Hussein Bashe

Last updated on 2017-09-16T13:05+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Hussein Bashe amesema : “Kwa mwaka wa fedha 2021-22 wizara ya kilimo iliidhinishiwa makadirio ya mapato ya Sh bilioni 294 kwa mwezi Aprili, 2022 Sh. bilioni 83 sawa na asilimia 55 ya fungu la fedha za maendeleo na Sh. bilioni 68.66 sawa na asilimia 83 ya fedha za matumizi zilitolewa na kutumika,” External link

habarileo Tuesday, May 17, 2022 4:33:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kule vijijini ukiona magunia mengi ya mazao yamewekwa kwenye eneo la mashine za kusaga, usifikiri kuwa ni mali ya mwenye mashine hiyo. Magunia hayo ni mali ya wakulima yamehifadhiwa hapo baada ya kukosa ghala la kuhifadhia na yanapofika sokoni, yanakuwa yamepoteza ubora na thamani yake,” External link

mtanzania Wednesday, April 20, 2022 12:40:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Tumetoa pikipiki tutao kits maalumu na tunataka wawe na vifaa maalumu vya kupimia hali ya udongo (soil testing kits). Hili litatuwezesha kuongeza tija,” External link

habarileo Monday, April 4, 2022 7:14:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Kutokana na agricultural survey iliyofanyika household (kaya) zinazojishughulisha na kilimo ni takribani milioni 7. Tuna wastani wa wakulima wasiopungua 500 katika kila kijiji. Ni lazima tumsaidie afisa ugani aweze kuwafikia wakulima,” External link

habarileo Monday, April 4, 2022 5:55:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Katika kipindi cha mwaka mmoja wa Rais Samia Suluhu Hassan serikali imeongeza bajeti ya huduma za ugani zinazofanywa na maafisa ugani kutoka Sh milioni 603 hadi Sh bilioni 11.5 hali itakayoimarisha mafunzo kwa maafisa wetu kule vijijini,” External link

habarileo Tuesday, March 8, 2022 11:23:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Tumefanya kazi mwaka mmoja ambao tumejenga misingi mizuri ambayo tutaendelea nayo sababu najua juhudi tulizofanya tufikie sehemu nzuri, tuna changamoto nyingi zinatukabili hivyo lazima tuzifanyie kazi, kwa kipindi cha mwaka mmoja nimepata ujuzi mkubwa kutoka kwako, hivyo nakuahidi hakuna kilimo bila teknolojia wala sayansi hivyo nitaendelea kukusumbua,” External link

habarileo Thursday, January 13, 2022 11:49:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema ( about Sudan Kusini ) : “Kuanzia sasa tumeamua kudevelop infrastructure (kutengeneza miundombinu) katika nchi tunazo tambua kuna masoko. Tunavyoongoa sasa tumefungua ghala kubwa Sudan Kusini, litatumiwa na serikali na Sekta Binafsi,” External link

habarileo Saturday, November 20, 2021 8:27:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ili kuhakikisha tunafikia malengo yetu katika kilimo sekta hii na kuimarisha kilimo hai ni lazima pia kuanza kutumia Pareto kukabiliana na wadudu waharibifu wa mazao na kuachana na viwatilifu ambavyo vina kemilikali,” External link

mtanzania Thursday, October 21, 2021 3:30:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Kusafisha na kuhifadhi mbegu itasaidia kua na mbegu zenye matokeo mazuri na kupata mazao ambayo yatasaidia watanzania kuuza na kupata faida ,kulinda asili ya nchi pamoja na afya za watanzania na dunia, ” External link

mtanzania Thursday, October 21, 2021 3:30:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Mahitaji yetu ya chakula kwa mwaka ni tani milioni 13. Kama nchi tumejitosheleza kwa chakula kwa asilimia 100 na tuna ziada ya tani karibu milioni nne. Changamoto kwenye chakula ni suala la lishe, mikoa inayoongoza kwa utapiamlo ni mikoa inayozalisha chakula kwa wingi,” External link

habarileo Saturday, October 16, 2021 11:12:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Afrika Mashariki ) : “Kwetu chakula ni biashara pia, kwa hiyo tunazalisha kwa ajili ya mahitaji yetu ya ndani na pia tunazalisha kwa ajili ya kuuza. Tumekuwa tukiuza mazao mbalimbali ya chakula ndani na nje ya Afrika Mashariki. Moja ya biashara kubwa duniani katika miaka mitatu ijayo itakuwa biashara ya chakula,” External link

habarileo Saturday, October 16, 2021 11:12:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Kituo cha ubanguaji kitajengwa hapa,hii kazi ianze, Tari pia mnatakiwa kujenga kituo cha utafiti wa mazao ya Korosho,Ufuta na Karanga,” External link

mtanzania Tuesday, October 12, 2021 6:00:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Sudan Kusini ) : "Serikali imeanza utaratibu wa kujenga na kukodi maghala katika nchi ambazo zina masoko ya mazao kama vile Sudan Kusini, DRC na Kenya, tunaenda kuweka maghala katika nchi hizo ili Bodi ya Mazao Mchanganyiko (CPB) na Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula (NFRA) waweke mazao hayo kwenye maghala hayo na kuyauza," External link

habarileo Tuesday, October 5, 2021 1:33:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ni lazima mkulima anufaike na tunapojadili kilimo ni lazima mkulima anufaike kilimo chetu ni biashara lazima mkulima alime kwa faida,” External link

mtanzania Friday, June 18, 2021 9:02:00 PM EAT

Hussein Bashe alisisitiza : “Tunahitaji mbegu bora za pareto tani tatu ili zitumike kuzalisha tani 9,000 za pareto baada ya mwaka mmoja ambapo viwanda viko tayari kuinunua toka kwa wakulima” External link

habarileo Sunday, May 30, 2021 7:30:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : "Tufikirie kupitia balozi zetu kuwa na maghala mipakani, tupate ardhi nchi hizo za kuweka maghala ya nafaka," External link

habarileo Monday, May 17, 2021 2:53:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “The 110-hectare investment project area in the Mtwara Free Port Zone is being developed in phases. In the first phase, ten hectares of the area have been developed by 100 percent as planned,” External link

clubofmozambique Tuesday, May 11, 2021 9:04:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Uzalishaji katika kiwanda hicho ulisimama mwezi Agosti 2007 baada ya kukosa fedha za kujiendesha hususan fedha za kununua malighafi, hivyo, Wizara imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kukifufua kiwanda hicho ili kufikia malengo ya serikali ya kujitosheleza kwa mahitaji ya matairi nchini, kuokoa fedha za kigeni zinazotumika kuagiza matairi kutoka nje na kuzalisha ajira,” External link

habarileo Thursday, May 6, 2021 2:02:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : "Eneo la Mradi wa Uwekezaji lenye ukubwa wa jumla ya hekta 110 katika Bandari Huru ya Mtwara linaendelezwa kwa awamu. Katika awamu ya kwanza, eneo la ukubwa wa hekta 10 limeendelezwa kwa asilimia 100 kama ilivyopangwa. Shughuli za utekelezaji wa Mradi huo zimehusisha ujenzi wa miundombinu wezeshi ya ndani na nje ikiwemo barabara kwa kiwango cha lami, umeme na mfumo wa usambazaji wa majisafi," External link

habarileo Wednesday, May 5, 2021 4:20:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ni marufuku kwa classifiers (Wadhibiti ubora) wa bodi ya Tumbaku kupanda magari ya blenders (Wanunuzi) binafsi kwenda kukagua madaraja ya tumbaku ya Wakulima” External link

habarileo Friday, April 23, 2021 12:06:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ili nchi ifanikiwe, sekta ya kilimo inatakiwa kuwekeza zaidi katika umwagiliaji badala ya kutegemea kilimo cha mvua ambazo hazina uhakika,” External link

habarileo Thursday, April 15, 2021 8:12:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kutokana na uwezo mkubwa wa ndege aina ya Selengwa kusikia sauti ya ndege inayonyunyizia kiuatilifu na tabia yake ya kujificha, udhibiti kwa kutumia mitego umeonesha ufanisi zaidi. Hivyo, Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii, halmashauri pamoja na wakulima itaendelea kuwadhibiti ndege hao kwenye maeneo watakakobainika wakishambulia mazao,” External link

habarileo Wednesday, April 7, 2021 6:26:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Hatua hii itasaidia kutambua changamoto zilizopo na kuzipatia ufumbuzi ikiwemo kupunguza riba pamoja na kuweka utaratibu wa kumsaidia mkulima katika kurejesha mkopo kulingana na mapato ya mkulima kwa msimu wa kilimo” External link

habarileo Wednesday, March 31, 2021 11:50:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Tupo katika mchakato sekta binafsi kutusaidia kukodisha wakulima zana za kilimo katika maeneo ya karibu ya shughuli zao kwakuwa tuna mpango wa kupunguza matumizi ya jembe la mkono kutoka 53% ya sasa hadi kufikia 10% ifikapo mwaka 2025” External link

habarileo Wednesday, March 31, 2021 11:50:00 AM EAT

Hussein Bashe alieleza : “Alisisitiza kuwa mtu asiogope kufanya maamuzi ni heri ukosee kufanya maamuzi kuliko kutofanya kabisa maamuzi,” External link

habarileo Sunday, March 21, 2021 7:45:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Hao waliokuja walikuta hapa kuna mradi wa wizara ya kilimo hivyo kungekuwa na inshu wangekuja kutuona sisi watu wa wizara ya Kilimo,” External link

mtanzania Wednesday, March 17, 2021 3:02:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : "Serikali inafuatilia kwa karibu marufuku hiyo na ninaweza kuwahakikishia wafanyabiashara na umma kwa ujumla kuwa serikali itaendelea kulinda masilahi yake," External link

tuko Sunday, March 7, 2021 3:41:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Leo tumefanikiwa kuua makundi makubwa ya nzige wa jangwani kwenye wilaya za Simanjiro na Longido ambapo ndege maalumu imefanya kazi hiyo asubuhi na hapa tunashuhudia tayari nzige wameanza kufa na hakuna nzige aliyepo angani hadi muda huu (saa 6 mchana jana) ninapozungumza nanyi waandishi wa habari hapa Longido” External link

habarileo Wednesday, February 24, 2021 10:20:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Adolf Mkenda ) : “Waziri wa Kilimo Prof. Adolf Mkenda ameagiza niendelee kubaki kwenye mikoa hii yenye uvamizi wa nzige kufuatilia kwa karibu hivyo kwa wataalamu wote wanaohusika nanyi pia mtaendelea kubaki kwenye maeneo haya hadi serikali ijiridhishe,” External link

habarileo Wednesday, February 24, 2021 10:20:00 AM EAT

Hussein Bashe aliongeza ( about Bia Tanzania ) : “Pia tupo katika mazungumzo na jumuiya ya Kusini inayopambana na nzige wekundu ambapo wiki iliyopita tulizungumza nao na tunategemea wakati wowote tutapata ndege nyingine,” External link

habarileo Monday, February 22, 2021 9:30:00 AM EAT

Hussein Bashe alieleza : “Katika mjadala huu, wabunge wamechangia sana suala la udongo, suala la ugani na suala la mbegu hasa za mafuta. Sasa kuhusu suala la ugani na suala la kupima afya ya udongo, wizara tutakuja na mpango katika bajeti ijayo, wa kuanzisha agriculture Centre (kituo) katika kila halmashauri,” External link

habarileo Sunday, February 14, 2021 6:00:00 AM EAT

Hussein Bashe told : "Soil analysis is used to determine the level of nutrients found in soil samples and this enables farmers make informed decisions," External link

sinacom-en Sunday, February 14, 2021 2:28:00 AM EAT

Hussein Bashe said : "The motorcycles will enable extension officers to reach as many farmers as possible in remote rural areas of the country," External link

sinacom-en Sunday, February 14, 2021 2:28:00 AM EAT

Hussein Bashe told : "Soil analysis is used to determine the level of nutrients found in soil samples and this enables farmers make informed decisions," External link

xinhuanet_en Sunday, February 14, 2021 1:52:00 AM EAT

Hussein Bashe said : "The motorcycles will enable extension officers to reach as many farmers as possible in remote rural areas of the country," External link

xinhuanet_en Sunday, February 14, 2021 1:52:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Tupo katika hatua za mwisho kuanzisha kitu kinaitwa ‘Customer Service Center’ ambapo mkulima popote alipo nchini ataweza kupiga simu bure pale atakapopata pembejeo feki au kupata tatizo la kiatilifu au ugonjwa katika Wilaya yake ili aweze kuhudumiwa kwa wakati” External link

habarileo Tuesday, February 2, 2021 12:53:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "Even the Seeds Act does not allow the importation of GMO seeds," External link

sinacom-en Saturday, January 30, 2021 6:59:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "Even the Seeds Act does not allow the importation of GMO seeds," External link

xinhuanet_en Saturday, January 30, 2021 6:25:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Sisi kama Wizara tumewapa jukumu Wakala wa Kuzalisha Mbegu pamoja na TARI ndani ya mwaka mmoja kufanya kila wawezalo kuhakikisha tunafikia lengo la uzalishaji wa mbegu tani 5,000,” External link

habarileo Sunday, January 24, 2021 9:38:00 AM EAT

Hussein Bashe aliongeza : “Mikoa iliyolengwa ni pamoja na Kigoma, Tabora na Rukwa ambako tumegawa miche milioni 1.5 na mpaka sasa kuna miche mingine milioni moja ambayo iko mashambani chini ya taasisi yetu ya TARI ambazo tutazigawa kwa wakulima na lengo ni kila mwaka tuzalishe miche milioni moja ya michikichi,” External link

habarileo Sunday, January 24, 2021 9:38:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Wizara itahakikisha inapunguza uagizaji wa magunia ya katani kutoka nje ya nchi. Kwa kuanzia katika zao la korosho msimu huu wakati wa kutangaza zabuni ya vifungashio tumeeleza kwamba tunatoa kipaumbele kwa vivungashio vya katani,” External link

habarileo Friday, January 22, 2021 8:52:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : "Serikali katika mkokotoo wa bei ya pamba, ndiko tutaweka hizo gharama za mbegu na viuatilifu ambavyo wakulima mwaka huu wamepewa bure, lakini bei ya mkulima itabaki palepale na hatutamuumiza mkulima tena," External link

habarileo Tuesday, January 19, 2021 8:52:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Hawa viongozi wachunguzwe na hatua stahiki zichukuliwe. Tuzipate fedha za wakulima wetu kiasi cha shilingi milioni 150,” External link

habarileo Saturday, January 9, 2021 8:23:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Naiagiza Tume ya Umwagiliaji kuhakikisha inafanya ukaguzi pamoja na kuifanyia matengenezo mitambo 56 inayomiliki kote nchini na ile ambayo itakuwa ina uchakavu uliopitiliza ipelekwe ofisi za makao makuu Dodoma kwa matengenezo zaidi” External link

habarileo Tuesday, January 5, 2021 3:55:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “From what we are doing in the agriculture sector, there is no more rejected tobacco. Traders will buy all varieties of different grades,” External link

theCitizen Tuesday, September 22, 2020 1:34:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "Our intention is to see the agricultural sector grow and make adequate contribution by ensuring that only low interest loans are issued to farmers," External link

allafrica Wednesday, September 9, 2020 3:03:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Waliompinga Yesu, Mtume Muhamad hawakukosekana, wapo watakaopinga kazi hizi unazofanya lakini sisi tunaoelewa tupo pamoja na wewe kuhakikisha unashinda kwa kishindo. Tumejipanga kuhakikisha Oktoba tunakuchagua kwa zaidi ya asilimia 90,” External link

mtanzania Wednesday, September 2, 2020 7:36:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kuanzia wiki ijayo NFRA watafika Kiteto kuanza kununua mahindi ya wakulima kwa bei ya kuanzia Sh 600 kwa kilo ili gunia moja la kilo 100 liuzwe kwa Sh 60,000, badala ya sasa Sh 50,000,” External link

habarileo Tuesday, July 7, 2020 3:51:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “The government plans to reclaim the plantations and reallocate them to prospective investors to revive what were once vibrant flower and vegetable estates” External link

theCitizen Monday, July 6, 2020 12:55:00 PM EAT

Hussein Bashe noted : “Horticulture is one of the priority sub-sectors for exports, and is key in diversification of the agricultural sector from overdependence on traditional cash crops. It has the potential to be a major source of foreign currency earnings,” External link

theCitizen Monday, July 6, 2020 12:55:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kila penye wakulima wanne, watatu ni wanawake hivyo mchango wa wanawake katika kilimo ni mkubwa sana tunautambua mchango wenu wanawake,” External link

habarileo Sunday, March 8, 2020 9:59:00 AM EAT

Hussein Bashe said : “Given most commercial banks are afraid of giving out loans to farmers due to the fear of losing their clients’ money, we need to put money in TADB so that it is easier for farmers to get loans,” External link

theCitizen Sunday, March 1, 2020 1:24:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Nchi inaingia gharama kubwa kununua pembejeo nje, ifike mahali tuzalishe mbegu zetu, lazima tuje na mikakati imara wakati mkulima anaenda shambani mbegu ziwe sokoni kwa gharama nafuu, ifike mahali mkulima akopesheke,” External link

habarileo Tuesday, February 18, 2020 8:21:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ripoti itakayoletwa na kamati hii, itatusaidia kujua wakulima wa zabibu wako wangapi? Changamoto za wakulima, wazalishaji na wasindikaji, hivyo itatusaidia katika mikakati yetu,” External link

habarileo Friday, February 14, 2020 5:23:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kwa mfano wanunuzi wa dengu na choroko, hujitokeza na kuandikishwa na warajis waasaidizi, lakini pia nmazao ya wakulima hukusanywa kwenye maghala makuu, ambapo mnada huitishwa na wanunuzi kila mmoja hujinadi kwa bei,” External link

habarileo Monday, February 3, 2020 11:32:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Awali tulizuia mazao yasiuzwe nje ya nchi. Tunapofungua mipaka kuuza nje ya nchi, ushindani umechukua nafasi ndiyo sababu ya bei kupanda. Lakini ikifika Februari bei itashuka, mazao yataanza kutoka mashambani,” External link

habarileo Monday, January 13, 2020 10:16:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Nimekutana na wataalamu na kupitia mpango wa wizara na itatuongoza namna uzalishajio wa mbegu unaokidhi mahitaji ya ndani, jambo hilo limehusisha wadau wengi, taasisi binafsi na wizara,” External link

habarileo Tuesday, December 24, 2019 9:24:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Mwaka huu tumeagiza magunia kwa ajili ya korosho yenye thamani ya Sh16 bilioni, kama nchi tuna katani na tuna watu walipewa viwanda kwa ajili ya kuzalisha magunia kwa hiyo mwaka kesho hakuna kuagiza magunia ya korosho, tutazalisha wenyewe ndani ya nchi,” External link

mwananchi Thursday, December 12, 2019 6:59:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ni aibu viwanda vyetu vya magunia tumevifunga halafu tunawapa watu tenda wanaenda kutuletea magunia kutoka India, Indonesia yanakuja nchini maana yake tunaongeza gharama ya bili yetu ya importation (uingizaji) kwa hiyo tutaanza na zao la korosho, inawezekana,” External link

mwananchi Thursday, December 12, 2019 6:59:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Mahitaji ya magunia ya korosho katika nchi ni kati ya gunia milioni 3 mpaka 4, viwanda vilivyopo vina uwezo wa kuzalisha zaidi ya magunia milioni 10 kwa mwaka,” External link

mwananchi Thursday, December 12, 2019 6:59:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Gari zote za mbegu zikifika wilayani ziripoti kwa wakuu wa wilaya ili hawa viongozi wasimamie na kusiwe na kuwalazimisha wakulima kulipia hizo mbegu,” External link

mtanzania Sunday, December 1, 2019 12:32:00 PM EAT

Hussein Bashe aliandika : “Katika mnyororo wa biashara kuna mzalishaji Off Taker sasa kama hakuna traders means unatakiwa usiwe na biashara,” External link

jamiiforums Thursday, November 21, 2019 1:55:00 PM EAT

Hussein Bashe aliandika : “Katika mnyororo wa biashara kuna mzalishaji Off Taker sasa kama hakuna traders means unatakiwa usiwe na biashara,” External link

jamiiforums Thursday, November 21, 2019 1:55:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kuna mfanyabiashara tumemuamuru kurejesha shilingi bilioni 4.5 kutokana na kukwama kwa dawa hiyo...mfanyabiashara huyo wa Bajuta arejeshe fedha hizo mara moja. Na pia katika hatua nyingine tumemsimamisha mtendaji wa TFC,” External link

habarileo Thursday, November 14, 2019 9:48:00 AM EAT

Hussein Bashe said : “When maize prices were low, MPs blamed the government for banning exports at the expense of farmers. This time we have opened up and we will not intervene so that farmers can also benefit from the price increase,” External link

theCitizen Tuesday, November 12, 2019 11:28:00 AM EAT

Hussein Bashe said : “First of all we need to understand that the concept of price increase or decrease is always relative. At what point do we say the price is low or high? The government will not control prices but will promote more production, reduce production costs and create an enabling environment for competition which will regulate the prices,” External link

theCitizen Tuesday, November 12, 2019 11:28:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ni bunge hili hili mwaka jana wakati bei ya mahindi kwa mkulima ilikuwa sh. 150 wakasema kwanini tunafunga mipaka, sisi kama serikali hatua tunazozichukua kupunguza gharama za bei sokoni ni pamoja na kupunguza gharama za uzalishaji, kuruhusu soko kushindana, kwahiyo hatutaingilia kushusha bei, tunayo National Food Reserve Agency na niwaambie wabunge na wakuu wa mikoa pale wanapoona kuna upungufu wa mazao ya chakula sokoni wawasiliane na mawakala hao ili wasambaze chakula katika maeneo hayo,” External link

mtanzania Monday, November 11, 2019 1:43:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : "Mheshimiwa Spika, mwaka jana wabunge hapahapa walilalamika kuwa tunafunga mipaka ya uuzaji vyakula, leo bei imekuwa kubwa wanalalamika, sisi tunasema hatutaingilia bei ya vyakula bali bei ya ushindani ndiyo itapunguza gharama," External link

mwananchi Monday, November 11, 2019 1:24:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Pamba yote iliyokuwa kwa wakulima imeshakusanywa sasa hivi kilichobaki mikononi mwa wakulima ni tani 5,000 tu ambayo tunaamini msimu unapoanza pamba yote ya wakulima itakuwa imeondoka, tunajitahidi kupunguza gharama msimu huu unaokuja na hatutaingilia kupanga bei, jukumu letu litakuwa ni kuhakikisha mkulima hapati hasara kwa kutafuta njia nyingine za kumlinda kuliko kumuathiri mnunuzi,” External link

mtanzania Wednesday, November 6, 2019 3:15:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Rais Magufuli ) : “Mheshimiwa Rais kwa wizara yangu inamtafuta mtu anayeitwa Sefu baada ya kuwadhulumu wananchi fedha zao za korosho ili abanwe ikidi azilipe fedha hizo, tunalifanyia kazi suala hilo hadi atakapopatikana,” External link

habarileo Thursday, October 17, 2019 9:06:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ziara hii na sisi tunapita na kupewa maagizo tutakayoyafanyia kazi, kati ya maagizo aliyoyatoa zao la korosho litanunuliwa moja kwa moja na wafanyabiashara na tutaweka utaratibu wa wazi kwa maana awali wale ambao hawakuwa shambani ndiyo walionufaika zaidi ikilinganishwa na wakulima wenyewe,” External link

mwananchi Wednesday, October 16, 2019 1:35:00 PM EAT

Hussein Bashe ameandika : "Nimepokea kwa masikitiko na uchungu, taarifa za kifo cha baba yetu, rafiki, mshauri, kiongozi na mzee wetu mpendwa Colonel Apson Mwang’onda, mtu ambaye wakati wote wa safari yangu ya kisiasa na uongozi alikuwa msaada mkubwa usiomithilika. Pumzika kwa amani baba" External link

habarileo Tuesday, October 8, 2019 11:17:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Hapa nina kabrasha, nitawapatia wakuu wa mikoa wote, na nitamkabidhi kiongozi wa tume, kwa ripoti ya COASCO ushirika kumetokea jumla ya upotevu wa Sh. bilioni 123, na niseme hapa hatua kali zitachukuliwa kwa wahusika wote,” External link

mtanzania Saturday, September 28, 2019 3:21:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Lazima tuwe na ushirika ambao unaongeza thamani kwenye pamba ya wakulima na siyo kuwa na ushirika ambao umeendelea kuongeza gharama kwa wakulima, na sisi kama wizara hili jambo ndiyo kipaumbele cha kwanza kwetu hivi sasa,” External link

mtanzania Saturday, September 28, 2019 3:21:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Serikali hatutaingilia suala la bei ya pamba tena, soko lenyewe ndilo litazungumza, Serikali tutabaki katika kuhakikisha wakulima wanazalisha vizuri na tunawawekea mazingira mazuri ya kilimo chao ili wasiweze kupata hasara kali tena,” External link

mtanzania Saturday, September 28, 2019 3:21:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Tumeanza mikakati ya kubadilisha mfumo wa ushirika huu, tunataka tuwe na mtalaamu wa fedha kwenye ushirika ngazi ya kata ambaye atahusika na kilimo, fedha na masoko mtu mwenye elimu ya fedha,” External link

mtanzania Saturday, September 28, 2019 3:21:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Hizi ni pesa za wakulima, wote waliohusika katika huu upotevu watachukuliwa hatua kali, na wakuu wa mikoa tutawapa majina ya Amcos gani wanahusika na mnatakiwa kuchukua hatua,” External link

mtanzania Friday, September 27, 2019 2:00:00 PM EAT

Hussein Bashe Alisema : "Kuna kampuni inaitwa Bajuta imepewa bilioni 4.5 kati ya bilioni 10 na Bodi ya Korosho zilizotolewa na hazina kwenda kwa Kampuni ya Mbolea Tanzania (TFC), wakati Bodi ya korosho inafanya maamuzi hayo hayakuwa ni maamuzi ya serikali" External link

jamiiforums Tuesday, September 24, 2019 11:45:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : "Rais Dk. John Magufuli alipotoa fedha hizo kwenda TFC alikusudia wakulima wapate unafuu wa mbolea na viatilifu ili kuwaboreshea kilimo chao, nasisitiza kwamba Kampuni ya Bajuta irudishe Sh. bilioni 4.5 mali ya serikali," External link

jamiiforums Tuesday, September 24, 2019 11:45:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Serikali haijamaliza malipo ya msimu uliopita, lakini iko mbioni kumaliza kabla ya msimu mpya. Ushirikiano huu unaenda kumaliza changamoto zao. Shukrani TADB kutoa dhamana ya nusu ya kiasi ilichotoa NMB,” External link

jamiiforums Saturday, September 21, 2019 1:53:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “TADB ndiyo benki ambayo itamkopesha mkulima, lakini haina uwezo wa kufika kule kijijini, hivyo anakuwa Vehicle, ana-guarantee benki za biashara kwa sababu kuna benki za maendeleo na benki za biashara,” External link

mtanzania Saturday, September 21, 2019 9:57:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Serikali haijamaliza malipo ya msimu uliopita, lakini iko mbioni kumaliza kabla ya msimu mpya. Ushirikiano huu unaenda kumaliza changamoto zao. Shukrani TADB kutoa dhamana ya nusu ya kiasi ilichotoa NMB,” External link

habarileo Friday, September 20, 2019 9:24:00 AM EAT

Hussein Bashe alisisitiza : “Waziri hawezi kwenda kwa Dokta Mpango kuomba hela kwa ajili ya kuwekeza kwenye eneo fulani hata pata kama ubora wa kile kitu hauonekani,” External link

habarileo Sunday, September 15, 2019 7:46:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ni lengo la wizara kuhakikisha wakulima nchini wanaunganishwa na fursa za masoko ya mazao yao ili uchumi wa nchi uendelee kukua kwa kasi kupitia sekta ya kilimo,” External link

jamiiforums Friday, September 13, 2019 4:16:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ni lengo la wizara kuhakikisha wakulima nchini wanaunganishwa na fursa za masoko ya mazao yao ili uchumi wa nchi uendelee kukua kwa kasi kupitia sekta ya kilimo,” External link

habarileo Friday, September 13, 2019 1:22:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Wizara inatambua mapungufu yaliyopo sasa katika vyama vya ushirika vya mazao mbalimbali ikiwamo, pamba, kahawa, miwa na ufuta, ambapo baadhi ya viongozi wamekuwa wakifanya vitendo visivyofaa ikiwamo ubadhirifu hali iliyosababisha wakulima kutoaminika miongoni mwa wanachama walio wengi,” External link

mtanzania Tuesday, September 10, 2019 11:50:00 AM EAT

Hussein Bashe alisisitiza : “Ule mtindo wa wafanyabiashara kwenda kwa wakulima usiku na kufanya vitendo visivyofaa vikiwemo vya magendo hautakuwa na nafasi katika ununuzi wa korosho wa msimu ujao,” External link

habarileo Saturday, September 7, 2019 1:12:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "The Minister for Agriculture will announce the prices next week as the next season reopens. This time the business is between farmers and buyers and the government will only supervising processes," "What we want is to see open bids for transparency and avoid possible pre-arrangement and theft," External link

theCitizen Friday, September 6, 2019 1:24:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Kama Wizara tunapitia mfumo mzima wa usambazaji wa pembejeo za mazao ili kuondoa ucheleweshwaji na wizi unaoendelea katika usambazaji wa pembejeo ambao siku ya mwisho anaenda kubeba mkulima kwa hiyo mchakato huu unaendelea na tunaamini msimu huu wa kilimo mambo mengi yatabadilika katika usambazaji wa pembejeo,” External link

mtanzania Thursday, September 5, 2019 1:08:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Makampuni yote yatakutana na FCC katika kipindi cha siku saba zijazo na kufikia uamuzi wa kufuta faini zinazofikia shilingi trilioni 11. Tumekubaliana na Waziri wa Viwanda na Biashara, Innocent Bashungwa na amekubali faini hizo zitafutwa,” External link

habarileo Thursday, September 5, 2019 12:46:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "Currently, I should admit that there are weaknesses but the review will relieve the farmers next season," External link

theCitizen Thursday, September 5, 2019 12:37:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "Currently, I should admit that there are weaknesses but the review will relieve the farmers next season," External link

theCitizen Thursday, September 5, 2019 12:37:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "We are sampling soil from all regions for profiling and I urge the lawmakers to be patient," External link

theCitizen Thursday, September 5, 2019 12:37:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "The crisis which caused them to stop buying the cash crop is now over and all the remaining tobacco will be bought," External link

theCitizen Wednesday, September 4, 2019 4:44:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kwa sasa nitamshangaa mkulima atakayeuza mahindi yake chini ya Shilingi 600 kwa kuwa bei inaendelea kupaa,” External link

mtanzania Friday, August 30, 2019 3:00:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Hatuwezi kuzuia wananchi kuuza mazao yao nje ya nchi kwa kuwa wizara tunaamini kuwa kilimo ni biashara,” External link

mtanzania Friday, August 30, 2019 3:00:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Mkulima anapopata hasara hakuna sekta nyingine inayojitokeza kumsaidia kuondosha hasara aliyoipata,” External link

mtanzania Friday, August 30, 2019 3:00:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Tunaangalia maeneo ambayo mwanzo yalikuwa hayatiliwi mkazo, tumekuwa na lugha za kusema kilimo ni cha kujikimu, kimegawanyika maeneo makubwa zaidi ya matatu, kuna maeneo ya mbogamboga na mazao ya matunda, tunayatengenezea utaratibu ambao utashirikisha sekta binafsi kwa kiasi kikubwa,” External link

mtanzania Monday, August 19, 2019 2:20:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Vyama vya ushirika ndio vyenye dhamana ya kwenda kuwajazisha fomu wenzao, kwa hiyo niwaombe wote washirikiane kuiunga mkono NHIF, hii itatusaidia sana kupunguza sana gharama za matibabu katika ngazi ya familia,” External link

mtanzania Sunday, August 4, 2019 10:34:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ningependa kutumia nafasi hii kuwaomba wakulima ambao wapo kwenye Amcos waweze kutumia nafasi hii na kuweza kuitumia,” External link

mtanzania Sunday, August 4, 2019 10:34:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema ( about Waziri Mkuu ) : “Nataka nitumie nafasi hii kuwaambia Watanzania, Waziri Mkuu amehakikisha tatizo la pamba iliyojaa mikononi mwa wakulima na Amcos, Jumatatu benki zitaanza kutoa fedha kwa ajili ya kununuliwa,” External link

mwananchi Sunday, August 4, 2019 7:00:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Niwapongeze sana JKT kwa mambo niliyoyaona hapa sio mchezo, nimeona namna gani majeshi yakiamua kuingia kwenye sekta ya uzalishaji yanajikita kisawasawa, nawapongeza naona mmeweka na mabanda ya chakula,” External link

habarileo Friday, August 2, 2019 10:47:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : "Kaulimbiu yenu ya kilimo chetu, viwanda vyetu inaonyesha jinsi mlivyojipanga kuboresha sekta hii muhimu ambayo ni kichocheo kikubwa kuelekea uchumi wa kati unaotegemea viwanda," External link

mwananchi Thursday, August 1, 2019 5:50:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ukichukua zao la kahawa mwaka 2011 gross rate yake ilikuwa asilimia 55 lakini sasa hivi ni asilimia 5.4, pamba mwaka 2012 ilikua kwa asilimia 16 sasa hivi ziimekua kwa asilimia 3.8, mkonge ndiyo imekuwa na ongezeko la asilimia 2.9 iliyokuwa mwaka 2012 sasa hivi ipo kwa asilimia nne,” External link

mtanzania Sunday, July 28, 2019 4:32:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “We have generally agreed to supply them with one million tons of maize flour and grains throughout a year to help them end the prevailing food shortage,” External link

kenyan-post Sunday, July 28, 2019 2:45:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kama kutakuwa na ‘seal’ ambayo tutaiwekeza kwenye stoo zetu ili njiani asichanganye mazao yetu na mazao ‘sub standard’ ifanyike kule kule, kwa hiyo mtu aliyeko ‘border’ ajue kabisa mahindi haya yanatoka Sumbawanga yanaenda Nairobi, gari iliyopakia ni ‘plate’ namba kadhaa, kwenye gunia kumefungwa ‘seal’ yenye ‘serial’ namba hizi,” External link

mtanzania Friday, July 26, 2019 11:58:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Balozi wa Kenya atachukua mawasiliano, atakuwa anawasiliana na wewe kama mfanyabiashara yeyote anakuwa anahitaji kufanya biashara na sisi,” External link

mtanzania Friday, July 26, 2019 11:58:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Katikati ‘price’ (bei) tumeshawapa, hatuitangazi kwa sababu inaweza ikaleta migogoro sokoni, wakulima wakiisikia na wenyewe wanapanda itakuwa balaa. ‘Tumesha-mention price’ (tumeshataja bei) ya unga, ya mahindi,” External link

mtanzania Friday, July 26, 2019 11:58:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Wewe NFRA hizo kilo milioni mbili zilizopo ‘immediately you can tell your people’ (muda mfupi kuanzia sasa unaweza kuwaambia watu wako) kwa ajili ya kuchukua katika ‘point’ ya Makambako na Songea tuanze kuuza hizo,” External link

mtanzania Friday, July 26, 2019 11:58:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : ”Tumekubaliana na wenzetu kwamba mahitaji yao kwasasa ni Tani milioni moja, sasa hivi NFRA na Bodi ya mazao mchanganyiko wametuthibitishia kuwa wana uwezo wa kuhudumia hilo hitaji la tani milioni moja,” External link

jamiiforums Thursday, July 25, 2019 9:21:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Taasisi za serikali zianze kufikiria kibiashara, kaeni muone namna gani mtaondoa ukiritimba, na itakuwa vizuri taasisi zote zinazohusika zikaratibu suala hili kwenye ofisi moja ili kurahisisha biashara,” External link

mwananchi Thursday, July 25, 2019 7:18:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Wenzetu wanasema asilimia 50 ya pato la Mkenya linatumika kwenye chakula, tunaomba hali ibaki hivyo ili tuitumie hii fursa,” External link

mwananchi Thursday, July 25, 2019 3:03:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Rais Magufuli ) : “Nakushukuru sana (Rais Magufuli), nafahamu imani uliyoionesha kwangu na wananchi wa Jimbo la Nzega, hii maana yake ni utumishi na wala si heshima ya kwenda kuitwa naibu waziri. Nitajitahidi kadiri ya uwezo wangu kutimiza wajibu wangu,” External link

mtanzania Tuesday, July 23, 2019 11:03:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Tumekuwa tukiita kilimo cha kujikimu, lakini nafahamu kwamba kilimo ni biashara, kilimo ni maisha na uchumi wa nchi hii ambayo ni ndoto yako kujenga uchumi wa viwanda, ni lazima tuwatendee haki wakulima,” External link

mtanzania Tuesday, July 23, 2019 11:03:00 AM EAT

Hussein Bashe said : “If you consider that we are spending Sh12 trillion on development projects, you will realise that in total, the ministries of Agriculture as well as that of Livestock and Fisheries Development will take only Tsh61 billion (about $26.5 million) which is equivalent to only 1.3 per cent of our total development funds,” External link

EastAfrican Monday, July 22, 2019 5:26:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “If you consider that we are spending Sh12 trillion on development projects, you will realise that in total, the ministries of Agriculture as well as that of Livestock and Fisheries Development will take only Sh61 billion which is equivalent to only 1.3 per cent of our total development funds,” External link

theCitizen Monday, July 22, 2019 12:46:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema ( about Rais Magufuli ) : “Na nchi hii kuelekea uchumi wa viwanda ni lazima tuwajengee uwezo wakulima, hivyo nikuahidi (Rais Magufuli) sitakuangusha kwa kadri ya uwezo wangu, nitajitahidi kutimiza majukumu yangu kwa uwezo wa mwenyezi Mungu,” External link

mwananchi Monday, July 22, 2019 10:17:00 AM EAT

Hussein Bashe aliandika ( about Rais Magufuli ) : “Ndugu zangu awali nimshukuru Allah kwa yote, namshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa imani yake, ni jukumu zito nimelipokea, kwa uwezo wa Allah tutavuka, ni ‘sector’ iliyoajiri Watanzania wengi na changamoto nyingi, nawashukuru Watanzania, wananchi wa Nzega na kwa dhati chama changu,” External link

mtanzania Monday, July 22, 2019 9:35:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Hii ndiyo sekta iliyoajiri Watanzania wengi, inaendesha uchumi wa nchi, inachangia asilimia 28 ya GDP na asilimia 70 ya ajira, lakini ina changamoto nyingi, ninaamini katika ushirikiano tutafanikiwa,” External link

mtanzania Monday, July 22, 2019 9:35:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Rais Magufuli ) : “Namshukuru Mungu pamoja na Rais Magufuli kwa imani yake kwangu, nafahamu mzigo uliopo mbele yangu, jukumu langu la kwanza ni kumsaidia Waziri ili kufikia malengo ya Wizara yetu; Wizara ya Kilimo inashughulika na asilimia 80 ya Watanzania lakini pia inachangia asilimia 28 ya Pato la Taifa,” External link

habarileo Monday, July 22, 2019 9:13:00 AM EAT

Hussein Bashe ameandika ( about Rais Magufuli ) : “Ndugu zangu awali nimshukuru Allah kwa yote , namshukuru kwa dhati Mh Rais kwa Imani yake, ni jukumu zito nimelipokea kwa uwezo wa Allah tutavuka ni ‘sector’ iliyoajiri Watanzania wengi na changamoto nyingi nawashukuru Watanzania, wananchi wa Nzega na kwa dhati chama changu,” External link

mtanzania Sunday, July 21, 2019 3:09:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema ( about Rais Magufuli ) : “Mimi niseme tu kwanza nimshukuru Rais kwa imani yake kwangu ambayo amenipa, kwa hiyo jukumu langu nimepewa kwenda kumsaidia waziri (wa kilimo, Japhet Hasunga) kwenda kuhakikisha tunafikia malengo na matamanio ya Watanzania,” External link

mwananchi Sunday, July 21, 2019 12:04:00 PM EAT

Hussein Bashe said ( about John Magufuli ) : “Mr Kinana and his supporters are seeking to divide the party and undermine President Magufuli’s vie for a second term. Mr Kinana knows that what he did is against our constitution as the Elders Council isn’t constitutionally mandated to handle such matters,” External link

EastAfrican Saturday, July 20, 2019 4:45:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Hatuwezi kuruhusu Magufuli ni mwenyekiti wetu, ni mgombea wetu wa urais 2020, come sun come rain (lije jua ije mvua), hatuwezi kuruhusu hatua ambayo inadhoofisha uhai wa chama,” External link

jamiiforums Friday, July 19, 2019 4:07:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ukiwa na malalamiko lazima ujue wa kumwandikia. Mimi nikilalamikia gazeti namwandikia editor (mhariri) ndio ana mamlaka ya kisheria, siwezi kumwambia circulation manager (meneja usambazaji),” External link

jamiiforums Friday, July 19, 2019 4:07:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Lije jua ije mvua, hatuwezi kuruhusu hatua ambayo inadhoofisha uhai wa chama,” External link

mtanzania Thursday, July 18, 2019 9:50:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Rais Magufuli ) : “Aache kulalamika sasa anajua utaratibu wa chama unaeleleza nini na namna ya kuwasilisha malalamiko… huu ninauita ni unafiki wenye lengo la kutaka kukigawa chama na kumkwamisha Rais Magufuli, jambo ambalo katu hawezi kufanikiwa kwani CCM tupo pamoja na Mwenyekiti wetu ambaye pia ndiye mgombea wetu mwaka 2020,” External link

mtanzania Thursday, July 18, 2019 9:50:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema ( about John Magufuli ) : “Hatuwezi kuruhusu Magufuli ni mwenyekiti wetu, ni mgombea wetu wa urais 2020, come sun come rain (lije jua ije mvua), hatuwezi kuruhusu hatua ambayo inadhoofisha uhai wa chama,” External link

jamiiforums Thursday, July 18, 2019 6:43:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ukiwa na malalamiko lazima ujue wa kumwandikia. Mimi nikilalamikia gazeti namwandikia editor (mhariri) ndio ana mamlaka ya kisheria, siwezi kumwambia circulation manager (meneja usambazaji),” External link

jamiiforums Thursday, July 18, 2019 6:43:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema ( about John Magufuli ) : “Hatuwezi kuruhusu Magufuli ni mwenyekiti wetu, ni mgombea wetu wa urais 2020, come sun come rain (lije jua ije mvua), hatuwezi kuruhusu hatua ambayo inadhoofisha uhai wa chama,” External link

mwananchi Wednesday, July 17, 2019 11:23:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ukiwa na malalamiko lazima ujue wa kumwandikia. Mimi nikilalamikia gazeti namwandikia editor (mhariri) ndio ana mamlaka ya kisheria, siwezi kumwambia circulation manager (meneja usambazaji),” External link

mwananchi Wednesday, July 17, 2019 11:23:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema ( about John Magufuli ) : “Hatuwezi kuruhusu Magufuli ni mwenyekiti wetu, ni mgombea wetu wa urais 2020, come sun come rain (lije jua ije mvua), hatuwezi kuruhusu hatua ambayo inadhoofisha uhai wa chama,” External link

jamiiforums Wednesday, July 17, 2019 10:13:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ukiwa na malalamiko lazima ujue wa kumwandikia. Mimi nikilalamikia gazeti namwandikia editor (mhariri) ndio ana mamlaka ya kisheria, siwezi kumwambia circulation manager (meneja usambazaji),” External link

jamiiforums Wednesday, July 17, 2019 10:13:00 PM EAT

Hussein Bashe aliandika : “Hili Genge la kihuni ambalo linaongozwa na wahuni wachache ipo siku nitawataja kwa majina ila mpango wenu wakutaka kunifanya nione CCM si chama sahihi kwa Mimi kuwatumikia wananchi wa Nzega na Tanzania HAUTAFANIKIWA, CCM bado nipo sanaaaaaa, shindaneni na mm kwa hoja na si vioja” External link

mwananchi Friday, June 28, 2019 5:23:00 PM EAT

Hussein Bashe aliandika : “Wanaofahamu siasa za Tanzania na za Vyama na wanaonifahamu vizuri misimamo ama maamuzi yangu ya kisiasa huwa sifanyi kwa njia za kificho ama za kichimvi, siku nikiamua kuondoka CCM nitaondoka hadharani ,sitasubiri njia za kificho ama za Kichimvi kama hizi mnazo OTA,” External link

mwananchi Friday, June 28, 2019 5:23:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Nasema haya in a very good faith, Kamishna akishindwa kutimiza hayo anaweza kutumbuliwa, sasa bado kuna shida kwenye masuala ya kodi na sheria zetu, Mheshimiwa Spika ili tukusanye kodi lazima tuzalishe na ili tuzalishe vikwazo vya kodi viondolewe” External link

habarileo Wednesday, June 19, 2019 9:06:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Sisi tunauza mazao ya kilimo, tumbaku imeshuka kutoka tani 1.2 milioni hadi tani 50,000; korosho 2016/17 ilikuwa tani 265,000 na 2018/19 ni tani 224,000; mkonge tani 36,000 hadi tani 15,000; chai kutoka tani 26,000 tunakwenda tani 19,000; sukari kutoka tani 330,000 tunaenda tani 327,000; pareto kutoka tani 2,150 hadi tani 1,800,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 6:10:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema ( about John Magufuli ) : “Rais (John Magufuli) wakati akizungumza na wafanyabiashara alisema kodi za ndani zinashuka ambazo zipo sambamba na biashara. Kodi za ndani ni VAT, kodi ya mshahara na ushuru wa bidhaa. Kama hatutaweka utaratibu mzuri na kuunganisha biashara hatuwezi kutoka,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 6:10:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Mfano mtu anayetaka kusajili biashara anakwenda sehemu inaitwa Brela (Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni), chukueni sheria ya Brela na hizi taasisi zote mziingize ndani ya Brela ili mtu anapoingia kusajili biashara na kuchukua leseni anakutana na kila kitu ndani na akitoka anakwenda kufanya biashara yake,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 6:10:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Sisi tunauza mazao ya kilimo, tumbaku imeshuka kutoka tani 1.2 milioni hadi tani 50,000; korosho 2016/17 ilikuwa tani 265,000 na 2018/19 ni tani 224,000; mkonge tani 36,000 hadi tani 15,000; chai kutoka tani 26,000 tunakwenda tani 19,000; sukari kutoka tani 330,000 tunaenda tani 327,000; pareto kutoka tani 2,150 hadi tani 1,800,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 3:25:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema ( about John Magufuli ) : “Rais (John Magufuli) wakati akizungumza na wafanyabiashara alisema kodi za ndani zinashuka ambazo zipo sambamba na biashara. Kodi za ndani ni VAT, kodi ya mshahara na ushuru wa bidhaa. Kama hatutaweka utaratibu mzuri na kuunganisha biashara hatuwezi kutoka,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 3:25:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Mfano mtu anayetaka kusajili biashara anakwenda sehemu inaitwa Brela (Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni), chukueni sheria ya Brela na hizi taasisi zote mziingize ndani ya Brela ili mtu anapoingia kusajili biashara na kuchukua leseni anakutana na kila kitu ndani na akitoka anakwenda kufanya biashara yake,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 3:25:00 PM EAT

Hussein Bashe alihoji ( about Philip Mpango ) : “Hivi kweli Waziri Mpango Coca Cola ataingiza Industrial Sugar aipeleke Kariakoo akauze?” External link

mtanzania Tuesday, June 4, 2019 11:51:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Hussein Bashe ) : "Umesema utafungua mahakama ya mafisadi na majizi... nikuhakikishie waziri wako wa sheria utakayemteua ajue atakutana na mtu anaitwa Bashe, kila akiingia bungeni nitakuwa namuuliza kila mara upo wapi muswada wa sheria ya kuanzisha mahakama maalumu ya mafisadi na majizi," External link

jamiiforums Sunday, March 10, 2019 2:02:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun. Huu ni msiba mzito kwa familia ya wanahabari. Poleni Clouds, ni njia yetu sote lakini baada ya msiba wa Ruge kwenu huu ni mtihani Allah huwaletea waja wake. Mitihani huwapima imani, hii ni njia mojawapo ya kukumbusha na kupima imani watu,” External link

mtanzania Friday, March 8, 2019 4:08:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “The government has been doing radical changes in some areas. But these efforts would be in vain if we don’t work for inclusive economy,” “It’s high time we turned our country into the best destiny for investors to inject their money and this will only be possible should we have in place consistent policies” External link

theCitizen Sunday, February 3, 2019 10:07:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ukienda katika takwimu za TRA, ukuaji wa makusanyo kwa kipindi cha miezi sita ulikuwa ni asilimia 18.5 tu, lakini umekuwa kwa asilimia mbili. Ukienda katika mabenki mikopo inayokua ni ya mtu mmojammoja kama ya wafanyakazi ambayo inaishia kwenye kujikimu na si uzalishaji. Mipango yote ya Wizara ya Fedha ni mipango ya kiutawala si ya kukuza biashara,” External link

mwananchi Sunday, February 3, 2019 9:07:00 AM EAT

Hussein Bashe said : “The government has been doing radical changes in some areas. But these efforts would end in vain if we don’t entertain inclusive economy,” “It is high time we turned our country into the best destiny for investors to inject their money and this will only be possible should we have in place consistent policies” External link

theCitizen Saturday, February 2, 2019 5:39:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Nitafanya mkutano wa hadhara utakaojumuisha wanakijiji wote na vyombo vya usalama kurejesha hali ya amani ambayo kwa sasa imepotea kutokana na kutanda hofu ya kamatakamata inayofanywa na polisi,” External link

mtanzania Thursday, October 26, 2017 12:51:00 PM EAT

Hussein Bashe alihoji : “Je, wale waliokwenda Stanbic Benki Basement na kuchukua fedha na magari meusi walimpelekea nani? Je, nani anamiliki IPTL kwa asilimia hizo 70? Je, kule nje ilikosajiliwa wamiliki ni kina nani?” External link

mtanzania Saturday, September 24, 2016 11:39:00 AM EAT

Hussein Bashe aliandika : “Inabidi umlipe mwenye nyumba fedha tena ili uweze kuendelea kuikodisha nyumba ile ambayo awali ilinunuliwa kwa pesa yako. Mwisho unajikuta umelipia mara mbili nyumba ambayo siku ya mwisho anafaidika nayo dalali na wewe unaendelea kuwa mpangaji. Huu wizi ni ‘made in Tanzania,” External link

mtanzania Saturday, September 24, 2016 11:39:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Nasema hivi, kama nchi tutaifishe mtambo, kisha Sethi akamatwe atuambie mwajiri wake ni nani? Kisha tumtafute huyu aliyewatuma warina asali na yeye kupelekewa asali kwenye madumu hawa watendaji walitumwa tu,” External link

mtanzania Saturday, September 24, 2016 11:39:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Sikubaliani na kuwalazimisha kujisajili kwa pamoja ndani ya kipindi cha miezi sita, kufanya hivyo tutashusha thamani ya hizi kampuni… nashauri kila Mtanzania aruhusiwe kuwa na hisa katika kampuni hizi tofauti na ilivyo sasa ambapo Mtanzania mmoja mmoja ndiye ana hisa katika kampuni ya simu,” External link

mtanzania Monday, June 20, 2016 9:48:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Naibu Spika ) : “Kwanini Rais ameachwa, Waziri Mkuu, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya? Wawekeni wote tulipe kodi, hata majaji, Spika na Naibu Spika, acheni kutugawa,” External link

mtanzania Tuesday, June 14, 2016 9:05:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Suala la kukusanya kodi ni suala jema, lakini kuna haja ya kuangalia kwani watalii wanaweza kwenda kule ambako wamefutiwa kodi,” External link

mtanzania Tuesday, June 14, 2016 9:05:00 AM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
mp100.00%EN04/20/201720/04/2017
Names Lang Count
Hussein BasheSW52.94%
Hussein BasheEN47.06%


 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Monday, May 23, 2022

12:27:00 PM EAT

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select your languages

af
am
ar
de
en
es
fr
ha
pt
rw
sw
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


Quotes... Extracted quotes about

AfricaBrief

Hussein Bashe

Last updated on 2017-09-16T13:05+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Hussein Bashe amesema : “Kwa mwaka wa fedha 2021-22 wizara ya kilimo iliidhinishiwa makadirio ya mapato ya Sh bilioni 294 kwa mwezi Aprili, 2022 Sh. bilioni 83 sawa na asilimia 55 ya fungu la fedha za maendeleo na Sh. bilioni 68.66 sawa na asilimia 83 ya fedha za matumizi zilitolewa na kutumika,” External link

habarileo Tuesday, May 17, 2022 4:33:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kule vijijini ukiona magunia mengi ya mazao yamewekwa kwenye eneo la mashine za kusaga, usifikiri kuwa ni mali ya mwenye mashine hiyo. Magunia hayo ni mali ya wakulima yamehifadhiwa hapo baada ya kukosa ghala la kuhifadhia na yanapofika sokoni, yanakuwa yamepoteza ubora na thamani yake,” External link

mtanzania Wednesday, April 20, 2022 12:40:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Tumetoa pikipiki tutao kits maalumu na tunataka wawe na vifaa maalumu vya kupimia hali ya udongo (soil testing kits). Hili litatuwezesha kuongeza tija,” External link

habarileo Monday, April 4, 2022 7:14:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Kutokana na agricultural survey iliyofanyika household (kaya) zinazojishughulisha na kilimo ni takribani milioni 7. Tuna wastani wa wakulima wasiopungua 500 katika kila kijiji. Ni lazima tumsaidie afisa ugani aweze kuwafikia wakulima,” External link

habarileo Monday, April 4, 2022 5:55:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Katika kipindi cha mwaka mmoja wa Rais Samia Suluhu Hassan serikali imeongeza bajeti ya huduma za ugani zinazofanywa na maafisa ugani kutoka Sh milioni 603 hadi Sh bilioni 11.5 hali itakayoimarisha mafunzo kwa maafisa wetu kule vijijini,” External link

habarileo Tuesday, March 8, 2022 11:23:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Tumefanya kazi mwaka mmoja ambao tumejenga misingi mizuri ambayo tutaendelea nayo sababu najua juhudi tulizofanya tufikie sehemu nzuri, tuna changamoto nyingi zinatukabili hivyo lazima tuzifanyie kazi, kwa kipindi cha mwaka mmoja nimepata ujuzi mkubwa kutoka kwako, hivyo nakuahidi hakuna kilimo bila teknolojia wala sayansi hivyo nitaendelea kukusumbua,” External link

habarileo Thursday, January 13, 2022 11:49:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema ( about Sudan Kusini ) : “Kuanzia sasa tumeamua kudevelop infrastructure (kutengeneza miundombinu) katika nchi tunazo tambua kuna masoko. Tunavyoongoa sasa tumefungua ghala kubwa Sudan Kusini, litatumiwa na serikali na Sekta Binafsi,” External link

habarileo Saturday, November 20, 2021 8:27:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ili kuhakikisha tunafikia malengo yetu katika kilimo sekta hii na kuimarisha kilimo hai ni lazima pia kuanza kutumia Pareto kukabiliana na wadudu waharibifu wa mazao na kuachana na viwatilifu ambavyo vina kemilikali,” External link

mtanzania Thursday, October 21, 2021 3:30:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Kusafisha na kuhifadhi mbegu itasaidia kua na mbegu zenye matokeo mazuri na kupata mazao ambayo yatasaidia watanzania kuuza na kupata faida ,kulinda asili ya nchi pamoja na afya za watanzania na dunia, ” External link

mtanzania Thursday, October 21, 2021 3:30:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Mahitaji yetu ya chakula kwa mwaka ni tani milioni 13. Kama nchi tumejitosheleza kwa chakula kwa asilimia 100 na tuna ziada ya tani karibu milioni nne. Changamoto kwenye chakula ni suala la lishe, mikoa inayoongoza kwa utapiamlo ni mikoa inayozalisha chakula kwa wingi,” External link

habarileo Saturday, October 16, 2021 11:12:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Afrika Mashariki ) : “Kwetu chakula ni biashara pia, kwa hiyo tunazalisha kwa ajili ya mahitaji yetu ya ndani na pia tunazalisha kwa ajili ya kuuza. Tumekuwa tukiuza mazao mbalimbali ya chakula ndani na nje ya Afrika Mashariki. Moja ya biashara kubwa duniani katika miaka mitatu ijayo itakuwa biashara ya chakula,” External link

habarileo Saturday, October 16, 2021 11:12:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Kituo cha ubanguaji kitajengwa hapa,hii kazi ianze, Tari pia mnatakiwa kujenga kituo cha utafiti wa mazao ya Korosho,Ufuta na Karanga,” External link

mtanzania Tuesday, October 12, 2021 6:00:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Sudan Kusini ) : "Serikali imeanza utaratibu wa kujenga na kukodi maghala katika nchi ambazo zina masoko ya mazao kama vile Sudan Kusini, DRC na Kenya, tunaenda kuweka maghala katika nchi hizo ili Bodi ya Mazao Mchanganyiko (CPB) na Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula (NFRA) waweke mazao hayo kwenye maghala hayo na kuyauza," External link

habarileo Tuesday, October 5, 2021 1:33:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ni lazima mkulima anufaike na tunapojadili kilimo ni lazima mkulima anufaike kilimo chetu ni biashara lazima mkulima alime kwa faida,” External link

mtanzania Friday, June 18, 2021 9:02:00 PM EAT

Hussein Bashe alisisitiza : “Tunahitaji mbegu bora za pareto tani tatu ili zitumike kuzalisha tani 9,000 za pareto baada ya mwaka mmoja ambapo viwanda viko tayari kuinunua toka kwa wakulima” External link

habarileo Sunday, May 30, 2021 7:30:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : "Tufikirie kupitia balozi zetu kuwa na maghala mipakani, tupate ardhi nchi hizo za kuweka maghala ya nafaka," External link

habarileo Monday, May 17, 2021 2:53:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “The 110-hectare investment project area in the Mtwara Free Port Zone is being developed in phases. In the first phase, ten hectares of the area have been developed by 100 percent as planned,” External link

clubofmozambique Tuesday, May 11, 2021 9:04:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Uzalishaji katika kiwanda hicho ulisimama mwezi Agosti 2007 baada ya kukosa fedha za kujiendesha hususan fedha za kununua malighafi, hivyo, Wizara imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kukifufua kiwanda hicho ili kufikia malengo ya serikali ya kujitosheleza kwa mahitaji ya matairi nchini, kuokoa fedha za kigeni zinazotumika kuagiza matairi kutoka nje na kuzalisha ajira,” External link

habarileo Thursday, May 6, 2021 2:02:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : "Eneo la Mradi wa Uwekezaji lenye ukubwa wa jumla ya hekta 110 katika Bandari Huru ya Mtwara linaendelezwa kwa awamu. Katika awamu ya kwanza, eneo la ukubwa wa hekta 10 limeendelezwa kwa asilimia 100 kama ilivyopangwa. Shughuli za utekelezaji wa Mradi huo zimehusisha ujenzi wa miundombinu wezeshi ya ndani na nje ikiwemo barabara kwa kiwango cha lami, umeme na mfumo wa usambazaji wa majisafi," External link

habarileo Wednesday, May 5, 2021 4:20:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ni marufuku kwa classifiers (Wadhibiti ubora) wa bodi ya Tumbaku kupanda magari ya blenders (Wanunuzi) binafsi kwenda kukagua madaraja ya tumbaku ya Wakulima” External link

habarileo Friday, April 23, 2021 12:06:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ili nchi ifanikiwe, sekta ya kilimo inatakiwa kuwekeza zaidi katika umwagiliaji badala ya kutegemea kilimo cha mvua ambazo hazina uhakika,” External link

habarileo Thursday, April 15, 2021 8:12:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kutokana na uwezo mkubwa wa ndege aina ya Selengwa kusikia sauti ya ndege inayonyunyizia kiuatilifu na tabia yake ya kujificha, udhibiti kwa kutumia mitego umeonesha ufanisi zaidi. Hivyo, Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii, halmashauri pamoja na wakulima itaendelea kuwadhibiti ndege hao kwenye maeneo watakakobainika wakishambulia mazao,” External link

habarileo Wednesday, April 7, 2021 6:26:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Hatua hii itasaidia kutambua changamoto zilizopo na kuzipatia ufumbuzi ikiwemo kupunguza riba pamoja na kuweka utaratibu wa kumsaidia mkulima katika kurejesha mkopo kulingana na mapato ya mkulima kwa msimu wa kilimo” External link

habarileo Wednesday, March 31, 2021 11:50:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Tupo katika mchakato sekta binafsi kutusaidia kukodisha wakulima zana za kilimo katika maeneo ya karibu ya shughuli zao kwakuwa tuna mpango wa kupunguza matumizi ya jembe la mkono kutoka 53% ya sasa hadi kufikia 10% ifikapo mwaka 2025” External link

habarileo Wednesday, March 31, 2021 11:50:00 AM EAT

Hussein Bashe alieleza : “Alisisitiza kuwa mtu asiogope kufanya maamuzi ni heri ukosee kufanya maamuzi kuliko kutofanya kabisa maamuzi,” External link

habarileo Sunday, March 21, 2021 7:45:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Hao waliokuja walikuta hapa kuna mradi wa wizara ya kilimo hivyo kungekuwa na inshu wangekuja kutuona sisi watu wa wizara ya Kilimo,” External link

mtanzania Wednesday, March 17, 2021 3:02:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : "Serikali inafuatilia kwa karibu marufuku hiyo na ninaweza kuwahakikishia wafanyabiashara na umma kwa ujumla kuwa serikali itaendelea kulinda masilahi yake," External link

tuko Sunday, March 7, 2021 3:41:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Leo tumefanikiwa kuua makundi makubwa ya nzige wa jangwani kwenye wilaya za Simanjiro na Longido ambapo ndege maalumu imefanya kazi hiyo asubuhi na hapa tunashuhudia tayari nzige wameanza kufa na hakuna nzige aliyepo angani hadi muda huu (saa 6 mchana jana) ninapozungumza nanyi waandishi wa habari hapa Longido” External link

habarileo Wednesday, February 24, 2021 10:20:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Adolf Mkenda ) : “Waziri wa Kilimo Prof. Adolf Mkenda ameagiza niendelee kubaki kwenye mikoa hii yenye uvamizi wa nzige kufuatilia kwa karibu hivyo kwa wataalamu wote wanaohusika nanyi pia mtaendelea kubaki kwenye maeneo haya hadi serikali ijiridhishe,” External link

habarileo Wednesday, February 24, 2021 10:20:00 AM EAT

Hussein Bashe aliongeza ( about Bia Tanzania ) : “Pia tupo katika mazungumzo na jumuiya ya Kusini inayopambana na nzige wekundu ambapo wiki iliyopita tulizungumza nao na tunategemea wakati wowote tutapata ndege nyingine,” External link

habarileo Monday, February 22, 2021 9:30:00 AM EAT

Hussein Bashe alieleza : “Katika mjadala huu, wabunge wamechangia sana suala la udongo, suala la ugani na suala la mbegu hasa za mafuta. Sasa kuhusu suala la ugani na suala la kupima afya ya udongo, wizara tutakuja na mpango katika bajeti ijayo, wa kuanzisha agriculture Centre (kituo) katika kila halmashauri,” External link

habarileo Sunday, February 14, 2021 6:00:00 AM EAT

Hussein Bashe told : "Soil analysis is used to determine the level of nutrients found in soil samples and this enables farmers make informed decisions," External link

sinacom-en Sunday, February 14, 2021 2:28:00 AM EAT

Hussein Bashe said : "The motorcycles will enable extension officers to reach as many farmers as possible in remote rural areas of the country," External link

sinacom-en Sunday, February 14, 2021 2:28:00 AM EAT

Hussein Bashe told : "Soil analysis is used to determine the level of nutrients found in soil samples and this enables farmers make informed decisions," External link

xinhuanet_en Sunday, February 14, 2021 1:52:00 AM EAT

Hussein Bashe said : "The motorcycles will enable extension officers to reach as many farmers as possible in remote rural areas of the country," External link

xinhuanet_en Sunday, February 14, 2021 1:52:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Tupo katika hatua za mwisho kuanzisha kitu kinaitwa ‘Customer Service Center’ ambapo mkulima popote alipo nchini ataweza kupiga simu bure pale atakapopata pembejeo feki au kupata tatizo la kiatilifu au ugonjwa katika Wilaya yake ili aweze kuhudumiwa kwa wakati” External link

habarileo Tuesday, February 2, 2021 12:53:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "Even the Seeds Act does not allow the importation of GMO seeds," External link

sinacom-en Saturday, January 30, 2021 6:59:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "Even the Seeds Act does not allow the importation of GMO seeds," External link

xinhuanet_en Saturday, January 30, 2021 6:25:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Sisi kama Wizara tumewapa jukumu Wakala wa Kuzalisha Mbegu pamoja na TARI ndani ya mwaka mmoja kufanya kila wawezalo kuhakikisha tunafikia lengo la uzalishaji wa mbegu tani 5,000,” External link

habarileo Sunday, January 24, 2021 9:38:00 AM EAT

Hussein Bashe aliongeza : “Mikoa iliyolengwa ni pamoja na Kigoma, Tabora na Rukwa ambako tumegawa miche milioni 1.5 na mpaka sasa kuna miche mingine milioni moja ambayo iko mashambani chini ya taasisi yetu ya TARI ambazo tutazigawa kwa wakulima na lengo ni kila mwaka tuzalishe miche milioni moja ya michikichi,” External link

habarileo Sunday, January 24, 2021 9:38:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Wizara itahakikisha inapunguza uagizaji wa magunia ya katani kutoka nje ya nchi. Kwa kuanzia katika zao la korosho msimu huu wakati wa kutangaza zabuni ya vifungashio tumeeleza kwamba tunatoa kipaumbele kwa vivungashio vya katani,” External link

habarileo Friday, January 22, 2021 8:52:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : "Serikali katika mkokotoo wa bei ya pamba, ndiko tutaweka hizo gharama za mbegu na viuatilifu ambavyo wakulima mwaka huu wamepewa bure, lakini bei ya mkulima itabaki palepale na hatutamuumiza mkulima tena," External link

habarileo Tuesday, January 19, 2021 8:52:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Hawa viongozi wachunguzwe na hatua stahiki zichukuliwe. Tuzipate fedha za wakulima wetu kiasi cha shilingi milioni 150,” External link

habarileo Saturday, January 9, 2021 8:23:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Naiagiza Tume ya Umwagiliaji kuhakikisha inafanya ukaguzi pamoja na kuifanyia matengenezo mitambo 56 inayomiliki kote nchini na ile ambayo itakuwa ina uchakavu uliopitiliza ipelekwe ofisi za makao makuu Dodoma kwa matengenezo zaidi” External link

habarileo Tuesday, January 5, 2021 3:55:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “From what we are doing in the agriculture sector, there is no more rejected tobacco. Traders will buy all varieties of different grades,” External link

theCitizen Tuesday, September 22, 2020 1:34:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "Our intention is to see the agricultural sector grow and make adequate contribution by ensuring that only low interest loans are issued to farmers," External link

allafrica Wednesday, September 9, 2020 3:03:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Waliompinga Yesu, Mtume Muhamad hawakukosekana, wapo watakaopinga kazi hizi unazofanya lakini sisi tunaoelewa tupo pamoja na wewe kuhakikisha unashinda kwa kishindo. Tumejipanga kuhakikisha Oktoba tunakuchagua kwa zaidi ya asilimia 90,” External link

mtanzania Wednesday, September 2, 2020 7:36:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kuanzia wiki ijayo NFRA watafika Kiteto kuanza kununua mahindi ya wakulima kwa bei ya kuanzia Sh 600 kwa kilo ili gunia moja la kilo 100 liuzwe kwa Sh 60,000, badala ya sasa Sh 50,000,” External link

habarileo Tuesday, July 7, 2020 3:51:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “The government plans to reclaim the plantations and reallocate them to prospective investors to revive what were once vibrant flower and vegetable estates” External link

theCitizen Monday, July 6, 2020 12:55:00 PM EAT

Hussein Bashe noted : “Horticulture is one of the priority sub-sectors for exports, and is key in diversification of the agricultural sector from overdependence on traditional cash crops. It has the potential to be a major source of foreign currency earnings,” External link

theCitizen Monday, July 6, 2020 12:55:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kila penye wakulima wanne, watatu ni wanawake hivyo mchango wa wanawake katika kilimo ni mkubwa sana tunautambua mchango wenu wanawake,” External link

habarileo Sunday, March 8, 2020 9:59:00 AM EAT

Hussein Bashe said : “Given most commercial banks are afraid of giving out loans to farmers due to the fear of losing their clients’ money, we need to put money in TADB so that it is easier for farmers to get loans,” External link

theCitizen Sunday, March 1, 2020 1:24:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Nchi inaingia gharama kubwa kununua pembejeo nje, ifike mahali tuzalishe mbegu zetu, lazima tuje na mikakati imara wakati mkulima anaenda shambani mbegu ziwe sokoni kwa gharama nafuu, ifike mahali mkulima akopesheke,” External link

habarileo Tuesday, February 18, 2020 8:21:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ripoti itakayoletwa na kamati hii, itatusaidia kujua wakulima wa zabibu wako wangapi? Changamoto za wakulima, wazalishaji na wasindikaji, hivyo itatusaidia katika mikakati yetu,” External link

habarileo Friday, February 14, 2020 5:23:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kwa mfano wanunuzi wa dengu na choroko, hujitokeza na kuandikishwa na warajis waasaidizi, lakini pia nmazao ya wakulima hukusanywa kwenye maghala makuu, ambapo mnada huitishwa na wanunuzi kila mmoja hujinadi kwa bei,” External link

habarileo Monday, February 3, 2020 11:32:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Awali tulizuia mazao yasiuzwe nje ya nchi. Tunapofungua mipaka kuuza nje ya nchi, ushindani umechukua nafasi ndiyo sababu ya bei kupanda. Lakini ikifika Februari bei itashuka, mazao yataanza kutoka mashambani,” External link

habarileo Monday, January 13, 2020 10:16:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Nimekutana na wataalamu na kupitia mpango wa wizara na itatuongoza namna uzalishajio wa mbegu unaokidhi mahitaji ya ndani, jambo hilo limehusisha wadau wengi, taasisi binafsi na wizara,” External link

habarileo Tuesday, December 24, 2019 9:24:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Mwaka huu tumeagiza magunia kwa ajili ya korosho yenye thamani ya Sh16 bilioni, kama nchi tuna katani na tuna watu walipewa viwanda kwa ajili ya kuzalisha magunia kwa hiyo mwaka kesho hakuna kuagiza magunia ya korosho, tutazalisha wenyewe ndani ya nchi,” External link

mwananchi Thursday, December 12, 2019 6:59:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ni aibu viwanda vyetu vya magunia tumevifunga halafu tunawapa watu tenda wanaenda kutuletea magunia kutoka India, Indonesia yanakuja nchini maana yake tunaongeza gharama ya bili yetu ya importation (uingizaji) kwa hiyo tutaanza na zao la korosho, inawezekana,” External link

mwananchi Thursday, December 12, 2019 6:59:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Mahitaji ya magunia ya korosho katika nchi ni kati ya gunia milioni 3 mpaka 4, viwanda vilivyopo vina uwezo wa kuzalisha zaidi ya magunia milioni 10 kwa mwaka,” External link

mwananchi Thursday, December 12, 2019 6:59:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Gari zote za mbegu zikifika wilayani ziripoti kwa wakuu wa wilaya ili hawa viongozi wasimamie na kusiwe na kuwalazimisha wakulima kulipia hizo mbegu,” External link

mtanzania Sunday, December 1, 2019 12:32:00 PM EAT

Hussein Bashe aliandika : “Katika mnyororo wa biashara kuna mzalishaji Off Taker sasa kama hakuna traders means unatakiwa usiwe na biashara,” External link

jamiiforums Thursday, November 21, 2019 1:55:00 PM EAT

Hussein Bashe aliandika : “Katika mnyororo wa biashara kuna mzalishaji Off Taker sasa kama hakuna traders means unatakiwa usiwe na biashara,” External link

jamiiforums Thursday, November 21, 2019 1:55:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kuna mfanyabiashara tumemuamuru kurejesha shilingi bilioni 4.5 kutokana na kukwama kwa dawa hiyo...mfanyabiashara huyo wa Bajuta arejeshe fedha hizo mara moja. Na pia katika hatua nyingine tumemsimamisha mtendaji wa TFC,” External link

habarileo Thursday, November 14, 2019 9:48:00 AM EAT

Hussein Bashe said : “When maize prices were low, MPs blamed the government for banning exports at the expense of farmers. This time we have opened up and we will not intervene so that farmers can also benefit from the price increase,” External link

theCitizen Tuesday, November 12, 2019 11:28:00 AM EAT

Hussein Bashe said : “First of all we need to understand that the concept of price increase or decrease is always relative. At what point do we say the price is low or high? The government will not control prices but will promote more production, reduce production costs and create an enabling environment for competition which will regulate the prices,” External link

theCitizen Tuesday, November 12, 2019 11:28:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ni bunge hili hili mwaka jana wakati bei ya mahindi kwa mkulima ilikuwa sh. 150 wakasema kwanini tunafunga mipaka, sisi kama serikali hatua tunazozichukua kupunguza gharama za bei sokoni ni pamoja na kupunguza gharama za uzalishaji, kuruhusu soko kushindana, kwahiyo hatutaingilia kushusha bei, tunayo National Food Reserve Agency na niwaambie wabunge na wakuu wa mikoa pale wanapoona kuna upungufu wa mazao ya chakula sokoni wawasiliane na mawakala hao ili wasambaze chakula katika maeneo hayo,” External link

mtanzania Monday, November 11, 2019 1:43:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : "Mheshimiwa Spika, mwaka jana wabunge hapahapa walilalamika kuwa tunafunga mipaka ya uuzaji vyakula, leo bei imekuwa kubwa wanalalamika, sisi tunasema hatutaingilia bei ya vyakula bali bei ya ushindani ndiyo itapunguza gharama," External link

mwananchi Monday, November 11, 2019 1:24:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Pamba yote iliyokuwa kwa wakulima imeshakusanywa sasa hivi kilichobaki mikononi mwa wakulima ni tani 5,000 tu ambayo tunaamini msimu unapoanza pamba yote ya wakulima itakuwa imeondoka, tunajitahidi kupunguza gharama msimu huu unaokuja na hatutaingilia kupanga bei, jukumu letu litakuwa ni kuhakikisha mkulima hapati hasara kwa kutafuta njia nyingine za kumlinda kuliko kumuathiri mnunuzi,” External link

mtanzania Wednesday, November 6, 2019 3:15:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Rais Magufuli ) : “Mheshimiwa Rais kwa wizara yangu inamtafuta mtu anayeitwa Sefu baada ya kuwadhulumu wananchi fedha zao za korosho ili abanwe ikidi azilipe fedha hizo, tunalifanyia kazi suala hilo hadi atakapopatikana,” External link

habarileo Thursday, October 17, 2019 9:06:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ziara hii na sisi tunapita na kupewa maagizo tutakayoyafanyia kazi, kati ya maagizo aliyoyatoa zao la korosho litanunuliwa moja kwa moja na wafanyabiashara na tutaweka utaratibu wa wazi kwa maana awali wale ambao hawakuwa shambani ndiyo walionufaika zaidi ikilinganishwa na wakulima wenyewe,” External link

mwananchi Wednesday, October 16, 2019 1:35:00 PM EAT

Hussein Bashe ameandika : "Nimepokea kwa masikitiko na uchungu, taarifa za kifo cha baba yetu, rafiki, mshauri, kiongozi na mzee wetu mpendwa Colonel Apson Mwang’onda, mtu ambaye wakati wote wa safari yangu ya kisiasa na uongozi alikuwa msaada mkubwa usiomithilika. Pumzika kwa amani baba" External link

habarileo Tuesday, October 8, 2019 11:17:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Hapa nina kabrasha, nitawapatia wakuu wa mikoa wote, na nitamkabidhi kiongozi wa tume, kwa ripoti ya COASCO ushirika kumetokea jumla ya upotevu wa Sh. bilioni 123, na niseme hapa hatua kali zitachukuliwa kwa wahusika wote,” External link

mtanzania Saturday, September 28, 2019 3:21:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Lazima tuwe na ushirika ambao unaongeza thamani kwenye pamba ya wakulima na siyo kuwa na ushirika ambao umeendelea kuongeza gharama kwa wakulima, na sisi kama wizara hili jambo ndiyo kipaumbele cha kwanza kwetu hivi sasa,” External link

mtanzania Saturday, September 28, 2019 3:21:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Serikali hatutaingilia suala la bei ya pamba tena, soko lenyewe ndilo litazungumza, Serikali tutabaki katika kuhakikisha wakulima wanazalisha vizuri na tunawawekea mazingira mazuri ya kilimo chao ili wasiweze kupata hasara kali tena,” External link

mtanzania Saturday, September 28, 2019 3:21:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Tumeanza mikakati ya kubadilisha mfumo wa ushirika huu, tunataka tuwe na mtalaamu wa fedha kwenye ushirika ngazi ya kata ambaye atahusika na kilimo, fedha na masoko mtu mwenye elimu ya fedha,” External link

mtanzania Saturday, September 28, 2019 3:21:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Hizi ni pesa za wakulima, wote waliohusika katika huu upotevu watachukuliwa hatua kali, na wakuu wa mikoa tutawapa majina ya Amcos gani wanahusika na mnatakiwa kuchukua hatua,” External link

mtanzania Friday, September 27, 2019 2:00:00 PM EAT

Hussein Bashe Alisema : "Kuna kampuni inaitwa Bajuta imepewa bilioni 4.5 kati ya bilioni 10 na Bodi ya Korosho zilizotolewa na hazina kwenda kwa Kampuni ya Mbolea Tanzania (TFC), wakati Bodi ya korosho inafanya maamuzi hayo hayakuwa ni maamuzi ya serikali" External link

jamiiforums Tuesday, September 24, 2019 11:45:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : "Rais Dk. John Magufuli alipotoa fedha hizo kwenda TFC alikusudia wakulima wapate unafuu wa mbolea na viatilifu ili kuwaboreshea kilimo chao, nasisitiza kwamba Kampuni ya Bajuta irudishe Sh. bilioni 4.5 mali ya serikali," External link

jamiiforums Tuesday, September 24, 2019 11:45:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Serikali haijamaliza malipo ya msimu uliopita, lakini iko mbioni kumaliza kabla ya msimu mpya. Ushirikiano huu unaenda kumaliza changamoto zao. Shukrani TADB kutoa dhamana ya nusu ya kiasi ilichotoa NMB,” External link

jamiiforums Saturday, September 21, 2019 1:53:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “TADB ndiyo benki ambayo itamkopesha mkulima, lakini haina uwezo wa kufika kule kijijini, hivyo anakuwa Vehicle, ana-guarantee benki za biashara kwa sababu kuna benki za maendeleo na benki za biashara,” External link

mtanzania Saturday, September 21, 2019 9:57:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Serikali haijamaliza malipo ya msimu uliopita, lakini iko mbioni kumaliza kabla ya msimu mpya. Ushirikiano huu unaenda kumaliza changamoto zao. Shukrani TADB kutoa dhamana ya nusu ya kiasi ilichotoa NMB,” External link

habarileo Friday, September 20, 2019 9:24:00 AM EAT

Hussein Bashe alisisitiza : “Waziri hawezi kwenda kwa Dokta Mpango kuomba hela kwa ajili ya kuwekeza kwenye eneo fulani hata pata kama ubora wa kile kitu hauonekani,” External link

habarileo Sunday, September 15, 2019 7:46:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ni lengo la wizara kuhakikisha wakulima nchini wanaunganishwa na fursa za masoko ya mazao yao ili uchumi wa nchi uendelee kukua kwa kasi kupitia sekta ya kilimo,” External link

jamiiforums Friday, September 13, 2019 4:16:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ni lengo la wizara kuhakikisha wakulima nchini wanaunganishwa na fursa za masoko ya mazao yao ili uchumi wa nchi uendelee kukua kwa kasi kupitia sekta ya kilimo,” External link

habarileo Friday, September 13, 2019 1:22:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Wizara inatambua mapungufu yaliyopo sasa katika vyama vya ushirika vya mazao mbalimbali ikiwamo, pamba, kahawa, miwa na ufuta, ambapo baadhi ya viongozi wamekuwa wakifanya vitendo visivyofaa ikiwamo ubadhirifu hali iliyosababisha wakulima kutoaminika miongoni mwa wanachama walio wengi,” External link

mtanzania Tuesday, September 10, 2019 11:50:00 AM EAT

Hussein Bashe alisisitiza : “Ule mtindo wa wafanyabiashara kwenda kwa wakulima usiku na kufanya vitendo visivyofaa vikiwemo vya magendo hautakuwa na nafasi katika ununuzi wa korosho wa msimu ujao,” External link

habarileo Saturday, September 7, 2019 1:12:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "The Minister for Agriculture will announce the prices next week as the next season reopens. This time the business is between farmers and buyers and the government will only supervising processes," "What we want is to see open bids for transparency and avoid possible pre-arrangement and theft," External link

theCitizen Friday, September 6, 2019 1:24:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Kama Wizara tunapitia mfumo mzima wa usambazaji wa pembejeo za mazao ili kuondoa ucheleweshwaji na wizi unaoendelea katika usambazaji wa pembejeo ambao siku ya mwisho anaenda kubeba mkulima kwa hiyo mchakato huu unaendelea na tunaamini msimu huu wa kilimo mambo mengi yatabadilika katika usambazaji wa pembejeo,” External link

mtanzania Thursday, September 5, 2019 1:08:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Makampuni yote yatakutana na FCC katika kipindi cha siku saba zijazo na kufikia uamuzi wa kufuta faini zinazofikia shilingi trilioni 11. Tumekubaliana na Waziri wa Viwanda na Biashara, Innocent Bashungwa na amekubali faini hizo zitafutwa,” External link

habarileo Thursday, September 5, 2019 12:46:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "Currently, I should admit that there are weaknesses but the review will relieve the farmers next season," External link

theCitizen Thursday, September 5, 2019 12:37:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "Currently, I should admit that there are weaknesses but the review will relieve the farmers next season," External link

theCitizen Thursday, September 5, 2019 12:37:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "We are sampling soil from all regions for profiling and I urge the lawmakers to be patient," External link

theCitizen Thursday, September 5, 2019 12:37:00 PM EAT

Hussein Bashe said : "The crisis which caused them to stop buying the cash crop is now over and all the remaining tobacco will be bought," External link

theCitizen Wednesday, September 4, 2019 4:44:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kwa sasa nitamshangaa mkulima atakayeuza mahindi yake chini ya Shilingi 600 kwa kuwa bei inaendelea kupaa,” External link

mtanzania Friday, August 30, 2019 3:00:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Hatuwezi kuzuia wananchi kuuza mazao yao nje ya nchi kwa kuwa wizara tunaamini kuwa kilimo ni biashara,” External link

mtanzania Friday, August 30, 2019 3:00:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Mkulima anapopata hasara hakuna sekta nyingine inayojitokeza kumsaidia kuondosha hasara aliyoipata,” External link

mtanzania Friday, August 30, 2019 3:00:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Tunaangalia maeneo ambayo mwanzo yalikuwa hayatiliwi mkazo, tumekuwa na lugha za kusema kilimo ni cha kujikimu, kimegawanyika maeneo makubwa zaidi ya matatu, kuna maeneo ya mbogamboga na mazao ya matunda, tunayatengenezea utaratibu ambao utashirikisha sekta binafsi kwa kiasi kikubwa,” External link

mtanzania Monday, August 19, 2019 2:20:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Vyama vya ushirika ndio vyenye dhamana ya kwenda kuwajazisha fomu wenzao, kwa hiyo niwaombe wote washirikiane kuiunga mkono NHIF, hii itatusaidia sana kupunguza sana gharama za matibabu katika ngazi ya familia,” External link

mtanzania Sunday, August 4, 2019 10:34:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ningependa kutumia nafasi hii kuwaomba wakulima ambao wapo kwenye Amcos waweze kutumia nafasi hii na kuweza kuitumia,” External link

mtanzania Sunday, August 4, 2019 10:34:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema ( about Waziri Mkuu ) : “Nataka nitumie nafasi hii kuwaambia Watanzania, Waziri Mkuu amehakikisha tatizo la pamba iliyojaa mikononi mwa wakulima na Amcos, Jumatatu benki zitaanza kutoa fedha kwa ajili ya kununuliwa,” External link

mwananchi Sunday, August 4, 2019 7:00:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Niwapongeze sana JKT kwa mambo niliyoyaona hapa sio mchezo, nimeona namna gani majeshi yakiamua kuingia kwenye sekta ya uzalishaji yanajikita kisawasawa, nawapongeza naona mmeweka na mabanda ya chakula,” External link

habarileo Friday, August 2, 2019 10:47:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : "Kaulimbiu yenu ya kilimo chetu, viwanda vyetu inaonyesha jinsi mlivyojipanga kuboresha sekta hii muhimu ambayo ni kichocheo kikubwa kuelekea uchumi wa kati unaotegemea viwanda," External link

mwananchi Thursday, August 1, 2019 5:50:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ukichukua zao la kahawa mwaka 2011 gross rate yake ilikuwa asilimia 55 lakini sasa hivi ni asilimia 5.4, pamba mwaka 2012 ilikua kwa asilimia 16 sasa hivi ziimekua kwa asilimia 3.8, mkonge ndiyo imekuwa na ongezeko la asilimia 2.9 iliyokuwa mwaka 2012 sasa hivi ipo kwa asilimia nne,” External link

mtanzania Sunday, July 28, 2019 4:32:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “We have generally agreed to supply them with one million tons of maize flour and grains throughout a year to help them end the prevailing food shortage,” External link

kenyan-post Sunday, July 28, 2019 2:45:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Kama kutakuwa na ‘seal’ ambayo tutaiwekeza kwenye stoo zetu ili njiani asichanganye mazao yetu na mazao ‘sub standard’ ifanyike kule kule, kwa hiyo mtu aliyeko ‘border’ ajue kabisa mahindi haya yanatoka Sumbawanga yanaenda Nairobi, gari iliyopakia ni ‘plate’ namba kadhaa, kwenye gunia kumefungwa ‘seal’ yenye ‘serial’ namba hizi,” External link

mtanzania Friday, July 26, 2019 11:58:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Balozi wa Kenya atachukua mawasiliano, atakuwa anawasiliana na wewe kama mfanyabiashara yeyote anakuwa anahitaji kufanya biashara na sisi,” External link

mtanzania Friday, July 26, 2019 11:58:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Katikati ‘price’ (bei) tumeshawapa, hatuitangazi kwa sababu inaweza ikaleta migogoro sokoni, wakulima wakiisikia na wenyewe wanapanda itakuwa balaa. ‘Tumesha-mention price’ (tumeshataja bei) ya unga, ya mahindi,” External link

mtanzania Friday, July 26, 2019 11:58:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Wewe NFRA hizo kilo milioni mbili zilizopo ‘immediately you can tell your people’ (muda mfupi kuanzia sasa unaweza kuwaambia watu wako) kwa ajili ya kuchukua katika ‘point’ ya Makambako na Songea tuanze kuuza hizo,” External link

mtanzania Friday, July 26, 2019 11:58:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : ”Tumekubaliana na wenzetu kwamba mahitaji yao kwasasa ni Tani milioni moja, sasa hivi NFRA na Bodi ya mazao mchanganyiko wametuthibitishia kuwa wana uwezo wa kuhudumia hilo hitaji la tani milioni moja,” External link

jamiiforums Thursday, July 25, 2019 9:21:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Taasisi za serikali zianze kufikiria kibiashara, kaeni muone namna gani mtaondoa ukiritimba, na itakuwa vizuri taasisi zote zinazohusika zikaratibu suala hili kwenye ofisi moja ili kurahisisha biashara,” External link

mwananchi Thursday, July 25, 2019 7:18:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Wenzetu wanasema asilimia 50 ya pato la Mkenya linatumika kwenye chakula, tunaomba hali ibaki hivyo ili tuitumie hii fursa,” External link

mwananchi Thursday, July 25, 2019 3:03:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Rais Magufuli ) : “Nakushukuru sana (Rais Magufuli), nafahamu imani uliyoionesha kwangu na wananchi wa Jimbo la Nzega, hii maana yake ni utumishi na wala si heshima ya kwenda kuitwa naibu waziri. Nitajitahidi kadiri ya uwezo wangu kutimiza wajibu wangu,” External link

mtanzania Tuesday, July 23, 2019 11:03:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Tumekuwa tukiita kilimo cha kujikimu, lakini nafahamu kwamba kilimo ni biashara, kilimo ni maisha na uchumi wa nchi hii ambayo ni ndoto yako kujenga uchumi wa viwanda, ni lazima tuwatendee haki wakulima,” External link

mtanzania Tuesday, July 23, 2019 11:03:00 AM EAT

Hussein Bashe said : “If you consider that we are spending Sh12 trillion on development projects, you will realise that in total, the ministries of Agriculture as well as that of Livestock and Fisheries Development will take only Tsh61 billion (about $26.5 million) which is equivalent to only 1.3 per cent of our total development funds,” External link

EastAfrican Monday, July 22, 2019 5:26:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “If you consider that we are spending Sh12 trillion on development projects, you will realise that in total, the ministries of Agriculture as well as that of Livestock and Fisheries Development will take only Sh61 billion which is equivalent to only 1.3 per cent of our total development funds,” External link

theCitizen Monday, July 22, 2019 12:46:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema ( about Rais Magufuli ) : “Na nchi hii kuelekea uchumi wa viwanda ni lazima tuwajengee uwezo wakulima, hivyo nikuahidi (Rais Magufuli) sitakuangusha kwa kadri ya uwezo wangu, nitajitahidi kutimiza majukumu yangu kwa uwezo wa mwenyezi Mungu,” External link

mwananchi Monday, July 22, 2019 10:17:00 AM EAT

Hussein Bashe aliandika ( about Rais Magufuli ) : “Ndugu zangu awali nimshukuru Allah kwa yote, namshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa imani yake, ni jukumu zito nimelipokea, kwa uwezo wa Allah tutavuka, ni ‘sector’ iliyoajiri Watanzania wengi na changamoto nyingi, nawashukuru Watanzania, wananchi wa Nzega na kwa dhati chama changu,” External link

mtanzania Monday, July 22, 2019 9:35:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Hii ndiyo sekta iliyoajiri Watanzania wengi, inaendesha uchumi wa nchi, inachangia asilimia 28 ya GDP na asilimia 70 ya ajira, lakini ina changamoto nyingi, ninaamini katika ushirikiano tutafanikiwa,” External link

mtanzania Monday, July 22, 2019 9:35:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Rais Magufuli ) : “Namshukuru Mungu pamoja na Rais Magufuli kwa imani yake kwangu, nafahamu mzigo uliopo mbele yangu, jukumu langu la kwanza ni kumsaidia Waziri ili kufikia malengo ya Wizara yetu; Wizara ya Kilimo inashughulika na asilimia 80 ya Watanzania lakini pia inachangia asilimia 28 ya Pato la Taifa,” External link

habarileo Monday, July 22, 2019 9:13:00 AM EAT

Hussein Bashe ameandika ( about Rais Magufuli ) : “Ndugu zangu awali nimshukuru Allah kwa yote , namshukuru kwa dhati Mh Rais kwa Imani yake, ni jukumu zito nimelipokea kwa uwezo wa Allah tutavuka ni ‘sector’ iliyoajiri Watanzania wengi na changamoto nyingi nawashukuru Watanzania, wananchi wa Nzega na kwa dhati chama changu,” External link

mtanzania Sunday, July 21, 2019 3:09:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema ( about Rais Magufuli ) : “Mimi niseme tu kwanza nimshukuru Rais kwa imani yake kwangu ambayo amenipa, kwa hiyo jukumu langu nimepewa kwenda kumsaidia waziri (wa kilimo, Japhet Hasunga) kwenda kuhakikisha tunafikia malengo na matamanio ya Watanzania,” External link

mwananchi Sunday, July 21, 2019 12:04:00 PM EAT

Hussein Bashe said ( about John Magufuli ) : “Mr Kinana and his supporters are seeking to divide the party and undermine President Magufuli’s vie for a second term. Mr Kinana knows that what he did is against our constitution as the Elders Council isn’t constitutionally mandated to handle such matters,” External link

EastAfrican Saturday, July 20, 2019 4:45:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Hatuwezi kuruhusu Magufuli ni mwenyekiti wetu, ni mgombea wetu wa urais 2020, come sun come rain (lije jua ije mvua), hatuwezi kuruhusu hatua ambayo inadhoofisha uhai wa chama,” External link

jamiiforums Friday, July 19, 2019 4:07:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ukiwa na malalamiko lazima ujue wa kumwandikia. Mimi nikilalamikia gazeti namwandikia editor (mhariri) ndio ana mamlaka ya kisheria, siwezi kumwambia circulation manager (meneja usambazaji),” External link

jamiiforums Friday, July 19, 2019 4:07:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Lije jua ije mvua, hatuwezi kuruhusu hatua ambayo inadhoofisha uhai wa chama,” External link

mtanzania Thursday, July 18, 2019 9:50:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Rais Magufuli ) : “Aache kulalamika sasa anajua utaratibu wa chama unaeleleza nini na namna ya kuwasilisha malalamiko… huu ninauita ni unafiki wenye lengo la kutaka kukigawa chama na kumkwamisha Rais Magufuli, jambo ambalo katu hawezi kufanikiwa kwani CCM tupo pamoja na Mwenyekiti wetu ambaye pia ndiye mgombea wetu mwaka 2020,” External link

mtanzania Thursday, July 18, 2019 9:50:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema ( about John Magufuli ) : “Hatuwezi kuruhusu Magufuli ni mwenyekiti wetu, ni mgombea wetu wa urais 2020, come sun come rain (lije jua ije mvua), hatuwezi kuruhusu hatua ambayo inadhoofisha uhai wa chama,” External link

jamiiforums Thursday, July 18, 2019 6:43:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ukiwa na malalamiko lazima ujue wa kumwandikia. Mimi nikilalamikia gazeti namwandikia editor (mhariri) ndio ana mamlaka ya kisheria, siwezi kumwambia circulation manager (meneja usambazaji),” External link

jamiiforums Thursday, July 18, 2019 6:43:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema ( about John Magufuli ) : “Hatuwezi kuruhusu Magufuli ni mwenyekiti wetu, ni mgombea wetu wa urais 2020, come sun come rain (lije jua ije mvua), hatuwezi kuruhusu hatua ambayo inadhoofisha uhai wa chama,” External link

mwananchi Wednesday, July 17, 2019 11:23:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ukiwa na malalamiko lazima ujue wa kumwandikia. Mimi nikilalamikia gazeti namwandikia editor (mhariri) ndio ana mamlaka ya kisheria, siwezi kumwambia circulation manager (meneja usambazaji),” External link

mwananchi Wednesday, July 17, 2019 11:23:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema ( about John Magufuli ) : “Hatuwezi kuruhusu Magufuli ni mwenyekiti wetu, ni mgombea wetu wa urais 2020, come sun come rain (lije jua ije mvua), hatuwezi kuruhusu hatua ambayo inadhoofisha uhai wa chama,” External link

jamiiforums Wednesday, July 17, 2019 10:13:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Ukiwa na malalamiko lazima ujue wa kumwandikia. Mimi nikilalamikia gazeti namwandikia editor (mhariri) ndio ana mamlaka ya kisheria, siwezi kumwambia circulation manager (meneja usambazaji),” External link

jamiiforums Wednesday, July 17, 2019 10:13:00 PM EAT

Hussein Bashe aliandika : “Hili Genge la kihuni ambalo linaongozwa na wahuni wachache ipo siku nitawataja kwa majina ila mpango wenu wakutaka kunifanya nione CCM si chama sahihi kwa Mimi kuwatumikia wananchi wa Nzega na Tanzania HAUTAFANIKIWA, CCM bado nipo sanaaaaaa, shindaneni na mm kwa hoja na si vioja” External link

mwananchi Friday, June 28, 2019 5:23:00 PM EAT

Hussein Bashe aliandika : “Wanaofahamu siasa za Tanzania na za Vyama na wanaonifahamu vizuri misimamo ama maamuzi yangu ya kisiasa huwa sifanyi kwa njia za kificho ama za kichimvi, siku nikiamua kuondoka CCM nitaondoka hadharani ,sitasubiri njia za kificho ama za Kichimvi kama hizi mnazo OTA,” External link

mwananchi Friday, June 28, 2019 5:23:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Nasema haya in a very good faith, Kamishna akishindwa kutimiza hayo anaweza kutumbuliwa, sasa bado kuna shida kwenye masuala ya kodi na sheria zetu, Mheshimiwa Spika ili tukusanye kodi lazima tuzalishe na ili tuzalishe vikwazo vya kodi viondolewe” External link

habarileo Wednesday, June 19, 2019 9:06:00 AM EAT

Hussein Bashe amesema : “Sisi tunauza mazao ya kilimo, tumbaku imeshuka kutoka tani 1.2 milioni hadi tani 50,000; korosho 2016/17 ilikuwa tani 265,000 na 2018/19 ni tani 224,000; mkonge tani 36,000 hadi tani 15,000; chai kutoka tani 26,000 tunakwenda tani 19,000; sukari kutoka tani 330,000 tunaenda tani 327,000; pareto kutoka tani 2,150 hadi tani 1,800,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 6:10:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema ( about John Magufuli ) : “Rais (John Magufuli) wakati akizungumza na wafanyabiashara alisema kodi za ndani zinashuka ambazo zipo sambamba na biashara. Kodi za ndani ni VAT, kodi ya mshahara na ushuru wa bidhaa. Kama hatutaweka utaratibu mzuri na kuunganisha biashara hatuwezi kutoka,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 6:10:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Mfano mtu anayetaka kusajili biashara anakwenda sehemu inaitwa Brela (Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni), chukueni sheria ya Brela na hizi taasisi zote mziingize ndani ya Brela ili mtu anapoingia kusajili biashara na kuchukua leseni anakutana na kila kitu ndani na akitoka anakwenda kufanya biashara yake,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 6:10:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Sisi tunauza mazao ya kilimo, tumbaku imeshuka kutoka tani 1.2 milioni hadi tani 50,000; korosho 2016/17 ilikuwa tani 265,000 na 2018/19 ni tani 224,000; mkonge tani 36,000 hadi tani 15,000; chai kutoka tani 26,000 tunakwenda tani 19,000; sukari kutoka tani 330,000 tunaenda tani 327,000; pareto kutoka tani 2,150 hadi tani 1,800,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 3:25:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema ( about John Magufuli ) : “Rais (John Magufuli) wakati akizungumza na wafanyabiashara alisema kodi za ndani zinashuka ambazo zipo sambamba na biashara. Kodi za ndani ni VAT, kodi ya mshahara na ushuru wa bidhaa. Kama hatutaweka utaratibu mzuri na kuunganisha biashara hatuwezi kutoka,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 3:25:00 PM EAT

Hussein Bashe amesema : “Mfano mtu anayetaka kusajili biashara anakwenda sehemu inaitwa Brela (Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni), chukueni sheria ya Brela na hizi taasisi zote mziingize ndani ya Brela ili mtu anapoingia kusajili biashara na kuchukua leseni anakutana na kila kitu ndani na akitoka anakwenda kufanya biashara yake,” External link

mwananchi Tuesday, June 18, 2019 3:25:00 PM EAT

Hussein Bashe alihoji ( about Philip Mpango ) : “Hivi kweli Waziri Mpango Coca Cola ataingiza Industrial Sugar aipeleke Kariakoo akauze?” External link

mtanzania Tuesday, June 4, 2019 11:51:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Hussein Bashe ) : "Umesema utafungua mahakama ya mafisadi na majizi... nikuhakikishie waziri wako wa sheria utakayemteua ajue atakutana na mtu anaitwa Bashe, kila akiingia bungeni nitakuwa namuuliza kila mara upo wapi muswada wa sheria ya kuanzisha mahakama maalumu ya mafisadi na majizi," External link

jamiiforums Sunday, March 10, 2019 2:02:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun. Huu ni msiba mzito kwa familia ya wanahabari. Poleni Clouds, ni njia yetu sote lakini baada ya msiba wa Ruge kwenu huu ni mtihani Allah huwaletea waja wake. Mitihani huwapima imani, hii ni njia mojawapo ya kukumbusha na kupima imani watu,” External link

mtanzania Friday, March 8, 2019 4:08:00 PM EAT

Hussein Bashe said : “The government has been doing radical changes in some areas. But these efforts would be in vain if we don’t work for inclusive economy,” “It’s high time we turned our country into the best destiny for investors to inject their money and this will only be possible should we have in place consistent policies” External link

theCitizen Sunday, February 3, 2019 10:07:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Ukienda katika takwimu za TRA, ukuaji wa makusanyo kwa kipindi cha miezi sita ulikuwa ni asilimia 18.5 tu, lakini umekuwa kwa asilimia mbili. Ukienda katika mabenki mikopo inayokua ni ya mtu mmojammoja kama ya wafanyakazi ambayo inaishia kwenye kujikimu na si uzalishaji. Mipango yote ya Wizara ya Fedha ni mipango ya kiutawala si ya kukuza biashara,” External link

mwananchi Sunday, February 3, 2019 9:07:00 AM EAT

Hussein Bashe said : “The government has been doing radical changes in some areas. But these efforts would end in vain if we don’t entertain inclusive economy,” “It is high time we turned our country into the best destiny for investors to inject their money and this will only be possible should we have in place consistent policies” External link

theCitizen Saturday, February 2, 2019 5:39:00 PM EAT

Hussein Bashe alisema : “Nitafanya mkutano wa hadhara utakaojumuisha wanakijiji wote na vyombo vya usalama kurejesha hali ya amani ambayo kwa sasa imepotea kutokana na kutanda hofu ya kamatakamata inayofanywa na polisi,” External link

mtanzania Thursday, October 26, 2017 12:51:00 PM EAT

Hussein Bashe alihoji : “Je, wale waliokwenda Stanbic Benki Basement na kuchukua fedha na magari meusi walimpelekea nani? Je, nani anamiliki IPTL kwa asilimia hizo 70? Je, kule nje ilikosajiliwa wamiliki ni kina nani?” External link

mtanzania Saturday, September 24, 2016 11:39:00 AM EAT

Hussein Bashe aliandika : “Inabidi umlipe mwenye nyumba fedha tena ili uweze kuendelea kuikodisha nyumba ile ambayo awali ilinunuliwa kwa pesa yako. Mwisho unajikuta umelipia mara mbili nyumba ambayo siku ya mwisho anafaidika nayo dalali na wewe unaendelea kuwa mpangaji. Huu wizi ni ‘made in Tanzania,” External link

mtanzania Saturday, September 24, 2016 11:39:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Nasema hivi, kama nchi tutaifishe mtambo, kisha Sethi akamatwe atuambie mwajiri wake ni nani? Kisha tumtafute huyu aliyewatuma warina asali na yeye kupelekewa asali kwenye madumu hawa watendaji walitumwa tu,” External link

mtanzania Saturday, September 24, 2016 11:39:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Sikubaliani na kuwalazimisha kujisajili kwa pamoja ndani ya kipindi cha miezi sita, kufanya hivyo tutashusha thamani ya hizi kampuni… nashauri kila Mtanzania aruhusiwe kuwa na hisa katika kampuni hizi tofauti na ilivyo sasa ambapo Mtanzania mmoja mmoja ndiye ana hisa katika kampuni ya simu,” External link

mtanzania Monday, June 20, 2016 9:48:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema ( about Naibu Spika ) : “Kwanini Rais ameachwa, Waziri Mkuu, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya? Wawekeni wote tulipe kodi, hata majaji, Spika na Naibu Spika, acheni kutugawa,” External link

mtanzania Tuesday, June 14, 2016 9:05:00 AM EAT

Hussein Bashe alisema : “Suala la kukusanya kodi ni suala jema, lakini kuna haja ya kuangalia kwani watalii wanaweza kwenda kule ambako wamefutiwa kodi,” External link

mtanzania Tuesday, June 14, 2016 9:05:00 AM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
mp100.00%EN04/20/201720/04/2017
Names Lang Count
Hussein BasheSW52.94%
Hussein BasheEN47.06%


<<10<12345678910>>>10
<<10<12345678910>>>10