Miroslav Toman

Last updated on 2014-01-22T07:23+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Miroslav Toman řekl : "U nás spotřeba pesticidů za poslední roky klesla o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období skoro o 40 procent, a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. Spolu s Portugalskem a Irskem patříme mezi ty unijní země, kde objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá nejvíce," External link

ceskenoviny-en Thursday, June 25, 2020 3:50:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Ministerstvo zemědělství spravuje dotační programy, jejichž cíle jsou zaměřeny na snižování negativních důsledků klimatických změn a u kterých poptávka výrazně převyšuje finanční možnosti schválených prostředků pro letošní rok," External link

ceskenoviny-en Monday, June 8, 2020 7:16:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : „V prvé řadě je třeba zadržovat vodu v krajině, a to jak v lesní, tak zemědělské. Podporujeme proto i výstavbu a obnovování menších vodních děl,“ External link

regiony-impuls Tuesday, June 2, 2020 1:14:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "V okamžiku, kdy skončí nouzový stav, budou muset všichni pracovníci za zahraničí s prodlouženými vízy opustit Českou republiku. Jde o pracovníky, kteří mají propadlá víza, ale ty jsou prodloužena pouze po dobu nouzového stavu," External link

ceskenoviny-en Sunday, April 26, 2020 4:22:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Je realitou, že kalamitní situace v lesích pokračuje. Přes veškeré úsilí, o kterém jsem tady mluvil, tak i v roce 2020 reálně lze očekávat další postup kůrovcové kalamity, a to co do plochy zasaženého území," External link

ceskenoviny-en Thursday, March 5, 2020 4:11:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Rozhodně nehrozí, že by malý obchod na vesnici dostal pokutu, pokud by prodával potraviny dvojí kvality. Kontroly SZPI jsou na základě analýzy rizika a logicky se zaměřují tam, kde je riziko největší," External link

ceskenoviny-en Tuesday, March 3, 2020 5:47:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : "Co je důležité, že jsme ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí hlavně otevřeli rozsah těch stromů, které tam mohou být," External link

ceskenoviny-en Saturday, February 29, 2020 7:02:00 PM EAT

Miroslav Toman said : "Testing proved this morning that it is the highly-pathogenic H5N8 bird flu version that is deadly for birds, however its transfer to humans has not been registered so far," External link

wsau Monday, February 17, 2020 2:12:00 PM EAT

Miroslav Toman said : "Testing proved this morning that it is the highly-pathogenic H5N8 bird flu version that is deadly for birds, however its transfer to humans has not been registered so far," External link

news-yahoo Monday, February 17, 2020 1:53:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Je to akce, která byla naposledy před 16 lety, je to ojedinělé a zároveň bych vyzval ty, kteří tady mají rekreační chaty a chalupy, aby toho nepořádku dělali trošku méně," External link

ceskenoviny-en Saturday, February 15, 2020 4:05:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : „Nejdůležitější ale nyní je, aby se zamezilo dalšímu šíření nákazy. Chovatelé by měli z preventivních důvodů zabránit kontaktu volně žijících a domácích ptáků,“ External link

regiony-impuls Monday, January 20, 2020 6:53:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Je nutné provádět důsledné kontroly a dodržovat zásady biologické bezpečnosti a prevenci ve všech chovech. Státní veterinární správa už informovala všechny Krajské veterinární správy, chovatelské organizace, zemědělské svazy, veterináře i hygieniky," External link

ceskenoviny-en Wednesday, January 8, 2020 2:02:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Pokud jde o africký mor prasat, na jedné straně se nám ho podařilo v České republice úplně vymýtit, ale na straně druhé, v okolních státech se nákazu tlumit nedaří, a proto je velmi pravděpodobné, že se nemoc objeví opět u nás. Je to možná jen otázka času," External link

ceskenoviny-en Wednesday, January 8, 2020 2:02:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Tato opatření jsou však nákladná, a ne vždy je jejich realizace v zájmu všech vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury," External link

ceskenoviny-en Monday, January 6, 2020 9:16:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Situace si žádá zvýšenou opatrnost. Upozorňujeme proto chovatele na nutnost dodržovat pravidla biologické bezpečnosti a především zamezit kontaktu volně žijících ptáků s drůbeží, s krmivem a s napájecí vodou, zasíťovat nebo zastřešit výběhy a krmení předkládat pod přístřešek," External link

ceskenoviny-en Friday, January 3, 2020 6:30:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Jednání zachycené na videu je na jakýchkoliv jatkách v ČR naprosto nepřijatelné. Kromě prošetření stávajícího případu jsem proto okamžitě nařídil SVS mimořádnou kontrolu všech jatek v celé ČR," External link

ceskenoviny-en Monday, October 14, 2019 8:58:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Odpověď na audit Evropské komise zpracoval Státní zemědělský intervenční fond. A bylo to odesláno prostřednictvím ministerstva. Takže by to mělo být dneska nebo zítra předáno," External link

ceskenoviny-en Monday, September 16, 2019 4:28:00 PM EAT

Miroslav Toman prozrazuje : „Nabídneme občerstvení v podobě polní kuchyně. Jednu z nich budou mít na starosti Poláci, kteří budou vařit výborný polský bigos,“ External link

regiony-impuls Friday, September 13, 2019 3:58:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Ústava ČR je poměrně stručný dokument a posílená ochrana přírodních zdrojů by do systematiky ústavy a její podoby nezapadala. Podobně je tomu v případě zásahu do Listiny základních práv a svobod, protože část nové úpravy bude mít charakter úkolů pro stát na území samosprávy," External link

ceskenoviny-en Thursday, September 5, 2019 2:10:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Je nezbytné, aby stát vodu nejen chránil, ale zachovával a udržoval svoje zdroje vody a vnímal ji jako vzácnou a nenahraditelnou surovinu, protože jde o strategický zdroj," External link

ceskenoviny-en Thursday, September 5, 2019 2:10:00 PM EAT

Miroslav Toman poznamenal : "Na druhou stranu však musím podotknout, že problémy s bezpečností a kvalitou potravin dovážených z Polska přetrvávají," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 7:08:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : "Jdou směrem, na kterém jsme se dohodli, pokrok tam je," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 7:08:00 PM EAT

Miroslav Toman poznamenal : "Pokud jde o zastropování přímých plateb, kdy ho Polsko na rozdíl od nás podporuje jako povinné, požádal jsem svého polského kolegu, zda by zvážil podporu dobrovolnosti, jak ji navrhujeme my," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 7:08:00 PM EAT

Miroslav Toman poznamenal : "Na druhou stranu však musím podotknout, že problémy s bezpečností a kvalitou potravin dovážených z Polska přetrvávají," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 4:36:00 PM EAT

Miroslav Toman poznamenal : "Pokud jde o zastropování přímých plateb, kdy ho Polsko na rozdíl od nás podporuje jako povinné, požádal jsem svého polského kolegu, zda by zvážil podporu dobrovolnosti, jak ji navrhujeme my," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 4:36:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Loni jsme v Česku zaznamenali 47 dnů s tropickou teplotou. Na tuto úroveň jsme se přitom podle odhadů měli dostat až po roce 2070," External link

ceskenoviny-en Saturday, August 24, 2019 3:51:00 PM EAT

Miroslav Toman said : “The reason for this is to protect new Czech small and middle breeding companies, as well as the breeders, so that they are able to continue using breeding material during the creation of new plant varieties,” External link

sciencebusiness Friday, August 2, 2019 6:33:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Máme domluvenou analýzu s právnickou fakultou, tu bychom měli obdržet v druhé polovině srpna. Chtěli bychom první nebo druhý týden v září svolat kulatý stůl za účasti všech politických stran. Chceme, aby se to řešilo komplexně, aby to mělo dopad na všechny resorty," External link

ceskenoviny-en Monday, July 22, 2019 3:54:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Nicméně takovýto náhled považuji za útok na české zemědělství," External link

ceskenoviny-en Thursday, June 6, 2019 2:14:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Cílem našeho návrhu je, aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem," External link

ceskenoviny-en Monday, April 29, 2019 7:11:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Cílem našeho návrhu je, aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem," External link

ceskenoviny-en Monday, April 29, 2019 2:56:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Chceme tímto krokem posílit kontrolu drůbežího masa," External link

ceskenoviny-en Thursday, April 18, 2019 8:40:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : "Já jsem tady byl jeden z pěti náměstků. V roce 2006 za pana ministra Mládka zase odcházel jiný dopis, který to zamítal, a já se k tomu nevyjadřoval. To v podstatě vyjadřuje, že to šlo úplně mimo můj záběr," External link

ceskenoviny-en Wednesday, April 10, 2019 7:35:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : "Nikdy jsem tam nebyl podílníkem, nebyl jsem tam ani v orgánech společnosti. V podstatě o tom nevím nic, vím to jenom z novin. Já to, co bylo v rámci té reportáže, vidím jako velmi účelové," External link

ceskenoviny-en Wednesday, April 10, 2019 7:35:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Děčínský stupeň má pro nás význam i z hlediska přepravy zemědělských komodit, má to vliv na zaměstnanost. Já jsem požádal generálního ředitele Povodí Labe, aby se spojil s Českou zemědělskou univerzitou, aby požádal České vysoké učení technické, aby našli cestu, jak to udělat, aby to šlo. Abychom neříkali jenom, že to postavit nejde," External link

ceskenoviny-en Wednesday, April 10, 2019 3:28:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : „Celkem to bude 1 215 rybníků za tři roky. Dalo by se tedy říct, že co den, to jeden rybník. Voda je pro nás absolutní prioritou,“ External link

regiony-impuls Thursday, March 28, 2019 12:34:00 PM EAT

Miroslav Toman poznamenal : "Jednání z mého pohledu dopadlo uspokojivě," External link

ceskenoviny-en Monday, March 18, 2019 5:35:00 PM EAT

Miroslav Toman sdělil : "Informoval jsem ho o aktuální situaci v České republice, o včerejším (úterním) rozhovoru s polským ministrem (zemědělství Janem Krzyszofem) Ardanovským a o závazcích, které polská strana dala," External link

ceskenoviny-en Wednesday, March 6, 2019 10:34:00 PM EAT

Miroslav Toman prohlásil : "Měl jsem od dozorových orgánů informace, že se toto v některých restauracích může dít... Podezření jsme nechali prošetřit, nedošlo k tomu, co bylo původní podezření, nicméně k falšování masa došlo," External link

ceskenoviny-en Tuesday, February 26, 2019 7:50:00 PM EAT

Miroslav Toman added : "The State Veterinary Administration (SVS) will immediately adopt an extraordinary measure -- all beef imported from Poland must be tested in a lab before hitting the market," External link

digitaljournal Thursday, February 21, 2019 10:28:00 AM EAT

Miroslav Toman added : "The State Veterinary Administration (SVS) will immediately adopt an extraordinary measure -- all beef imported from Poland must be tested in a lab before hitting the market," External link

pulse Wednesday, February 20, 2019 7:38:00 PM EAT

Miroslav Toman added : "The State Veterinary Administration (SVS) will immediately adopt an extraordinary measure -- all beef imported from Poland must be tested in a lab before hitting the market," External link

digitaljournal Wednesday, February 20, 2019 7:08:00 PM EAT

Miroslav Toman added : "The State Veterinary Administration (SVS) will immediately adopt an extraordinary measure -- all beef imported from Poland must be tested in a lab before hitting the market," External link

yahoo-au Wednesday, February 20, 2019 6:40:00 PM EAT

Miroslav Toman added : "The State Veterinary Administration (SVS) will immediately adopt an extraordinary measure -- all beef imported from Poland must be tested in a lab before hitting the market," External link

afp-en Wednesday, February 20, 2019 6:15:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Veřejnost nás velice silně tlačí k razantním opatřením, ideálně k zákazu dovozů z Polska, aktuálně přes mimořádná veterinární opatření, o kterých vážně uvažujeme," External link

ceskenoviny-en Monday, February 4, 2019 6:35:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Veřejnost nás velice silně tlačí k razantním opatřením, ideálně k zákazu dovozů z Polska, aktuálně přes mimořádná veterinární opatření, o kterých vážně uvažujeme," External link

ceskenoviny-en Monday, February 4, 2019 4:15:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Zpátky ve hře je to určitě. Pevně doufám, že se nám to povede," External link

ceskenoviny-en Monday, January 28, 2019 5:28:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Cílem je zakázat tzv. mazlící zoo a podobná zařízení, která využívají možnost dotýkání se volně žijících zvířat chovaných v zajetí ke zvýšení svého zisku," External link

ceskenoviny-en Thursday, January 24, 2019 8:05:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Co se týká plošného zákazu, tak to byl určitý názor skupiny, to jsme si nějak vyříkali na ministerstvu," External link

ceskenoviny-en Thursday, January 24, 2019 8:05:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : "Zároveň s přípravou nádrží zpracováváme komplexní návrhy přírodě blízkých opatření v povodích, kde je naplánovaná výstavba vodních děl," External link

ceskenoviny-en Monday, January 7, 2019 6:39:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Pokud se nechceme srovnávat se Slovenskem, kde je to 60 procent. Za standard je považováno do třetiny, jak je to v západoevropských státech. Tragický je fakt, že z dovozu konzumujeme 51 procent sýrů a tvarohů a 52,8 procenta másla. O výrazné roli řetězců, které k tomu přispívají, není třeba mluvit," External link

ceskenoviny-en Friday, August 25, 2017 7:27:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Česká jablka, cibule, švestky bychom na pultech hledali velmi obtížně, zase je to nahrazeno dovozem z Polska a Itálie," External link

ceskenoviny-en Friday, August 25, 2017 7:27:00 PM EAT

Miroslav Toman said ( about The Ambassador ) : “The donation is non-food items, which includes blankets, tents, kitchen utensils and so on. The donation aims to help the returnees to restart their lives in a fair and sound environment,” External link

BakhtarNewsAgency-en Sunday, October 30, 2016 9:40:00 AM EAT

Miroslav Toman said : “I am very much grateful to have the exhibition for the second time here in Babur garden. Last Year we had the exhibition ‘Czech Castles’,” External link

BakhtarNewsAgency-en Tuesday, October 25, 2016 11:42:00 AM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
šéf10.00%CS08/25/201725/08/2017
ambassador30.00%EN10/30/201630/10/2016
ministr20.00%CS10/25/201625/10/2016
ministra20.00%CS10/25/201625/10/2016
minister20.00%EN10/21/201621/10/2016
Names Lang Count
Miroslav TomanEN53.85%
Miroslav TomanCS46.15%


 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Sunday, August 9, 2020

11:25:00 PM EAT

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select your languages

af
am
ar
de
en
es
fr
ha
pt
rw
sw
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


Quotes... Extracted quotes about

AfricaBrief

Miroslav Toman

Last updated on 2014-01-22T07:23+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Miroslav Toman řekl : "U nás spotřeba pesticidů za poslední roky klesla o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období skoro o 40 procent, a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. Spolu s Portugalskem a Irskem patříme mezi ty unijní země, kde objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá nejvíce," External link

ceskenoviny-en Thursday, June 25, 2020 3:50:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Ministerstvo zemědělství spravuje dotační programy, jejichž cíle jsou zaměřeny na snižování negativních důsledků klimatických změn a u kterých poptávka výrazně převyšuje finanční možnosti schválených prostředků pro letošní rok," External link

ceskenoviny-en Monday, June 8, 2020 7:16:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : „V prvé řadě je třeba zadržovat vodu v krajině, a to jak v lesní, tak zemědělské. Podporujeme proto i výstavbu a obnovování menších vodních děl,“ External link

regiony-impuls Tuesday, June 2, 2020 1:14:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "V okamžiku, kdy skončí nouzový stav, budou muset všichni pracovníci za zahraničí s prodlouženými vízy opustit Českou republiku. Jde o pracovníky, kteří mají propadlá víza, ale ty jsou prodloužena pouze po dobu nouzového stavu," External link

ceskenoviny-en Sunday, April 26, 2020 4:22:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Je realitou, že kalamitní situace v lesích pokračuje. Přes veškeré úsilí, o kterém jsem tady mluvil, tak i v roce 2020 reálně lze očekávat další postup kůrovcové kalamity, a to co do plochy zasaženého území," External link

ceskenoviny-en Thursday, March 5, 2020 4:11:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Rozhodně nehrozí, že by malý obchod na vesnici dostal pokutu, pokud by prodával potraviny dvojí kvality. Kontroly SZPI jsou na základě analýzy rizika a logicky se zaměřují tam, kde je riziko největší," External link

ceskenoviny-en Tuesday, March 3, 2020 5:47:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : "Co je důležité, že jsme ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí hlavně otevřeli rozsah těch stromů, které tam mohou být," External link

ceskenoviny-en Saturday, February 29, 2020 7:02:00 PM EAT

Miroslav Toman said : "Testing proved this morning that it is the highly-pathogenic H5N8 bird flu version that is deadly for birds, however its transfer to humans has not been registered so far," External link

wsau Monday, February 17, 2020 2:12:00 PM EAT

Miroslav Toman said : "Testing proved this morning that it is the highly-pathogenic H5N8 bird flu version that is deadly for birds, however its transfer to humans has not been registered so far," External link

news-yahoo Monday, February 17, 2020 1:53:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Je to akce, která byla naposledy před 16 lety, je to ojedinělé a zároveň bych vyzval ty, kteří tady mají rekreační chaty a chalupy, aby toho nepořádku dělali trošku méně," External link

ceskenoviny-en Saturday, February 15, 2020 4:05:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : „Nejdůležitější ale nyní je, aby se zamezilo dalšímu šíření nákazy. Chovatelé by měli z preventivních důvodů zabránit kontaktu volně žijících a domácích ptáků,“ External link

regiony-impuls Monday, January 20, 2020 6:53:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Je nutné provádět důsledné kontroly a dodržovat zásady biologické bezpečnosti a prevenci ve všech chovech. Státní veterinární správa už informovala všechny Krajské veterinární správy, chovatelské organizace, zemědělské svazy, veterináře i hygieniky," External link

ceskenoviny-en Wednesday, January 8, 2020 2:02:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Pokud jde o africký mor prasat, na jedné straně se nám ho podařilo v České republice úplně vymýtit, ale na straně druhé, v okolních státech se nákazu tlumit nedaří, a proto je velmi pravděpodobné, že se nemoc objeví opět u nás. Je to možná jen otázka času," External link

ceskenoviny-en Wednesday, January 8, 2020 2:02:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Tato opatření jsou však nákladná, a ne vždy je jejich realizace v zájmu všech vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury," External link

ceskenoviny-en Monday, January 6, 2020 9:16:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Situace si žádá zvýšenou opatrnost. Upozorňujeme proto chovatele na nutnost dodržovat pravidla biologické bezpečnosti a především zamezit kontaktu volně žijících ptáků s drůbeží, s krmivem a s napájecí vodou, zasíťovat nebo zastřešit výběhy a krmení předkládat pod přístřešek," External link

ceskenoviny-en Friday, January 3, 2020 6:30:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Jednání zachycené na videu je na jakýchkoliv jatkách v ČR naprosto nepřijatelné. Kromě prošetření stávajícího případu jsem proto okamžitě nařídil SVS mimořádnou kontrolu všech jatek v celé ČR," External link

ceskenoviny-en Monday, October 14, 2019 8:58:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Odpověď na audit Evropské komise zpracoval Státní zemědělský intervenční fond. A bylo to odesláno prostřednictvím ministerstva. Takže by to mělo být dneska nebo zítra předáno," External link

ceskenoviny-en Monday, September 16, 2019 4:28:00 PM EAT

Miroslav Toman prozrazuje : „Nabídneme občerstvení v podobě polní kuchyně. Jednu z nich budou mít na starosti Poláci, kteří budou vařit výborný polský bigos,“ External link

regiony-impuls Friday, September 13, 2019 3:58:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Ústava ČR je poměrně stručný dokument a posílená ochrana přírodních zdrojů by do systematiky ústavy a její podoby nezapadala. Podobně je tomu v případě zásahu do Listiny základních práv a svobod, protože část nové úpravy bude mít charakter úkolů pro stát na území samosprávy," External link

ceskenoviny-en Thursday, September 5, 2019 2:10:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Je nezbytné, aby stát vodu nejen chránil, ale zachovával a udržoval svoje zdroje vody a vnímal ji jako vzácnou a nenahraditelnou surovinu, protože jde o strategický zdroj," External link

ceskenoviny-en Thursday, September 5, 2019 2:10:00 PM EAT

Miroslav Toman poznamenal : "Na druhou stranu však musím podotknout, že problémy s bezpečností a kvalitou potravin dovážených z Polska přetrvávají," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 7:08:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : "Jdou směrem, na kterém jsme se dohodli, pokrok tam je," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 7:08:00 PM EAT

Miroslav Toman poznamenal : "Pokud jde o zastropování přímých plateb, kdy ho Polsko na rozdíl od nás podporuje jako povinné, požádal jsem svého polského kolegu, zda by zvážil podporu dobrovolnosti, jak ji navrhujeme my," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 7:08:00 PM EAT

Miroslav Toman poznamenal : "Na druhou stranu však musím podotknout, že problémy s bezpečností a kvalitou potravin dovážených z Polska přetrvávají," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 4:36:00 PM EAT

Miroslav Toman poznamenal : "Pokud jde o zastropování přímých plateb, kdy ho Polsko na rozdíl od nás podporuje jako povinné, požádal jsem svého polského kolegu, zda by zvážil podporu dobrovolnosti, jak ji navrhujeme my," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 4:36:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Loni jsme v Česku zaznamenali 47 dnů s tropickou teplotou. Na tuto úroveň jsme se přitom podle odhadů měli dostat až po roce 2070," External link

ceskenoviny-en Saturday, August 24, 2019 3:51:00 PM EAT

Miroslav Toman said : “The reason for this is to protect new Czech small and middle breeding companies, as well as the breeders, so that they are able to continue using breeding material during the creation of new plant varieties,” External link

sciencebusiness Friday, August 2, 2019 6:33:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Máme domluvenou analýzu s právnickou fakultou, tu bychom měli obdržet v druhé polovině srpna. Chtěli bychom první nebo druhý týden v září svolat kulatý stůl za účasti všech politických stran. Chceme, aby se to řešilo komplexně, aby to mělo dopad na všechny resorty," External link

ceskenoviny-en Monday, July 22, 2019 3:54:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Nicméně takovýto náhled považuji za útok na české zemědělství," External link

ceskenoviny-en Thursday, June 6, 2019 2:14:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Cílem našeho návrhu je, aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem," External link

ceskenoviny-en Monday, April 29, 2019 7:11:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Cílem našeho návrhu je, aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem," External link

ceskenoviny-en Monday, April 29, 2019 2:56:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Chceme tímto krokem posílit kontrolu drůbežího masa," External link

ceskenoviny-en Thursday, April 18, 2019 8:40:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : "Já jsem tady byl jeden z pěti náměstků. V roce 2006 za pana ministra Mládka zase odcházel jiný dopis, který to zamítal, a já se k tomu nevyjadřoval. To v podstatě vyjadřuje, že to šlo úplně mimo můj záběr," External link

ceskenoviny-en Wednesday, April 10, 2019 7:35:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : "Nikdy jsem tam nebyl podílníkem, nebyl jsem tam ani v orgánech společnosti. V podstatě o tom nevím nic, vím to jenom z novin. Já to, co bylo v rámci té reportáže, vidím jako velmi účelové," External link

ceskenoviny-en Wednesday, April 10, 2019 7:35:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Děčínský stupeň má pro nás význam i z hlediska přepravy zemědělských komodit, má to vliv na zaměstnanost. Já jsem požádal generálního ředitele Povodí Labe, aby se spojil s Českou zemědělskou univerzitou, aby požádal České vysoké učení technické, aby našli cestu, jak to udělat, aby to šlo. Abychom neříkali jenom, že to postavit nejde," External link

ceskenoviny-en Wednesday, April 10, 2019 3:28:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : „Celkem to bude 1 215 rybníků za tři roky. Dalo by se tedy říct, že co den, to jeden rybník. Voda je pro nás absolutní prioritou,“ External link

regiony-impuls Thursday, March 28, 2019 12:34:00 PM EAT

Miroslav Toman poznamenal : "Jednání z mého pohledu dopadlo uspokojivě," External link

ceskenoviny-en Monday, March 18, 2019 5:35:00 PM EAT

Miroslav Toman sdělil : "Informoval jsem ho o aktuální situaci v České republice, o včerejším (úterním) rozhovoru s polským ministrem (zemědělství Janem Krzyszofem) Ardanovským a o závazcích, které polská strana dala," External link

ceskenoviny-en Wednesday, March 6, 2019 10:34:00 PM EAT

Miroslav Toman prohlásil : "Měl jsem od dozorových orgánů informace, že se toto v některých restauracích může dít... Podezření jsme nechali prošetřit, nedošlo k tomu, co bylo původní podezření, nicméně k falšování masa došlo," External link

ceskenoviny-en Tuesday, February 26, 2019 7:50:00 PM EAT

Miroslav Toman added : "The State Veterinary Administration (SVS) will immediately adopt an extraordinary measure -- all beef imported from Poland must be tested in a lab before hitting the market," External link

digitaljournal Thursday, February 21, 2019 10:28:00 AM EAT

Miroslav Toman added : "The State Veterinary Administration (SVS) will immediately adopt an extraordinary measure -- all beef imported from Poland must be tested in a lab before hitting the market," External link

pulse Wednesday, February 20, 2019 7:38:00 PM EAT

Miroslav Toman added : "The State Veterinary Administration (SVS) will immediately adopt an extraordinary measure -- all beef imported from Poland must be tested in a lab before hitting the market," External link

digitaljournal Wednesday, February 20, 2019 7:08:00 PM EAT

Miroslav Toman added : "The State Veterinary Administration (SVS) will immediately adopt an extraordinary measure -- all beef imported from Poland must be tested in a lab before hitting the market," External link

yahoo-au Wednesday, February 20, 2019 6:40:00 PM EAT

Miroslav Toman added : "The State Veterinary Administration (SVS) will immediately adopt an extraordinary measure -- all beef imported from Poland must be tested in a lab before hitting the market," External link

afp-en Wednesday, February 20, 2019 6:15:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Veřejnost nás velice silně tlačí k razantním opatřením, ideálně k zákazu dovozů z Polska, aktuálně přes mimořádná veterinární opatření, o kterých vážně uvažujeme," External link

ceskenoviny-en Monday, February 4, 2019 6:35:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Veřejnost nás velice silně tlačí k razantním opatřením, ideálně k zákazu dovozů z Polska, aktuálně přes mimořádná veterinární opatření, o kterých vážně uvažujeme," External link

ceskenoviny-en Monday, February 4, 2019 4:15:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Zpátky ve hře je to určitě. Pevně doufám, že se nám to povede," External link

ceskenoviny-en Monday, January 28, 2019 5:28:00 PM EAT

Miroslav Toman uvedl : "Cílem je zakázat tzv. mazlící zoo a podobná zařízení, která využívají možnost dotýkání se volně žijících zvířat chovaných v zajetí ke zvýšení svého zisku," External link

ceskenoviny-en Thursday, January 24, 2019 8:05:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Co se týká plošného zákazu, tak to byl určitý názor skupiny, to jsme si nějak vyříkali na ministerstvu," External link

ceskenoviny-en Thursday, January 24, 2019 8:05:00 PM EAT

Miroslav Toman dodal : "Zároveň s přípravou nádrží zpracováváme komplexní návrhy přírodě blízkých opatření v povodích, kde je naplánovaná výstavba vodních děl," External link

ceskenoviny-en Monday, January 7, 2019 6:39:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Pokud se nechceme srovnávat se Slovenskem, kde je to 60 procent. Za standard je považováno do třetiny, jak je to v západoevropských státech. Tragický je fakt, že z dovozu konzumujeme 51 procent sýrů a tvarohů a 52,8 procenta másla. O výrazné roli řetězců, které k tomu přispívají, není třeba mluvit," External link

ceskenoviny-en Friday, August 25, 2017 7:27:00 PM EAT

Miroslav Toman řekl : "Česká jablka, cibule, švestky bychom na pultech hledali velmi obtížně, zase je to nahrazeno dovozem z Polska a Itálie," External link

ceskenoviny-en Friday, August 25, 2017 7:27:00 PM EAT

Miroslav Toman said ( about The Ambassador ) : “The donation is non-food items, which includes blankets, tents, kitchen utensils and so on. The donation aims to help the returnees to restart their lives in a fair and sound environment,” External link

BakhtarNewsAgency-en Sunday, October 30, 2016 9:40:00 AM EAT

Miroslav Toman said : “I am very much grateful to have the exhibition for the second time here in Babur garden. Last Year we had the exhibition ‘Czech Castles’,” External link

BakhtarNewsAgency-en Tuesday, October 25, 2016 11:42:00 AM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
šéf10.00%CS08/25/201725/08/2017
ambassador30.00%EN10/30/201630/10/2016
ministr20.00%CS10/25/201625/10/2016
ministra20.00%CS10/25/201625/10/2016
minister20.00%EN10/21/201621/10/2016
Names Lang Count
Miroslav TomanEN53.85%
Miroslav TomanCS46.15%


<<10<12345678910>>>10
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Sunday, August 9, 2020

11:25:00 PM EAT


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


Quotes... Extracted quotes about