Antony Mtaka

Last updated on 2012-05-11T04:42+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Antony Mtaka amesema : “Kazi ya serikali ya mkoa wa Dodoma kwa wanafunzi hawa ni kuwezesha na kuhakikisha ada na vifaa vinapatokana, wajibu wa mzazi utabaki katika suala la sare za shule, mzazi mtoto wako akipangiwa shule njoo na barua yake tuletee sisi tunampatia vifaa na pamoja na kulipa ada.Na leo tunawapatia madaftari 9 kila mmoja,” External link

mtanzania Monday, February 7, 2022 10:32:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Hili sio ombi nasisitiza kwa jinsi mradi wa ujenzi wa vyumba hivi vya madarasa unavyoendelea, mmenihakikishia mmefikia asilimia 90 ya ujenzi nataka Januari 17, 2021 watoto wote waripoti shuleni ili wapate haki yao ya msingi kwa maslahi yao na taifa kwa ujumla,” External link

mtanzania Thursday, December 23, 2021 1:13:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Sasa nipende kuwaagiza kuwa lazima ujenzi huu uendane na thamani ya pesa kama Mheshimiwa Rais ambavyo amekuwa akisistiza kila siku lengo hapa ni kuona watoto wetu wananufaika na miradi hii,” External link

mtanzania Thursday, December 23, 2021 1:13:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Na jambo hili liwekwe wazi kwa walimu kuwa ni kwa nia njema ili kuifanya elimu ya wanafunzi wa Jiji la Dodoma kuwa bora zaidi na ilingane na viwango vya ubora wa madarasa” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 5:32:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Tukiwa na miti mingi ya kutosha ya matunda na kivuli tutakuwa tumejiongezea sana thamani ya utunzaji wa mazingira pamoja na kuondokana na udumavu kwani watoto wataweza kula matunda,” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 5:32:00 PM EAT

Antony Mtaka amesisitiza : “Itakuwa ni aibu kubwa kuwa na majengo mazuri na ya kisasa ambayo yanajitosheleza lakini watoto hawahendi shule, hatutaki kuona watoto wanakosa masokoni, mitaani pamoja na kuchunga mifugo au watoto kuwa sehemu ya kuitunza familia” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 5:32:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Mpaka sasa Mkoa wa Simiyu hauna mtu hata mmoja ambaye ameambukizwa na virusi vya corona, ni jambo la faraja kuwa sasa Watanzania wameanza kuelewa jinsi gani ya kujikinga na ugonjwa huu,” External link

mtanzania Saturday, April 18, 2020 4:17:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Tuwaepushe sana wazee wetu na mikusanyiko isiyokuwa ya lazima, watoto na wale wenye kisukari, shinikizo la damu, pumu, ugonjwa wa moyo na unene uliopitiliza nao tuwaepushe,” External link

habarileo Monday, April 13, 2020 1:42:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Nimeona hapa Kanisa Katoliki, mfumo wa kukaa uko vizuri nimeona watu wanakaa mbalimbali, lakini nimeona tatizo bado lipo katika kushiriki chakula cha Bwana na kutoa sadaka, watu wanakaribiana sana, hii ni hatari,” External link

habarileo Monday, April 13, 2020 1:42:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Makundi haya yakishambuliwa na corona wanapoteza haraka maisha, tafadhali naomba wakae nyumbani wakati huu, hata kwenye hii Pasaka wasitoke ndani, ugonjwa huu ni hatari,” External link

habarileo Monday, April 13, 2020 1:42:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Tumeamua kuwa tutatumia shule za sekondari za bweni, labda mtu mwenyewe aamue kupelekwa hotelini na tayari hoteli zenyewe tumezihainisha,” External link

mtanzania Wednesday, April 1, 2020 12:14:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Shule zimefungwa, lakini mitihani ipo pale pale labda ratiba inaweza kubadilika, niwatake wazazi wote Mkoa wa Simiyu kuhakikisha wanawasimamia watoto wao wanajisomea, wanaweza kujiunga hata wawili au watatu wakajisomea,” External link

mtanzania Wednesday, April 1, 2020 12:14:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Kama mkoa tumeamua kuwa hatutatumia hoteli kuhifadhi mtu yeyote ambaye atabainika kuwa na maambukizi ya virusi vya corona, tumeamua kuwa tutatumia shule za sekondari za bweni labda mtu mwenyewe aamue kupelekwa katika hoteli ambazo na zenyewe tumeziainisha,” External link

mtanzania Tuesday, March 31, 2020 5:50:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Ni marufuku kwa taasisi yoyote ya pesa ambayo imemkopesha mwalimu, kukutwa na kadi ya benki ya mwalimu aliyepewa mkopo, tukikubaini au kukukuta na kadi hizo, hatua kali tutazichukua ikiwa pamoja na kukufukuza kufanya kazi Simiyu,” External link

mtanzania Sunday, March 1, 2020 11:55:00 AM EAT

Antony Mtaka alisema : “Ofisini kwangu kuna kesi zaidi ya 40 ambazo walimu wa kike wamewakopea wapenzi wao pesa, kisha kuachwa ambapo wapenzi wao hao wanakimbilia kusikojulikana, hili jambo ni aibu sana kwa walimu ambao wamesoma,” External link

mtanzania Sunday, March 1, 2020 11:55:00 AM EAT

Antony Mtaka alisema : “Naomba jambo hili nilichukue tukalifanyie kazi na vyombo vinavyohusika na kila mtu atapata haki yake,” External link

mtanzania Saturday, February 22, 2020 2:26:00 PM EAT

Antony Mtaka anasema : “Niliuliza mbona watu hawana wasiwasi kwenye UMISETA, UMITASHUMITA, kambi za Wasabato, lakini wamekuwa na wasiwasi kwenye kambi za kitaaluma, tulianza kufanya lakini kwa changamoto hizo na kila mwaka tuliboresha,” External link

mtanzania Friday, February 21, 2020 1:15:00 PM EAT

Antony Mtaka anasema : “Watu wameona tunavyokuja kwa kasi chini ya kambi hizi, nasi tunazidi kubuni njia ya kuziboresha kwani lengo letu ni kushika nafasi tatu za juu zaidi kwa mithani yote ya taifa,” External link

mtanzania Friday, February 21, 2020 1:15:00 PM EAT

Antony Mtaka anasema : “Nataka kuwaonyesha Watanzania na kurudisha thamani ya shule za kata, shule za serikali ambayo imepotea muda mrefu, watu waanze kurudisha watoto wao kwenye shule hizi, wajue hata Simiyu wanaweza kuleta watoto wao,” External link

mtanzania Friday, February 21, 2020 1:15:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Nimekisoma kitabu hiki kina mengi ya kutufunza waafrika na hasa viongozi. Kiujumla kimeangazia urasimu wa watunga sera na watenda maamuzi wa kiafrika,” External link

mwananchi Thursday, December 26, 2019 11:12:00 AM EAT

Antony Mtaka alisema ( about Joyce Banda ) : “Kwa mtu anayependa matokeo katika uchumi, uongozi na maendeleo ya jamii yake si kitabu cha kukosa. Ndio maana Rais wa zamani wa Malawi, Joyce Banda alisema alitamani angekipata kabla hajawa Rais,” External link

mwananchi Thursday, December 26, 2019 11:12:00 AM EAT

Antony Mtaka alisema : “Ni vyema wizara kuingilia suala hili kwa kukutana na wanunuzi na wadau wengine, tujue kama zile pesa ambazo walipewa na benki zilipelekwa kununua pamba? Tujie wapi wamekwama ili tuweze kusaidia suala hili,” External link

mtanzania Saturday, November 23, 2019 2:42:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Kuna idadi kubwa ya wananchi vijijini hawajui wafanye nini pale wanapopata tatizo, ni vyema asasi zikajikita zaidi kwa wananchi wa vijijini ambao hawana uelewa wowote na ndiyo wenye matatizo mengi zaidi,” External link

mtanzania Saturday, October 26, 2019 10:15:00 AM EAT

Antony Mtaka amesema : “Wakulima lazima wafahamu kuwa serikali tayari imetangaza kuwa malipo hayatafanyika kwa mkono tena baada ya msimu wa mwaka huu, kuanzia msimu ujao malipo yote yatafanyikia benki na mkulima atapata pesa zake akiwa nyumbani kupitia T-Pesa,” External link

mtanzania Wednesday, October 2, 2019 7:55:00 PM EAT

Antony Mtaka anasema : “Vikundi vingi vinapokuwa havina fedha huwa na ushirikiano mzuri lakini wakishapata fedha iwe hata milioni 10 vita inaanza hivyo, ni vyema kuwakopesha mashine,” External link

mtanzania Tuesday, August 13, 2019 1:40:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Kwenye kuhangaika kupata mkopo wanachama wote kwenye kikundi wanashiriki, pindi pesa zinapoingia mgawanyiko unaanza, utakuta mwenyekiti ana watu wake na katibu yuko na watu wake, hapo ndipo mwanzo wa migogoro,” External link

habarileo Sunday, August 4, 2019 1:51:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Mkopo unakufa watu wanagawana pesa na malengo hayafikiwi kinachobaki ni madeni watu wanakimbia na benki inaingia hasara, ni vyema benki kwa kuanza na NMB kuangalia upya utaratibu huu,” External link

habarileo Sunday, August 4, 2019 1:51:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema ( about Mwalimu Nyerere ) : “Mimi nimekuwa nikijisikia faraja na kujiona kuwa ni mkuu wa mkoa, pale ninaposhauriwa na wasaidizi wangu, kwenye sheria, kilimo na sehemu nyingine, huo ndiyo uongozi ambao hata Mwalimu Nyerere aliamini,” External link

mtanzania Wednesday, March 20, 2019 4:28:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Viongozi kugombana huo ni ujinga na kwangu haliwezi kutokea, wewe mkuu wa wilaya au mkurugenzi una gari zuri, nyumba, mshahara mzuri, posho, unapewa pesa ya maji, umeme, kwa nini ugombane na mwenzako, huu ni ujinga na haufai tena kuitwa kiongozi,” External link

mtanzania Wednesday, March 20, 2019 4:28:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema ( about Rais Magufuli ) : “Anatumia muda wake kusuluhisha watu wanaogombana, hii ni kumdharau Rais, viongozi lazima tuheshimu hii nafasi ambayo Rais wetu Magufuli ametupatia,” External link

mtanzania Wednesday, March 20, 2019 4:28:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema ( about Rais Magufuli ) : “Tunataka kuwapunguzia watu kwenda kujifunza nje ya nchi, Rwanda, Japani, watu watakuja Simiyu kwa ajili ya kujifunza, ndani ya mwaka mmoja tutavuka malengo ya Rais Magufuli,” External link

mtanzania Wednesday, March 20, 2019 4:28:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Unatoa pesa kwa ajili ya kujenga stendi, huku nyanya za mkulima zinaliwa na mbuzi, kwa nini tusijenge kiwanda ili kumsaidia huyu mkulima, nimekuwa nawaambia halmashuari tuachane na fikra hizi za ushuru wa nyanya, mchicha na tuanzishe miradi mikubwa,” External link

mtanzania Wednesday, March 20, 2019 4:28:00 PM EAT

Antony Mtaka Amesema : “Viongozi kwa viongozi kugombana ni ujinga na kwangu haliwezi kutokea, wewe Mkuu wa wilaya au mkurugenzi una gari zuri, nyumba, mshahara mzuri, posho nyingi, maji, umeme kwa nini ugombane na mwenzako? Ni ujinga na haufai kuitwa kiongozi” External link

mtanzania Monday, March 11, 2019 7:10:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Tunamsumbua Rais, badala ya kumuacha aongelee mambo ya maendeleo ya nchi tunamfanya aongelee viongozi wanaogombana, anatumia muda wake kusuruhisha watu wanaogombana, hii ni kumdharau Rais, viongozi lazima tuheshimu nafasi za uongozi tulizochaguliwa na Rais wetu Magufuli,” External link

mtanzania Monday, March 11, 2019 7:10:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Maadhimisho hayo yataenda sambamba na kongamano la vijana. Katika kongamono hilo kutajadiliwa mada mbalimbali zinazoihusu jamii, ikiwemo kupinga mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi” External link

mwananchi Friday, October 7, 2016 2:52:00 AM EAT

Antony Mtaka alisema : “Haya ni matokeo ya maandalizi mazuri na muda mrefu kwa wanariadha wetu, Simbu ameonyesha mwanga kwamba mbeleni Tanzania tunayo nafasi ya kupata medali katika michezo ya Olimpiki,” External link

mtanzania Tuesday, August 23, 2016 1:15:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Mradi huo utaingiza zaidi ya Sh300 milioni kwa mwaka ikiwa ni zaidi ya Sh25 milioni kwa mwezi iwapo chaki hizo zitasambazwa ndani ya Mkoa wa Simiyu pekee. Hii ni fursa ya kiuchumi na kibiashara inayohitaji kuchangamkiwa,” External link

mwananchi Monday, August 22, 2016 11:49:00 PM EAT



Key Titles and Phrases Count Lang Last Seen
commissioner100.00%EN10/11/201611/10/2016
Names Lang Count
Antony MtakaSW92.31%
Antony MtakaEN7.69%


 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Friday, August 12, 2022

3:29:00 AM EAT

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select your languages

af
am
ar
de
en
es
fr
ha
pt
rw
sw
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


AfricaBrief

Antony Mtaka

Last updated on 2012-05-11T04:42+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Antony Mtaka amesema : “Kazi ya serikali ya mkoa wa Dodoma kwa wanafunzi hawa ni kuwezesha na kuhakikisha ada na vifaa vinapatokana, wajibu wa mzazi utabaki katika suala la sare za shule, mzazi mtoto wako akipangiwa shule njoo na barua yake tuletee sisi tunampatia vifaa na pamoja na kulipa ada.Na leo tunawapatia madaftari 9 kila mmoja,” External link

mtanzania Monday, February 7, 2022 10:32:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Hili sio ombi nasisitiza kwa jinsi mradi wa ujenzi wa vyumba hivi vya madarasa unavyoendelea, mmenihakikishia mmefikia asilimia 90 ya ujenzi nataka Januari 17, 2021 watoto wote waripoti shuleni ili wapate haki yao ya msingi kwa maslahi yao na taifa kwa ujumla,” External link

mtanzania Thursday, December 23, 2021 1:13:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Sasa nipende kuwaagiza kuwa lazima ujenzi huu uendane na thamani ya pesa kama Mheshimiwa Rais ambavyo amekuwa akisistiza kila siku lengo hapa ni kuona watoto wetu wananufaika na miradi hii,” External link

mtanzania Thursday, December 23, 2021 1:13:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Na jambo hili liwekwe wazi kwa walimu kuwa ni kwa nia njema ili kuifanya elimu ya wanafunzi wa Jiji la Dodoma kuwa bora zaidi na ilingane na viwango vya ubora wa madarasa” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 5:32:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Tukiwa na miti mingi ya kutosha ya matunda na kivuli tutakuwa tumejiongezea sana thamani ya utunzaji wa mazingira pamoja na kuondokana na udumavu kwani watoto wataweza kula matunda,” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 5:32:00 PM EAT

Antony Mtaka amesisitiza : “Itakuwa ni aibu kubwa kuwa na majengo mazuri na ya kisasa ambayo yanajitosheleza lakini watoto hawahendi shule, hatutaki kuona watoto wanakosa masokoni, mitaani pamoja na kuchunga mifugo au watoto kuwa sehemu ya kuitunza familia” External link

habarileo Wednesday, December 22, 2021 5:32:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Mpaka sasa Mkoa wa Simiyu hauna mtu hata mmoja ambaye ameambukizwa na virusi vya corona, ni jambo la faraja kuwa sasa Watanzania wameanza kuelewa jinsi gani ya kujikinga na ugonjwa huu,” External link

mtanzania Saturday, April 18, 2020 4:17:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Tuwaepushe sana wazee wetu na mikusanyiko isiyokuwa ya lazima, watoto na wale wenye kisukari, shinikizo la damu, pumu, ugonjwa wa moyo na unene uliopitiliza nao tuwaepushe,” External link

habarileo Monday, April 13, 2020 1:42:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Nimeona hapa Kanisa Katoliki, mfumo wa kukaa uko vizuri nimeona watu wanakaa mbalimbali, lakini nimeona tatizo bado lipo katika kushiriki chakula cha Bwana na kutoa sadaka, watu wanakaribiana sana, hii ni hatari,” External link

habarileo Monday, April 13, 2020 1:42:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Makundi haya yakishambuliwa na corona wanapoteza haraka maisha, tafadhali naomba wakae nyumbani wakati huu, hata kwenye hii Pasaka wasitoke ndani, ugonjwa huu ni hatari,” External link

habarileo Monday, April 13, 2020 1:42:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Tumeamua kuwa tutatumia shule za sekondari za bweni, labda mtu mwenyewe aamue kupelekwa hotelini na tayari hoteli zenyewe tumezihainisha,” External link

mtanzania Wednesday, April 1, 2020 12:14:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Shule zimefungwa, lakini mitihani ipo pale pale labda ratiba inaweza kubadilika, niwatake wazazi wote Mkoa wa Simiyu kuhakikisha wanawasimamia watoto wao wanajisomea, wanaweza kujiunga hata wawili au watatu wakajisomea,” External link

mtanzania Wednesday, April 1, 2020 12:14:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Kama mkoa tumeamua kuwa hatutatumia hoteli kuhifadhi mtu yeyote ambaye atabainika kuwa na maambukizi ya virusi vya corona, tumeamua kuwa tutatumia shule za sekondari za bweni labda mtu mwenyewe aamue kupelekwa katika hoteli ambazo na zenyewe tumeziainisha,” External link

mtanzania Tuesday, March 31, 2020 5:50:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Ni marufuku kwa taasisi yoyote ya pesa ambayo imemkopesha mwalimu, kukutwa na kadi ya benki ya mwalimu aliyepewa mkopo, tukikubaini au kukukuta na kadi hizo, hatua kali tutazichukua ikiwa pamoja na kukufukuza kufanya kazi Simiyu,” External link

mtanzania Sunday, March 1, 2020 11:55:00 AM EAT

Antony Mtaka alisema : “Ofisini kwangu kuna kesi zaidi ya 40 ambazo walimu wa kike wamewakopea wapenzi wao pesa, kisha kuachwa ambapo wapenzi wao hao wanakimbilia kusikojulikana, hili jambo ni aibu sana kwa walimu ambao wamesoma,” External link

mtanzania Sunday, March 1, 2020 11:55:00 AM EAT

Antony Mtaka alisema : “Naomba jambo hili nilichukue tukalifanyie kazi na vyombo vinavyohusika na kila mtu atapata haki yake,” External link

mtanzania Saturday, February 22, 2020 2:26:00 PM EAT

Antony Mtaka anasema : “Niliuliza mbona watu hawana wasiwasi kwenye UMISETA, UMITASHUMITA, kambi za Wasabato, lakini wamekuwa na wasiwasi kwenye kambi za kitaaluma, tulianza kufanya lakini kwa changamoto hizo na kila mwaka tuliboresha,” External link

mtanzania Friday, February 21, 2020 1:15:00 PM EAT

Antony Mtaka anasema : “Watu wameona tunavyokuja kwa kasi chini ya kambi hizi, nasi tunazidi kubuni njia ya kuziboresha kwani lengo letu ni kushika nafasi tatu za juu zaidi kwa mithani yote ya taifa,” External link

mtanzania Friday, February 21, 2020 1:15:00 PM EAT

Antony Mtaka anasema : “Nataka kuwaonyesha Watanzania na kurudisha thamani ya shule za kata, shule za serikali ambayo imepotea muda mrefu, watu waanze kurudisha watoto wao kwenye shule hizi, wajue hata Simiyu wanaweza kuleta watoto wao,” External link

mtanzania Friday, February 21, 2020 1:15:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Nimekisoma kitabu hiki kina mengi ya kutufunza waafrika na hasa viongozi. Kiujumla kimeangazia urasimu wa watunga sera na watenda maamuzi wa kiafrika,” External link

mwananchi Thursday, December 26, 2019 11:12:00 AM EAT

Antony Mtaka alisema ( about Joyce Banda ) : “Kwa mtu anayependa matokeo katika uchumi, uongozi na maendeleo ya jamii yake si kitabu cha kukosa. Ndio maana Rais wa zamani wa Malawi, Joyce Banda alisema alitamani angekipata kabla hajawa Rais,” External link

mwananchi Thursday, December 26, 2019 11:12:00 AM EAT

Antony Mtaka alisema : “Ni vyema wizara kuingilia suala hili kwa kukutana na wanunuzi na wadau wengine, tujue kama zile pesa ambazo walipewa na benki zilipelekwa kununua pamba? Tujie wapi wamekwama ili tuweze kusaidia suala hili,” External link

mtanzania Saturday, November 23, 2019 2:42:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Kuna idadi kubwa ya wananchi vijijini hawajui wafanye nini pale wanapopata tatizo, ni vyema asasi zikajikita zaidi kwa wananchi wa vijijini ambao hawana uelewa wowote na ndiyo wenye matatizo mengi zaidi,” External link

mtanzania Saturday, October 26, 2019 10:15:00 AM EAT

Antony Mtaka amesema : “Wakulima lazima wafahamu kuwa serikali tayari imetangaza kuwa malipo hayatafanyika kwa mkono tena baada ya msimu wa mwaka huu, kuanzia msimu ujao malipo yote yatafanyikia benki na mkulima atapata pesa zake akiwa nyumbani kupitia T-Pesa,” External link

mtanzania Wednesday, October 2, 2019 7:55:00 PM EAT

Antony Mtaka anasema : “Vikundi vingi vinapokuwa havina fedha huwa na ushirikiano mzuri lakini wakishapata fedha iwe hata milioni 10 vita inaanza hivyo, ni vyema kuwakopesha mashine,” External link

mtanzania Tuesday, August 13, 2019 1:40:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Kwenye kuhangaika kupata mkopo wanachama wote kwenye kikundi wanashiriki, pindi pesa zinapoingia mgawanyiko unaanza, utakuta mwenyekiti ana watu wake na katibu yuko na watu wake, hapo ndipo mwanzo wa migogoro,” External link

habarileo Sunday, August 4, 2019 1:51:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Mkopo unakufa watu wanagawana pesa na malengo hayafikiwi kinachobaki ni madeni watu wanakimbia na benki inaingia hasara, ni vyema benki kwa kuanza na NMB kuangalia upya utaratibu huu,” External link

habarileo Sunday, August 4, 2019 1:51:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema ( about Mwalimu Nyerere ) : “Mimi nimekuwa nikijisikia faraja na kujiona kuwa ni mkuu wa mkoa, pale ninaposhauriwa na wasaidizi wangu, kwenye sheria, kilimo na sehemu nyingine, huo ndiyo uongozi ambao hata Mwalimu Nyerere aliamini,” External link

mtanzania Wednesday, March 20, 2019 4:28:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Viongozi kugombana huo ni ujinga na kwangu haliwezi kutokea, wewe mkuu wa wilaya au mkurugenzi una gari zuri, nyumba, mshahara mzuri, posho, unapewa pesa ya maji, umeme, kwa nini ugombane na mwenzako, huu ni ujinga na haufai tena kuitwa kiongozi,” External link

mtanzania Wednesday, March 20, 2019 4:28:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema ( about Rais Magufuli ) : “Anatumia muda wake kusuluhisha watu wanaogombana, hii ni kumdharau Rais, viongozi lazima tuheshimu hii nafasi ambayo Rais wetu Magufuli ametupatia,” External link

mtanzania Wednesday, March 20, 2019 4:28:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema ( about Rais Magufuli ) : “Tunataka kuwapunguzia watu kwenda kujifunza nje ya nchi, Rwanda, Japani, watu watakuja Simiyu kwa ajili ya kujifunza, ndani ya mwaka mmoja tutavuka malengo ya Rais Magufuli,” External link

mtanzania Wednesday, March 20, 2019 4:28:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Unatoa pesa kwa ajili ya kujenga stendi, huku nyanya za mkulima zinaliwa na mbuzi, kwa nini tusijenge kiwanda ili kumsaidia huyu mkulima, nimekuwa nawaambia halmashuari tuachane na fikra hizi za ushuru wa nyanya, mchicha na tuanzishe miradi mikubwa,” External link

mtanzania Wednesday, March 20, 2019 4:28:00 PM EAT

Antony Mtaka Amesema : “Viongozi kwa viongozi kugombana ni ujinga na kwangu haliwezi kutokea, wewe Mkuu wa wilaya au mkurugenzi una gari zuri, nyumba, mshahara mzuri, posho nyingi, maji, umeme kwa nini ugombane na mwenzako? Ni ujinga na haufai kuitwa kiongozi” External link

mtanzania Monday, March 11, 2019 7:10:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Tunamsumbua Rais, badala ya kumuacha aongelee mambo ya maendeleo ya nchi tunamfanya aongelee viongozi wanaogombana, anatumia muda wake kusuruhisha watu wanaogombana, hii ni kumdharau Rais, viongozi lazima tuheshimu nafasi za uongozi tulizochaguliwa na Rais wetu Magufuli,” External link

mtanzania Monday, March 11, 2019 7:10:00 PM EAT

Antony Mtaka amesema : “Maadhimisho hayo yataenda sambamba na kongamano la vijana. Katika kongamono hilo kutajadiliwa mada mbalimbali zinazoihusu jamii, ikiwemo kupinga mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi” External link

mwananchi Friday, October 7, 2016 2:52:00 AM EAT

Antony Mtaka alisema : “Haya ni matokeo ya maandalizi mazuri na muda mrefu kwa wanariadha wetu, Simbu ameonyesha mwanga kwamba mbeleni Tanzania tunayo nafasi ya kupata medali katika michezo ya Olimpiki,” External link

mtanzania Tuesday, August 23, 2016 1:15:00 PM EAT

Antony Mtaka alisema : “Mradi huo utaingiza zaidi ya Sh300 milioni kwa mwaka ikiwa ni zaidi ya Sh25 milioni kwa mwezi iwapo chaki hizo zitasambazwa ndani ya Mkoa wa Simiyu pekee. Hii ni fursa ya kiuchumi na kibiashara inayohitaji kuchangamkiwa,” External link

mwananchi Monday, August 22, 2016 11:49:00 PM EAT



Key Titles and Phrases Count Lang Last Seen
commissioner100.00%EN10/11/201611/10/2016
Names Lang Count
Antony MtakaSW92.31%
Antony MtakaEN7.69%


<<10<12345678910>>>10
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Friday, August 12, 2022

3:29:00 AM EAT


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer