Richard Brabec

Last updated on 2017-10-13T14:05+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Richard Brabec uvedl : "Díky nově schváleným dotacím obce budou moci dobudovat chybějící kanalizaci, modernizovat či navýšit kapacitu stávající čistírny nebo vybudovat zcela novou, a zabezpečit tak pro své občany centrální čištění splaškových vod, které významně ovlivňuje kvalitu našich podzemních i povrchových vod," External link

ceskenoviny-en Tuesday, July 28, 2020 6:27:00 PM EAT

Richard Brabec sdělil : „Pokud alokace v některých krajích nestačí pokrýt převis poptávky a kraj prokáže dostatečnou absorpční kapacitu, není vyloučen ani další přesun nevyužitých prostředků z jiných krajů,“ External link

regiony-impuls Monday, July 27, 2020 5:31:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "My řešíme spíš to, jakým způsobem ještě víc motivovat k recyklaci plastů," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 23, 2020 2:50:00 PM EAT

Richard Brabec napsal : „Přes poměrně intenzivní jednání se nepodařilo s Lesy ČR naleznout širší shodu. Důvodem je především upřednostňování hospodářské funkce lesa před funkcemi ostatními. Daná situace mimo jiné vyústila k vydání nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody k hospodářským plánům pro lesní hospodářský celek Židlochovice a Soutok,“ External link

regiony-impuls Monday, July 13, 2020 10:29:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Budeme se bavit o možnosti navýšení. My bychom rádi až pět miliard navíc, protože dnes máme reálně připravené takové projekty, které jsou třeba do vodovodů a kanalizací. Jsou to stovky obcí, řada z nich má stavební povolení, takže by mohly velmi rychle začít," External link

ceskenoviny-en Tuesday, June 2, 2020 5:00:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Běžného návštěvníka to při jeho výletech nijak neovlivní, zonace především určují, jak o danou lokalitu mají správy našich čtyř národních parků pečovat," External link

ceskenoviny-en Monday, May 25, 2020 4:48:00 PM EAT

Richard Brabec napsal : "O dalších krocích rozhodneme do konce června na základě právní analýzy. Využijeme ale všech prostředků při hájení zájmů našich občanů," External link

ceskenoviny-en Monday, May 4, 2020 8:14:00 PM EAT

Richard Brabec explicou : “à diminuição do volume de precipitação, ao aumento da temperatura média, assim como uma maior evaporação e a uma temporada de vegetação mais longa” External link

observador Wednesday, April 29, 2020 11:49:00 PM EAT

Richard Brabec explicou : “à diminuição do volume de precipitação, ao aumento da temperatura média, assim como uma maior evaporação e a uma temporada de vegetação mais longa” External link

WortLuxembourg-pt Wednesday, April 29, 2020 9:53:00 PM EAT

Richard Brabec expliqué : "à la baisse du volume des précipitations, à la hausse de la température moyenne ainsi qu’à une évaporation plus importante et à une saison de végétation plus longue" External link

tv5 Wednesday, April 29, 2020 8:49:00 PM EAT

Richard Brabec explicou : “à diminuição do volume de precipitação, ao aumento da temperatura média, assim como uma maior evaporação e a uma temporada de vegetação mais longa” External link

tvi24 Wednesday, April 29, 2020 8:39:00 PM EAT

Richard Brabec said : "We are facing an unprecedented drought period, both in its duration and its impact," External link

channelnewsasia Wednesday, April 29, 2020 7:25:00 PM EAT

Richard Brabec said : "Smaller rivers will dry out, there may be tens, perhaps hundreds of communities supplied by cisterns, because their sources may dry out," External link

channelnewsasia Wednesday, April 29, 2020 7:25:00 PM EAT

Richard Brabec said : "We are facing an unprecedented drought period, both in its duration and its impact," External link

news-yahoo Wednesday, April 29, 2020 7:04:00 PM EAT

Richard Brabec said : "Smaller rivers will dry out, there may be tens, perhaps hundreds of communities supplied by cisterns, because their sources may dry out," External link

news-yahoo Wednesday, April 29, 2020 7:04:00 PM EAT

Richard Brabec napsal : „Podle jeho výsledků nebude veřejný zájem na ochraně podzemní vody dotčen,“ External link

regiony-impuls Thursday, January 9, 2020 6:51:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : „To, že k různým podobám záměru byly postupně vedeny celkem tři procesy EIA, neznamená nezákonnost stanoviska. Situace, kdy oznamovatel záměru požádá příslušný úřad o ukončení procesu EIA, ať už z důvodu přehodnocení, snahy upravit záměr, či reagovat na obdržené připomínky, není neobvyklá a není v rozporu se zákonem,“ External link

regiony-impuls Thursday, January 9, 2020 6:51:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Zhoršená kvalita ovzduší přispívá k předčasným úmrtím tisíců lidí nejenom v České republice a doprava je jedním z faktorů, které mají na kvalitu ovzduší vliv," External link

ceskenoviny-en Thursday, December 5, 2019 6:13:00 PM EAT

Richard Brabec said : "We are ready to debate it, but we are not capable of financing it" External link

radio-cz-en Friday, November 29, 2019 6:32:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Projekt (splavnění Berounky) už je dávno mrtvý," External link

ceskenoviny-en Thursday, November 28, 2019 4:41:00 PM EAT

Richard Brabec vysvětlil : „Abychom pomohli vyměnit nevyhovující kotle i těm domácnostem, které dosud z finančních důvodů váhaly,“ External link

regiony-impuls Thursday, November 14, 2019 12:05:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Pokud ani tato dílčí alokace v některých krajích nestačí pokrýt převis poptávky a kraj prokáže dostatečnou absorpční kapacitu, není vyloučen ani další přesun nevyužitých prostředků z jiných krajů," External link

ceskenoviny-en Wednesday, November 13, 2019 9:34:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Pan premiér si vyžádal ještě nějaké další údaje, které se týkají především odpadových toků. Zajímal se i o návrh zákona o obalech. Zákony jsou navzájem natolik provázané, že nebylo možné propustit některé zákony dál a jeden z nich tam nechat. Proto vláda přerušila projednávání všech těchto čtyř zákonů a vrátíme se k nim za 14 dní, protože příští týden jsem pracovně v zahraničí se svazem průmyslu," External link

ceskenoviny-en Tuesday, November 12, 2019 10:07:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Přestože budou udělána technická opatření, například těsnicí zeď, přestože bude monitoring vody, tak stále hrozí i podle názoru regionů nezanedbatelné riziko, že může pokračovat stav, který se tady už reálně stal před desítkami let, kdy došlo k výraznému poklesu hladiny spodní vody především v oblasti Uhelné, Hrádku nad Nisou a dalších obcí. O vodu by mohly přijít tisíce lidí," External link

ceskenoviny-en Tuesday, November 12, 2019 10:07:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "My se tam prostě vyjadřujeme k nějakému souhrnu podmínek, které jsou nepřekročitelné. Ale před to stanovisko, které podle úmluvy není ani negativní ani pozitivní, je to prostě jen souhrn vlastností, ještě jako před závorku vytkneme, že česká strana nesouhlasí se záměrem," External link

ceskenoviny-en Friday, November 8, 2019 7:14:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Jsou jasné i podmínky z hlediska takzvané antifiltrační těsnící velké stěny, která by měla být vybudována v dole," External link

ceskenoviny-en Friday, November 8, 2019 7:14:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Řekl jsem, co všechno odlišuje Českou republiku od některých ambiciózních zemí a proč nemůžeme s lehkým srdcem kývnout na klimatickou neutralitu," External link

ceskenoviny-en Friday, October 4, 2019 9:14:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Jsme dohodnuti se SFŽP, že do konce tohoto týdne by měl posoudit na základě informací, které dostane z Jihočeského kraje, zda došlo k porušení pravidel, které SFŽP pro kraje nastavil," External link

ceskenoviny-en Tuesday, October 1, 2019 6:25:00 PM EAT

Richard Brabec dodal : "Teoreticky je možné zrušení výzvy. To vyplývá i z podmínek, které má SFŽP. Ale musí být naplněny nějaké podmínky a teď je předčasné hovořit o tom, jestli byly naplněny, abychom v někom nevzbuzovali nějaké naděje a někoho nevystrašili, že to zrušíme. V tuto chvíli to posuzujeme, velmi brzy přijdeme s nějakým doporučením," External link

ceskenoviny-en Tuesday, October 1, 2019 6:25:00 PM EAT

Richard Brabec potvrdil : "Za sebe mohu říct, že by bylo výhodné, kdyby nějakou možnost do toho mluvit stát měl," External link

ceskenoviny-en Tuesday, October 1, 2019 6:25:00 PM EAT

Richard Brabec said : “Europe is reducing greenhouse gasses, but in the rest of the world the level is getting higher,” External link

euractiv-eu-fr Tuesday, September 24, 2019 11:04:00 AM EAT

Richard Brabec uvedl : "Tam polská strana přislíbila, že už rozjela řízení, které by mělo skončit v horizontu měsíců tím, že odpad bude odvezen zpátky do Polska a tam bude zlikvidován," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 6:09:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Chceme po polské straně kompenzaci, protože ten odpad už musel být zlikvidován na náklady města Frýdku-Místku a už si nemohou zpátky nic odvézt," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 6:09:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : „Podpoříme i výstavbu přivaděčů, které zajistí dopravu pitné vody z kapacitní vodárenské soustavy tam, kde je vody nedostatek,“ External link

regiony-impuls Friday, August 9, 2019 11:08:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Vláda dneska v rámci schválení třetí změny dokumentace Nové zelené úsporám vytvořila prostor pro to, aby bylo možno v rámci programu NZÚ vytvořit nový podprogram, předpokládáme ještě do konce tohoto roku, a ten by umožnil zafinancování určité části převisu poptávky nad nabídkou v otázce kotlíkových dotací až do výše 1,5 miliardy korun," External link

ceskenoviny-en Tuesday, July 30, 2019 4:48:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Hlavní ambice je, abychom si rozebrali jednotlivé spotřebiče uhlí, především velkou energetiku, to znamená elektrárny, teplárny. Podívali se na zdroje, podívali se na naše závazky, které vyplývají z pařížské dohody, z klimaticko-energetického balíčku Evropské unie, a udělali si určitý harmonogram, jakým způsobem by Česká republika měla postupně odstoupit od uhlí, to znamená, kdy bude ten konec doby uhelné," External link

ceskenoviny-en Tuesday, July 30, 2019 12:20:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Národní parky výrazně pomáhají dobrým sousedským vztahům. Vycházejí ze stejné filozofie, zajistit v naší nejcennější přírodě prostor pro přírodní procesy a přitom park neuzavřít veřejnosti," External link

ceskenoviny-en Friday, July 26, 2019 5:30:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Ve většině případů jsou obchodníci se zvířaty znalí právních předpisů a veškeré potřebné doklady mají obstarané," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 25, 2019 7:35:00 PM EAT

Richard Brabec dodal : „Máme připraveno ještě dalších 450 milionů korun, a jsme schopni dodat i další finance, projekt zcela určitě bude pokračovat dál. Jeden vrt stojí od jednoho do maximálně dvou milionů korun,“ External link

regiony-impuls Thursday, July 25, 2019 1:51:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Máme za sebou mnoho tisíc projektů na zadržení vody v krajině, ale je jasně vidět, že postup (sucha) je tak rychlý, že nás čekají desítky dalších miliard a tisíce dalších akcí na zadržení vody," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 18, 2019 3:41:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Podařilo se nám najít finanční prostředky možná až na sto projektů, které má připraveny nebo bude mít v nejbližší době připraveny Státní pozemkový úřad," External link

ceskenoviny-en Wednesday, July 17, 2019 4:25:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Možná se jednou budeme do Krkonoš jezdit dívat na to, jak vypadá les, protože naše děti už ho běžně neuvidí. Věřím, že taková osvěta je lepší, než chytat viníky na místě a dávat jim tisíce korun pokuty," External link

ceskenoviny-en Tuesday, July 16, 2019 4:58:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Je pravda, že tady byla řadu let nesmyslná úprava, kdy byli znevýhodněny proti produkčním plochám krajinotvorné prvky, jako jsou remízky, meze, stromořadí," External link

ceskenoviny-en Monday, July 15, 2019 4:41:00 PM EAT

Richard Brabec dodal : "Máme za sebou pět suchých let v kumulaci a v obcích vysychají studny. Tam, kde nevyschly 100, 150, 200 let, vyschly minulý a předminulý rok poprvé," External link

ceskenoviny-en Tuesday, June 18, 2019 1:09:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Z pohledu úředníků je to určitý šok, protože oni auditorům odpovídali," External link

ceskenoviny-en Monday, June 3, 2019 9:01:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Z pohledu úředníků je to určitý šok, protože oni auditorům odpovídali," External link

ceskenoviny-en Monday, June 3, 2019 8:28:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Z toho modernizačního fondu budou investovány prostředky do snižování emisí a samozřejmě tam bude i stavební část kromě té technologie. Předpokládáme, že se tam nastřádá částka možná až 100 miliard korun z prodeje emisních povolenek v příštích zhruba deseti letech v novém období," External link

ceskenoviny-en Monday, May 13, 2019 2:15:00 PM EAT

Richard Brabec said : "This is the first time I visit China, and I have been expecting for the Beijing Expo," External link

xinhuanet_en Monday, April 29, 2019 10:29:00 AM EAT

Richard Brabec said : "We are facing a common challenge of climate change. The afforestation efforts China is making is very important to control climate change," External link

xinhuanet_en Monday, April 29, 2019 10:29:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Hmyz mizí především kvůli způsobu hospodaření v krajině. Na vybraných místech proto podporujeme sečení a pastvu či speciální opatření v lesích. Pro vybrané druhy pak v krajních případech připravujeme záchranné programy," External link

ceskenoviny-en Tuesday, April 23, 2019 6:43:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Můžeme se hádat o tom, jestli podíl obnovitelných zdrojů v roce 2030 bude 20 procent nebo 24 procent. Někteří si určitě myslí, že by to mohlo být víc, někteří možná méně. Je ale nesporné, že energetický mix se mění a měnit se bude. Konec doby uhelné nastává," External link

ceskenoviny-en Tuesday, April 16, 2019 1:51:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Já bych rád po vzoru Německa založil, nebo přispěl k založení takzvané uhelné komise, kde velmi široká skupina odborníků, vědců, manažerů, politiků, a také nevládních organizací hovoří o budoucnosti spalování fosilních paliv," External link

ceskenoviny-en Sunday, March 17, 2019 4:50:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Je skvělé, že se mladí lidé aktivně zajímají o budoucnost naší planety," External link

ceskenoviny-en Friday, March 15, 2019 7:11:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Příští týden budou schůzky s panem premiérem, s paní ministryní financí. Tam si myslím, že se budeme zpovídat z těch prvních nálezů," External link

ceskenoviny-en Monday, March 4, 2019 6:09:00 PM EAT

Richard Brabec řekl ( about Henryk Kowalczyk ) : "Dnes jsme se dohodli a také jsme podepsali konkrétní dohodu, která obě strany zavazuje, aby ještě úžeji spolupracovaly. Pan ministr Kowalczyk to dokonce nazval vytvořením jakési jednotky rychlé reakce. Ve spolupráci inspekcí životního prostředí na obou stranách, policejních, případně celních orgánů, chceme efektivněji, rychleji a tvrději zasahovat proti odpadovým mafiím," External link

ceskenoviny-en Thursday, February 28, 2019 6:44:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Vždycky, když by se jednalo o nějaký mezisklad, tak to logicky v tom místě vyvolá ne úplně pozitivní reakci místních. Lidově řečeno to tam prostě nechtějí, takže jsem požádal Moravskoslezský kraj, aby pomohl zkoordinovat tyto snahy," External link

ceskenoviny-en Thursday, February 28, 2019 6:44:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Situace, kdy na některých horách máme až tři metry sněhu, vytváří ve společnosti šálivou představu, že problém se suchem je vyřešen. Bohužel ale tomu tak není," External link

ceskenoviny-en Thursday, February 21, 2019 5:55:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Letos odhadujeme, že by se kůrovcová těžba mohla zvýšit na 30 až 50 milionů kubíků. To je šílené číslo, protože roční těžba byla v České republice kolem 18 až 19 milionů kubíků všeho dřeva," External link

ceskenoviny-en Thursday, February 21, 2019 5:55:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Letos odhadujeme, že by se kůrovcová těžba mohla zvýšit na 30 až 50 milionů kubíků. To je šílené číslo, protože roční těžba byla v České republice kolem 18 až 19 milionů kubíků všeho dřeva," External link

ceskenoviny-en Thursday, February 21, 2019 2:02:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "NÚKIB je nezávislý, nějak se rozhodl. Určitě to není o tom, že bychom tlačili na nezávislý orgán, aby nějakým způsobem měnil svá rozhodnutí. Chceme se o tom bavit," External link

ceskenoviny-en Friday, February 8, 2019 10:19:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Nemáme ještě specifikované konkrétní projekty, ale bude to do všech oblastí, které si lze v boji se suchem představit. Od předpovědního systému hydrometeorologie, přes konkrétní opatření typu umělé infiltrace, zadržování vody v krajině, využití srážkových vod. Je to celá skupina oblastí. Program je nový, ještě není schválený," External link

ceskenoviny-en Wednesday, February 6, 2019 7:12:00 PM EAT

Richard Brabec vysvětlil : "Zjednodušeně řečeno, využíváme toho, že ve chvíli, kdy je vody hodně v povrchových tocích, ji účelově čerpáme a necháme ji zasakovat do podzemí, kde ji potom máme jako v pomyslné kasičce a můžeme ji použít, až ji budeme potřebovat," External link

ceskenoviny-en Wednesday, February 6, 2019 7:12:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "To se dalo očekávat, že Čína nějakým způsobem zareaguje," External link

ceskenoviny-en Friday, January 11, 2019 1:31:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "To se dalo očekávat, že Čína nějakým způsobem zareaguje," External link

ceskenoviny-en Friday, January 11, 2019 11:23:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Na začátku roku 2021 budeme vědět, zda zbudou v některých krajích nedočerpané peníze z těch výzev. Ty bychom potom přerozdělovali, předpokládám v průběhu roku 2021, v nějaké zbytkové výzvě," External link

ceskenoviny-en Thursday, January 10, 2019 1:50:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Na naše území spadne 50 miliard kubických metrů vody ročně v podobě sněhu a deště. Významné množství se odpaří či odteče řekami, ale stále je to hodně vody, daleko víc, než ve skutečnosti potřebujeme. Tahle rezerva je něco, kam musíme hlavně směřovat," External link

ceskenoviny-en Tuesday, December 25, 2018 5:00:00 PM EAT

Richard Brabec poznamenal : "Měli jsme na to 300 milionů pro 300 obcí, dnes máme 600 milionů korun, takže jsme připraveni třeba na 500 obcí, které by si chtěly zajistit nový zdroj pitné vody, například novým vrtem, prohloubením studny a podobně," External link

ceskenoviny-en Tuesday, December 25, 2018 5:00:00 PM EAT

Richard Brabec citoval : "Výbor hnutí ANO je přesvědčen, že nynější kauza Čapí hnízdo je politicky motivovaná a má zásadně ovlivnit nadcházející parlamentní volby. Proto výbor hnutí ANO nevidí důvod pro vydání předsedy Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání," External link

ceskenoviny-en Thursday, August 31, 2017 9:37:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Necháme to určitě na obou pánech. Další debata bude pokračovat v úterý na poslaneckém klubu, který potom určitě také zaujme nějaký postoj. Předpokládáme, že tam nebude žádné závazné hlasování, ale to všechno uvidíme," External link

ceskenoviny-en Thursday, August 31, 2017 9:37:00 PM EAT

Richard Brabec said : "the first (heating) season did not produce any problems, no commando was breaking in anywhere. On the contrary, the relevant office's notice of a possible breach of the law usually led to the rectification of the illegitimate conduct," External link

praguemonitor Friday, July 28, 2017 1:53:00 PM EAT

Richard Brabec said : "the first (heating) season did not produce any problems, no commando was breaking in anywhere. On the contrary, the relevant office's notice of a possible breach of the law usually led to the rectification of the illegitimate conduct," External link

praguemonitor Friday, July 28, 2017 1:53:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "My nabízíme městům a obcím metodickou a částečně finanční pomoc na to, aby si nízkoemisní zóny mohly udělat. Brno je jedním z měst, které požádalo o dotaci na dopravní studii na nízkoemisní zónu, takže společně s Prahou a Ostravou a Pískem jsou jediná města, která o tom dneska uvažují," External link

ceskenoviny-en Thursday, March 9, 2017 6:08:00 PM EAT

Richard Brabec said : "The problem lies in us, we want to direct everything, we want to have brooks and rivers well straightened up, animals counted and chipped and trees straight like soldiers," External link

praguemonitor Wednesday, February 22, 2017 11:27:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Ale je možné, že u některých kotlů, respektive paliv, bude například ta dotace menší. Předpokládám, že bude Evropská komise ještě tlačit na větší podporu obnovitelných zdrojů. Ale to, jak to konkrétně bude vypadat, to se rodí teď při vyhodnocení prvního kola a diskusi s Evropskou komisí o nastavení druhého kola," External link

ceskenoviny-en Thursday, November 24, 2016 8:01:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Byli bychom rádi, kdybychom ty poslední tři miliardy korun zkompletovali do roku 2018, takže bychom o dva roky zkrátili původní projekt," External link

ceskenoviny-en Thursday, November 24, 2016 8:01:00 PM EAT

Richard Brabec said : "From what I know, I would rather vote for Clinton also because Donald Trump seems to me a too unknown figure," External link

praguemonitor Wednesday, November 9, 2016 1:01:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Problém je udržet v České republice vodu, kdy my, jak víme, jsme střecha Evropy, všechna voda odtud odtéká, žádná nepřitéká. Máme pouze srážkovou vodu. Hlavním úkolem je tady udržet vodu," External link

ceskenoviny-en Sunday, September 25, 2016 3:43:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Reálně těch případů bude minimum, především sázíme na to, že tady bude určitý preventivní účinek normy," External link

ceskenoviny-en Wednesday, September 7, 2016 3:13:00 PM EAT

Richard Brabec said : "The renewal of the natural water regime is the absolutely the most effective way to retain water in Sumava. No other measure can retain so many millions of cubic metres of water than the renewal of peatlands," External link

praguemonitor Friday, September 2, 2016 10:17:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 3:38:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 1:53:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 1:53:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 12:46:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 12:46:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 10:54:00 AM EAT

Richard Brabec uvedl : "Beru to jako realitu toho, co se dá," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 28, 2016 4:08:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Beru to jako realitu toho, co se dá," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 28, 2016 2:40:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Beru to jako realitu toho, co se dá," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 28, 2016 2:11:00 PM EAT

Richard Brabec said : "Initially, the money should be provided for retention reservoirs that are used for watering gardens... Now, we are talking about cheaper measures of about 20,000 crowns, including digging," External link

praguemonitor Friday, June 10, 2016 9:48:00 AM EAT

Richard Brabec uvedl : "My vlastně vypisujeme výzvu, kam v první chvíli dáváme 300 milionů korun s cílem najít nové zdroje především pitné vody a případně prohloubit stávající studny a vrty tak, aby obce v horizontu několika měsíců se dostaly k penězům u menších projektů," External link

ceskenoviny-en Thursday, June 9, 2016 2:59:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Pokud úložiště vůbec bude - a nakonec se ukáže, že třeba nemusí být vůbec, nebo ne v České republice, i takové varianty jsou, a ty by byly nejkrásnější - neumím si představit, že by stát pro úložiště vybral lokalitu, kde to bude na sílu proti tomu regionu. Že by to bylo vytvořeno v regionu, který to opravdu nechce. Nemyslím si, že někdo někdy půjde do takového kroku, že to nanutí tomu regionu. To by myslím nikdy nedopadlo dobře," External link

ceskenoviny-en Thursday, May 19, 2016 6:23:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : „Nejsem zastáncem kompletního zákazu výkupu všech surovin a tím i zrušení celého systému výkupu. Možnost přivydělat si sběrem papíru, textilu i kovů by měla pro slušné občany zůstat zachována," External link

regiony-impuls Friday, February 27, 2015 10:48:00 PM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
environment minister33.50%EN10/17/201717/10/2017
minister23.00%EN10/17/201717/10/2017
ministr životního prostředí26.50%CS10/11/201711/10/2017
ministra životního prostředí0.50%CS10/11/201711/10/2017
minister of environment5.50%EN10/09/201709/10/2017
chairman0.50%EN09/01/201701/09/2017
czech environment minister6.00%EN08/03/201703/08/2017
minister of the environment0.50%EN05/04/201704/05/2017
governor1.00%EN02/26/201726/02/2017
defence minister0.50%EN01/24/201724/01/2017
ministr1.50%CS12/19/201619/12/2016
czech minister of the environment0.50%EN09/19/201619/09/2016
head0.50%EN01/06/201406/01/2014
Names Lang Count
Richard BrabecEN67.39%
Richard BrabecCS32.61%
Richarda BrabceCS0.00%
Richardem BrabcemCS0.00%


 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Thursday, August 6, 2020

4:21:00 AM EAT

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select your languages

af
am
ar
de
en
es
fr
ha
pt
rw
sw
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


Quotes... Extracted quotes about

AfricaBrief

Richard Brabec

Last updated on 2017-10-13T14:05+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Richard Brabec uvedl : "Díky nově schváleným dotacím obce budou moci dobudovat chybějící kanalizaci, modernizovat či navýšit kapacitu stávající čistírny nebo vybudovat zcela novou, a zabezpečit tak pro své občany centrální čištění splaškových vod, které významně ovlivňuje kvalitu našich podzemních i povrchových vod," External link

ceskenoviny-en Tuesday, July 28, 2020 6:27:00 PM EAT

Richard Brabec sdělil : „Pokud alokace v některých krajích nestačí pokrýt převis poptávky a kraj prokáže dostatečnou absorpční kapacitu, není vyloučen ani další přesun nevyužitých prostředků z jiných krajů,“ External link

regiony-impuls Monday, July 27, 2020 5:31:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "My řešíme spíš to, jakým způsobem ještě víc motivovat k recyklaci plastů," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 23, 2020 2:50:00 PM EAT

Richard Brabec napsal : „Přes poměrně intenzivní jednání se nepodařilo s Lesy ČR naleznout širší shodu. Důvodem je především upřednostňování hospodářské funkce lesa před funkcemi ostatními. Daná situace mimo jiné vyústila k vydání nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody k hospodářským plánům pro lesní hospodářský celek Židlochovice a Soutok,“ External link

regiony-impuls Monday, July 13, 2020 10:29:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Budeme se bavit o možnosti navýšení. My bychom rádi až pět miliard navíc, protože dnes máme reálně připravené takové projekty, které jsou třeba do vodovodů a kanalizací. Jsou to stovky obcí, řada z nich má stavební povolení, takže by mohly velmi rychle začít," External link

ceskenoviny-en Tuesday, June 2, 2020 5:00:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Běžného návštěvníka to při jeho výletech nijak neovlivní, zonace především určují, jak o danou lokalitu mají správy našich čtyř národních parků pečovat," External link

ceskenoviny-en Monday, May 25, 2020 4:48:00 PM EAT

Richard Brabec napsal : "O dalších krocích rozhodneme do konce června na základě právní analýzy. Využijeme ale všech prostředků při hájení zájmů našich občanů," External link

ceskenoviny-en Monday, May 4, 2020 8:14:00 PM EAT

Richard Brabec explicou : “à diminuição do volume de precipitação, ao aumento da temperatura média, assim como uma maior evaporação e a uma temporada de vegetação mais longa” External link

observador Wednesday, April 29, 2020 11:49:00 PM EAT

Richard Brabec explicou : “à diminuição do volume de precipitação, ao aumento da temperatura média, assim como uma maior evaporação e a uma temporada de vegetação mais longa” External link

WortLuxembourg-pt Wednesday, April 29, 2020 9:53:00 PM EAT

Richard Brabec expliqué : "à la baisse du volume des précipitations, à la hausse de la température moyenne ainsi qu’à une évaporation plus importante et à une saison de végétation plus longue" External link

tv5 Wednesday, April 29, 2020 8:49:00 PM EAT

Richard Brabec explicou : “à diminuição do volume de precipitação, ao aumento da temperatura média, assim como uma maior evaporação e a uma temporada de vegetação mais longa” External link

tvi24 Wednesday, April 29, 2020 8:39:00 PM EAT

Richard Brabec said : "We are facing an unprecedented drought period, both in its duration and its impact," External link

channelnewsasia Wednesday, April 29, 2020 7:25:00 PM EAT

Richard Brabec said : "Smaller rivers will dry out, there may be tens, perhaps hundreds of communities supplied by cisterns, because their sources may dry out," External link

channelnewsasia Wednesday, April 29, 2020 7:25:00 PM EAT

Richard Brabec said : "We are facing an unprecedented drought period, both in its duration and its impact," External link

news-yahoo Wednesday, April 29, 2020 7:04:00 PM EAT

Richard Brabec said : "Smaller rivers will dry out, there may be tens, perhaps hundreds of communities supplied by cisterns, because their sources may dry out," External link

news-yahoo Wednesday, April 29, 2020 7:04:00 PM EAT

Richard Brabec napsal : „Podle jeho výsledků nebude veřejný zájem na ochraně podzemní vody dotčen,“ External link

regiony-impuls Thursday, January 9, 2020 6:51:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : „To, že k různým podobám záměru byly postupně vedeny celkem tři procesy EIA, neznamená nezákonnost stanoviska. Situace, kdy oznamovatel záměru požádá příslušný úřad o ukončení procesu EIA, ať už z důvodu přehodnocení, snahy upravit záměr, či reagovat na obdržené připomínky, není neobvyklá a není v rozporu se zákonem,“ External link

regiony-impuls Thursday, January 9, 2020 6:51:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Zhoršená kvalita ovzduší přispívá k předčasným úmrtím tisíců lidí nejenom v České republice a doprava je jedním z faktorů, které mají na kvalitu ovzduší vliv," External link

ceskenoviny-en Thursday, December 5, 2019 6:13:00 PM EAT

Richard Brabec said : "We are ready to debate it, but we are not capable of financing it" External link

radio-cz-en Friday, November 29, 2019 6:32:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Projekt (splavnění Berounky) už je dávno mrtvý," External link

ceskenoviny-en Thursday, November 28, 2019 4:41:00 PM EAT

Richard Brabec vysvětlil : „Abychom pomohli vyměnit nevyhovující kotle i těm domácnostem, které dosud z finančních důvodů váhaly,“ External link

regiony-impuls Thursday, November 14, 2019 12:05:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Pokud ani tato dílčí alokace v některých krajích nestačí pokrýt převis poptávky a kraj prokáže dostatečnou absorpční kapacitu, není vyloučen ani další přesun nevyužitých prostředků z jiných krajů," External link

ceskenoviny-en Wednesday, November 13, 2019 9:34:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Pan premiér si vyžádal ještě nějaké další údaje, které se týkají především odpadových toků. Zajímal se i o návrh zákona o obalech. Zákony jsou navzájem natolik provázané, že nebylo možné propustit některé zákony dál a jeden z nich tam nechat. Proto vláda přerušila projednávání všech těchto čtyř zákonů a vrátíme se k nim za 14 dní, protože příští týden jsem pracovně v zahraničí se svazem průmyslu," External link

ceskenoviny-en Tuesday, November 12, 2019 10:07:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Přestože budou udělána technická opatření, například těsnicí zeď, přestože bude monitoring vody, tak stále hrozí i podle názoru regionů nezanedbatelné riziko, že může pokračovat stav, který se tady už reálně stal před desítkami let, kdy došlo k výraznému poklesu hladiny spodní vody především v oblasti Uhelné, Hrádku nad Nisou a dalších obcí. O vodu by mohly přijít tisíce lidí," External link

ceskenoviny-en Tuesday, November 12, 2019 10:07:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "My se tam prostě vyjadřujeme k nějakému souhrnu podmínek, které jsou nepřekročitelné. Ale před to stanovisko, které podle úmluvy není ani negativní ani pozitivní, je to prostě jen souhrn vlastností, ještě jako před závorku vytkneme, že česká strana nesouhlasí se záměrem," External link

ceskenoviny-en Friday, November 8, 2019 7:14:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Jsou jasné i podmínky z hlediska takzvané antifiltrační těsnící velké stěny, která by měla být vybudována v dole," External link

ceskenoviny-en Friday, November 8, 2019 7:14:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Řekl jsem, co všechno odlišuje Českou republiku od některých ambiciózních zemí a proč nemůžeme s lehkým srdcem kývnout na klimatickou neutralitu," External link

ceskenoviny-en Friday, October 4, 2019 9:14:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Jsme dohodnuti se SFŽP, že do konce tohoto týdne by měl posoudit na základě informací, které dostane z Jihočeského kraje, zda došlo k porušení pravidel, které SFŽP pro kraje nastavil," External link

ceskenoviny-en Tuesday, October 1, 2019 6:25:00 PM EAT

Richard Brabec dodal : "Teoreticky je možné zrušení výzvy. To vyplývá i z podmínek, které má SFŽP. Ale musí být naplněny nějaké podmínky a teď je předčasné hovořit o tom, jestli byly naplněny, abychom v někom nevzbuzovali nějaké naděje a někoho nevystrašili, že to zrušíme. V tuto chvíli to posuzujeme, velmi brzy přijdeme s nějakým doporučením," External link

ceskenoviny-en Tuesday, October 1, 2019 6:25:00 PM EAT

Richard Brabec potvrdil : "Za sebe mohu říct, že by bylo výhodné, kdyby nějakou možnost do toho mluvit stát měl," External link

ceskenoviny-en Tuesday, October 1, 2019 6:25:00 PM EAT

Richard Brabec said : “Europe is reducing greenhouse gasses, but in the rest of the world the level is getting higher,” External link

euractiv-eu-fr Tuesday, September 24, 2019 11:04:00 AM EAT

Richard Brabec uvedl : "Tam polská strana přislíbila, že už rozjela řízení, které by mělo skončit v horizontu měsíců tím, že odpad bude odvezen zpátky do Polska a tam bude zlikvidován," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 6:09:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Chceme po polské straně kompenzaci, protože ten odpad už musel být zlikvidován na náklady města Frýdku-Místku a už si nemohou zpátky nic odvézt," External link

ceskenoviny-en Wednesday, August 28, 2019 6:09:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : „Podpoříme i výstavbu přivaděčů, které zajistí dopravu pitné vody z kapacitní vodárenské soustavy tam, kde je vody nedostatek,“ External link

regiony-impuls Friday, August 9, 2019 11:08:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Vláda dneska v rámci schválení třetí změny dokumentace Nové zelené úsporám vytvořila prostor pro to, aby bylo možno v rámci programu NZÚ vytvořit nový podprogram, předpokládáme ještě do konce tohoto roku, a ten by umožnil zafinancování určité části převisu poptávky nad nabídkou v otázce kotlíkových dotací až do výše 1,5 miliardy korun," External link

ceskenoviny-en Tuesday, July 30, 2019 4:48:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Hlavní ambice je, abychom si rozebrali jednotlivé spotřebiče uhlí, především velkou energetiku, to znamená elektrárny, teplárny. Podívali se na zdroje, podívali se na naše závazky, které vyplývají z pařížské dohody, z klimaticko-energetického balíčku Evropské unie, a udělali si určitý harmonogram, jakým způsobem by Česká republika měla postupně odstoupit od uhlí, to znamená, kdy bude ten konec doby uhelné," External link

ceskenoviny-en Tuesday, July 30, 2019 12:20:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Národní parky výrazně pomáhají dobrým sousedským vztahům. Vycházejí ze stejné filozofie, zajistit v naší nejcennější přírodě prostor pro přírodní procesy a přitom park neuzavřít veřejnosti," External link

ceskenoviny-en Friday, July 26, 2019 5:30:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Ve většině případů jsou obchodníci se zvířaty znalí právních předpisů a veškeré potřebné doklady mají obstarané," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 25, 2019 7:35:00 PM EAT

Richard Brabec dodal : „Máme připraveno ještě dalších 450 milionů korun, a jsme schopni dodat i další finance, projekt zcela určitě bude pokračovat dál. Jeden vrt stojí od jednoho do maximálně dvou milionů korun,“ External link

regiony-impuls Thursday, July 25, 2019 1:51:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Máme za sebou mnoho tisíc projektů na zadržení vody v krajině, ale je jasně vidět, že postup (sucha) je tak rychlý, že nás čekají desítky dalších miliard a tisíce dalších akcí na zadržení vody," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 18, 2019 3:41:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Podařilo se nám najít finanční prostředky možná až na sto projektů, které má připraveny nebo bude mít v nejbližší době připraveny Státní pozemkový úřad," External link

ceskenoviny-en Wednesday, July 17, 2019 4:25:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Možná se jednou budeme do Krkonoš jezdit dívat na to, jak vypadá les, protože naše děti už ho běžně neuvidí. Věřím, že taková osvěta je lepší, než chytat viníky na místě a dávat jim tisíce korun pokuty," External link

ceskenoviny-en Tuesday, July 16, 2019 4:58:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Je pravda, že tady byla řadu let nesmyslná úprava, kdy byli znevýhodněny proti produkčním plochám krajinotvorné prvky, jako jsou remízky, meze, stromořadí," External link

ceskenoviny-en Monday, July 15, 2019 4:41:00 PM EAT

Richard Brabec dodal : "Máme za sebou pět suchých let v kumulaci a v obcích vysychají studny. Tam, kde nevyschly 100, 150, 200 let, vyschly minulý a předminulý rok poprvé," External link

ceskenoviny-en Tuesday, June 18, 2019 1:09:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Z pohledu úředníků je to určitý šok, protože oni auditorům odpovídali," External link

ceskenoviny-en Monday, June 3, 2019 9:01:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Z pohledu úředníků je to určitý šok, protože oni auditorům odpovídali," External link

ceskenoviny-en Monday, June 3, 2019 8:28:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Z toho modernizačního fondu budou investovány prostředky do snižování emisí a samozřejmě tam bude i stavební část kromě té technologie. Předpokládáme, že se tam nastřádá částka možná až 100 miliard korun z prodeje emisních povolenek v příštích zhruba deseti letech v novém období," External link

ceskenoviny-en Monday, May 13, 2019 2:15:00 PM EAT

Richard Brabec said : "This is the first time I visit China, and I have been expecting for the Beijing Expo," External link

xinhuanet_en Monday, April 29, 2019 10:29:00 AM EAT

Richard Brabec said : "We are facing a common challenge of climate change. The afforestation efforts China is making is very important to control climate change," External link

xinhuanet_en Monday, April 29, 2019 10:29:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Hmyz mizí především kvůli způsobu hospodaření v krajině. Na vybraných místech proto podporujeme sečení a pastvu či speciální opatření v lesích. Pro vybrané druhy pak v krajních případech připravujeme záchranné programy," External link

ceskenoviny-en Tuesday, April 23, 2019 6:43:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Můžeme se hádat o tom, jestli podíl obnovitelných zdrojů v roce 2030 bude 20 procent nebo 24 procent. Někteří si určitě myslí, že by to mohlo být víc, někteří možná méně. Je ale nesporné, že energetický mix se mění a měnit se bude. Konec doby uhelné nastává," External link

ceskenoviny-en Tuesday, April 16, 2019 1:51:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Já bych rád po vzoru Německa založil, nebo přispěl k založení takzvané uhelné komise, kde velmi široká skupina odborníků, vědců, manažerů, politiků, a také nevládních organizací hovoří o budoucnosti spalování fosilních paliv," External link

ceskenoviny-en Sunday, March 17, 2019 4:50:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Je skvělé, že se mladí lidé aktivně zajímají o budoucnost naší planety," External link

ceskenoviny-en Friday, March 15, 2019 7:11:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Příští týden budou schůzky s panem premiérem, s paní ministryní financí. Tam si myslím, že se budeme zpovídat z těch prvních nálezů," External link

ceskenoviny-en Monday, March 4, 2019 6:09:00 PM EAT

Richard Brabec řekl ( about Henryk Kowalczyk ) : "Dnes jsme se dohodli a také jsme podepsali konkrétní dohodu, která obě strany zavazuje, aby ještě úžeji spolupracovaly. Pan ministr Kowalczyk to dokonce nazval vytvořením jakési jednotky rychlé reakce. Ve spolupráci inspekcí životního prostředí na obou stranách, policejních, případně celních orgánů, chceme efektivněji, rychleji a tvrději zasahovat proti odpadovým mafiím," External link

ceskenoviny-en Thursday, February 28, 2019 6:44:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Vždycky, když by se jednalo o nějaký mezisklad, tak to logicky v tom místě vyvolá ne úplně pozitivní reakci místních. Lidově řečeno to tam prostě nechtějí, takže jsem požádal Moravskoslezský kraj, aby pomohl zkoordinovat tyto snahy," External link

ceskenoviny-en Thursday, February 28, 2019 6:44:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Situace, kdy na některých horách máme až tři metry sněhu, vytváří ve společnosti šálivou představu, že problém se suchem je vyřešen. Bohužel ale tomu tak není," External link

ceskenoviny-en Thursday, February 21, 2019 5:55:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Letos odhadujeme, že by se kůrovcová těžba mohla zvýšit na 30 až 50 milionů kubíků. To je šílené číslo, protože roční těžba byla v České republice kolem 18 až 19 milionů kubíků všeho dřeva," External link

ceskenoviny-en Thursday, February 21, 2019 5:55:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Letos odhadujeme, že by se kůrovcová těžba mohla zvýšit na 30 až 50 milionů kubíků. To je šílené číslo, protože roční těžba byla v České republice kolem 18 až 19 milionů kubíků všeho dřeva," External link

ceskenoviny-en Thursday, February 21, 2019 2:02:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "NÚKIB je nezávislý, nějak se rozhodl. Určitě to není o tom, že bychom tlačili na nezávislý orgán, aby nějakým způsobem měnil svá rozhodnutí. Chceme se o tom bavit," External link

ceskenoviny-en Friday, February 8, 2019 10:19:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Nemáme ještě specifikované konkrétní projekty, ale bude to do všech oblastí, které si lze v boji se suchem představit. Od předpovědního systému hydrometeorologie, přes konkrétní opatření typu umělé infiltrace, zadržování vody v krajině, využití srážkových vod. Je to celá skupina oblastí. Program je nový, ještě není schválený," External link

ceskenoviny-en Wednesday, February 6, 2019 7:12:00 PM EAT

Richard Brabec vysvětlil : "Zjednodušeně řečeno, využíváme toho, že ve chvíli, kdy je vody hodně v povrchových tocích, ji účelově čerpáme a necháme ji zasakovat do podzemí, kde ji potom máme jako v pomyslné kasičce a můžeme ji použít, až ji budeme potřebovat," External link

ceskenoviny-en Wednesday, February 6, 2019 7:12:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "To se dalo očekávat, že Čína nějakým způsobem zareaguje," External link

ceskenoviny-en Friday, January 11, 2019 1:31:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "To se dalo očekávat, že Čína nějakým způsobem zareaguje," External link

ceskenoviny-en Friday, January 11, 2019 11:23:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Na začátku roku 2021 budeme vědět, zda zbudou v některých krajích nedočerpané peníze z těch výzev. Ty bychom potom přerozdělovali, předpokládám v průběhu roku 2021, v nějaké zbytkové výzvě," External link

ceskenoviny-en Thursday, January 10, 2019 1:50:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Na naše území spadne 50 miliard kubických metrů vody ročně v podobě sněhu a deště. Významné množství se odpaří či odteče řekami, ale stále je to hodně vody, daleko víc, než ve skutečnosti potřebujeme. Tahle rezerva je něco, kam musíme hlavně směřovat," External link

ceskenoviny-en Tuesday, December 25, 2018 5:00:00 PM EAT

Richard Brabec poznamenal : "Měli jsme na to 300 milionů pro 300 obcí, dnes máme 600 milionů korun, takže jsme připraveni třeba na 500 obcí, které by si chtěly zajistit nový zdroj pitné vody, například novým vrtem, prohloubením studny a podobně," External link

ceskenoviny-en Tuesday, December 25, 2018 5:00:00 PM EAT

Richard Brabec citoval : "Výbor hnutí ANO je přesvědčen, že nynější kauza Čapí hnízdo je politicky motivovaná a má zásadně ovlivnit nadcházející parlamentní volby. Proto výbor hnutí ANO nevidí důvod pro vydání předsedy Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání," External link

ceskenoviny-en Thursday, August 31, 2017 9:37:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Necháme to určitě na obou pánech. Další debata bude pokračovat v úterý na poslaneckém klubu, který potom určitě také zaujme nějaký postoj. Předpokládáme, že tam nebude žádné závazné hlasování, ale to všechno uvidíme," External link

ceskenoviny-en Thursday, August 31, 2017 9:37:00 PM EAT

Richard Brabec said : "the first (heating) season did not produce any problems, no commando was breaking in anywhere. On the contrary, the relevant office's notice of a possible breach of the law usually led to the rectification of the illegitimate conduct," External link

praguemonitor Friday, July 28, 2017 1:53:00 PM EAT

Richard Brabec said : "the first (heating) season did not produce any problems, no commando was breaking in anywhere. On the contrary, the relevant office's notice of a possible breach of the law usually led to the rectification of the illegitimate conduct," External link

praguemonitor Friday, July 28, 2017 1:53:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "My nabízíme městům a obcím metodickou a částečně finanční pomoc na to, aby si nízkoemisní zóny mohly udělat. Brno je jedním z měst, které požádalo o dotaci na dopravní studii na nízkoemisní zónu, takže společně s Prahou a Ostravou a Pískem jsou jediná města, která o tom dneska uvažují," External link

ceskenoviny-en Thursday, March 9, 2017 6:08:00 PM EAT

Richard Brabec said : "The problem lies in us, we want to direct everything, we want to have brooks and rivers well straightened up, animals counted and chipped and trees straight like soldiers," External link

praguemonitor Wednesday, February 22, 2017 11:27:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Ale je možné, že u některých kotlů, respektive paliv, bude například ta dotace menší. Předpokládám, že bude Evropská komise ještě tlačit na větší podporu obnovitelných zdrojů. Ale to, jak to konkrétně bude vypadat, to se rodí teď při vyhodnocení prvního kola a diskusi s Evropskou komisí o nastavení druhého kola," External link

ceskenoviny-en Thursday, November 24, 2016 8:01:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Byli bychom rádi, kdybychom ty poslední tři miliardy korun zkompletovali do roku 2018, takže bychom o dva roky zkrátili původní projekt," External link

ceskenoviny-en Thursday, November 24, 2016 8:01:00 PM EAT

Richard Brabec said : "From what I know, I would rather vote for Clinton also because Donald Trump seems to me a too unknown figure," External link

praguemonitor Wednesday, November 9, 2016 1:01:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Problém je udržet v České republice vodu, kdy my, jak víme, jsme střecha Evropy, všechna voda odtud odtéká, žádná nepřitéká. Máme pouze srážkovou vodu. Hlavním úkolem je tady udržet vodu," External link

ceskenoviny-en Sunday, September 25, 2016 3:43:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Reálně těch případů bude minimum, především sázíme na to, že tady bude určitý preventivní účinek normy," External link

ceskenoviny-en Wednesday, September 7, 2016 3:13:00 PM EAT

Richard Brabec said : "The renewal of the natural water regime is the absolutely the most effective way to retain water in Sumava. No other measure can retain so many millions of cubic metres of water than the renewal of peatlands," External link

praguemonitor Friday, September 2, 2016 10:17:00 AM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 3:38:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 1:53:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 1:53:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 12:46:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 12:46:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," External link

ceskenoviny-en Tuesday, August 23, 2016 10:54:00 AM EAT

Richard Brabec uvedl : "Beru to jako realitu toho, co se dá," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 28, 2016 4:08:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Beru to jako realitu toho, co se dá," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 28, 2016 2:40:00 PM EAT

Richard Brabec uvedl : "Beru to jako realitu toho, co se dá," External link

ceskenoviny-en Thursday, July 28, 2016 2:11:00 PM EAT

Richard Brabec said : "Initially, the money should be provided for retention reservoirs that are used for watering gardens... Now, we are talking about cheaper measures of about 20,000 crowns, including digging," External link

praguemonitor Friday, June 10, 2016 9:48:00 AM EAT

Richard Brabec uvedl : "My vlastně vypisujeme výzvu, kam v první chvíli dáváme 300 milionů korun s cílem najít nové zdroje především pitné vody a případně prohloubit stávající studny a vrty tak, aby obce v horizontu několika měsíců se dostaly k penězům u menších projektů," External link

ceskenoviny-en Thursday, June 9, 2016 2:59:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : "Pokud úložiště vůbec bude - a nakonec se ukáže, že třeba nemusí být vůbec, nebo ne v České republice, i takové varianty jsou, a ty by byly nejkrásnější - neumím si představit, že by stát pro úložiště vybral lokalitu, kde to bude na sílu proti tomu regionu. Že by to bylo vytvořeno v regionu, který to opravdu nechce. Nemyslím si, že někdo někdy půjde do takového kroku, že to nanutí tomu regionu. To by myslím nikdy nedopadlo dobře," External link

ceskenoviny-en Thursday, May 19, 2016 6:23:00 PM EAT

Richard Brabec řekl : „Nejsem zastáncem kompletního zákazu výkupu všech surovin a tím i zrušení celého systému výkupu. Možnost přivydělat si sběrem papíru, textilu i kovů by měla pro slušné občany zůstat zachována," External link

regiony-impuls Friday, February 27, 2015 10:48:00 PM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
environment minister33.50%EN10/17/201717/10/2017
minister23.00%EN10/17/201717/10/2017
ministr životního prostředí26.50%CS10/11/201711/10/2017
ministra životního prostředí0.50%CS10/11/201711/10/2017
minister of environment5.50%EN10/09/201709/10/2017
chairman0.50%EN09/01/201701/09/2017
czech environment minister6.00%EN08/03/201703/08/2017
minister of the environment0.50%EN05/04/201704/05/2017
governor1.00%EN02/26/201726/02/2017
defence minister0.50%EN01/24/201724/01/2017
ministr1.50%CS12/19/201619/12/2016
czech minister of the environment0.50%EN09/19/201619/09/2016
head0.50%EN01/06/201406/01/2014
Names Lang Count
Richard BrabecEN67.39%
Richard BrabecCS32.61%
Richarda BrabceCS0.00%
Richardem BrabcemCS0.00%


<<10<12345678910>>>10
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Thursday, August 6, 2020

4:21:00 AM EAT


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


Quotes... Extracted quotes about