Tumeamua kulifufua na jitihada za kufufua zao hili pia taifa litaokoa fedha Dola za Kimarekani zaidi ya dola 245 mpaka 250 (milioni) zinazotumika kuagiza vifungashio vinavyotokana na zao hili kutoka nje ya nchi” External link

habarileo Thursday, January 21, 2021 6:13:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Waziri Mkuu ) : “Serikali inamshukuru sana Mkuu wa Mkoa wenu wa Tanga ambaye alianza kufuatilia mkonge akagundua kwamba bei ya mkonge tani moja ni zaidi ya shilingi 3,600,000/- lakini mkulima wa Tanga alikuwa hapati hizo milioni 3,600,000/- anaishia kwenye laki moja, laki mbili au zinaishia zote kwenye makato. Sasa tutahakikisha mnapata fedha hiyo” External link

habarileo Thursday, January 21, 2021 6:13:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Na ukipata mwekezaji kutoka popote, walioko ndani leo na wanaokuja wote hao wapokelewe, wasaidiwe, waendeshe biashara yao ya kilimo cha mkonge. Ninaambiwa hapa kuna baadhi ya wawakilishi wa wakulima, limeni mkonge” External link

habarileo Thursday, January 21, 2021 6:13:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Wananchi tumieni fursa ya uwepo wa meli hii kufanya biashara,” External link

habarileo Wednesday, January 6, 2021 4:27:00 AM EAT

Kassim Majaliwa added : "I expect that all students will pass their exams," External link

allafrica Sunday, January 3, 2021 7:30:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Askofu Banzi alisisitiza kutenda haki miongoni mwa jamii na ni mfano mzuri kwa utumishi wake wa uny- enyekevu na upole, hivyo ni- wasihi tuendelee kumuombea roho yake iishi kwa amani” External link

habarileo Wednesday, December 30, 2020 7:36:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Tunajivunia mchango wake wa thamani aliotoa katika kudumisha amani na umoja katika kuwapigania Watanzania na hivyo hatuna budi kuyaishi na kuyaenzi ma- tendo yake” External link

habarileo Wednesday, December 30, 2020 7:36:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "This payment was done without any document showing the reason(s) for the payment. He never provided any service to the Ports Authority," External link

allafrica Tuesday, December 29, 2020 3:15:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "The government will provide all the necessary support to TPSF and cooperate with it in addressing challenges that arise. The government is very confident with this institution," External link

allafrica Saturday, December 26, 2020 3:05:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Vilevile, tutaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo HUAWEI katika kuhakikisha tunaanzisha vituo vya umahiri vya sayansi na teknolojia kwenye taasisi za elimu ya juu nchini kwa kuzingatia maeneo ya kimkakati katika kujenga uchumi imara na endelevu sambamba na kudhibiti athari hasi zinazoweza kutokea kutokana na matumizi ya TEHAMA,” External link

mtanzania Wednesday, December 23, 2020 9:27:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nimekagua mradi na ujenzi wake unaendelea vizuri, sina mashaka na viwango na naamini utakamilika kwa wakati. Watanzania wanasubiri kwa hamu waanze kupita katika daraja hili,” External link

mtanzania Tuesday, December 22, 2020 5:44:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "the government wants to see the buildings being used as intended...you should not play with taxpayer's money ... I want to see this port operating" External link

allafrica Tuesday, December 22, 2020 3:27:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "The country has lost a patriotic citizen, I pray for him to rest in eternal peace," External link

allafrica Monday, December 21, 2020 3:35:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tarehe moja mwezi wa kwanza mwakani nataka bandari hii ianze kufanya kazi, muende mkajipange najua hakuna watumishi hapa lakini mnaweza kuwaamisha hata walioko Dar es Salaam waje hapa kutoa huduma kwa wananchi” External link

habarileo Saturday, December 19, 2020 4:38:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kama kweli wewe ni Meneja wa Bandari Tanzania bandari zako huzijui na unamiaka chungunzima unafanya kazi gani, hovyo kabisa,” External link

mtanzania Saturday, December 19, 2020 2:52:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Ni lazima Mtoto wa Kitanzania aliyefaulu aende sekondari, jukumu la halmashauri ni kuhakikisha inajenga vyumba vya kutosha vya madarasa. Ifikapo Februari 28, 2021 ujenzi wa vyumba vya madarasa uwe umekamilika na kuwawezesha wanafunzi wa kidato cha kwanza kuingia darasani,” External link

mtanzania Friday, December 18, 2020 4:57:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Wakurugenzi zingatieni vipaumbele vya wananchi na Halmashauri zetu katika kupanga matumizi na manunuzi na tumieni fedha za mapato ya ndani kutekeleza miradi ya kimkakati,” External link

mtanzania Thursday, December 17, 2020 9:41:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kwenye Ilani ya 2015-2020, Chama cha Mapinduzi kilisema na kuandika kwamba kutakuwa na kivuko cha kwenda Mafia, hii hapa leo inaingia majini tukiishuhudia kuelekea mafia,” External link

mtanzania Tuesday, December 15, 2020 8:12:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Ninatoa pole kwa wanafamilia, ndugu na wote walioguswa na msiba huu. Taifa limempoteza mmoja wa wazalendo wake. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, Amina,” External link

mtanzania Tuesday, December 15, 2020 5:55:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kwa hiyo Rais yaliyotokea juzi (Jumatano) si kwa wa Lindi tu, bali tuendelee kumuombea kijana wetu, naamini bado unaweza ukaangalia angalia,” External link

habarileo Saturday, December 12, 2020 6:04:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Nikiri kwamba uteuzi huu ni uteuzi sahihi, wizara sasa imepata watu ambao wanaifahamu kwa kuwa waziri mwenyewe amefanya kazi nzuri katika kipindi chake cha miaka mitatu iliyopita kwa kusimamia, kukemea na kuona namna rasilimali hii inaweza kuleta pato kubwa ndani ya taifa,” External link

habarileo Saturday, December 12, 2020 6:04:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Suala hili nitalifuatilia mwenyewe ili kuhakikisha wanafunzi wote waliochaguliwa chaguo la kwanza na la pili wawe wameingia madarasani kufikia Machi Mosi mwaka 2021. Ukamilishaji wa vyumba hivyo pamoja na madawati ufanyike kwa kutumia vyanzo vyenu vya ndani vya fedha,” External link

mtanzania Monday, December 7, 2020 8:55:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "Improved horticulture production will help the country to enhance its economic growth," External link

irishsun Monday, December 7, 2020 2:04:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "Improved horticulture production will help the country to enhance its economic growth," External link

xinhuanet_en Saturday, December 5, 2020 6:39:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Badala ya kumaliza chuo na kufikiria kuajiriwa, ifikie mahali mitaala ya elimu iseme ukimaliza ni kuanza kufanya kazi za taaluma yake na mhitimu aende huko,” External link

habarileo Friday, December 4, 2020 6:45:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Nataka nitoe tahadhari ya watu wazima wanaojihusisha na mapenzi na wasichana wadogo, ole wenu, ole wenu, ole wenu, vijana wa kike msijihusishe na mapenzi katika umri mdogo, lazima muwe na subira, nimefurahi katika mabanda kule wapo wanaofanya shughuli za kiuchumi,” External link

habarileo Wednesday, December 2, 2020 2:38:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said : "my first assignment as Prime Minister is to investigate causes that have led to the hiking of cement prices" External link

xinhuanet_en Saturday, November 21, 2020 10:06:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Na ilimradi wakuu wa mikoa wako hapa, niwape mpaka tarehe 20 kila mmoja aende palipo na kiwanda, palipo na mawakala wa saruji waangalie ni kwa nini bei ya saruji imepanda kutoka bei ya kawaida hadi ongezeko la zaidi ya shilingi elfu tatu mpaka elfu nne bila sababu yoyote ile wakati Serikali haijaongeza kodi, miundombinu tumepeleka, makaa ya mawe yapo ya kutosha, labour ile ile,” External link

habarileo Friday, November 20, 2020 11:46:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Afrika Mashariki ) : “Upatikanaji wa umeme wa bei nafuu nchini kwetu na uhakika nchini kwetu kutachochea sana ukuaji wa mapinduzi kwenye sekta ya viwanda kwa kushusha gharama za uendeshaji umeme viwandani, kukabiliana na mfumuko wa bei, kuwezesha ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya Afrika Mashariki na duniani kote,” External link

habarileo Thursday, November 19, 2020 10:49:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Kuna upandaji wa saruji bila sababu za msingi, miaka mitano iliyopita tulijenga mazingira ya baiashara kuwa rahisi. Hatukutarajia saruji kupanda, mheshimiwa Rais naaanza na hilo.” External link

habarileo Monday, November 16, 2020 7:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Wakati Serikali haijaongeza hata kodi, miundombinu ipo, waliotaka gesi tumewapelekea, waliotaka makaa ya mawe wamepatiwa sasa bei kwa nini imepanda kwa kiasi hicho, tunahitaji maelezo hayo,” External link

mwananchi Monday, November 16, 2020 6:12:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Idadi ya kura zenu mlizonipigia mmenipa changamoto sana. Haijawahi kutokea mmepiga kura kwa asilimia 100, haijawahi kutokea nawashukuru sana. Nitaendelea kushirikiana na wabunge wenzangu wote nikijua nyie ni wawakilishi wa Watanzania wanaotamani kupata maendeleo kupitia uwakilishi wenu,” External link

habarileo Friday, November 13, 2020 10:24:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tutapita katika majimbo yenu kukagua miradi mbalimbali pamoja na kupata fursa ya kukutana na wananchi ili kusikiliza kero zao na kutafuta namna bora ya kuzipatia utatuzi” External link

habarileo Thursday, November 12, 2020 6:53:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Niendelee kumhakikishia kwamba matamanio yake ya kuamua kulitoa jina hili mbele ya Bunge tukufu…, hiyo ni imani kwamba nitafanya kazi kwa ufanisi zaidi,” External link

mwananchi Thursday, November 12, 2020 1:57:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Nitapita tena kwenye maeneo yenu yote kupata fursa kuona shughuli za maendeleo ambazo wenzangu mnazisimamia, tutapita kwenye majimbo yenu kusikiliza kero za wananchi na kuzitatua. Niwahakikishie kuwapa ushirikiano hapa bungeni,” External link

mwananchi Thursday, November 12, 2020 1:57:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tuna imani kwamba kazi uliyoifanya katika kipindi kilichopita, utaendelea kuifanya katika kipindi kingine Serikali tutaendelea kukupa ushirikiano,” External link

mwananchi Thursday, November 12, 2020 1:57:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Hata mkulima akiokota korosho zake leo na akaziuza mwezi ujao, bado hawezi kukatwa tozo ya unyaufu kwa sababu kisheria tozo hiyo haimgusi. Ni marufuku kutoza makato ya unyaufu, sitaki kusikia kuanzia leo hii wakulima wanatozwa unyaufu, hii ni biashara ya wachache tu," External link

habarileo Thursday, October 29, 2020 5:10:00 AM EAT

Kassim Majaliwa said ( about John Magufuli ) : "For the past five years, Dr Magufuli has done a lot for Lindi region and the whole country, all we need is to vote for him to continue serving the country for our own interest and benefit," External link

allafrica Thursday, October 29, 2020 3:07:00 AM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Tujitokeze kwa wingi kupiga kura kabla ya zoezi la uchaguzi kufungwa hapo saa kumi jioni kutimiza haki zetu za msingi kikatiba” External link

habarileo Wednesday, October 28, 2020 8:44:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Lindi Mjini ) : “Serikali imetoa shilingi bilioni 5.26 ambapo kati ya hizo, shilingi bilioni 4 zilikuwa za Hospitali ya Rufaa ya Sokoine na shilingi bilioni 1.26 zilitolewa kwa Halmashauri ya Manispaa ya Lindi kwa ajili ya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Fedha za ununuzi wa dawa kwa mwezi, ni wastani wa shilingi milioni 21,” External link

habarileo Monday, October 26, 2020 7:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa anasema : “Mleteni Kembaki bungeni, mchagueni Kembaki tulete maendeleo” External link

habarileo Monday, October 26, 2020 7:28:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said ( about John Magufuli ) : "Local cashew nut buyers had planned to buy the crop at 1,800/- but our President Dr Magufuli dished out 900bn/- for financing the purchase of cashewnuts from farmers," External link

allafrica Monday, October 26, 2020 3:06:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Rais Magufuli ) : “Tunaenda kumchagua Rais, hatuendi kufanya mzaha, kura yako ni muhimu” External link

habarileo Sunday, October 25, 2020 9:08:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : "Barabara ya kutoka Ruangwa - Nanjilinji - Kiranjeranje ina urefu wa km.120. Barabara hii ukiangalia kwenye ilani yetu, utaikuta ukurasa wa 75. “Barabara nyingine ni ya kutoka Ngongo Mandawa Namichiga yenye urefu wa kilometa 85 na hii ilipatiwa Sh milioni 800 na kazi ya upembuzi yakinifu imekwishakamilika, sasa kazi iliyobaki ni kutafuta fedha na kuanza ujenzi," External link

habarileo Saturday, October 24, 2020 6:21:00 PM EAT

Kassim Majaliwa alisema : “Kufuta hati hizi ni kielelezo tosha kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na ile ya Jamhuri ya Muungano namna zilizojikita katika kutatua changamoto mbalimbali za Muungano kwa maslahi mapana ya pande zote mbili,” External link

mwananchi Sunday, October 18, 2020 12:56:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema : “Mfano ni kuondolewa kwa Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) na kufuta malimbikizo ya deni lililokuwa limefikia Sh bilioni 22.9 kwa Shirika la Umeme la Zanzibar (Zeco) kutokana na umeme uliouzwa na Tanesco,” External link

habarileo Saturday, October 17, 2020 3:27:00 PM EAT

Kassim Majaliwa amesema ( about Rais Magufuli ) : “Mfano ni kuondolewa kwa kodi ya ongezeko la thamani na kufuta malimbikizo ya deni lililokuwa limefikia Sh22.9bilioni kwa shirika la Zeco kutokana na umeme uliouzwa na Tanesco. Pili, Rais Magufuli alifuta sherehe za muungano wakati wa Covid-19 na kuelekeza Sh500milioni za sherehe hizo ipatiwe Zanzibar,” External link

mwananchi Saturday, October 17, 2020 1:15:00 PM EAT

Kassim Majaliwa said : "The clinical laboratories will be used to diagnose and treat animal diseases," External link

nampa Saturday, October 17, 2020 1:04:00 AM EAT

Kassim Majaliwa alisema ( about Hussein Mwinyi ) : "Nawasihi sana ndugu zangu tumchague Dk Mwinyi ili aweze kupambana na wala rushwa na mafisadi, akiunganisha nguvu zake na Serikali ya Muungano wa Tanzania ataweza kuifanya Zanzibar ipae kiuchumi," External link

habarileo Thursday, October 15, 2020 2:08:00 PM EAT

Kassim Majaliwa disse : “Estamos de luto pela perda de 69 pessoas. A última morreu enquanto era transferida de helicóptero para o hospital nacional em Dar es Salaam” External link

portaldeangola Sunday, August 11, 2019 9:20:00 PM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
waziri mkuu11.70%SW10/08/201708/10/2017
minister38.95%EN09/20/201720/09/2017
prime minister38.86%EN09/20/201720/09/2017
waziri mkuu wa tanzania0.33%SW09/06/201706/09/2017
prime minister of tanzania0.47%EN09/01/201701/09/2017
ministre0.94%FR07/20/201720/07/2017
premier ministre tanzanien1.87%FR06/27/201727/06/2017
ministre tanzanien1.83%FR06/27/201727/06/2017
premier ministre de tanzanie0.42%FR03/16/201716/03/2017
ministre de tanzanie0.09%FR03/16/201716/03/2017
former union president0.05%EN12/12/201612/12/2016
minister for foreign affairs0.47%EN12/06/201606/12/2016
premier2.43%EN12/05/201605/12/2016
chief secretary0.05%EN10/25/201625/10/2016
minister of education0.05%EN10/18/201618/10/2016
mheshimiwa0.09%SW09/13/201613/09/2016
primeiro-ministro tanzaniano0.28%PT09/11/201611/09/2016
minister of tanzania0.47%EN09/09/201609/09/2016
advisor0.19%EN08/29/201629/08/2016
conseiller0.09%FR08/28/201628/08/2016
daily news prime minister0.09%EN08/11/201611/08/2016
chief of defence forces0.14%EN07/14/201614/07/2016
rais0.05%SW07/07/201607/07/2016
deputy0.09%EN06/29/201629/06/2016
Names Lang Count
Kassim MajaliwaEN67.16%
Kassim MajaliwaSW25.99%
Kassim MajaliwaFR5.75%
Kassim MajaliwaPT1.09%


<<10<12345678910>>>10
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Friday, May 20, 2022

7:40:00 PM EAT


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


Quotes... Extracted quotes about

Wiliam Lukuvi said ( about Kassim Majaliwa ) : "Without hypocrisy, Majaliwa has done great things," External link

allafrica Monday, November 16, 2020 3:49:00 AM EAT

William Lukuvi alisema ( about Kassim Majaliwa ) : “Sifa kuu ya kiongozi ni unyenyekevu, kujishusha na kusikiliza na sifa hizo Mheshimiwa Majaliwa anazo, ninaamini wote tutampitisha kwa asilimia 100 ili kuliambia taifa nini tunakwenda kukifanya kwa miaka mitano baada ya miaka mitano ya mafanikio ambayo imeleta ushindi wa kimbunga,” External link

habarileo Friday, November 13, 2020 10:24:00 AM EAT

Rais Magufuli alisema ( about Kassim Majaliwa ) : “Hata kufanya kazi na mimi ni kazi ngumu, lazima ujipange sawasawa, na hili nawaeleza ukweli kwa sababu na mimi ni mgumu. Hili Majaliwa ameliweza,” External link

mwananchi Saturday, November 7, 2020 4:02:00 PM EAT

John Magufuli said ( about Kassim Majaliwa ) : "Please continue trusting and having confidence in Mr Majaliwa so that he can continue to work for Ruangwa residents and Tanzanians in general. He has been helping me a lot," External link

allafrica Monday, June 29, 2020 9:19:00 PM EAT

Paschal Shelutete said ( about Kassim Majaliwa ) : “We are executing the directives from Prime Minister Kassim Majaliwa who ordered that boundaries surrounding all national parks, game and forest reserves to be clearly identified and beaconed so as to avert future land conflicts and solve the existing territorial strife between conservationists and villages surrounding protected areas,” External link

coastweek Tuesday, February 28, 2017 2:31:00 PM EAT