Kathleen Van Brempt

Last updated on 2015-03-05T01:42+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

marketwatch Friday, August 28, 2020 12:31:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

whig Thursday, August 27, 2020 11:51:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

680news Thursday, August 27, 2020 6:57:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

mynews13 Thursday, August 27, 2020 6:54:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

TorontoStar Thursday, August 27, 2020 6:31:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

wral Thursday, August 27, 2020 6:23:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt afirma ( about Floresta Amazônica ) : "Queremos ressaltar para o Congresso que o acordo não vai funcionar ao menos que possamos ter realmente garantias sobre a proteção da Floresta Amazônica, dos direitos humanos e dos povos indígenas" External link

uol Saturday, June 20, 2020 12:09:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt comenta : "Não é algo normal de se fazer, enviar uma carta com tantas assinaturas aos brasileiros. Mas, nesta situação em que temos a crise provocada pela covid-19 afetando todo o mundo e a crise climática que não para, estamos muito preocupados e esperamos alguma reação" External link

uol Saturday, June 20, 2020 12:09:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt afirma ( about Floresta Amazônica ) : "Queremos ressaltar para o Congresso que o acordo não vai funcionar ao menos que possamos ter realmente garantias sobre a proteção da Floresta Amazônica, dos direitos humanos e dos povos indígenas" External link

noticias-terra-br Friday, June 19, 2020 11:06:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt comenta : "Não é algo normal de se fazer, enviar uma carta com tantas assinaturas aos brasileiros. Mas, nesta situação em que temos a crise provocada pela covid-19 afetando todo o mundo e a crise climática que não para, estamos muito preocupados e esperamos alguma reação" External link

noticias-terra-br Friday, June 19, 2020 11:06:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : “The Commission wants to save the appellate body and at the same time keep the U.S. on board,” External link

politico-eu Friday, December 20, 2019 7:55:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt told : "It’s not because Council made a decision on a package deal that we’re rushing to a decision," External link

politico-eu Thursday, July 4, 2019 6:18:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt écrit : "Notre délégation devait faire son repas de Noël dans un restaurant du centre. Nous avons d'abord pensé à nos collègues qui étaient déjà en ville. Ils vont bien" External link

francetvinfo Wednesday, December 12, 2018 11:29:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt écrit : "Notre délégation devait faire son repas de Noël dans un restaurant du centre. Nous avons d'abord pensé à nos collègues qui étaient déjà en ville. Ils vont bien" External link

franceinfo Wednesday, December 12, 2018 10:47:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt dit : "Notre délégation devait faire son repas de Noël dans un restaurant du centre. Nous avons d'abord pensé à nos collègues qui étaient déjà en ville. Ils vont bien" External link

romandie Wednesday, December 12, 2018 6:01:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het voorstel houdt geen rekening met het zogenaamde voorzorgsbeginsel, omdat hormoonverstoring onomstotelijk ‘bewezen’ moet zijn, wat wetenschappelijke studies uitsluit die aangeven dat bepaalde stoffen ‘vermoedelijk’ hormoonverstorend zijn. In geval van twijfel zou het voorzorgsprincipe moeten gelden, terwijl dat in het voorstel van de Commissie niet het geval is,” “Bovendien richt het voorstel zich ook enkel op hormoonverstoorders in pesticiden en biociden, terwijl ze ook aanwezig zijn in producten die we dagelijks gebruiken. Het voorstel is dus te beperkt om het probleem van hormoonverstoorders te kunnen aanpakken. Wij dringen er dan ook bij de Commissie op aan dat ze zo snel mogelijk horizontale criteria uitwerkt die hormoonverstoorders in andere producten dan pesticiden en biociden vatten” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, October 4, 2017 3:51:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Die stoffen werken echter ook in op de hormoonhuishouding van mensen,” “Bovendien overschrijdt de Commissie met die uitzonderingsmaatregel haar bevoegdheden, zoals ook bevestigd werd door de juridische dienst van het Europees parlement op 15 september. De uitzonderingsregel is dus een illegaal achterpoortje om de chemische industrie ter wille te zijn. In het nieuwe voorstel dat we van de Commissie verwachten kan er geen sprake meer zijn van dergelijke uitzonderingsmaatregelen” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, October 4, 2017 3:51:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Ze doet dat voor investeringen die private partners doen in overheidsgebouwen, zoals scholen of ziekenhuizen. Die zullen niet meer meegenomen worden in de overheidsschuld. Maar we moeten verder gaan. Ook duurzame investeringen van overheden zelf, zouden buiten de reguliere begroting moeten gehouden worden,” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, September 20, 2017 6:17:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Tot vandaag waren overheden terughoudend om van dergelijke EPC’s gebruik te maken omdat ze de overheidsschuld deden oplopen,” “Dat is nu niet langer het geval. Dat betekent dat energie-efficiëntie-investeringen in scholen, ziekenhuizen en andere overheidsgebouwen weer volop mogelijk zijn” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, September 20, 2017 6:17:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Nochtans rijden er nog miljoenen van die auto’s rond,” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, September 19, 2017 10:48:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Jaarlijks sterven er volgens het IIASA in Europa tienduizend mensen vroegtijdig als gevolg van de uitstoot van dieselwagens,” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, September 19, 2017 10:48:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “De helft daarvan had vermeden kunnen worden mochten de wagens voldaan hebben aan de Europese normen. Dat betekent dat het gesjoemel met Dieselwagens en de makke testprocedures in laboratoriumomstandigheden jaarlijks voor 5000 vroegtijdige overlijdens hebben gezorgd, een cijfer in dezelfde grootteorde als wat een eerder onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Nature aantoonde. De zwaarst getroffen landen zijn Italië (elk jaar 1250 vroegtijdige overlijdens), Duitsland (960) en Frankrijk (680). Voor België werd berekend dat jaarlijks 140 vroegtijdige overlijdens vermeden kunnen worden, mochten dieselwagens op de weg aan de normen voldoen. Dat zijn hallucinante cijfers, die nogmaals de ernst van het geknoei door de autoconstructeurs bevestigen. Heel wat van die wagens rijden nog gewoon op onze straten rond,” “Zo moest Volkswagen tegen de herfst van 2017 - dat is nu! - alle wagens waarmee gesjoemeld werd, terugroepen en herstellen. We weten echter dat er binnen de EU nog zo’n 3 miljoen van die wagens niet teruggeroepen zijn. Dan gaat het enkel nog maar om Volkswagen-diesels. De meeste terugroepprogramma’s in de lidstaten zijn vrijwillig. Europa zou ze verplicht moeten maken” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, September 19, 2017 10:48:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het Poolse parlementslid had gezegd dat het normaal is dat vrouwen minder verdienen, omdat ze minder intelligent, zwakker en kleiner zijn,” “Als je dit soort onzinnige uitspraken aan de toog van een café hoort, is dat al ernstig genoeg, maar om ze te horen in een huis dat 500 miljoen Europese burgers vertegenwoordigt, is werkelijk onvoorstelbaar. We kunnen niet aanvaarden dat leden van het parlement verklaringen afleggen die regelrecht indruisen tegen de basiswaarden van de Europese Unie, waarvan gendergelijkheid en non-discriminatie deel uitmaken. Het is daarom belangrijk dat Europese parlementsleden die de basisprincipes van de Unie met de voeten treden daar een sanctie voor krijgen. Iedereen in dit huis moet beseffen dat discriminatie niet kan. Vandaag werd beslist dat zo’n sanctie er komt, volgende week zal bepaald worden om welke sanctie het zal gaan. Wij hebben in elk geval aan parlementsvoorzitter Tajani gevraagd dat de sanctie streng zou zijn om een voorbeeld te stellen en duidelijk te maken dat dergelijk gedrag volstrekt onaanvaardbaar is” External link

socialistsanddemocrats Thursday, March 9, 2017 5:29:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Even belangrijk zijn de aanbevelingen die moeten verhinderen dat dergelijk emissieschandaal zich herhaalt,” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, March 8, 2017 6:00:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “De onderzoekscommissie deed geen strafrechtelijk onderzoek, dat komt de rechtbanken toe, maar ging na wat de verantwoordelijkheid was van zowel de Europese Commissie als de lidstaten, die instaan voor de controle op de naleving van de Europese regelgeving. Ons verdict is streng,” “We spreken over wanbeleid zowel in hoofde van de Commissie als van de lidstaten. De Commissie reageerde niet op aanwijzingen van gesjoemel die ze al sinds 2012 onder ogen kreeg. De Commissie én de lidstaten stelden bovendien de vervanging van de onrealistische labotests van prototypewagens door een Real Driving Emission test (RDE) onnodig lang uit. Het gevolg is dat de Euro 6 uitstootnorm voor NOx die vanaf 1 september 2014 van toepassing is, pas meer dan zes jaar later in reële rijomstandigheden zal worden afgedwongen. Tot 2020 mag de norm zelfs nog met 110 procent overschreden worden. Tot slot is duidelijk geworden dat de lidstaten, die bevoegd zijn voor de handhaving van de Europese wetgeving, totaal tekort schoten. Niet alleen werd de zogenaamde sjoemelsoftware nooit ontdekt en werd er niet eens naar gezocht; nadat het schandaal uitbrak, werd ook geen enkele sanctie uitgesproken. Dat betekent dat op alle niveaus nauwelijks rekening werd gehouden met de volksgezondheid van de Europese burgers” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, March 8, 2017 6:00:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Er zijn aanscherpingen nodig in het regime van de typegoedkeuring van wagens op de Europese markt én van het markttoezicht op de wagens die in roulatie zijn,” “Wij pleiten voor een drastische versterking van het markttoezicht door de lidstaten en voor een sterker toezicht daarop door de Europese Commissie. De Europese Commissie moet daarbij ook zelf wagens testen en corrigerend of bestraffend kunnen optreden met verplichte terugroepprogramma’s, de intrekking van de markttoelating voor wagens of met boetes” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, March 8, 2017 6:00:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Net zo belangrijk als de vaststelling van wanbeleid zijn de aanbevelingen van de onderzoekscommissie die moeten verhinderen dat dergelijke schandalen in de toekomst nog voorvallen,” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, March 8, 2017 6:00:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “De aandacht van de media voor luchtverontreiniging als gevolg van wegverkeer is het afgelopen jaar sterk toegenomen,” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, March 8, 2017 6:00:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt ( about Guy Verhofstadt ) : “Economische convergentie is nauw verweven met sociale rechten,” “In een Unie moet je ook vermijden dat er sociaal shoppinggedrag ontstaat, zoals vandaag het geval is bij de sociale dumpingpraktijken. Sociale onevenwichten brengen de Unie in gevaar. Net zoals er in een muntunie begrotingsnormen nodig zijn, zijn er ook sociale fatsoensnormen nodig die in de hele Unie gelden. In plaats van de Europese hemelbestormer te spelen, zou Verhofstadt beter zijn steun verlenen aan concrete oplossingen voor Europese burgers en voluit de Sociale Pijler van de Unie steunen. Wij zijn niet tegen een herziening van het Verdrag, maar eerst moeten we de Unie op korte termijn versterken door de sociale component uit te bouwen” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 20, 2017 11:16:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Als een of meerdere lidstaten, meer dan andere, getroffen worden door economische schokken, zou de Unie hen moeten kunnen helpen om er weer bovenop te geraken,” “Die interne Europese solidariteit, samen met een Sociale Pijler, moet bijdragen tot de economische stabiliteit in Europa” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 20, 2017 11:16:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Alle drie wijzen ze ze op de geopolitieke context en de noodzaak tot méér convergentie in de Unie, maar evenzeer op de constructiefouten in de Unie, die er de oorzaak van zijn dat Europese burgers het vertrouwen in de Unie verloren zijn. De Unie is niet slagkrachtig genoeg, moddert maar wat aan en vooral, slaagt er niet in om antwoorden te bieden op concrete bekommernissen van haar eigen burgers,” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 20, 2017 11:16:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “hoewel dat van de drie rapporten het meest fantaisistische is,” “De voorstellen van Verhofstadt veronderstellen een Verdragswijziging en zoals de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans al zei: dat is niet de prioriteit van de Commissie, omdat er bij de lidstaten geen eensgezindheid over is” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 20, 2017 11:16:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Zo is de unanimiteitsregel in de Raad helemaal geen noodzaak en kunnen de lidstaten perfect beslissingen nemen bij gekwalificeerde meerderheid,” “Door unaniem te willen beslissen, zorgen de lidstaten er voor dat Europa probeert vooruit te gaan met de rem op. Het gevolg is dat Europa stil staat. We kunnen ons die stilstand niet verder permitteren” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 20, 2017 11:16:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “De sociaal-democraten wilden de hoeveelheid toe te kennen rechten stelselmatig afbouwen met 2,4% per jaar om ons op weg zetten om tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 90% te verminderen. Christen-democraten en liberalen gingen op de rem staan en wilden het te beperkte ambitieniveau van de Commissie niet aanscherpen. Ook het voorstel om de cementindustrie niet langer te laten genieten van gratis uitstootrechten, werd door de conservatieven verworpen. Dat betekent dat we onze beloften voor de Klimaatconferentie van Parijs niet kunnen nakomen,” “Gelukkig voorziet dat akkoord ook een ‘review’ die het mogelijk maakt om het ambitieniveau te verhogen. Die review zal duidelijk maken dat er grotere inspanningen nodig zijn. Het is vooral erg jammer dat we dat niet vandaag al doen, want dat zou onze bedrijven een grote voorsprong geven” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, February 15, 2017 9:39:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het bestaande systeem vertoonde ernstige tekortkomingen,” “De financiële crisis leidde tot bedrijfssluitingen die een overschot aan uitstootrechten deden ontstaan waardoor de prijs kelderde, wat het vandaag minder interessant maakt om te investeren in duurzame technologieën” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, February 15, 2017 9:39:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Die instanties hebben bijvoorbeeld nooit opgemerkt dat constructeurs gebruik maakten van sjoemelsoftware,” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 13, 2017 5:17:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Autoconstructeurs die overtredingen begaan, kunnen een boete krijgen, maar geen enkele lidstaat heeft ooit zo’n boetes opgelegd,” “Volgens de commissie Interne Markt moet, indien de lidstaten die boetes niet afdwingen, de Europese Commissie die boetes kunnen opleggen” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 13, 2017 5:17:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Ik ben grotendeels tevreden met de compromissen die bereikt werden in de commissie Interne Markt,” “Waar die commissie in aanvang weigerachtig stond tegenover een strengere aanpak, is ze langzaam maar zeker geëvolueerd in de richting van de standpunten die de onderzoekscommissie Dieselgate verdedigt. Dat toont aan dat een onderzoekscommissie de geesten in het parlement kan laten rijpen. Dat neemt niet weg dat we vinden dat er nog verbeteringen mogelijk zijn aan de voorstellen van de commissie Interne Markt. De sociaal-democraten zullen daarom een amendement indienen om een onafhankelijk Europees controle-agentschap op te richten, het European Vehicle Surveillance Agency (EVSA), om de toezichtstaken die de Europese Commissie nu gekregen heeft op een onafhankelijke manier uit te voeren” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 13, 2017 5:17:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het lijkt alsof de Europese regeringsleiders op de Europese top van Malta waar de toekomst van de Europese Unie besproken wordt, eindelijk beseffen dat het nationaal-egoïsme waarmee ze de afgelopen jaren de Unie hebben bestuurd de EU stuurloos heeft gemaak,” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, February 7, 2017 7:00:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt ( about Jurgen Habermas ) : “Ondanks alle - en vaak terechte - kritiek op de werking van de Europese instellingen, beseffen ook de Europeanen dat we alleen eendrachtig nog enige betekenis kunnen hebben in de wereld. Daarom klinkt het exit-discours in de verschillende lidstaten ook steeds zwakker. Er is niet enkel eenheid nodig, maar we moeten ook in staat zijn ons te bevrijden van wat Jürgen Habermas de ‘razende stilstand’ van Europa noemt. Verschillende regeringsleiders, waaronder premier Michel pleiten nu voor een Europa van twee snelheden. Een Europese avant-garde die écht vooruit wil, kan in staat zijn om het Europese project te deblokkeren. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden,” “Een Europa van twee snelheden is iets anders dan twee verschillende Europa’s. Het moet wel de bedoeling zijn dat iedereen op hetzelfde spoor blijft rijden, dat wil zeggen dat de Europese basiswaarden en principes overal in de EU blijven gelden. Een stevige Europese locomotief moet in staat zijn de trein der traagheid weer op gang te trekken, maar de wagonnetjes moeten wel volgen. Een tweede voorwaarde is dat die Europese locomotief trekt aan datgene waar de Europeanen zich echt bezorgd om maken, namelijk de aftakeling van de sociale welvaartsstaat, sociale dumping, veiligheid, migratiepolitiek en de sociale gevolgen van klimaatverandering. In al die dossiers moeten we ernaar streven om datgene wat Europa uniek maakt in de wereld niet enkel opnieuw naar waarde te schatten, maar ook te versterken, namelijk sociale rechtvaardigheid en respect voor de mensenrechten binnen de grenzen van de liberale democratie en de rechtsstaat. Binnen dat kader kan een krachtige Europese locomotief het voortouw nemen om de Unie uit de impasse te halen” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, February 7, 2017 7:00:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “I’m sure we could not have prevented the use of defeat devices, but we could have prevented their use for such a long time,” External link

politico-eu Tuesday, December 20, 2016 12:39:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "I hope that the findings of EMIS will lead to a strengthening of the Commission's proposal for a new type approval and market surveillance regulation. This is crucial to reduce air pollution not only on paper or in the laboratory, but on the road and in our cities and to restore the trust of consumers and citizens in European products and policy" External link

socialistsanddemocrats Monday, December 19, 2016 8:06:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "I hope that the findings of EMIS will lead to a strengthening of the Commission's proposal for a new type approval and market surveillance regulation. This is crucial to reduce air pollution not only on paper or in the laboratory, but on the road and in our cities and to restore the trust of consumers and citizens in European products and policy" External link

socialistsanddemocrats Monday, December 19, 2016 8:06:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "The Marrakech Climate summit proves that there is no way back in the global fight against climate change," External link

cafebabel Monday, November 28, 2016 9:04:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Vooral in de steden halen we de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie niet,” “Zo worden bijvoorbeeld op de meetposten in het Antwerpse district Borgerhout noch voor stikstofdioxiden, noch voor fijn stof noch voor ozon de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gehaald” External link

socialistsanddemocrats Thursday, November 24, 2016 1:49:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het rapport wijst er nogmaals op dat hoewel er langzaam vooruitgang wordt geboekt, de luchtkwaliteit nog steeds het grootste gezondheidsrisico door milieuvervuiling oplevert. België prijkt helaas opnieuw in de Europese top wat betreft ‘verloren levensjaren’ als gevolg van blootstelling aan fijn stof, stikstofdioxide en ozon,” “De gezondheidsimpact door de blootstelling aan deze stoffen is het grootst in Italië, België, het VK en Servië” External link

socialistsanddemocrats Thursday, November 24, 2016 1:49:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het gebrek aan onderlinge samenwerking in de EU kost de Europese burgers vandaag jaarlijks 26,5 miljard euro aan dubbele aankopen, incompatibel militair materieel, overcapaciteit en een gebrek aan gemeenschappelijke aanbestedingen,” “Dat bedrag zou kunnen oplopen tot 130 miljard, mocht de veiligheidssituatie van Europa in de toekomst verergeren. De lidstaten smijten dus gigantisch veel belastingsgeld door deuren en ramen omdat er niet wordt samengewerkt” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, November 22, 2016 7:33:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Wat de veiligheid van Europa betreft, mogen we niet naïef zijn,” “De geopolitieke situatie is radicaal veranderd, Europa wordt geconfronteerd met conflicthaarden in de nabije omgeving, van de Hoorn van Afrika, over het midden-Oosten tot aan de grenzen met Oost-Europa, we kampen met terroristische aanslagen en de mogelijke gevolgen van klimaatverandering kunnen eveneens zorgen voor ernstige spanningen. Die uitdagingen kunnen we niet aan als alle Europese lidstaten een apart defensiebeleid ontwikkelen. De belangrijkste trigger om nu eindelijk werk te maken van een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid is de Brexit geweest, waardoor Europa straks een van zijn belangrijkste krijgsmachten verliest” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, November 22, 2016 7:33:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Als je pleit voor een Europees defensiebeleid moet je uiteraard ook in staat zijn je defensiecapaciteit te ontwikkelen,” “Maar daar waarschuwen we toch, niet enkel voor het gevaar van een losgeslagen militarisering en voor ongecontroleerde wapenexport, maar ook voor het gevaar dat die budgetten oneigenlijk losgeweekt worden uit andere Europese onderzoeksbudgetten. We moeten duidelijkere keuzes maken waarin we willen investeren én weten waar die middelen vandaan zullen komen. Het is vandaag onduidelijk waar de EU die extra researchmiddelen wil halen. Wij willen absoluut niet dat ze uit de onderzoeksmiddelen van Horizon 2020 komen, want dan neem je geld voor bijvoorbeeld kankeronderzoek weg om te investeren in defensie” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, November 22, 2016 7:33:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “In this room we all agree that we need a strong Energy Union that connects the policies of Europe together,” External link

politico-eu Tuesday, November 22, 2016 2:04:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Hoewel de bekrachtiging van het Klimaatakkoord van Parijs een belangrijke stap is, gaat het slechts over woorden op papier,” “De grote uitdaging is de omzetting van de doelstellingen in daadwerkelijk beleid, in de afbouw van fossiele brandstoffen én versnelde investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het zal onmogelijk zijn als we, zoals in ons land, voortdurend op de rem staan om de noodzakelijke transitiemaatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren” External link

socialistsanddemocrats Thursday, October 6, 2016 1:31:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Klimaatverandering is een grensoverschrijdende uitdaging en daarom is het Europese voornemen om gezamenlijk op te treden de enige juiste beslissing,” “Het is nu te hopen dat de regeringsleiders, die dat gezamenlijke, solidaire optreden onderling hebben goedgekeurd in de Raad, dat ook in hun eigen lidstaat zullen verdedigen en niet opnieuw in een nationaal-egoïstisch discours zullen vervallen. Het Europees parlement roept de lidstaten op om de bekrachtiging van het akkoord voor het einde van 2016 af te ronden. Voor ons land, dat Europees steeds bij de laatste lidstaten is om klimaatverplichtingen na te komen, vormt dat een uitdaging” External link

socialistsanddemocrats Thursday, October 6, 2016 1:31:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "We are glad the Commission took our concerns and reactions seriously and we appreciate the new approach, because it respects what was negotiated with the Parliament. " External link

socialistsanddemocrats Monday, September 26, 2016 7:57:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "We are glad the Commission took our concerns and reactions seriously and we appreciate the new approach, because it respects what was negotiated with the Parliament. " External link

socialistsanddemocrats Monday, September 26, 2016 7:57:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "When we negotiated with the Commission and the Council, the Parliament accepted to introduce measures to avoid any abuse in the use of roaming calls. However, we also made it clear that a time limit did not fit the concept of ‘fair use’ and we always opposed it. " External link

socialistsanddemocrats Friday, September 9, 2016 4:43:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "When we negotiated with the Commission and the Council, the Parliament accepted to introduce measures to avoid any abuse in the use of roaming calls. However, we also made it clear that a time limit did not fit the concept of ‘fair use’ and we always opposed it. " External link

socialistsanddemocrats Friday, September 9, 2016 4:43:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Elke lidstaat ontwikkelt nu, bij gebrek aan een ernstige Europese regelgeving, aparte regels om de sociale rechten en arbeidsvoorwaarden van de eigen werknemers te beschermen,” “Het allergrootste probleem blijft de sociale dumping in de sector en dat moet dan ook dringend en krachtig aangepakt worden. Als de Commissie niet ingrijpt, is het normaal dat lidstaten het heft in eigen handen nemen om de werknemers op hun grondgebied te beschermen tegen sociale dumping. Ook België werkt nu aan zo’n eigen wetgeving” External link

socialistsanddemocrats Friday, July 8, 2016 10:13:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “In plaats van landen in gebreke te stellen moet het sociaal overleg met de sociale partners in sneltempo opgestart worden om een Europees kader te ontwikkelen waarin ook sociale en arbeidsvoorwaarden van werknemers gerespecteerd en gecontroleerd worden. De Europese vakbeweging heeft een aantal voorstellen gedaan om vooral het handhavingsbeleid te verbeteren, zodat fraude die leidt tot sociale dumping makkelijker ontdekt kan worden. Dat betekent dat er meer moet gebeuren dan de controle op de rij- en rusttijden, maar dat ook de licenties van de bedrijven, de bedrijfsadministratie en de cabotage-praktijken (het vervoer van goederen binnen een land, door een buitenlandse firma) moeten gecontroleerd worden. Die gegevens moeten aan elkaar gekoppeld worden om misbruiken te kunnen opsporen. De controle is vandaag belabberd, zeker nu de afgelopen jaren het handhavingspersoneel in de hele EU met 75 procent gedaald is,” External link

socialistsanddemocrats Friday, July 8, 2016 10:13:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Europese grenscontrole ligt erg gevoelig, omdat grensstaten vrezen dat hun soevereiniteit wordt aangetast,” “Maar we hebben een goed compromis bereikt, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het Europese Agentschap ‘ondersteunend’ is. Het basisidee is dat lidstaten zelf de hulp inroepen in geval van crisis. Dat kan gaan over een plotse toestroom van vluchtelingen, maar ook betrekking hebben op andere problemen aan de grenzen. De grens- en kustwacht, die het bestaande agentschap voor grensbeheer Frontex versterkt, kan ook zelf voorstellen om op te treden. Het meest controversiële luik heeft betrekking op de weigering van een grensstaat om ondersteuning van het Agentschap te aanvaarden. De Raad kan dan, op vraag van de Europese Commissie, de betrokken lidstaat aansporen dat toch te doen. Verplichten kan niet. Maar de Raad kan in dat geval wel beslissen om de binnengrenzen met de betrokken lidstaat tijdelijk te sluiten” External link

socialistsanddemocrats Thursday, July 7, 2016 10:51:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Omdat de oorspronkelijke teksten van de Commissie een overdreven focus legden op een terugkeerbeleid, hebben we verschillende aanpassingen voorgesteld,” “Het agentschap kan enkel migranten begeleiden bij hun terugkeer nadat een lidstaat eventuele asielprocedures heeft afgerond en een uitwijzing heeft bevolen. De grenswacht kan zelf niet tot uitwijzingen overgaan. Integendeel, ze moet mensen in nood die opvang en hulp vragen, informeren over hun rechten en doorverwijzen. De grenswachters krijgen ook een speciale opleiding om gepast om te gaan met kwetsbare personen, zoals kinderen of slachtoffers van mensenhandel” External link

socialistsanddemocrats Thursday, July 7, 2016 10:51:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt said : “The commission should have alerted the member states’ national supervisors,” “Although it is not obliged, those states could have taken cars off the road, tested them and enforced the legislation” External link

4-traders Monday, June 20, 2016 2:57:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : “There is growing anxiety over the use of this substance, given the lack of scientific agreement on its potential dangers to health. The European Parliament already took a balanced decision asking for an immediate ban in public parks, public playgrounds and gardens, as well as the pre-harvest use of glyphosate. Now the Commission wants to allow member states to decide on how to ‘minimise’ the use in such cases granting a 'technical extension'. This is discouraging” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, June 1, 2016 3:44:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : “There is growing anxiety over the use of this substance, given the lack of scientific agreement on its potential dangers to health. The European Parliament already took a balanced decision asking for an immediate ban in public parks, public playgrounds and gardens, as well as the pre-harvest use of glyphosate. Now the Commission wants to allow member states to decide on how to ‘minimise’ the use in such cases granting a 'technical extension'. This is discouraging” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, June 1, 2016 3:44:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Ongeveer 50 miljoen Europeanen kampen met energiearmoede,” External link

socialistsanddemocrats Monday, May 30, 2016 1:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Zo moeten ondermeer de hoge opzegvergoedingen die mensen moeten betalen als ze van leverancier wisselen overal in Europa afgeschaft worden,” External link

socialistsanddemocrats Monday, May 30, 2016 1:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Wij roepen de Commissie op om mensen centraal te stellen in haar energiebeleid, zodat zij de voordelen kunnen plukken van een duurzamer energielandschap én om in de energiewetgeving prioritair aandacht te besteden aan mensen die in energie-armoede leven,” External link

socialistsanddemocrats Monday, May 30, 2016 1:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "The energy transition that we envisage is sustainable and puts people centre stage. Consumers, including the most vulnerable ones, can and should obtain the benefits. This means enabling them to know and control their energy use via transparent billing and awareness raising, as well as through boosting micro-generation, demand response programmes and collective schemes. " External link

socialistsanddemocrats Wednesday, May 25, 2016 8:22:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "The energy transition that we envisage is sustainable and puts people centre stage. Consumers, including the most vulnerable ones, can and should obtain the benefits. This means enabling them to know and control their energy use via transparent billing and awareness raising, as well as through boosting micro-generation, demand response programmes and collective schemes. " External link

socialistsanddemocrats Wednesday, May 25, 2016 8:22:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Die investeringsmiddelen wil de Commissie halen uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) of het zogenaamde Junckerfonds dat de Europese economie opnieuw moet aanwakkeren,” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, May 18, 2016 6:07:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Die doelstellingen hebben niets met kernenergie te maken,” “Het EFSI is bedoeld om bijkomende middelen vrij te maken die innovatieve en duurzame investeringen op gang moeten trekken. Die extra middelen moeten ondermeer het energielandschap van de toekomst vorm geven. Kernenergie is niet de energie van de toekomst. Het is een dure, ‘vuile’ en gevaarlijke brandstof uit het verleden, het is dirty business as usual en kan daarom géén steun krijgen uit het EFSI. De plannen van de Commissie tonen de strategie om kernenergie - omwille van haar beperkte CO2-uitstoot, onder te brengen bij hernieuwbare energie in een poging kernenergie ‘groen te wassen’, zonder daarbij rekening te houden met de indrukwekkende risico’s en kosten” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, May 18, 2016 6:07:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Om de kwaliteit van de EFSI-investeringen te garanderen, heeft het parlement geschiktkeidscriteria vastgelegd die de doelstellingen van de investeringen helder omschrijven,” “De regels bepalen dat investeringen in energieprojecten in de eerste plaats moeten gaan naar hernieuwbare energie, energie-efficiënte en nieuwe energienetwerken. De verduidelijkingen die we op papier hebben gezet, maken het ondenkbaar dat investeringen in kernenergie de toets van die ‘geschiktheidcriteria’ zullen doorstaan. De plannen van de Commissie schenden de overeenkomst met de lidstaten en het Europees Parlement en ruiken dus naar misbruik van EFSI-middelen. Dat kunnen we niet tolereren” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, May 18, 2016 6:07:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het is duidelijk dat de voorstellen van de Commissie slechts een prille eerste stap kunnen zijn,” “Er moet nog veel gebeuren, ondermeer een land-per-land rapportering waarbij multinationals moeten rapporteren per land waarin ze zaken doen en belastingen betalen. Ook moet er gewerkt worden aan een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in Europa” External link

pse Wednesday, March 18, 2015 6:34:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt ( about Alexander De Croo ) : “Maar dat is vijgen na Pasen,” “De Croo had natuurlijk veel vroeger bondgenoten moeten vinden bij andere lidstaten om dat standpunt er in de raad van ministers door te drukken. Wat we van hem verlangen is dat hij tijdens de onderhandelingen met het Europees parlement en de Commissie het standpunt blijft verdedigen dat roamingkosten eind dit jaar moeten afgeschaft worden” External link

pse Wednesday, March 4, 2015 7:23:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Eigenlijk lachen ze daarmee de mensen in hun gezicht uit,” “Vijf megabyte is zowat de omvang van het versturen van vier foto’s of anderhalve minuut luisteren naar het nieuws in lage kwaliteit of slechts 30 seconden in hoge kwaliteit. Nochtans hebben de lidstaten steeds de mond vol van een eengemaakte markt, maar die mag enkel in het voordeel van de bedrijven spelen. Als de eengemaakte markt in het voordeel van de burger en de consument is, stelt zich plotseling een probleem” External link

pse Tuesday, March 3, 2015 7:22:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “De Commissie heeft energie-efficiëntie eindelijk ontdekt als een energiebron op zich,” “Investeren in energie-efficiëntie kan massaal jobs creëren. Je kan immers woningisolatie niet uitbesteden in Azië; dat werk moet hier worden gedaan” External link

pse Wednesday, February 25, 2015 6:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Eindelijk maken we komaf met het lappendeken van 28 nationale energienetwerken en kunnen we efficiënter de schone energie van de toekomst over heel Europa transporteren. Dergelijk plan zou tijdens de vorige commissie onmogelijk zijn geweest,” “Maar het mag niet bij een plan blijven. Als het de commissie menens is met dit plan, moet ze er ook voor zorgen dat er ernstig geïnvesteerd kan worden” External link

pse Wednesday, February 25, 2015 6:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Nu we meer gebruik zullen maken van hernieuwbare energie, hebben we een netwerk nodig dat een heel andere soort energieproductie aan kan,” “Hernieuwbare energie is wisselvallig. Soms liggen windmolenparken stil bij gebrek aan wind, maar het waait wel altijd ergens in Europa. Je moet dus energie over grote afstanden kunnen transporteren. Daarom moeten we prioritair investeren in een Europees supergrid” External link

pse Wednesday, February 25, 2015 6:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “We moeten evolueren naar een Unie die grotendeels zelfvoorzienend is op het gebied van energie,” “Dat kan ook, als we inzetten op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en een gemoderniseerde infrastructuur. De sector van de hernieuwbare energie genereert vandaag al jaarlijks een omzet van 129 miljard euro en stelt 1 miljoen mensen tewerk” External link

pse Wednesday, February 25, 2015 6:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "It is vital that we as socialists lead the fight for a progressive energy union with a strong social element, based on pushing the no-regrets options of renewables, energy efficiency and smart infrastructure. In fact these are the most economically efficient options in the long-term" External link

pse Wednesday, February 11, 2015 2:00:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "It is vital that we as socialists lead the fight for a progressive energy union with a strong social element, based on pushing the no-regrets options of renewables, energy efficiency and smart infrastructure. In fact these are the most economically efficient options in the long-term" External link

pse Wednesday, February 11, 2015 2:00:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "It is vital that we as socialists lead the fight for a progressive energy union with a strong social element, based on pushing the no-regrets options of renewables, energy efficiency and smart infrastructure. In fact these are the most economically efficient options in the long-term" External link

pse Wednesday, February 11, 2015 1:28:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "It is vital that we as socialists lead the fight for a progressive energy union with a strong social element, based on pushing the no-regrets options of renewables, energy efficiency and smart infrastructure. In fact these are the most economically efficient options in the long-term" External link

pse Wednesday, February 11, 2015 1:28:00 PM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
parlementslid21.74%NL10/04/201704/10/2017
mep4.35%EN03/01/201701/03/2017
woordvoerder0.62%NL02/28/201728/02/2017
vice-president7.45%EN01/31/201731/01/2017
socialist6.21%EN01/18/201718/01/2017
vice-présidente4.35%FR09/09/201609/09/2016
homologue2.48%FR03/05/201505/03/2015
minister51.55%NL09/15/201015/09/2010
collega1.24%NL09/21/200721/09/2007
Names Lang Count
Van BremptFR17.98%
Van BremptNL17.82%
Kathleen Van BremptEN14.35%
Kathleen Van BremptFR12.24%
Kathleen Van BremptNL9.97%
Kathleen Van BremptPL7.40%
Kathleen Van BremptEU7.40%
Van BremptEN7.10%
Kathleen van BremptNL2.87%
Kathleen van BremptFR1.81%
Kathleen van BremptEN0.76%
Kathleen Van BremptPT0.15%
Van BremptPT0.15%


 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Wednesday, September 23, 2020

6:13:00 AM EAT

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select your languages

af
am
ar
de
en
es
fr
ha
pt
rw
sw
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


AfricaBrief

Kathleen Van Brempt

Last updated on 2015-03-05T01:42+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

marketwatch Friday, August 28, 2020 12:31:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

whig Thursday, August 27, 2020 11:51:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

680news Thursday, August 27, 2020 6:57:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

mynews13 Thursday, August 27, 2020 6:54:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

TorontoStar Thursday, August 27, 2020 6:31:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “We need a strong and safe hand at the trade helm to steer Europe through these turbulent waters,” External link

wral Thursday, August 27, 2020 6:23:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt afirma ( about Floresta Amazônica ) : "Queremos ressaltar para o Congresso que o acordo não vai funcionar ao menos que possamos ter realmente garantias sobre a proteção da Floresta Amazônica, dos direitos humanos e dos povos indígenas" External link

uol Saturday, June 20, 2020 12:09:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt comenta : "Não é algo normal de se fazer, enviar uma carta com tantas assinaturas aos brasileiros. Mas, nesta situação em que temos a crise provocada pela covid-19 afetando todo o mundo e a crise climática que não para, estamos muito preocupados e esperamos alguma reação" External link

uol Saturday, June 20, 2020 12:09:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt afirma ( about Floresta Amazônica ) : "Queremos ressaltar para o Congresso que o acordo não vai funcionar ao menos que possamos ter realmente garantias sobre a proteção da Floresta Amazônica, dos direitos humanos e dos povos indígenas" External link

noticias-terra-br Friday, June 19, 2020 11:06:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt comenta : "Não é algo normal de se fazer, enviar uma carta com tantas assinaturas aos brasileiros. Mas, nesta situação em que temos a crise provocada pela covid-19 afetando todo o mundo e a crise climática que não para, estamos muito preocupados e esperamos alguma reação" External link

noticias-terra-br Friday, June 19, 2020 11:06:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : “The Commission wants to save the appellate body and at the same time keep the U.S. on board,” External link

politico-eu Friday, December 20, 2019 7:55:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt told : "It’s not because Council made a decision on a package deal that we’re rushing to a decision," External link

politico-eu Thursday, July 4, 2019 6:18:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt écrit : "Notre délégation devait faire son repas de Noël dans un restaurant du centre. Nous avons d'abord pensé à nos collègues qui étaient déjà en ville. Ils vont bien" External link

francetvinfo Wednesday, December 12, 2018 11:29:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt écrit : "Notre délégation devait faire son repas de Noël dans un restaurant du centre. Nous avons d'abord pensé à nos collègues qui étaient déjà en ville. Ils vont bien" External link

franceinfo Wednesday, December 12, 2018 10:47:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt dit : "Notre délégation devait faire son repas de Noël dans un restaurant du centre. Nous avons d'abord pensé à nos collègues qui étaient déjà en ville. Ils vont bien" External link

romandie Wednesday, December 12, 2018 6:01:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het voorstel houdt geen rekening met het zogenaamde voorzorgsbeginsel, omdat hormoonverstoring onomstotelijk ‘bewezen’ moet zijn, wat wetenschappelijke studies uitsluit die aangeven dat bepaalde stoffen ‘vermoedelijk’ hormoonverstorend zijn. In geval van twijfel zou het voorzorgsprincipe moeten gelden, terwijl dat in het voorstel van de Commissie niet het geval is,” “Bovendien richt het voorstel zich ook enkel op hormoonverstoorders in pesticiden en biociden, terwijl ze ook aanwezig zijn in producten die we dagelijks gebruiken. Het voorstel is dus te beperkt om het probleem van hormoonverstoorders te kunnen aanpakken. Wij dringen er dan ook bij de Commissie op aan dat ze zo snel mogelijk horizontale criteria uitwerkt die hormoonverstoorders in andere producten dan pesticiden en biociden vatten” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, October 4, 2017 3:51:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Die stoffen werken echter ook in op de hormoonhuishouding van mensen,” “Bovendien overschrijdt de Commissie met die uitzonderingsmaatregel haar bevoegdheden, zoals ook bevestigd werd door de juridische dienst van het Europees parlement op 15 september. De uitzonderingsregel is dus een illegaal achterpoortje om de chemische industrie ter wille te zijn. In het nieuwe voorstel dat we van de Commissie verwachten kan er geen sprake meer zijn van dergelijke uitzonderingsmaatregelen” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, October 4, 2017 3:51:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Ze doet dat voor investeringen die private partners doen in overheidsgebouwen, zoals scholen of ziekenhuizen. Die zullen niet meer meegenomen worden in de overheidsschuld. Maar we moeten verder gaan. Ook duurzame investeringen van overheden zelf, zouden buiten de reguliere begroting moeten gehouden worden,” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, September 20, 2017 6:17:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Tot vandaag waren overheden terughoudend om van dergelijke EPC’s gebruik te maken omdat ze de overheidsschuld deden oplopen,” “Dat is nu niet langer het geval. Dat betekent dat energie-efficiëntie-investeringen in scholen, ziekenhuizen en andere overheidsgebouwen weer volop mogelijk zijn” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, September 20, 2017 6:17:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Nochtans rijden er nog miljoenen van die auto’s rond,” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, September 19, 2017 10:48:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Jaarlijks sterven er volgens het IIASA in Europa tienduizend mensen vroegtijdig als gevolg van de uitstoot van dieselwagens,” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, September 19, 2017 10:48:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “De helft daarvan had vermeden kunnen worden mochten de wagens voldaan hebben aan de Europese normen. Dat betekent dat het gesjoemel met Dieselwagens en de makke testprocedures in laboratoriumomstandigheden jaarlijks voor 5000 vroegtijdige overlijdens hebben gezorgd, een cijfer in dezelfde grootteorde als wat een eerder onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Nature aantoonde. De zwaarst getroffen landen zijn Italië (elk jaar 1250 vroegtijdige overlijdens), Duitsland (960) en Frankrijk (680). Voor België werd berekend dat jaarlijks 140 vroegtijdige overlijdens vermeden kunnen worden, mochten dieselwagens op de weg aan de normen voldoen. Dat zijn hallucinante cijfers, die nogmaals de ernst van het geknoei door de autoconstructeurs bevestigen. Heel wat van die wagens rijden nog gewoon op onze straten rond,” “Zo moest Volkswagen tegen de herfst van 2017 - dat is nu! - alle wagens waarmee gesjoemeld werd, terugroepen en herstellen. We weten echter dat er binnen de EU nog zo’n 3 miljoen van die wagens niet teruggeroepen zijn. Dan gaat het enkel nog maar om Volkswagen-diesels. De meeste terugroepprogramma’s in de lidstaten zijn vrijwillig. Europa zou ze verplicht moeten maken” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, September 19, 2017 10:48:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het Poolse parlementslid had gezegd dat het normaal is dat vrouwen minder verdienen, omdat ze minder intelligent, zwakker en kleiner zijn,” “Als je dit soort onzinnige uitspraken aan de toog van een café hoort, is dat al ernstig genoeg, maar om ze te horen in een huis dat 500 miljoen Europese burgers vertegenwoordigt, is werkelijk onvoorstelbaar. We kunnen niet aanvaarden dat leden van het parlement verklaringen afleggen die regelrecht indruisen tegen de basiswaarden van de Europese Unie, waarvan gendergelijkheid en non-discriminatie deel uitmaken. Het is daarom belangrijk dat Europese parlementsleden die de basisprincipes van de Unie met de voeten treden daar een sanctie voor krijgen. Iedereen in dit huis moet beseffen dat discriminatie niet kan. Vandaag werd beslist dat zo’n sanctie er komt, volgende week zal bepaald worden om welke sanctie het zal gaan. Wij hebben in elk geval aan parlementsvoorzitter Tajani gevraagd dat de sanctie streng zou zijn om een voorbeeld te stellen en duidelijk te maken dat dergelijk gedrag volstrekt onaanvaardbaar is” External link

socialistsanddemocrats Thursday, March 9, 2017 5:29:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Even belangrijk zijn de aanbevelingen die moeten verhinderen dat dergelijk emissieschandaal zich herhaalt,” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, March 8, 2017 6:00:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “De onderzoekscommissie deed geen strafrechtelijk onderzoek, dat komt de rechtbanken toe, maar ging na wat de verantwoordelijkheid was van zowel de Europese Commissie als de lidstaten, die instaan voor de controle op de naleving van de Europese regelgeving. Ons verdict is streng,” “We spreken over wanbeleid zowel in hoofde van de Commissie als van de lidstaten. De Commissie reageerde niet op aanwijzingen van gesjoemel die ze al sinds 2012 onder ogen kreeg. De Commissie én de lidstaten stelden bovendien de vervanging van de onrealistische labotests van prototypewagens door een Real Driving Emission test (RDE) onnodig lang uit. Het gevolg is dat de Euro 6 uitstootnorm voor NOx die vanaf 1 september 2014 van toepassing is, pas meer dan zes jaar later in reële rijomstandigheden zal worden afgedwongen. Tot 2020 mag de norm zelfs nog met 110 procent overschreden worden. Tot slot is duidelijk geworden dat de lidstaten, die bevoegd zijn voor de handhaving van de Europese wetgeving, totaal tekort schoten. Niet alleen werd de zogenaamde sjoemelsoftware nooit ontdekt en werd er niet eens naar gezocht; nadat het schandaal uitbrak, werd ook geen enkele sanctie uitgesproken. Dat betekent dat op alle niveaus nauwelijks rekening werd gehouden met de volksgezondheid van de Europese burgers” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, March 8, 2017 6:00:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Er zijn aanscherpingen nodig in het regime van de typegoedkeuring van wagens op de Europese markt én van het markttoezicht op de wagens die in roulatie zijn,” “Wij pleiten voor een drastische versterking van het markttoezicht door de lidstaten en voor een sterker toezicht daarop door de Europese Commissie. De Europese Commissie moet daarbij ook zelf wagens testen en corrigerend of bestraffend kunnen optreden met verplichte terugroepprogramma’s, de intrekking van de markttoelating voor wagens of met boetes” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, March 8, 2017 6:00:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Net zo belangrijk als de vaststelling van wanbeleid zijn de aanbevelingen van de onderzoekscommissie die moeten verhinderen dat dergelijke schandalen in de toekomst nog voorvallen,” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, March 8, 2017 6:00:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “De aandacht van de media voor luchtverontreiniging als gevolg van wegverkeer is het afgelopen jaar sterk toegenomen,” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, March 8, 2017 6:00:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt ( about Guy Verhofstadt ) : “Economische convergentie is nauw verweven met sociale rechten,” “In een Unie moet je ook vermijden dat er sociaal shoppinggedrag ontstaat, zoals vandaag het geval is bij de sociale dumpingpraktijken. Sociale onevenwichten brengen de Unie in gevaar. Net zoals er in een muntunie begrotingsnormen nodig zijn, zijn er ook sociale fatsoensnormen nodig die in de hele Unie gelden. In plaats van de Europese hemelbestormer te spelen, zou Verhofstadt beter zijn steun verlenen aan concrete oplossingen voor Europese burgers en voluit de Sociale Pijler van de Unie steunen. Wij zijn niet tegen een herziening van het Verdrag, maar eerst moeten we de Unie op korte termijn versterken door de sociale component uit te bouwen” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 20, 2017 11:16:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Als een of meerdere lidstaten, meer dan andere, getroffen worden door economische schokken, zou de Unie hen moeten kunnen helpen om er weer bovenop te geraken,” “Die interne Europese solidariteit, samen met een Sociale Pijler, moet bijdragen tot de economische stabiliteit in Europa” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 20, 2017 11:16:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Alle drie wijzen ze ze op de geopolitieke context en de noodzaak tot méér convergentie in de Unie, maar evenzeer op de constructiefouten in de Unie, die er de oorzaak van zijn dat Europese burgers het vertrouwen in de Unie verloren zijn. De Unie is niet slagkrachtig genoeg, moddert maar wat aan en vooral, slaagt er niet in om antwoorden te bieden op concrete bekommernissen van haar eigen burgers,” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 20, 2017 11:16:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “hoewel dat van de drie rapporten het meest fantaisistische is,” “De voorstellen van Verhofstadt veronderstellen een Verdragswijziging en zoals de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans al zei: dat is niet de prioriteit van de Commissie, omdat er bij de lidstaten geen eensgezindheid over is” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 20, 2017 11:16:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Zo is de unanimiteitsregel in de Raad helemaal geen noodzaak en kunnen de lidstaten perfect beslissingen nemen bij gekwalificeerde meerderheid,” “Door unaniem te willen beslissen, zorgen de lidstaten er voor dat Europa probeert vooruit te gaan met de rem op. Het gevolg is dat Europa stil staat. We kunnen ons die stilstand niet verder permitteren” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 20, 2017 11:16:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “De sociaal-democraten wilden de hoeveelheid toe te kennen rechten stelselmatig afbouwen met 2,4% per jaar om ons op weg zetten om tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 90% te verminderen. Christen-democraten en liberalen gingen op de rem staan en wilden het te beperkte ambitieniveau van de Commissie niet aanscherpen. Ook het voorstel om de cementindustrie niet langer te laten genieten van gratis uitstootrechten, werd door de conservatieven verworpen. Dat betekent dat we onze beloften voor de Klimaatconferentie van Parijs niet kunnen nakomen,” “Gelukkig voorziet dat akkoord ook een ‘review’ die het mogelijk maakt om het ambitieniveau te verhogen. Die review zal duidelijk maken dat er grotere inspanningen nodig zijn. Het is vooral erg jammer dat we dat niet vandaag al doen, want dat zou onze bedrijven een grote voorsprong geven” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, February 15, 2017 9:39:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het bestaande systeem vertoonde ernstige tekortkomingen,” “De financiële crisis leidde tot bedrijfssluitingen die een overschot aan uitstootrechten deden ontstaan waardoor de prijs kelderde, wat het vandaag minder interessant maakt om te investeren in duurzame technologieën” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, February 15, 2017 9:39:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Die instanties hebben bijvoorbeeld nooit opgemerkt dat constructeurs gebruik maakten van sjoemelsoftware,” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 13, 2017 5:17:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Autoconstructeurs die overtredingen begaan, kunnen een boete krijgen, maar geen enkele lidstaat heeft ooit zo’n boetes opgelegd,” “Volgens de commissie Interne Markt moet, indien de lidstaten die boetes niet afdwingen, de Europese Commissie die boetes kunnen opleggen” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 13, 2017 5:17:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Ik ben grotendeels tevreden met de compromissen die bereikt werden in de commissie Interne Markt,” “Waar die commissie in aanvang weigerachtig stond tegenover een strengere aanpak, is ze langzaam maar zeker geëvolueerd in de richting van de standpunten die de onderzoekscommissie Dieselgate verdedigt. Dat toont aan dat een onderzoekscommissie de geesten in het parlement kan laten rijpen. Dat neemt niet weg dat we vinden dat er nog verbeteringen mogelijk zijn aan de voorstellen van de commissie Interne Markt. De sociaal-democraten zullen daarom een amendement indienen om een onafhankelijk Europees controle-agentschap op te richten, het European Vehicle Surveillance Agency (EVSA), om de toezichtstaken die de Europese Commissie nu gekregen heeft op een onafhankelijke manier uit te voeren” External link

socialistsanddemocrats Monday, February 13, 2017 5:17:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het lijkt alsof de Europese regeringsleiders op de Europese top van Malta waar de toekomst van de Europese Unie besproken wordt, eindelijk beseffen dat het nationaal-egoïsme waarmee ze de afgelopen jaren de Unie hebben bestuurd de EU stuurloos heeft gemaak,” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, February 7, 2017 7:00:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt ( about Jurgen Habermas ) : “Ondanks alle - en vaak terechte - kritiek op de werking van de Europese instellingen, beseffen ook de Europeanen dat we alleen eendrachtig nog enige betekenis kunnen hebben in de wereld. Daarom klinkt het exit-discours in de verschillende lidstaten ook steeds zwakker. Er is niet enkel eenheid nodig, maar we moeten ook in staat zijn ons te bevrijden van wat Jürgen Habermas de ‘razende stilstand’ van Europa noemt. Verschillende regeringsleiders, waaronder premier Michel pleiten nu voor een Europa van twee snelheden. Een Europese avant-garde die écht vooruit wil, kan in staat zijn om het Europese project te deblokkeren. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden,” “Een Europa van twee snelheden is iets anders dan twee verschillende Europa’s. Het moet wel de bedoeling zijn dat iedereen op hetzelfde spoor blijft rijden, dat wil zeggen dat de Europese basiswaarden en principes overal in de EU blijven gelden. Een stevige Europese locomotief moet in staat zijn de trein der traagheid weer op gang te trekken, maar de wagonnetjes moeten wel volgen. Een tweede voorwaarde is dat die Europese locomotief trekt aan datgene waar de Europeanen zich echt bezorgd om maken, namelijk de aftakeling van de sociale welvaartsstaat, sociale dumping, veiligheid, migratiepolitiek en de sociale gevolgen van klimaatverandering. In al die dossiers moeten we ernaar streven om datgene wat Europa uniek maakt in de wereld niet enkel opnieuw naar waarde te schatten, maar ook te versterken, namelijk sociale rechtvaardigheid en respect voor de mensenrechten binnen de grenzen van de liberale democratie en de rechtsstaat. Binnen dat kader kan een krachtige Europese locomotief het voortouw nemen om de Unie uit de impasse te halen” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, February 7, 2017 7:00:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “I’m sure we could not have prevented the use of defeat devices, but we could have prevented their use for such a long time,” External link

politico-eu Tuesday, December 20, 2016 12:39:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "I hope that the findings of EMIS will lead to a strengthening of the Commission's proposal for a new type approval and market surveillance regulation. This is crucial to reduce air pollution not only on paper or in the laboratory, but on the road and in our cities and to restore the trust of consumers and citizens in European products and policy" External link

socialistsanddemocrats Monday, December 19, 2016 8:06:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "I hope that the findings of EMIS will lead to a strengthening of the Commission's proposal for a new type approval and market surveillance regulation. This is crucial to reduce air pollution not only on paper or in the laboratory, but on the road and in our cities and to restore the trust of consumers and citizens in European products and policy" External link

socialistsanddemocrats Monday, December 19, 2016 8:06:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "The Marrakech Climate summit proves that there is no way back in the global fight against climate change," External link

cafebabel Monday, November 28, 2016 9:04:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Vooral in de steden halen we de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie niet,” “Zo worden bijvoorbeeld op de meetposten in het Antwerpse district Borgerhout noch voor stikstofdioxiden, noch voor fijn stof noch voor ozon de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gehaald” External link

socialistsanddemocrats Thursday, November 24, 2016 1:49:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het rapport wijst er nogmaals op dat hoewel er langzaam vooruitgang wordt geboekt, de luchtkwaliteit nog steeds het grootste gezondheidsrisico door milieuvervuiling oplevert. België prijkt helaas opnieuw in de Europese top wat betreft ‘verloren levensjaren’ als gevolg van blootstelling aan fijn stof, stikstofdioxide en ozon,” “De gezondheidsimpact door de blootstelling aan deze stoffen is het grootst in Italië, België, het VK en Servië” External link

socialistsanddemocrats Thursday, November 24, 2016 1:49:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het gebrek aan onderlinge samenwerking in de EU kost de Europese burgers vandaag jaarlijks 26,5 miljard euro aan dubbele aankopen, incompatibel militair materieel, overcapaciteit en een gebrek aan gemeenschappelijke aanbestedingen,” “Dat bedrag zou kunnen oplopen tot 130 miljard, mocht de veiligheidssituatie van Europa in de toekomst verergeren. De lidstaten smijten dus gigantisch veel belastingsgeld door deuren en ramen omdat er niet wordt samengewerkt” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, November 22, 2016 7:33:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Wat de veiligheid van Europa betreft, mogen we niet naïef zijn,” “De geopolitieke situatie is radicaal veranderd, Europa wordt geconfronteerd met conflicthaarden in de nabije omgeving, van de Hoorn van Afrika, over het midden-Oosten tot aan de grenzen met Oost-Europa, we kampen met terroristische aanslagen en de mogelijke gevolgen van klimaatverandering kunnen eveneens zorgen voor ernstige spanningen. Die uitdagingen kunnen we niet aan als alle Europese lidstaten een apart defensiebeleid ontwikkelen. De belangrijkste trigger om nu eindelijk werk te maken van een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid is de Brexit geweest, waardoor Europa straks een van zijn belangrijkste krijgsmachten verliest” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, November 22, 2016 7:33:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Als je pleit voor een Europees defensiebeleid moet je uiteraard ook in staat zijn je defensiecapaciteit te ontwikkelen,” “Maar daar waarschuwen we toch, niet enkel voor het gevaar van een losgeslagen militarisering en voor ongecontroleerde wapenexport, maar ook voor het gevaar dat die budgetten oneigenlijk losgeweekt worden uit andere Europese onderzoeksbudgetten. We moeten duidelijkere keuzes maken waarin we willen investeren én weten waar die middelen vandaan zullen komen. Het is vandaag onduidelijk waar de EU die extra researchmiddelen wil halen. Wij willen absoluut niet dat ze uit de onderzoeksmiddelen van Horizon 2020 komen, want dan neem je geld voor bijvoorbeeld kankeronderzoek weg om te investeren in defensie” External link

socialistsanddemocrats Tuesday, November 22, 2016 7:33:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : “In this room we all agree that we need a strong Energy Union that connects the policies of Europe together,” External link

politico-eu Tuesday, November 22, 2016 2:04:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Hoewel de bekrachtiging van het Klimaatakkoord van Parijs een belangrijke stap is, gaat het slechts over woorden op papier,” “De grote uitdaging is de omzetting van de doelstellingen in daadwerkelijk beleid, in de afbouw van fossiele brandstoffen én versnelde investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het zal onmogelijk zijn als we, zoals in ons land, voortdurend op de rem staan om de noodzakelijke transitiemaatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren” External link

socialistsanddemocrats Thursday, October 6, 2016 1:31:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Klimaatverandering is een grensoverschrijdende uitdaging en daarom is het Europese voornemen om gezamenlijk op te treden de enige juiste beslissing,” “Het is nu te hopen dat de regeringsleiders, die dat gezamenlijke, solidaire optreden onderling hebben goedgekeurd in de Raad, dat ook in hun eigen lidstaat zullen verdedigen en niet opnieuw in een nationaal-egoïstisch discours zullen vervallen. Het Europees parlement roept de lidstaten op om de bekrachtiging van het akkoord voor het einde van 2016 af te ronden. Voor ons land, dat Europees steeds bij de laatste lidstaten is om klimaatverplichtingen na te komen, vormt dat een uitdaging” External link

socialistsanddemocrats Thursday, October 6, 2016 1:31:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "We are glad the Commission took our concerns and reactions seriously and we appreciate the new approach, because it respects what was negotiated with the Parliament. " External link

socialistsanddemocrats Monday, September 26, 2016 7:57:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "We are glad the Commission took our concerns and reactions seriously and we appreciate the new approach, because it respects what was negotiated with the Parliament. " External link

socialistsanddemocrats Monday, September 26, 2016 7:57:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "When we negotiated with the Commission and the Council, the Parliament accepted to introduce measures to avoid any abuse in the use of roaming calls. However, we also made it clear that a time limit did not fit the concept of ‘fair use’ and we always opposed it. " External link

socialistsanddemocrats Friday, September 9, 2016 4:43:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : "When we negotiated with the Commission and the Council, the Parliament accepted to introduce measures to avoid any abuse in the use of roaming calls. However, we also made it clear that a time limit did not fit the concept of ‘fair use’ and we always opposed it. " External link

socialistsanddemocrats Friday, September 9, 2016 4:43:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Elke lidstaat ontwikkelt nu, bij gebrek aan een ernstige Europese regelgeving, aparte regels om de sociale rechten en arbeidsvoorwaarden van de eigen werknemers te beschermen,” “Het allergrootste probleem blijft de sociale dumping in de sector en dat moet dan ook dringend en krachtig aangepakt worden. Als de Commissie niet ingrijpt, is het normaal dat lidstaten het heft in eigen handen nemen om de werknemers op hun grondgebied te beschermen tegen sociale dumping. Ook België werkt nu aan zo’n eigen wetgeving” External link

socialistsanddemocrats Friday, July 8, 2016 10:13:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “In plaats van landen in gebreke te stellen moet het sociaal overleg met de sociale partners in sneltempo opgestart worden om een Europees kader te ontwikkelen waarin ook sociale en arbeidsvoorwaarden van werknemers gerespecteerd en gecontroleerd worden. De Europese vakbeweging heeft een aantal voorstellen gedaan om vooral het handhavingsbeleid te verbeteren, zodat fraude die leidt tot sociale dumping makkelijker ontdekt kan worden. Dat betekent dat er meer moet gebeuren dan de controle op de rij- en rusttijden, maar dat ook de licenties van de bedrijven, de bedrijfsadministratie en de cabotage-praktijken (het vervoer van goederen binnen een land, door een buitenlandse firma) moeten gecontroleerd worden. Die gegevens moeten aan elkaar gekoppeld worden om misbruiken te kunnen opsporen. De controle is vandaag belabberd, zeker nu de afgelopen jaren het handhavingspersoneel in de hele EU met 75 procent gedaald is,” External link

socialistsanddemocrats Friday, July 8, 2016 10:13:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Europese grenscontrole ligt erg gevoelig, omdat grensstaten vrezen dat hun soevereiniteit wordt aangetast,” “Maar we hebben een goed compromis bereikt, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het Europese Agentschap ‘ondersteunend’ is. Het basisidee is dat lidstaten zelf de hulp inroepen in geval van crisis. Dat kan gaan over een plotse toestroom van vluchtelingen, maar ook betrekking hebben op andere problemen aan de grenzen. De grens- en kustwacht, die het bestaande agentschap voor grensbeheer Frontex versterkt, kan ook zelf voorstellen om op te treden. Het meest controversiële luik heeft betrekking op de weigering van een grensstaat om ondersteuning van het Agentschap te aanvaarden. De Raad kan dan, op vraag van de Europese Commissie, de betrokken lidstaat aansporen dat toch te doen. Verplichten kan niet. Maar de Raad kan in dat geval wel beslissen om de binnengrenzen met de betrokken lidstaat tijdelijk te sluiten” External link

socialistsanddemocrats Thursday, July 7, 2016 10:51:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Omdat de oorspronkelijke teksten van de Commissie een overdreven focus legden op een terugkeerbeleid, hebben we verschillende aanpassingen voorgesteld,” “Het agentschap kan enkel migranten begeleiden bij hun terugkeer nadat een lidstaat eventuele asielprocedures heeft afgerond en een uitwijzing heeft bevolen. De grenswacht kan zelf niet tot uitwijzingen overgaan. Integendeel, ze moet mensen in nood die opvang en hulp vragen, informeren over hun rechten en doorverwijzen. De grenswachters krijgen ook een speciale opleiding om gepast om te gaan met kwetsbare personen, zoals kinderen of slachtoffers van mensenhandel” External link

socialistsanddemocrats Thursday, July 7, 2016 10:51:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt said : “The commission should have alerted the member states’ national supervisors,” “Although it is not obliged, those states could have taken cars off the road, tested them and enforced the legislation” External link

4-traders Monday, June 20, 2016 2:57:00 AM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : “There is growing anxiety over the use of this substance, given the lack of scientific agreement on its potential dangers to health. The European Parliament already took a balanced decision asking for an immediate ban in public parks, public playgrounds and gardens, as well as the pre-harvest use of glyphosate. Now the Commission wants to allow member states to decide on how to ‘minimise’ the use in such cases granting a 'technical extension'. This is discouraging” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, June 1, 2016 3:44:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said ( about Commission ) : “There is growing anxiety over the use of this substance, given the lack of scientific agreement on its potential dangers to health. The European Parliament already took a balanced decision asking for an immediate ban in public parks, public playgrounds and gardens, as well as the pre-harvest use of glyphosate. Now the Commission wants to allow member states to decide on how to ‘minimise’ the use in such cases granting a 'technical extension'. This is discouraging” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, June 1, 2016 3:44:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Ongeveer 50 miljoen Europeanen kampen met energiearmoede,” External link

socialistsanddemocrats Monday, May 30, 2016 1:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Zo moeten ondermeer de hoge opzegvergoedingen die mensen moeten betalen als ze van leverancier wisselen overal in Europa afgeschaft worden,” External link

socialistsanddemocrats Monday, May 30, 2016 1:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Wij roepen de Commissie op om mensen centraal te stellen in haar energiebeleid, zodat zij de voordelen kunnen plukken van een duurzamer energielandschap én om in de energiewetgeving prioritair aandacht te besteden aan mensen die in energie-armoede leven,” External link

socialistsanddemocrats Monday, May 30, 2016 1:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "The energy transition that we envisage is sustainable and puts people centre stage. Consumers, including the most vulnerable ones, can and should obtain the benefits. This means enabling them to know and control their energy use via transparent billing and awareness raising, as well as through boosting micro-generation, demand response programmes and collective schemes. " External link

socialistsanddemocrats Wednesday, May 25, 2016 8:22:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "The energy transition that we envisage is sustainable and puts people centre stage. Consumers, including the most vulnerable ones, can and should obtain the benefits. This means enabling them to know and control their energy use via transparent billing and awareness raising, as well as through boosting micro-generation, demand response programmes and collective schemes. " External link

socialistsanddemocrats Wednesday, May 25, 2016 8:22:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Die investeringsmiddelen wil de Commissie halen uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) of het zogenaamde Junckerfonds dat de Europese economie opnieuw moet aanwakkeren,” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, May 18, 2016 6:07:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Die doelstellingen hebben niets met kernenergie te maken,” “Het EFSI is bedoeld om bijkomende middelen vrij te maken die innovatieve en duurzame investeringen op gang moeten trekken. Die extra middelen moeten ondermeer het energielandschap van de toekomst vorm geven. Kernenergie is niet de energie van de toekomst. Het is een dure, ‘vuile’ en gevaarlijke brandstof uit het verleden, het is dirty business as usual en kan daarom géén steun krijgen uit het EFSI. De plannen van de Commissie tonen de strategie om kernenergie - omwille van haar beperkte CO2-uitstoot, onder te brengen bij hernieuwbare energie in een poging kernenergie ‘groen te wassen’, zonder daarbij rekening te houden met de indrukwekkende risico’s en kosten” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, May 18, 2016 6:07:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Om de kwaliteit van de EFSI-investeringen te garanderen, heeft het parlement geschiktkeidscriteria vastgelegd die de doelstellingen van de investeringen helder omschrijven,” “De regels bepalen dat investeringen in energieprojecten in de eerste plaats moeten gaan naar hernieuwbare energie, energie-efficiënte en nieuwe energienetwerken. De verduidelijkingen die we op papier hebben gezet, maken het ondenkbaar dat investeringen in kernenergie de toets van die ‘geschiktheidcriteria’ zullen doorstaan. De plannen van de Commissie schenden de overeenkomst met de lidstaten en het Europees Parlement en ruiken dus naar misbruik van EFSI-middelen. Dat kunnen we niet tolereren” External link

socialistsanddemocrats Wednesday, May 18, 2016 6:07:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Het is duidelijk dat de voorstellen van de Commissie slechts een prille eerste stap kunnen zijn,” “Er moet nog veel gebeuren, ondermeer een land-per-land rapportering waarbij multinationals moeten rapporteren per land waarin ze zaken doen en belastingen betalen. Ook moet er gewerkt worden aan een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in Europa” External link

pse Wednesday, March 18, 2015 6:34:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt ( about Alexander De Croo ) : “Maar dat is vijgen na Pasen,” “De Croo had natuurlijk veel vroeger bondgenoten moeten vinden bij andere lidstaten om dat standpunt er in de raad van ministers door te drukken. Wat we van hem verlangen is dat hij tijdens de onderhandelingen met het Europees parlement en de Commissie het standpunt blijft verdedigen dat roamingkosten eind dit jaar moeten afgeschaft worden” External link

pse Wednesday, March 4, 2015 7:23:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Eigenlijk lachen ze daarmee de mensen in hun gezicht uit,” “Vijf megabyte is zowat de omvang van het versturen van vier foto’s of anderhalve minuut luisteren naar het nieuws in lage kwaliteit of slechts 30 seconden in hoge kwaliteit. Nochtans hebben de lidstaten steeds de mond vol van een eengemaakte markt, maar die mag enkel in het voordeel van de bedrijven spelen. Als de eengemaakte markt in het voordeel van de burger en de consument is, stelt zich plotseling een probleem” External link

pse Tuesday, March 3, 2015 7:22:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “De Commissie heeft energie-efficiëntie eindelijk ontdekt als een energiebron op zich,” “Investeren in energie-efficiëntie kan massaal jobs creëren. Je kan immers woningisolatie niet uitbesteden in Azië; dat werk moet hier worden gedaan” External link

pse Wednesday, February 25, 2015 6:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Eindelijk maken we komaf met het lappendeken van 28 nationale energienetwerken en kunnen we efficiënter de schone energie van de toekomst over heel Europa transporteren. Dergelijk plan zou tijdens de vorige commissie onmogelijk zijn geweest,” “Maar het mag niet bij een plan blijven. Als het de commissie menens is met dit plan, moet ze er ook voor zorgen dat er ernstig geïnvesteerd kan worden” External link

pse Wednesday, February 25, 2015 6:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “Nu we meer gebruik zullen maken van hernieuwbare energie, hebben we een netwerk nodig dat een heel andere soort energieproductie aan kan,” “Hernieuwbare energie is wisselvallig. Soms liggen windmolenparken stil bij gebrek aan wind, maar het waait wel altijd ergens in Europa. Je moet dus energie over grote afstanden kunnen transporteren. Daarom moeten we prioritair investeren in een Europees supergrid” External link

pse Wednesday, February 25, 2015 6:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt zegt : “We moeten evolueren naar een Unie die grotendeels zelfvoorzienend is op het gebied van energie,” “Dat kan ook, als we inzetten op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en een gemoderniseerde infrastructuur. De sector van de hernieuwbare energie genereert vandaag al jaarlijks een omzet van 129 miljard euro en stelt 1 miljoen mensen tewerk” External link

pse Wednesday, February 25, 2015 6:46:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "It is vital that we as socialists lead the fight for a progressive energy union with a strong social element, based on pushing the no-regrets options of renewables, energy efficiency and smart infrastructure. In fact these are the most economically efficient options in the long-term" External link

pse Wednesday, February 11, 2015 2:00:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "It is vital that we as socialists lead the fight for a progressive energy union with a strong social element, based on pushing the no-regrets options of renewables, energy efficiency and smart infrastructure. In fact these are the most economically efficient options in the long-term" External link

pse Wednesday, February 11, 2015 2:00:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "It is vital that we as socialists lead the fight for a progressive energy union with a strong social element, based on pushing the no-regrets options of renewables, energy efficiency and smart infrastructure. In fact these are the most economically efficient options in the long-term" External link

pse Wednesday, February 11, 2015 1:28:00 PM EAT

Kathleen Van Brempt said : "It is vital that we as socialists lead the fight for a progressive energy union with a strong social element, based on pushing the no-regrets options of renewables, energy efficiency and smart infrastructure. In fact these are the most economically efficient options in the long-term" External link

pse Wednesday, February 11, 2015 1:28:00 PM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
parlementslid21.74%NL10/04/201704/10/2017
mep4.35%EN03/01/201701/03/2017
woordvoerder0.62%NL02/28/201728/02/2017
vice-president7.45%EN01/31/201731/01/2017
socialist6.21%EN01/18/201718/01/2017
vice-présidente4.35%FR09/09/201609/09/2016
homologue2.48%FR03/05/201505/03/2015
minister51.55%NL09/15/201015/09/2010
collega1.24%NL09/21/200721/09/2007
Names Lang Count
Van BremptFR17.98%
Van BremptNL17.82%
Kathleen Van BremptEN14.35%
Kathleen Van BremptFR12.24%
Kathleen Van BremptNL9.97%
Kathleen Van BremptPL7.40%
Kathleen Van BremptEU7.40%
Van BremptEN7.10%
Kathleen van BremptNL2.87%
Kathleen van BremptFR1.81%
Kathleen van BremptEN0.76%
Kathleen Van BremptPT0.15%
Van BremptPT0.15%


<<10<12345678910>>>10
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Wednesday, September 23, 2020

6:13:00 AM EAT


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer