Jan Studecký

Last updated on 2016-08-23T17:10+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Jan Studecky dodal : „Silnice II/461, která bude stavbou rovněž dotčena, bude uzavřena po dobu příslušné etapy úplně,“ External link

regiony-impuls Monday, September 7, 2020 6:01:00 PM EAT

Jan Studecky uvedl : „Zhotovitel (Sdružení firem Hochtief CZ, Colas CZ a M-Silnic – pozn. red.) nyní zpracovává realizační dokumentaci, na základě které se rozhodne o dalším postupu,“ External link

regiony-impuls Monday, September 7, 2020 12:43:00 PM EAT

Jan Studecky přiznává : „Podle územního plánu tam bylo možné stavět a dlouho už se počítalo s výstavbou D3. Ta lokalita už teď přitahuje zájemce,“ External link

regiony-impuls Friday, July 17, 2020 10:26:00 AM EAT

Jan Studecky naznačuje : „Vedeme mimo jiné jednání o úpravách staré silnice u pozemku. Až se vyřeší tohle a další věci, můžeme si říct, co přesně tam chceme. Zároveň musíme počkat na to, až začne vznikat SSÚD. Podle hrubého odhadu ale můžeme nějakou infrastrukturu a hlavní ulici na pozemku začít stavět do dvou let,“ External link

regiony-impuls Friday, July 17, 2020 10:26:00 AM EAT

Jan Studecky popisuje : „S postupem prací se ale ještě letos podaří návozní trasu z velké části přesunout na dálnici. Doprava ze stavby tak nebude projíždět po ulici Novohradská. V ulici Vidovská bude možné ukončit průjezd ze stavby po dokončení přeložky železniční tratě České Budějovice – České Velenice, jež přetíná dálnici,“ External link

regiony-impuls Thursday, July 9, 2020 12:03:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Zprovoznění nové komunikace a její kolaudace jsou dvě odlišné věci, mezi kterými je vždy určitá prodleva. Dálnice D11 v úseku Smiřice – Jaroměř tedy nebude do doby zprovoznění obchvatu zavřená, ale bude již sloužit řidičům. Zkolaudovat ji však bude možné až ve chvíli, kdy budou splněny veškeré podmínky, tedy i zprovoznění severního obchvatu Jaroměře,“ External link

regiony-impuls Thursday, June 18, 2020 11:01:00 AM EAT

Jan Studecky uvedl : „V době, kdy byl koronavir a s tím i útlum dopravy, tak jsme se soustředili na některé přípravné práce, na které byly hotové projekty a mohli jsme je tak začít dělat,“ External link

regiony-impuls Sunday, May 24, 2020 11:14:00 PM EAT

Jan Studecky dodal : „Zhotovitel oproti zadávací dokumentaci zkracuje postupně omezení, z tohoto důvodu bude i sjezd a nájezd od Březiny otevřen o 23 dnů dříve, než se předpokládalo,“ External link

regiony-impuls Sunday, May 24, 2020 11:14:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Musím zdůraznit, že se v místě jedná o potenciální hrozbu sesuvu. Neznamená to, že k němu dojde. Chceme tomu samozřejmě předejít. Po průzkumu by se měl částečně upravit původně navržený postup. Zjednodušeně to znamená, že na hloubeném tunelu nebude taková zátěž zeminy,“ External link

regiony-impuls Wednesday, April 22, 2020 9:47:00 AM EAT

Jan Studecky uvedl : „Vyhlášení výběrového řízení předpokládáme letos v září,“ External link

regiony-impuls Wednesday, April 22, 2020 9:47:00 AM EAT

Jan Studecky uvedl : "Pokračování modernizace dálnice D1 je i za současné složité situace jednoznačnou prioritou," External link

ceskenoviny-en Wednesday, March 25, 2020 6:27:00 PM EAT

Jan Studecky dodal : „To jsou ale výjimky, pachatelé totiž obvykle mosty osazují reklamou v noci,“ External link

regiony-impuls Sunday, March 15, 2020 4:21:00 PM EAT

Jan Studecky poznamenal : „Ty jsou nezbytné v době výstavby dlouhodobého dopravního omezení. Nyní jsou již tyto krátkodobé etapy na všech úsecích kryty smluvními sankcemi pro případ nedodržení stanovených limitů,“ External link

regiony-impuls Thursday, February 27, 2020 3:18:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětluje : „Po jejich vypořádání připomínek by mohlo být vydáno nepravomocné územní rozhodnutí,“ External link

regiony-impuls Sunday, February 23, 2020 5:37:00 AM EAT

Jan Studecky vysvětluje : „Vzhledem k možnosti podávat ve všech fázích investorské přípravy odvolání je obtížné určit přesný termín zahájení stavby. Aktuálně ale předpokládáme, že to bude v roce 2022,“ External link

regiony-impuls Sunday, February 23, 2020 5:37:00 AM EAT

Jan Studecky uvedl : „V současné době ještě není rozhodnuto o dalším postupu,“ External link

regiony-impuls Tuesday, January 14, 2020 10:44:00 AM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Výskyt škodlivých rozpínavých reakcí v cementobetonové vozovce urychlil vznik poruch na silnici a tím docházelo k většímu průniku vody i s chemickými rozmrazovacími prostředky na podkladní vrstvy. Množství vody, které přes poškozené stmelené části pronikalo na nestmelenou vrstvu štěrkodrtě a dále do aktivní zóny, způsobilo celkové snížení únosnosti konstrukčních vrstev,“ External link

regiony-impuls Monday, November 11, 2019 7:28:00 AM EAT

Jan Studecky dodal : „Navržená konstrukce v kombinaci s nedodržením normou stanovených parametrů při výstavbě a špatně fungujícím odvodněním nebyla schopna přenést silný nárůst dopravy a cementobetonový kryt se postupně začal lámat,“ External link

regiony-impuls Monday, November 11, 2019 7:28:00 AM EAT

Jan Studecky řekl : "Majitelé odmítli nabízenou cenu. Zbývá jediná cesta, a tou je vyvlastnění. Právníci to začínají připravovat. Můžeme zahájit proces vyvlastnění. Doufám, že D3 se nám konečně podaří dostavět," External link

ceskenoviny-en Wednesday, November 6, 2019 8:08:00 PM EAT

Jan Studecky uvedl : "Další kapacity, především pro údržbu silnic první třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem," External link

ceskenoviny-en Monday, November 4, 2019 3:41:00 PM EAT

Jan Studecky řekl : "V případě zvlášť drsného počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv," External link

ceskenoviny-en Monday, November 4, 2019 3:41:00 PM EAT

Jan Studecky popisuje : „Projede ulicí Husovou až na křižovatku s ulicí Aloise Hlavatého, kde zatočí směrem ke kruhové křižovatce. Tam projede a napojí se na silnici I/35. Průjezd v obou dnech lze očekávat mezi 5. a 7. hodinou ranní a mezi 11. a 14. hodinou. Nákladní tahače s nosníky s sebou budou mít doprovodná vozidla, která budou po nezbytně nutnou dobu usměrňovat či řídit provoz v dotčených ulicích,“ External link

regiony-impuls Tuesday, October 1, 2019 6:30:00 PM EAT

Jan Studecky popsal : „LED technologie je použitá v tubusech i prostoru před tunelovými portály. V tunelu už nejsou proudové ventilátory pro urychlení výměny vzduchu, měřit se nebudou ani koncentrace CO,“ External link

regiony-impuls Friday, September 6, 2019 2:41:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Technické řešení není prozatím definitivně stanoveno, dosud zde ani nebylo vydáno územní rozhodnutí,“ External link

regiony-impuls Monday, September 2, 2019 10:07:00 AM EAT

Jan Studecky řekl : „Tam stačilo obnovit jen svrchní obrusnou pěticentimetrovou vrstvu. V úseku mezi Černicemi a Ejpovicemi jsou místa, kde se bude řešit také jen horní vrstva, ale někde musíme mnohem hlouběji, vymění se až tři vrstvy,“ External link

regiony-impuls Tuesday, August 27, 2019 6:25:00 PM EAT

Jan Studecky sdělil : „Práce budou ukončeny na podzim s ohledem na klimatické podmínky. Přes zimu budou dopravní omezení odstraněna,“ External link

regiony-impuls Monday, August 26, 2019 9:58:00 AM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Za normálních okolností se takový převod dopravy dělá o víkendu. To ale vzhledem k silnějšímu provozu kvůli brněnské motocyklové Velké ceně a odjezdu lidí na dovolené nebylo možné,“ External link

regiony-impuls Tuesday, August 6, 2019 12:52:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Kvůli zvýšení rychlosti se musely přepočítat světelné podmínky v tunelu a přilehlých úsecích. Proto upravíme počet světel a nově budou použitá LED svítidla v tunelu i v úsecích před tunelovými portály. LED technologie je nově použitá i u vodicího a orientačního osvětlení,“ External link

regiony-impuls Friday, July 26, 2019 12:27:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Redukcí dojde k úspoře nákladů při současné opravě tunelu i při následujícím servisu a údržbě. Nastane-li skutečné zvýšení dopravního zatížení tunelu takové úrovně, že bude třeba vzduchotechniku doplnit, nic nebude bránit tunel opět dovybavit. Takovou situaci podle dlouhodobého vývoje a provedenými statistickými výpočty lze předpokládat u tunelu Valík až kolem roku 2050. Do této doby se jeví vzduchotechnika jako nadbytečná. Navíc zvýšením průjezdní rychlosti na 100 kilometrů v hodině lze předpokládat významné zvýšení pístového efektu při odvětrávání tunelových trub v běžném provozu projíždějícími vozidly,“ External link

regiony-impuls Friday, July 26, 2019 12:27:00 PM EAT

Jan Studecky říká : „Například stometrový úsek čtyřmetrové výšky by bylo možno odhadnout na zhruba tři miliony korun. U protihlukových opatření je každopádně prvotně směrodatné, zda jsou legislativně opodstatněná,“ External link

regiony-impuls Thursday, June 13, 2019 10:11:00 AM EAT

Jan Studecky uvedl : „Nyní prověřujeme jen tunelovou variantu. Studie, ať už budou její výsledky a doporučení jakékoliv, bude po dokončení předložena Centrální komisi ministerstva dopravy k rozhodnutí o dalším postupu,“ External link

regiony-impuls Thursday, June 13, 2019 8:57:00 AM EAT

Jan Studecky dodal : „Proto prověřujeme variantu Z s tunelem pod střední částí města a využitím stávající silnice v okrajových částech, která se snaží eliminovat nevýhody obou variant,“ External link

regiony-impuls Thursday, June 13, 2019 8:57:00 AM EAT

Jan Studecky řekl : "Harmonogram (úseku Hodějovice-Třebonín) běží podle plánu a používáme tam drony. Není to vůbec standardní věc, je to výjimečné opatření," External link

ceskenoviny-en Tuesday, May 14, 2019 1:49:00 PM EAT

Jan Studecky dodal : „Další práce budou soutěženy v rámci standardního výběrového řízení,“ External link

regiony-impuls Thursday, May 9, 2019 2:53:00 PM EAT

Jan Studecky dodal : „Nyní probíhá zpracování zadávací dokumentace. Zahájení stavebních prací se předpokládá začátkem stavební sezóny roku 2020,“ External link

regiony-impuls Thursday, May 9, 2019 2:53:00 PM EAT

Jan Studecky informoval : „Doloženo bylo také mezolitického osídlení (9000 – 5500 let př. n. l.),“ External link

regiony-impuls Wednesday, April 17, 2019 1:34:00 PM EAT

Jan Studecky sdělil : „Aktuálně se připravuje projektová dokumentace pro rozšíření odpočívky. Budova kavárny není jejím předmětem. Její výstavba bude záležitostí nájemce, kterého budeme soutěžit. Rovněž její vzhled bude z větší části záležet na zhotoviteli,“ External link

regiony-impuls Monday, April 1, 2019 4:10:00 PM EAT

Jan Studecky poznamenal : „Odpočívka D55 Kurovice se zprovozní bez čerpací stanice pouze s korporátní toaletou. Půjde o zcela nový formát na české dálniční síti, vznikne zde totiž prefabrikované zařízení v antivandal provedení s automatickým WC, bez stálé obsluhy,“ External link

regiony-impuls Friday, March 29, 2019 9:52:00 AM EAT

Jan Studecky řekl : "Dle směrnice generálního ředitele pro reklamy musíme skladovat, takže skladujeme a budeme vyzývat majitele aby si je odebrali. Dle zákona můžeme i likvidovat. Čekali jsme na výrok Ústavního soudu ohledně legálnosti odstraňování," External link

ceskenoviny-en Wednesday, February 20, 2019 7:32:00 PM EAT

Jan Studecky řekl : "V první etapě bylo vybráno celkem 126 mostů, u nich byla obratem vypsána výběrová řízení na provedení diagnostiky v souladu s mostními prohlídkami," External link

ceskenoviny-en Sunday, February 10, 2019 10:38:00 AM EAT

Jan Studecky řekl : „Pomalu už chystáme soutěž. Jeden most bychom chtěli začít opravovat letos, druhý za rok,“ External link

regiony-impuls Thursday, January 31, 2019 7:09:00 AM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „U druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku záleží termíny na průběhu výběrového řízení,“ External link

regiony-impuls Monday, January 28, 2019 11:46:00 AM EAT

Jan Studecky přiznal : „Při provádění cementobetonového krytu zhotovitel nedodržel normou předepsanou pevnost betonu a nedodržel ani povolené odchylky tloušťky této vrstvy. Celkem 6,7 procenta měření tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech bylo menší než povolená tolerance 22,2 milimetrů. Téměř třetina výsledků pevnosti betonu byla pod tehdy povolenou charakteristickou pevností 32,5 MPa,“ External link

regiony-impuls Friday, December 28, 2018 7:00:00 AM EAT

Jan Studecky popsal : „V současné době chystáme soutěž. Jeden most bychom chtěli začít opravovat v příštím roce, druhý napřesrok,“ External link

regiony-impuls Monday, December 17, 2018 6:35:00 PM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
spokesman100.00%EN08/23/201623/08/2016
Names Lang Count
Jan StudeckýEN85.71%
Jan StudeckýCS14.29%


 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Friday, September 25, 2020

6:07:00 AM EAT

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select your languages

af
am
ar
de
en
es
fr
ha
pt
rw
sw
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


AfricaBrief

Jan Studecký

Last updated on 2016-08-23T17:10+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Jan Studecky dodal : „Silnice II/461, která bude stavbou rovněž dotčena, bude uzavřena po dobu příslušné etapy úplně,“ External link

regiony-impuls Monday, September 7, 2020 6:01:00 PM EAT

Jan Studecky uvedl : „Zhotovitel (Sdružení firem Hochtief CZ, Colas CZ a M-Silnic – pozn. red.) nyní zpracovává realizační dokumentaci, na základě které se rozhodne o dalším postupu,“ External link

regiony-impuls Monday, September 7, 2020 12:43:00 PM EAT

Jan Studecky přiznává : „Podle územního plánu tam bylo možné stavět a dlouho už se počítalo s výstavbou D3. Ta lokalita už teď přitahuje zájemce,“ External link

regiony-impuls Friday, July 17, 2020 10:26:00 AM EAT

Jan Studecky naznačuje : „Vedeme mimo jiné jednání o úpravách staré silnice u pozemku. Až se vyřeší tohle a další věci, můžeme si říct, co přesně tam chceme. Zároveň musíme počkat na to, až začne vznikat SSÚD. Podle hrubého odhadu ale můžeme nějakou infrastrukturu a hlavní ulici na pozemku začít stavět do dvou let,“ External link

regiony-impuls Friday, July 17, 2020 10:26:00 AM EAT

Jan Studecky popisuje : „S postupem prací se ale ještě letos podaří návozní trasu z velké části přesunout na dálnici. Doprava ze stavby tak nebude projíždět po ulici Novohradská. V ulici Vidovská bude možné ukončit průjezd ze stavby po dokončení přeložky železniční tratě České Budějovice – České Velenice, jež přetíná dálnici,“ External link

regiony-impuls Thursday, July 9, 2020 12:03:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Zprovoznění nové komunikace a její kolaudace jsou dvě odlišné věci, mezi kterými je vždy určitá prodleva. Dálnice D11 v úseku Smiřice – Jaroměř tedy nebude do doby zprovoznění obchvatu zavřená, ale bude již sloužit řidičům. Zkolaudovat ji však bude možné až ve chvíli, kdy budou splněny veškeré podmínky, tedy i zprovoznění severního obchvatu Jaroměře,“ External link

regiony-impuls Thursday, June 18, 2020 11:01:00 AM EAT

Jan Studecky uvedl : „V době, kdy byl koronavir a s tím i útlum dopravy, tak jsme se soustředili na některé přípravné práce, na které byly hotové projekty a mohli jsme je tak začít dělat,“ External link

regiony-impuls Sunday, May 24, 2020 11:14:00 PM EAT

Jan Studecky dodal : „Zhotovitel oproti zadávací dokumentaci zkracuje postupně omezení, z tohoto důvodu bude i sjezd a nájezd od Březiny otevřen o 23 dnů dříve, než se předpokládalo,“ External link

regiony-impuls Sunday, May 24, 2020 11:14:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Musím zdůraznit, že se v místě jedná o potenciální hrozbu sesuvu. Neznamená to, že k němu dojde. Chceme tomu samozřejmě předejít. Po průzkumu by se měl částečně upravit původně navržený postup. Zjednodušeně to znamená, že na hloubeném tunelu nebude taková zátěž zeminy,“ External link

regiony-impuls Wednesday, April 22, 2020 9:47:00 AM EAT

Jan Studecky uvedl : „Vyhlášení výběrového řízení předpokládáme letos v září,“ External link

regiony-impuls Wednesday, April 22, 2020 9:47:00 AM EAT

Jan Studecky uvedl : "Pokračování modernizace dálnice D1 je i za současné složité situace jednoznačnou prioritou," External link

ceskenoviny-en Wednesday, March 25, 2020 6:27:00 PM EAT

Jan Studecky dodal : „To jsou ale výjimky, pachatelé totiž obvykle mosty osazují reklamou v noci,“ External link

regiony-impuls Sunday, March 15, 2020 4:21:00 PM EAT

Jan Studecky poznamenal : „Ty jsou nezbytné v době výstavby dlouhodobého dopravního omezení. Nyní jsou již tyto krátkodobé etapy na všech úsecích kryty smluvními sankcemi pro případ nedodržení stanovených limitů,“ External link

regiony-impuls Thursday, February 27, 2020 3:18:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětluje : „Po jejich vypořádání připomínek by mohlo být vydáno nepravomocné územní rozhodnutí,“ External link

regiony-impuls Sunday, February 23, 2020 5:37:00 AM EAT

Jan Studecky vysvětluje : „Vzhledem k možnosti podávat ve všech fázích investorské přípravy odvolání je obtížné určit přesný termín zahájení stavby. Aktuálně ale předpokládáme, že to bude v roce 2022,“ External link

regiony-impuls Sunday, February 23, 2020 5:37:00 AM EAT

Jan Studecky uvedl : „V současné době ještě není rozhodnuto o dalším postupu,“ External link

regiony-impuls Tuesday, January 14, 2020 10:44:00 AM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Výskyt škodlivých rozpínavých reakcí v cementobetonové vozovce urychlil vznik poruch na silnici a tím docházelo k většímu průniku vody i s chemickými rozmrazovacími prostředky na podkladní vrstvy. Množství vody, které přes poškozené stmelené části pronikalo na nestmelenou vrstvu štěrkodrtě a dále do aktivní zóny, způsobilo celkové snížení únosnosti konstrukčních vrstev,“ External link

regiony-impuls Monday, November 11, 2019 7:28:00 AM EAT

Jan Studecky dodal : „Navržená konstrukce v kombinaci s nedodržením normou stanovených parametrů při výstavbě a špatně fungujícím odvodněním nebyla schopna přenést silný nárůst dopravy a cementobetonový kryt se postupně začal lámat,“ External link

regiony-impuls Monday, November 11, 2019 7:28:00 AM EAT

Jan Studecky řekl : "Majitelé odmítli nabízenou cenu. Zbývá jediná cesta, a tou je vyvlastnění. Právníci to začínají připravovat. Můžeme zahájit proces vyvlastnění. Doufám, že D3 se nám konečně podaří dostavět," External link

ceskenoviny-en Wednesday, November 6, 2019 8:08:00 PM EAT

Jan Studecky uvedl : "Další kapacity, především pro údržbu silnic první třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem," External link

ceskenoviny-en Monday, November 4, 2019 3:41:00 PM EAT

Jan Studecky řekl : "V případě zvlášť drsného počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv," External link

ceskenoviny-en Monday, November 4, 2019 3:41:00 PM EAT

Jan Studecky popisuje : „Projede ulicí Husovou až na křižovatku s ulicí Aloise Hlavatého, kde zatočí směrem ke kruhové křižovatce. Tam projede a napojí se na silnici I/35. Průjezd v obou dnech lze očekávat mezi 5. a 7. hodinou ranní a mezi 11. a 14. hodinou. Nákladní tahače s nosníky s sebou budou mít doprovodná vozidla, která budou po nezbytně nutnou dobu usměrňovat či řídit provoz v dotčených ulicích,“ External link

regiony-impuls Tuesday, October 1, 2019 6:30:00 PM EAT

Jan Studecky popsal : „LED technologie je použitá v tubusech i prostoru před tunelovými portály. V tunelu už nejsou proudové ventilátory pro urychlení výměny vzduchu, měřit se nebudou ani koncentrace CO,“ External link

regiony-impuls Friday, September 6, 2019 2:41:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Technické řešení není prozatím definitivně stanoveno, dosud zde ani nebylo vydáno územní rozhodnutí,“ External link

regiony-impuls Monday, September 2, 2019 10:07:00 AM EAT

Jan Studecky řekl : „Tam stačilo obnovit jen svrchní obrusnou pěticentimetrovou vrstvu. V úseku mezi Černicemi a Ejpovicemi jsou místa, kde se bude řešit také jen horní vrstva, ale někde musíme mnohem hlouběji, vymění se až tři vrstvy,“ External link

regiony-impuls Tuesday, August 27, 2019 6:25:00 PM EAT

Jan Studecky sdělil : „Práce budou ukončeny na podzim s ohledem na klimatické podmínky. Přes zimu budou dopravní omezení odstraněna,“ External link

regiony-impuls Monday, August 26, 2019 9:58:00 AM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Za normálních okolností se takový převod dopravy dělá o víkendu. To ale vzhledem k silnějšímu provozu kvůli brněnské motocyklové Velké ceně a odjezdu lidí na dovolené nebylo možné,“ External link

regiony-impuls Tuesday, August 6, 2019 12:52:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Kvůli zvýšení rychlosti se musely přepočítat světelné podmínky v tunelu a přilehlých úsecích. Proto upravíme počet světel a nově budou použitá LED svítidla v tunelu i v úsecích před tunelovými portály. LED technologie je nově použitá i u vodicího a orientačního osvětlení,“ External link

regiony-impuls Friday, July 26, 2019 12:27:00 PM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „Redukcí dojde k úspoře nákladů při současné opravě tunelu i při následujícím servisu a údržbě. Nastane-li skutečné zvýšení dopravního zatížení tunelu takové úrovně, že bude třeba vzduchotechniku doplnit, nic nebude bránit tunel opět dovybavit. Takovou situaci podle dlouhodobého vývoje a provedenými statistickými výpočty lze předpokládat u tunelu Valík až kolem roku 2050. Do této doby se jeví vzduchotechnika jako nadbytečná. Navíc zvýšením průjezdní rychlosti na 100 kilometrů v hodině lze předpokládat významné zvýšení pístového efektu při odvětrávání tunelových trub v běžném provozu projíždějícími vozidly,“ External link

regiony-impuls Friday, July 26, 2019 12:27:00 PM EAT

Jan Studecky říká : „Například stometrový úsek čtyřmetrové výšky by bylo možno odhadnout na zhruba tři miliony korun. U protihlukových opatření je každopádně prvotně směrodatné, zda jsou legislativně opodstatněná,“ External link

regiony-impuls Thursday, June 13, 2019 10:11:00 AM EAT

Jan Studecky uvedl : „Nyní prověřujeme jen tunelovou variantu. Studie, ať už budou její výsledky a doporučení jakékoliv, bude po dokončení předložena Centrální komisi ministerstva dopravy k rozhodnutí o dalším postupu,“ External link

regiony-impuls Thursday, June 13, 2019 8:57:00 AM EAT

Jan Studecky dodal : „Proto prověřujeme variantu Z s tunelem pod střední částí města a využitím stávající silnice v okrajových částech, která se snaží eliminovat nevýhody obou variant,“ External link

regiony-impuls Thursday, June 13, 2019 8:57:00 AM EAT

Jan Studecky řekl : "Harmonogram (úseku Hodějovice-Třebonín) běží podle plánu a používáme tam drony. Není to vůbec standardní věc, je to výjimečné opatření," External link

ceskenoviny-en Tuesday, May 14, 2019 1:49:00 PM EAT

Jan Studecky dodal : „Další práce budou soutěženy v rámci standardního výběrového řízení,“ External link

regiony-impuls Thursday, May 9, 2019 2:53:00 PM EAT

Jan Studecky dodal : „Nyní probíhá zpracování zadávací dokumentace. Zahájení stavebních prací se předpokládá začátkem stavební sezóny roku 2020,“ External link

regiony-impuls Thursday, May 9, 2019 2:53:00 PM EAT

Jan Studecky informoval : „Doloženo bylo také mezolitického osídlení (9000 – 5500 let př. n. l.),“ External link

regiony-impuls Wednesday, April 17, 2019 1:34:00 PM EAT

Jan Studecky sdělil : „Aktuálně se připravuje projektová dokumentace pro rozšíření odpočívky. Budova kavárny není jejím předmětem. Její výstavba bude záležitostí nájemce, kterého budeme soutěžit. Rovněž její vzhled bude z větší části záležet na zhotoviteli,“ External link

regiony-impuls Monday, April 1, 2019 4:10:00 PM EAT

Jan Studecky poznamenal : „Odpočívka D55 Kurovice se zprovozní bez čerpací stanice pouze s korporátní toaletou. Půjde o zcela nový formát na české dálniční síti, vznikne zde totiž prefabrikované zařízení v antivandal provedení s automatickým WC, bez stálé obsluhy,“ External link

regiony-impuls Friday, March 29, 2019 9:52:00 AM EAT

Jan Studecky řekl : "Dle směrnice generálního ředitele pro reklamy musíme skladovat, takže skladujeme a budeme vyzývat majitele aby si je odebrali. Dle zákona můžeme i likvidovat. Čekali jsme na výrok Ústavního soudu ohledně legálnosti odstraňování," External link

ceskenoviny-en Wednesday, February 20, 2019 7:32:00 PM EAT

Jan Studecky řekl : "V první etapě bylo vybráno celkem 126 mostů, u nich byla obratem vypsána výběrová řízení na provedení diagnostiky v souladu s mostními prohlídkami," External link

ceskenoviny-en Sunday, February 10, 2019 10:38:00 AM EAT

Jan Studecky řekl : „Pomalu už chystáme soutěž. Jeden most bychom chtěli začít opravovat letos, druhý za rok,“ External link

regiony-impuls Thursday, January 31, 2019 7:09:00 AM EAT

Jan Studecky vysvětlil : „U druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku záleží termíny na průběhu výběrového řízení,“ External link

regiony-impuls Monday, January 28, 2019 11:46:00 AM EAT

Jan Studecky přiznal : „Při provádění cementobetonového krytu zhotovitel nedodržel normou předepsanou pevnost betonu a nedodržel ani povolené odchylky tloušťky této vrstvy. Celkem 6,7 procenta měření tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech bylo menší než povolená tolerance 22,2 milimetrů. Téměř třetina výsledků pevnosti betonu byla pod tehdy povolenou charakteristickou pevností 32,5 MPa,“ External link

regiony-impuls Friday, December 28, 2018 7:00:00 AM EAT

Jan Studecky popsal : „V současné době chystáme soutěž. Jeden most bychom chtěli začít opravovat v příštím roce, druhý napřesrok,“ External link

regiony-impuls Monday, December 17, 2018 6:35:00 PM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
spokesman100.00%EN08/23/201623/08/2016
Names Lang Count
Jan StudeckýEN85.71%
Jan StudeckýCS14.29%


<<10<12345678910>>>10
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Friday, September 25, 2020

6:07:00 AM EAT


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer