Christian Jensen

Last updated on 2017-06-24T00:06+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Christian Jensen said : "TCI is proud to partner with Entergy in this rooftop solar program. With multiple commodity warehouses located in Orleans Parish, we were naturally a good fit to provide large rooftops for the program. We will continue developing our rooftop space for future solar investments as new opportunities arise," External link

electricenergyonline Tuesday, January 7, 2020 9:38:00 PM EAT

Christian Jensen siger : »Vi glæder os til at se hende tage det fulde kommercielle ansvar. Hun har de rette faglige og ledelsesmæssige kompetencer til at bringe Politiken til nye niveauer i udviklingen« External link

politiken-en Tuesday, June 11, 2019 4:01:00 PM EAT

Christian Jensen sagde : »Jeg forstår din hustru til fulde« »Men du skal vide, at din grimme stol, dine skøre tanker, dine skønne streger og dit evigt kritiske – og selvkritiske – blik er en vigtig del af Hørups ånd fortolket gennem et 2019-prisme« External link

politiken-en Wednesday, May 22, 2019 3:47:00 PM EAT

Christian Jensen skriver : »100 procent sikkert Tommy Ahlers, plads til fejl og åben dialog er vejen frem« External link

politiken-en Sunday, May 19, 2019 10:20:00 AM EAT

Christian Jensen skriver : »Hvis ’Et andet menneske, et andet liv’ er et opgør med noget, så er det læserens egen forventning om, hvordan en pryglet, omskåret, muslimsk flygtning fra Somalia tænker om sig selv og det land, hun er blevet en del af« External link

politiken-en Sunday, January 27, 2019 4:22:00 PM EAT

Christian Jensen skriver : »Hvis ’Et andet menneske, et andet liv’ er et opgør med noget, så er det læserens egen forventning om, hvordan en pryglet, omskåret, muslimsk flygtning fra Somalia tænker om sig selv og det land, hun er blevet en del af« External link

politiken-en Sunday, January 27, 2019 4:22:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

mynews13 Saturday, January 19, 2019 12:33:00 AM EAT

Christian Jensen dijo : “Siempre he dicho que no estoy por arriba de las leyes nacionales. Ahora habló el tribunal y acepté su fallo” External link

wsoctv Friday, January 18, 2019 8:33:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

brownsvilleherald Friday, January 18, 2019 7:50:00 PM EAT

Christian Jensen said : “I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision,” External link

dailyjournal Friday, January 18, 2019 7:28:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

wftv Friday, January 18, 2019 7:22:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

muscatinejournal Friday, January 18, 2019 7:19:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

missoulian Friday, January 18, 2019 7:15:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

wsoctv Friday, January 18, 2019 7:07:00 PM EAT

Christian Jensen said : “I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision,” External link

therepublic Friday, January 18, 2019 7:05:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

news9 Friday, January 18, 2019 6:58:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

siouxcityjournal Friday, January 18, 2019 6:37:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

wacotrib Friday, January 18, 2019 6:37:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

wral Friday, January 18, 2019 6:36:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

kiro7 Friday, January 18, 2019 6:33:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

bradenton Friday, January 18, 2019 6:32:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

islandpacket Friday, January 18, 2019 6:30:00 PM EAT

Christian Jensen said : “I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision,” External link

seattletimes Friday, January 18, 2019 6:04:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

actionnewsjax Friday, January 18, 2019 6:00:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

sunherald Friday, January 18, 2019 5:56:00 PM EAT

Christian Jensen said : “I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision,” External link

tribtown Friday, January 18, 2019 5:54:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

nzherald Friday, January 18, 2019 5:54:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

timesdaily Friday, January 18, 2019 5:54:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

charlotteobserver Friday, January 18, 2019 5:54:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

star-telegram Friday, January 18, 2019 5:49:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

startribune Friday, January 18, 2019 5:49:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

thenewstribune Friday, January 18, 2019 5:49:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

newson6 Friday, January 18, 2019 5:47:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

kansascity Friday, January 18, 2019 5:46:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

heraldonline Friday, January 18, 2019 5:43:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

seattlepi Friday, January 18, 2019 5:38:00 PM EAT

Christian Jensen siger : - Jakob Scharfs tid'. Grundlaget til et fogedforbud var til stede, selv om PET kun kunne fremvise bogens bagsidetekst. Det var i orden, at ingen repræsentanter fra JP/Politikens Hus forinden blev hørt i sagen, og at retsmødet blev holdt hemmeligt. Og PET begik ikke nogen fodfejl, da efterretningstjenesten fik rettet fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus som helhed og ikke enkelte avisers ansvarshavende chefredaktører. Det fremgår af en 30 sider lang kendelse fra Østre Landsret. Sagen er principiel på flere områder. Blandt andet fordi byretten 8. oktober accepterede PET's anmodning om, at ingen modpart skulle informeres om retsmødet, hvor en byretsdommer tog stilling til PET's krav om et fogedforbud mod mediehuset. Dermed fik JP/Politikens Hus aldrig mulighed for at blive hørt i sagen. Mødet blev holdt hemmeligt. Som JP/Politikens Hus skrev i sit kæreskrift, som blev indleveret efterfølgende: »Hidtidig retspraksis synes ikke at indeholde eksempler på, at et forbud over for et medieforetagende er nedlagt uden foregående underretning og høring af mediet«. Landsretten er dog enig i, at JP/Politikens Hus ikke skulle inviteres til retsmødet, som i øvrigt blev afholdt sent om natten - klokken 1.40. Begrundelsen fra Østre Landsret lyder, at Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen aftenen forinden i en artikel på avisens hjemmeside havde sagt, at avisen ville »offentliggøre ting« fra bogen. »På denne baggrund tiltræder landsretten, at det på tidspunktet for afholdelse af retsmødet navnlig som følge af chefredaktør Poul Madsens tilkendegivelse kl. 21.53 måtte antages, at formålet med et forbud ville forspildes, såfremt JP/Politikens Hus A/S skulle underrettes«, lyder det i landsrettens afgørelse. Samtidig er sagen principiel i forhold til, på hvilket grundlag PET kan få nedlagt et fogedforbud hos en byretsdommer. Til retsmødet 8. oktober havde Politiets Efterretningstjeneste kun medbragt PET-bogens bagsidetekst. På trods af at politiet havde haft bogen i ni timer på det tidspunkt, var det kun teksten på 182 ord, som PET fremlagde over for dommeren. Byretsdommeren mente, at det var et godt nok grundlag til at beslutte, at JP/Politikens Hus hverken måtte bringe eller omtale indhold fra bogen. Landsretten skriver i sin afgørelse, at når der i foromtalen af bogen anføres, at »bogen blotlægger ukendte PET-operationer, portrætterer tjenestens dedikerede agenter og beskriver kunsten at hverve en meddeler, tiltræder landsretten, at det var sandsynliggjort, at bogen indeholder oplysninger, som er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, og som det ville være strafbart at videregive«. Sagt på en anden måde: Landsretten er enig. Derudover har landsretten behandlet spørgsmålet om, hvorvidt fogedforbuddet overhovedet var rettet mod dem, som har det retmæssige ansvar for, hvad der ender i avisernes spalter. JP/Politikens Hus' advokat, Erik Kjær-Hansen, mener ikke, PET har rettet sin anmodning om et fogedforbud mod de rigtige. Og han har forud for dagens afgørelse varslet, at hvis landsretten ikke giver ham ret, kan det resultere i en hel ny praksis hos den mediekoncern, han repræsenterer. PET fik nemlig nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus A/S og dets direktion. Til daglig har direktionen ingen indflydelse på, indsigt i eller ansvar for, hvad de tre ansvarshavende chefredaktører på Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet beslutter skal bringes i deres respektive avisers spalter. Ifølge medieansvarsloven er det eksempelvis de ansvarshavende chefredaktører, som eventuelle retssager rettes mod, hvis de medier, de står i spidsen for, har offentliggjort indhold, der er lovstridigt. Det er hos dem, ansvaret for det redaktionelle indhold ligger. Dog finder landsretten ikke, at PET begik en fodfejl, da Politiets Efterretningstjeneste fik nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus. »En ved et forbud pålagt forpligtelse til ikke at offentliggøre den omhandlede bog påhviler (...) den øverste ledelse af de medier, der nedlægges forbud overfor«, lyder det i den 30 sider lange kendelse fra landsretten, som tilføjer: »Ledelsen af JP/Politikens Hus A/S må efter de fremkomne oplysninger anses for at være øverste ledelse af de indenlandske periodiske skrifter, som JP Politikens Hus A/S udgiver. Landsretten finder herefter, at forbuddet har kunnet rettes mod JP/Politikens Hus A/S«. Administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov, finder kendelsen fra Østre Landsret »betænkelig«. »Umiddelbart finder vi det betænkeligt, at landsretten ikke fastholder medieansvarsloven grundlæggende princip om, at den ansvarshavende redaktør har det fulde ansvar for indholdet«, siger. »Det håber jeg så sandelig ikke. Men vi bliver nødt til at gennemgå kendelsen grundigt nu for at finde ud af, hvilke konsekvenser det her bør få«, siger Stig Ørskov. Direktøren tilføjer, at han fortsat finder det »betænkeligt«, at byretten i »nattens mulm og mørke, uden tilstedeværelse af en forsvarer kan nedlægge forbud mod at udgive journalistik af væsentlig samfundsmæssig interesse med henblik på at forhåndscensurere det«. JP/Politikens Hus' advokat Erik Kjær-Hansen oplyser, at det er muligt at søge om at få sagen taget op i Højesteret. »Det har vi endnu ikke taget stilling til, om vi gøre«, siger han. Efter dagens afgørelse er der banet vej for en retssag. På trods af fogedforbud mod forfatteren og forlaget bag PET-bogen, et fogedforbud mod Radio27syv, boghandlere og til sidst JP/Politikens Hus, valgte Politiken nemlig som bekendt at bringe PET-bogen som et særtillæg 9. oktober. Valget blev truffet af Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, efter han selv havde læst bogen og ikke fundet indhold, som chefredaktøren ville have betænkeligheder ved at offentliggøre en hvilken som helst dag i Politiken, lød et af Christian Jensens argumenter. At bogen blev trykt og kom ud i tusindvis af aviseksemplarer, gjorde, at PET efterfølgende måtte opgive at opretholde fogedforbuddet. PET har efter dagens afgørelse varslet at rejse retssag mod JP/Politikens Hus »med påstand om straf for overtrædelsen af forbuddet«. Det er uklart, hvem der ville skulle repræsentere JP/Politikens Hus i en sådan retssag. Christian Jensen, som traf valget om offentliggørelse, eller Stig Ørskov, som fogedforbuddet øjensynlig var rettet mod, men som til daglig ikke bestemmer over, hvad der bliver bragt i Politiken? Christian Jensen mener fortsat ikke, at der på noget tidspunkt har været nedlagt et fogedforbud over for Politiken. »Jeg var klar over, at der var et fogedforbud. Men der var ikke forkyndt noget fogedforbud mod Politiken. Jeg regnede ikke med, at det fogedforbud kunne omfatte Politiken, da det var rettet mod JP/Politikens Hus«, siger han. »Jeg var selvfølgelig klar over, at der var nedlagt fogedforbud mod bogen. Men der var ikke forkyndt et fogedforbud for Politiken«. »Ja, det kunne jeg ikke tro«, External link

politiken-en Friday, December 9, 2016 6:57:00 PM EAT

Christian Jensen siger : - Jakob Scharfs tid'. Grundlaget til et fogedforbud var til stede, selv om PET kun kunne fremvise bogens bagsidetekst. Det var i orden, at ingen repræsentanter fra JP/Politikens Hus forinden blev hørt i sagen, og at retsmødet blev holdt hemmeligt. Og PET begik ikke nogen fodfejl, da efterretningstjenesten fik rettet fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus som helhed og ikke enkelte avisers ansvarshavende chefredaktører. Det fremgår af en 30 sider lang kendelse fra Østre Landsret. Sagen er principiel på flere områder. Blandt andet fordi byretten 8. oktober accepterede PET's anmodning om, at ingen modpart skulle informeres om retsmødet, hvor en byretsdommer tog stilling til PET's krav om et fogedforbud mod mediehuset. Dermed fik JP/Politikens Hus aldrig mulighed for at blive hørt i sagen. Mødet blev holdt hemmeligt. Som JP/Politikens Hus skrev i sit kæreskrift, som blev indleveret efterfølgende: »Hidtidig retspraksis synes ikke at indeholde eksempler på, at et forbud over for et medieforetagende er nedlagt uden foregående underretning og høring af mediet«. Landsretten er dog enig i, at JP/Politikens Hus ikke skulle inviteres til retsmødet, som i øvrigt blev afholdt sent om natten - klokken 1.40. Begrundelsen fra Østre Landsret lyder, at Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen aftenen forinden i en artikel på avisens hjemmeside havde sagt, at avisen ville »offentliggøre ting« fra bogen. »På denne baggrund tiltræder landsretten, at det på tidspunktet for afholdelse af retsmødet navnlig som følge af chefredaktør Poul Madsens tilkendegivelse kl. 21.53 måtte antages, at formålet med et forbud ville forspildes, såfremt JP/Politikens Hus A/S skulle underrettes«, lyder det i landsrettens afgørelse. Samtidig er sagen principiel i forhold til, på hvilket grundlag PET kan få nedlagt et fogedforbud hos en byretsdommer. Til retsmødet 8. oktober havde Politiets Efterretningstjeneste kun medbragt PET-bogens bagsidetekst. På trods af at politiet havde haft bogen i ni timer på det tidspunkt, var det kun teksten på 182 ord, som PET fremlagde over for dommeren. Byretsdommeren mente, at det var et godt nok grundlag til at beslutte, at JP/Politikens Hus hverken måtte bringe eller omtale indhold fra bogen. Landsretten skriver i sin afgørelse, at når der i foromtalen af bogen anføres, at »bogen blotlægger ukendte PET-operationer, portrætterer tjenestens dedikerede agenter og beskriver kunsten at hverve en meddeler, tiltræder landsretten, at det var sandsynliggjort, at bogen indeholder oplysninger, som er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, og som det ville være strafbart at videregive«. Sagt på en anden måde: Landsretten er enig. Derudover har landsretten behandlet spørgsmålet om, hvorvidt fogedforbuddet overhovedet var rettet mod dem, som har det retmæssige ansvar for, hvad der ender i avisernes spalter. JP/Politikens Hus' advokat, Erik Kjær-Hansen, mener ikke, PET har rettet sin anmodning om et fogedforbud mod de rigtige. Og han har forud for dagens afgørelse varslet, at hvis landsretten ikke giver ham ret, kan det resultere i en hel ny praksis hos den mediekoncern, han repræsenterer. PET fik nemlig nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus A/S og dets direktion. Til daglig har direktionen ingen indflydelse på, indsigt i eller ansvar for, hvad de tre ansvarshavende chefredaktører på Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet beslutter skal bringes i deres respektive avisers spalter. Ifølge medieansvarsloven er det eksempelvis de ansvarshavende chefredaktører, som eventuelle retssager rettes mod, hvis de medier, de står i spidsen for, har offentliggjort indhold, der er lovstridigt. Det er hos dem, ansvaret for det redaktionelle indhold ligger. Dog finder landsretten ikke, at PET begik en fodfejl, da Politiets Efterretningstjeneste fik nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus. »En ved et forbud pålagt forpligtelse til ikke at offentliggøre den omhandlede bog påhviler (...) den øverste ledelse af de medier, der nedlægges forbud overfor«, lyder det i den 30 sider lange kendelse fra landsretten, som tilføjer: »Ledelsen af JP/Politikens Hus A/S må efter de fremkomne oplysninger anses for at være øverste ledelse af de indenlandske periodiske skrifter, som JP Politikens Hus A/S udgiver. Landsretten finder herefter, at forbuddet har kunnet rettes mod JP/Politikens Hus A/S«. Administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov, finder kendelsen fra Østre Landsret »betænkelig«. »Umiddelbart finder vi det betænkeligt, at landsretten ikke fastholder medieansvarsloven grundlæggende princip om, at den ansvarshavende redaktør har det fulde ansvar for indholdet«, siger. »Det håber jeg så sandelig ikke. Men vi bliver nødt til at gennemgå kendelsen grundigt nu for at finde ud af, hvilke konsekvenser det her bør få«, siger Stig Ørskov. Direktøren tilføjer, at han fortsat finder det »betænkeligt«, at byretten i »nattens mulm og mørke, uden tilstedeværelse af en forsvarer kan nedlægge forbud mod at udgive journalistik af væsentlig samfundsmæssig interesse med henblik på at forhåndscensurere det«. JP/Politikens Hus' advokat Erik Kjær-Hansen oplyser, at det er muligt at søge om at få sagen taget op i Højesteret. »Det har vi endnu ikke taget stilling til, om vi gøre«, siger han. Efter dagens afgørelse er der banet vej for en retssag. På trods af fogedforbud mod forfatteren og forlaget bag PET-bogen, et fogedforbud mod Radio27syv, boghandlere og til sidst JP/Politikens Hus, valgte Politiken nemlig som bekendt at bringe PET-bogen som et særtillæg 9. oktober. Valget blev truffet af Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, efter han selv havde læst bogen og ikke fundet indhold, som chefredaktøren ville have betænkeligheder ved at offentliggøre en hvilken som helst dag i Politiken, lød et af Christian Jensens argumenter. At bogen blev trykt og kom ud i tusindvis af aviseksemplarer, gjorde, at PET efterfølgende måtte opgive at opretholde fogedforbuddet. PET har efter dagens afgørelse varslet at rejse retssag mod JP/Politikens Hus »med påstand om straf for overtrædelsen af forbuddet«. Det er uklart, hvem der ville skulle repræsentere JP/Politikens Hus i en sådan retssag. Christian Jensen, som traf valget om offentliggørelse, eller Stig Ørskov, som fogedforbuddet øjensynlig var rettet mod, men som til daglig ikke bestemmer over, hvad der bliver bragt i Politiken? Christian Jensen mener fortsat ikke, at der på noget tidspunkt har været nedlagt et fogedforbud over for Politiken. »Jeg var klar over, at der var et fogedforbud. Men der var ikke forkyndt noget fogedforbud mod Politiken. Jeg regnede ikke med, at det fogedforbud kunne omfatte Politiken, da det var rettet mod JP/Politikens Hus«, siger han. »Jeg var selvfølgelig klar over, at der var nedlagt fogedforbud mod bogen. Men der var ikke forkyndt et fogedforbud for Politiken«. »Ja, det kunne jeg ikke tro«, siger Christian Jensen. Christian Jensen ønsker ikke at kommentere, hvorvidt dagens afgørelse kan komme til at ændre ved den ansvarsfordeling, der normalvis hersker i JP/Politikens Hus, hvor dem på direktørgangen ikke blander sig i det redaktionelle indhold i aviserne, men lader det være op til chefredaktørerne. »Det spørgsmål skal rettes til Stig Ørskov. Fogedforbuddet var rettet mod JP/Politikens Hus, og det er Østre Landsrets afgørelse også«, External link

politiken-en Friday, December 9, 2016 6:57:00 PM EAT

Christian Jensen siger : - Jakob Scharfs tid'. Grundlaget til et fogedforbud var til stede, selv om PET kun kunne fremvise bogens bagsidetekst. Det var i orden, at ingen repræsentanter fra JP/Politikens Hus forinden blev hørt i sagen, og at retsmødet blev holdt hemmeligt. Og PET begik ikke nogen fodfejl, da efterretningstjenesten fik rettet fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus som helhed og ikke enkelte avisers ansvarshavende chefredaktører. Det fremgår af en 30 sider lang kendelse fra Østre Landsret. Sagen er principiel på flere områder. Blandt andet fordi byretten 8. oktober accepterede PET's anmodning om, at ingen fra JP/Politikens Hus skulle informeres om retsmødet, hvor en byretsdommer skulle tage stilling til PET's anmodning om et fogedforbud mod mediehuset. Dermed fik JP/Politikens Hus aldrig mulighed for at blive hørt i sagen. Mødet blev holdt hemmeligt. Som JP/Politikens Hus skrev i sit kæreskrift, som blev indleveret efterfølgende: »Hidtidig retspraksis synes ikke at indeholde eksempler på, at et forbud over for et medieforetagende er nedlagt uden foregående underretning og høring af mediet«. Landsretten er dog enig i, at JP/Politikens Hus ikke skulle inviteres til retsmødet, som i øvrigt blev afholdt sent om natten - klokken 1.40. Begrundelsen fra Østre Landsret lyder, at Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen aftenen forinden i en artikel på avisens hjemmeside havde sagt, at avisen ville »offentliggøre ting« fra bogen. »På denne baggrund tiltræder landsretten, at det på tidspunktet for afholdelse af retsmødet navnlig som følge af chefredaktør Poul Madsens tilkendegivelse kl. 21.53 måtte antages, at formålet med et forbud ville forspildes, såfremt JP/Politikens Hus A/S skulle underrettes«, lyder det i landsrettens afgørelse. Samtidig er sagen principiel i forhold til, på hvilket grundlag PET kan få nedlagt et fogedforbud hos en byretsdommer. Til retsmødet 8. oktober havde Politiets Efterretningstjeneste kun medbragt PET-bogens bagsidetekst. På trods af at politiet havde haft bogen i ni timer på det tidspunkt, var det kun teksten på 182 ord, som PET fremlagde over for dommeren. Byretsdommeren mente, at det var et godt nok grundlag til at beslutte, at JP/Politikens Hus hverken måtte bringe eller omtale indhold fra bogen. Landsretten skriver i sin afgørelse, at når der i foromtalen af bogen anføres, at »bogen blotlægger ukendte PET-operationer, portrætterer tjenestens dedikerede agenter og beskriver kunsten at hverve en meddeler, tiltræder landsretten, at det var sandsynliggjort, at bogen indeholder oplysninger, som er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, og som det ville være strafbart at videregive«. Sagt på en anden måde: Landsretten er enig. Derudover har landsretten behandlet spørgsmålet om, hvorvidt fogedforbuddet overhovedet var rettet mod dem, som har det retmæssige ansvar for, hvad der ender i avisernes spalter. JP/Politikens Hus' advokat, Erik Kjær-Hansen, mener ikke, PET har rettet sin anmodning om et fogedforbud mod de rigtige. Og han har forud for dagens afgørelse varslet, at hvis landsretten ikke giver ham ret, kan det resultere i en hel ny praksis hos den mediekoncern, han repræsenterer. PET fik nemlig nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus A/S og dets direktion. Til daglig har direktionen ingen indflydelse på, indsigt i eller ansvar for, hvad de tre ansvarshavende chefredaktører på Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet beslutter skal bringes i deres respektive avisers spalter. Ifølge medieansvarsloven er det eksempelvis de ansvarshavende chefredaktører, som eventuelle retssager rettes mod, hvis de medier, de står i spidsen for, har offentliggjort indhold, der er lovstridigt. Det er hos dem, ansvaret for det redaktionelle indhold ligger. Dog finder landsretten ikke, at PET begik en fodfejl, da Politiets Efterretningstjeneste fik nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus. »En ved et forbud pålagt forpligtelse til ikke at offentliggøre den omhandlede bog påhviler (...) den øverste ledelse af de medier, der nedlægges forbud overfor«, lyder det i den 30 sider lange kendelse fra landsretten, som tilføjer: »Ledelsen af JP/Politikens Hus A/S må efter de fremkomne oplysninger anses for at være øverste ledelse af de indenlandske periodiske skrifter, som JP Politikens Hus A/S udgiver. Landsretten finder herefter, at forbuddet har kunnet rettes mod JP/Politikens Hus A/S«. Administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov, finder kendelsen fra Østre Landsret »betænkelig«. »Umiddelbart så finder vi det betænkeligt, at landsretten ikke fastholder medieansvarsloven grundlæggende princip om, at den ansvarshavende redaktør har det fulde ansvar for indholdet«, siger. »Det håber jeg så sandelig ikke. Men vi bliver nødt til at gennemgå kendelsen grundigt nu for at finde ud af, hvilke konsekvenser det her bør få«, siger Stig Ørskov. Direktøren tilføjer, at han fortsat finder det »betænkeligt«, at byretten i »nattens mulm og mørke, uden tilstedeværelse af en forsvarer kan nedlægge forbud mod at udgive journalistik af væsentlig samfundsmæssig interesse med henblik på at forhåndscensurere det«. JP/Politikens Hus' advokat Erik Kjær-Hansen oplyser, at det er muligt at søge om at få sagen taget op i Højestreret. »Det har vi endnu ikke taget stilling til, om vi gøre«, siger han. Efter dagens afgørelse er der banet vej for en retssag. På trods af fogedforbud mod forfatteren og forlaget bag PET-bogen, et fogedforbud mod Radio27syv, boghandlere og til sidst JP/Politikens Hus, valgte Politiken nemlig som bekendt at bringe PET-bogen som et særtillæg 9. oktober. Valget blev truffet af Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, efter han selv havde læst bogen og ikke fundet indhold, som chefredaktøren ville have betænkeligheder ved at offentliggøre en hvilken som helst dag i Politiken, lød et af Christian Jensens argumenter. At bogen blev trykt og kom ud i tusindvis af aviseksemplarer, gjorde, at PET efterfølgende måtte opgive at opretholde fogedforbuddet. PET har efter dagens afgørelse varslet at rejse retssag mod JP/Politikens Hus »med påstand om straf for overtrædelsen af forbuddet«. Det er uklart, hvem der ville skulle repræsentere JP/Politikens Hus i en sådan retssag. Christian Jensen, som traf valget om offentliggørelse, eller Stig Ørskov, som fogedforbuddet øjensynlig var rettet mod, men som til daglig ikke bestemmer over, hvad der bliver bragt i Politiken? Christian Jensen mener fortsat ikke, at der var nedlagt et fogedforbud over for Politiken, da han valgte at bringe PET-bogen. »Jeg var klar over, at der var et fogedforbud. Men der var ikke forkyndt noget fogedforbud mod Politiken. Jeg regnede ikke med, at det fogedforbud kunne omfatte Politiken, da det var rettet mod JP/Politikens Hus«, siger han. »Jeg var selvfølgelig klar over, at der var nedlagt fogedforbud mod bogen. Men der var ikke forkyndt et fogedforbud for Politiken«. »Ja, det kunne jeg ikke tro«, External link

politiken-en Friday, December 9, 2016 4:49:00 PM EAT

Christian Jensen siger : - Jakob Scharfs tid'. Grundlaget til et fogedforbud var til stede, selv om PET kun kunne fremvise bogens bagsidetekst. Det var i orden, at ingen repræsentanter fra JP/Politikens Hus forinden blev hørt i sagen, og at retsmødet blev holdt hemmeligt. Og PET begik ikke nogen fodfejl, da efterretningstjenesten fik rettet fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus som helhed og ikke enkelte avisers ansvarshavende chefredaktører. Det fremgår af en 30 sider lang kendelse fra Østre Landsret. Sagen er principiel på flere områder. Blandt andet fordi byretten 8. oktober accepterede PET's anmodning om, at ingen fra JP/Politikens Hus skulle informeres om retsmødet, hvor en byretsdommer skulle tage stilling til PET's anmodning om et fogedforbud mod mediehuset. Dermed fik JP/Politikens Hus aldrig mulighed for at blive hørt i sagen. Mødet blev holdt hemmeligt. Som JP/Politikens Hus skrev i sit kæreskrift, som blev indleveret efterfølgende: »Hidtidig retspraksis synes ikke at indeholde eksempler på, at et forbud over for et medieforetagende er nedlagt uden foregående underretning og høring af mediet«. Landsretten er dog enig i, at JP/Politikens Hus ikke skulle inviteres til retsmødet, som i øvrigt blev afholdt sent om natten - klokken 1.40. Begrundelsen fra Østre Landsret lyder, at Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen aftenen forinden i en artikel på avisens hjemmeside havde sagt, at avisen ville »offentliggøre ting« fra bogen. »På denne baggrund tiltræder landsretten, at det på tidspunktet for afholdelse af retsmødet navnlig som følge af chefredaktør Poul Madsens tilkendegivelse kl. 21.53 måtte antages, at formålet med et forbud ville forspildes, såfremt JP/Politikens Hus A/S skulle underrettes«, lyder det i landsrettens afgørelse. Samtidig er sagen principiel i forhold til, på hvilket grundlag PET kan få nedlagt et fogedforbud hos en byretsdommer. Til retsmødet 8. oktober havde Politiets Efterretningstjeneste kun medbragt PET-bogens bagsidetekst. På trods af at politiet havde haft bogen i ni timer på det tidspunkt, var det kun teksten på 182 ord, som PET fremlagde over for dommeren. Byretsdommeren mente, at det var et godt nok grundlag til at beslutte, at JP/Politikens Hus hverken måtte bringe eller omtale indhold fra bogen. Landsretten skriver i sin afgørelse, at når der i foromtalen af bogen anføres, at »bogen blotlægger ukendte PET-operationer, portrætterer tjenestens dedikerede agenter og beskriver kunsten at hverve en meddeler, tiltræder landsretten, at det var sandsynliggjort, at bogen indeholder oplysninger, som er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, og som det ville være strafbart at videregive«. Sagt på en anden måde: Landsretten er enig. Derudover har landsretten behandlet spørgsmålet om, hvorvidt fogedforbuddet overhovedet var rettet mod dem, som har det retmæssige ansvar for, hvad der ender i avisernes spalter. JP/Politikens Hus' advokat, Erik Kjær-Hansen, mener ikke, PET har rettet sin anmodning om et fogedforbud mod de rigtige. Og han har forud for dagens afgørelse varslet, at hvis landsretten ikke giver ham ret, kan det resultere i en hel ny praksis hos den mediekoncern, han repræsenterer. PET fik nemlig nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus A/S og dets direktion. Til daglig har direktionen ingen indflydelse på, indsigt i eller ansvar for, hvad de tre ansvarshavende chefredaktører på Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet beslutter skal bringes i deres respektive avisers spalter. Ifølge medieansvarsloven er det eksempelvis de ansvarshavende chefredaktører, som eventuelle retssager rettes mod, hvis de medier, de står i spidsen for, har offentliggjort indhold, der er lovstridigt. Det er hos dem, ansvaret for det redaktionelle indhold ligger. Dog finder landsretten ikke, at PET begik en fodfejl, da Politiets Efterretningstjeneste fik nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus. »En ved et forbud pålagt forpligtelse til ikke at offentliggøre den omhandlede bog påhviler (...) den øverste ledelse af de medier, der nedlægges forbud overfor«, lyder det i den 30 sider lange kendelse fra landsretten, som tilføjer: »Ledelsen af JP/Politikens Hus A/S må efter de fremkomne oplysninger anses for at være øverste ledelse af de indenlandske periodiske skrifter, som JP Politikens Hus A/S udgiver. Landsretten finder herefter, at forbuddet har kunnet rettes mod JP/Politikens Hus A/S«. Administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov, finder kendelsen fra Østre Landsret »betænkelig«. »Umiddelbart så finder vi det betænkeligt, at landsretten ikke fastholder medieansvarsloven grundlæggende princip om, at den ansvarshavende redaktør har det fulde ansvar for indholdet«, siger. »Det håber jeg så sandelig ikke. Men vi bliver nødt til at gennemgå kendelsen grundigt nu for at finde ud af, hvilke konsekvenser det her bør få«, siger Stig Ørskov. Direktøren tilføjer, at han fortsat finder det »betænkeligt«, at byretten i »nattens mulm og mørke, uden tilstedeværelse af en forsvarer kan nedlægge forbud mod at udgive journalistik af væsentlig samfundsmæssig interesse med henblik på at forhåndscensurere det«. JP/Politikens Hus' advokat Erik Kjær-Hansen oplyser, at det er muligt at søge om at få sagen taget op i Højestreret. »Det har vi endnu ikke taget stilling til, om vi gøre«, siger han. Efter dagens afgørelse er der banet vej for en retssag. På trods af fogedforbud mod forfatteren og forlaget bag PET-bogen, et fogedforbud mod Radio27syv, boghandlere og til sidst JP/Politikens Hus, valgte Politiken nemlig som bekendt at bringe PET-bogen som et særtillæg 9. oktober. Valget blev truffet af Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, efter han selv havde læst bogen og ikke fundet indhold, som chefredaktøren ville have betænkeligheder ved at offentliggøre en hvilken som helst dag i Politiken, lød et af Christian Jensens argumenter. At bogen blev trykt og kom ud i tusindvis af aviseksemplarer, gjorde, at PET efterfølgende måtte opgive at opretholde fogedforbuddet. PET har efter dagens afgørelse varslet at rejse retssag mod JP/Politikens Hus »med påstand om straf for overtrædelsen af forbuddet«. Det er uklart, hvem der ville skulle repræsentere JP/Politikens Hus i en sådan retssag. Christian Jensen, som traf valget om offentliggørelse, eller Stig Ørskov, som fogedforbuddet øjensynlig var rettet mod, men som til daglig ikke bestemmer over, hvad der bliver bragt i Politiken? Christian Jensen mener fortsat ikke, at der var nedlagt et fogedforbud over for Politiken, da han valgte at bringe PET-bogen. »Jeg var klar over, at der var et fogedforbud. Men der var ikke forkyndt noget fogedforbud mod Politiken. Jeg regnede ikke med, at det fogedforbud kunne omfatte Politiken, da det var rettet mod JP/Politikens Hus«, siger han. »Jeg var selvfølgelig klar over, at der var nedlagt fogedforbud mod bogen. Men der var ikke forkyndt et fogedforbud for Politiken«. »Ja, det kunne jeg ikke tro«, siger Christian Jensen. Christian Jensen ønsker ikke at kommentere, hvorvidt dagens afgørelse kan komme til at ændre ved den ansvarsfordeling, der normalvis hersker i JP/Politikens Hus, hvor dem på direktørgangen ikke blander sig i det redaktionelle indhold i aviserne, men lader det være op til chefredaktørerne. »Det spørgsmål skal rettes til Stig Ørskov. Fogedforbuddet var rettet mod JP/Politikens Hus, og det er Østre Landsrets afgørelse også«, External link

politiken-en Friday, December 9, 2016 4:49:00 PM EAT

Christian Jensen told : “If PET can without concrete suspicion ban books or newspaper articles, then we have accepted that an intelligence service acts as a censor, which undermines the freedom of press,” External link

copenhagenpost Sunday, October 9, 2016 10:50:00 PM EAT

Christian Jensen said : "This ban directly attacks the fundamental liberties on which our open society and free press depends," External link

afp-en Sunday, October 9, 2016 1:58:00 PM EAT

Christian Jensen said : "if the PET, without concrete evidence, can exert control on books, or media articles, then this suggests we have effectively accepted an intelligence agency as an authority on publication, which would hamper the freedom of the press. There is another word for that: censorship" External link

afp-en Sunday, October 9, 2016 1:58:00 PM EAT

Christian Jensen said : "The new Food Loss and Waste Standard will reduce economic losses for the consumer and the food industry, alleviate the pressure on natural resources and contribute to realising the ambitious goals set out in the SDGs, " External link

allafrica Wednesday, June 15, 2016 12:21:00 AM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
minister11.11%EN08/30/201730/08/2017
finance minister11.11%EN08/30/201730/08/2017
danish finance minister11.11%EN08/30/201730/08/2017
builder11.11%EN08/10/201710/08/2017
president11.11%EN06/15/201715/06/2017
editor in chief11.11%EN10/09/201609/10/2016
ministro dinamarquês dos negócios estrangeiros22.22%PT08/18/201618/08/2016
minister for foreign affairs11.11%EN06/14/201614/06/2016
Names Lang Count
Christian JensenEN46.67%
Christian JensenSV24.44%
Christian JensenPT8.89%
Christian JensenDA8.89%
Christian JensenFR6.67%
Christian. JensenEN2.22%
Christian JensenNO2.22%


 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Wednesday, January 29, 2020

9:39:00 PM EAT

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select your languages

af
am
ar
de
en
es
fr
ha
pt
rw
sw
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


AfricaBrief

Christian Jensen

Last updated on 2017-06-24T00:06+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Christian Jensen said : "TCI is proud to partner with Entergy in this rooftop solar program. With multiple commodity warehouses located in Orleans Parish, we were naturally a good fit to provide large rooftops for the program. We will continue developing our rooftop space for future solar investments as new opportunities arise," External link

electricenergyonline Tuesday, January 7, 2020 9:38:00 PM EAT

Christian Jensen siger : »Vi glæder os til at se hende tage det fulde kommercielle ansvar. Hun har de rette faglige og ledelsesmæssige kompetencer til at bringe Politiken til nye niveauer i udviklingen« External link

politiken-en Tuesday, June 11, 2019 4:01:00 PM EAT

Christian Jensen sagde : »Jeg forstår din hustru til fulde« »Men du skal vide, at din grimme stol, dine skøre tanker, dine skønne streger og dit evigt kritiske – og selvkritiske – blik er en vigtig del af Hørups ånd fortolket gennem et 2019-prisme« External link

politiken-en Wednesday, May 22, 2019 3:47:00 PM EAT

Christian Jensen skriver : »100 procent sikkert Tommy Ahlers, plads til fejl og åben dialog er vejen frem« External link

politiken-en Sunday, May 19, 2019 10:20:00 AM EAT

Christian Jensen skriver : »Hvis ’Et andet menneske, et andet liv’ er et opgør med noget, så er det læserens egen forventning om, hvordan en pryglet, omskåret, muslimsk flygtning fra Somalia tænker om sig selv og det land, hun er blevet en del af« External link

politiken-en Sunday, January 27, 2019 4:22:00 PM EAT

Christian Jensen skriver : »Hvis ’Et andet menneske, et andet liv’ er et opgør med noget, så er det læserens egen forventning om, hvordan en pryglet, omskåret, muslimsk flygtning fra Somalia tænker om sig selv og det land, hun er blevet en del af« External link

politiken-en Sunday, January 27, 2019 4:22:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

mynews13 Saturday, January 19, 2019 12:33:00 AM EAT

Christian Jensen dijo : “Siempre he dicho que no estoy por arriba de las leyes nacionales. Ahora habló el tribunal y acepté su fallo” External link

wsoctv Friday, January 18, 2019 8:33:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

brownsvilleherald Friday, January 18, 2019 7:50:00 PM EAT

Christian Jensen said : “I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision,” External link

dailyjournal Friday, January 18, 2019 7:28:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

wftv Friday, January 18, 2019 7:22:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

muscatinejournal Friday, January 18, 2019 7:19:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

missoulian Friday, January 18, 2019 7:15:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

wsoctv Friday, January 18, 2019 7:07:00 PM EAT

Christian Jensen said : “I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision,” External link

therepublic Friday, January 18, 2019 7:05:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

news9 Friday, January 18, 2019 6:58:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

siouxcityjournal Friday, January 18, 2019 6:37:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

wacotrib Friday, January 18, 2019 6:37:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

wral Friday, January 18, 2019 6:36:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

kiro7 Friday, January 18, 2019 6:33:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

bradenton Friday, January 18, 2019 6:32:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

islandpacket Friday, January 18, 2019 6:30:00 PM EAT

Christian Jensen said : “I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision,” External link

seattletimes Friday, January 18, 2019 6:04:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

actionnewsjax Friday, January 18, 2019 6:00:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

sunherald Friday, January 18, 2019 5:56:00 PM EAT

Christian Jensen said : “I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision,” External link

tribtown Friday, January 18, 2019 5:54:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

nzherald Friday, January 18, 2019 5:54:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

timesdaily Friday, January 18, 2019 5:54:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

charlotteobserver Friday, January 18, 2019 5:54:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

star-telegram Friday, January 18, 2019 5:49:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

startribune Friday, January 18, 2019 5:49:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

thenewstribune Friday, January 18, 2019 5:49:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

newson6 Friday, January 18, 2019 5:47:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

kansascity Friday, January 18, 2019 5:46:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

heraldonline Friday, January 18, 2019 5:43:00 PM EAT

Christian Jensen said : "I have always said that I am not above national laws. Now the court has spoken, and I accept its decision," External link

seattlepi Friday, January 18, 2019 5:38:00 PM EAT

Christian Jensen siger : - Jakob Scharfs tid'. Grundlaget til et fogedforbud var til stede, selv om PET kun kunne fremvise bogens bagsidetekst. Det var i orden, at ingen repræsentanter fra JP/Politikens Hus forinden blev hørt i sagen, og at retsmødet blev holdt hemmeligt. Og PET begik ikke nogen fodfejl, da efterretningstjenesten fik rettet fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus som helhed og ikke enkelte avisers ansvarshavende chefredaktører. Det fremgår af en 30 sider lang kendelse fra Østre Landsret. Sagen er principiel på flere områder. Blandt andet fordi byretten 8. oktober accepterede PET's anmodning om, at ingen modpart skulle informeres om retsmødet, hvor en byretsdommer tog stilling til PET's krav om et fogedforbud mod mediehuset. Dermed fik JP/Politikens Hus aldrig mulighed for at blive hørt i sagen. Mødet blev holdt hemmeligt. Som JP/Politikens Hus skrev i sit kæreskrift, som blev indleveret efterfølgende: »Hidtidig retspraksis synes ikke at indeholde eksempler på, at et forbud over for et medieforetagende er nedlagt uden foregående underretning og høring af mediet«. Landsretten er dog enig i, at JP/Politikens Hus ikke skulle inviteres til retsmødet, som i øvrigt blev afholdt sent om natten - klokken 1.40. Begrundelsen fra Østre Landsret lyder, at Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen aftenen forinden i en artikel på avisens hjemmeside havde sagt, at avisen ville »offentliggøre ting« fra bogen. »På denne baggrund tiltræder landsretten, at det på tidspunktet for afholdelse af retsmødet navnlig som følge af chefredaktør Poul Madsens tilkendegivelse kl. 21.53 måtte antages, at formålet med et forbud ville forspildes, såfremt JP/Politikens Hus A/S skulle underrettes«, lyder det i landsrettens afgørelse. Samtidig er sagen principiel i forhold til, på hvilket grundlag PET kan få nedlagt et fogedforbud hos en byretsdommer. Til retsmødet 8. oktober havde Politiets Efterretningstjeneste kun medbragt PET-bogens bagsidetekst. På trods af at politiet havde haft bogen i ni timer på det tidspunkt, var det kun teksten på 182 ord, som PET fremlagde over for dommeren. Byretsdommeren mente, at det var et godt nok grundlag til at beslutte, at JP/Politikens Hus hverken måtte bringe eller omtale indhold fra bogen. Landsretten skriver i sin afgørelse, at når der i foromtalen af bogen anføres, at »bogen blotlægger ukendte PET-operationer, portrætterer tjenestens dedikerede agenter og beskriver kunsten at hverve en meddeler, tiltræder landsretten, at det var sandsynliggjort, at bogen indeholder oplysninger, som er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, og som det ville være strafbart at videregive«. Sagt på en anden måde: Landsretten er enig. Derudover har landsretten behandlet spørgsmålet om, hvorvidt fogedforbuddet overhovedet var rettet mod dem, som har det retmæssige ansvar for, hvad der ender i avisernes spalter. JP/Politikens Hus' advokat, Erik Kjær-Hansen, mener ikke, PET har rettet sin anmodning om et fogedforbud mod de rigtige. Og han har forud for dagens afgørelse varslet, at hvis landsretten ikke giver ham ret, kan det resultere i en hel ny praksis hos den mediekoncern, han repræsenterer. PET fik nemlig nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus A/S og dets direktion. Til daglig har direktionen ingen indflydelse på, indsigt i eller ansvar for, hvad de tre ansvarshavende chefredaktører på Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet beslutter skal bringes i deres respektive avisers spalter. Ifølge medieansvarsloven er det eksempelvis de ansvarshavende chefredaktører, som eventuelle retssager rettes mod, hvis de medier, de står i spidsen for, har offentliggjort indhold, der er lovstridigt. Det er hos dem, ansvaret for det redaktionelle indhold ligger. Dog finder landsretten ikke, at PET begik en fodfejl, da Politiets Efterretningstjeneste fik nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus. »En ved et forbud pålagt forpligtelse til ikke at offentliggøre den omhandlede bog påhviler (...) den øverste ledelse af de medier, der nedlægges forbud overfor«, lyder det i den 30 sider lange kendelse fra landsretten, som tilføjer: »Ledelsen af JP/Politikens Hus A/S må efter de fremkomne oplysninger anses for at være øverste ledelse af de indenlandske periodiske skrifter, som JP Politikens Hus A/S udgiver. Landsretten finder herefter, at forbuddet har kunnet rettes mod JP/Politikens Hus A/S«. Administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov, finder kendelsen fra Østre Landsret »betænkelig«. »Umiddelbart finder vi det betænkeligt, at landsretten ikke fastholder medieansvarsloven grundlæggende princip om, at den ansvarshavende redaktør har det fulde ansvar for indholdet«, siger. »Det håber jeg så sandelig ikke. Men vi bliver nødt til at gennemgå kendelsen grundigt nu for at finde ud af, hvilke konsekvenser det her bør få«, siger Stig Ørskov. Direktøren tilføjer, at han fortsat finder det »betænkeligt«, at byretten i »nattens mulm og mørke, uden tilstedeværelse af en forsvarer kan nedlægge forbud mod at udgive journalistik af væsentlig samfundsmæssig interesse med henblik på at forhåndscensurere det«. JP/Politikens Hus' advokat Erik Kjær-Hansen oplyser, at det er muligt at søge om at få sagen taget op i Højesteret. »Det har vi endnu ikke taget stilling til, om vi gøre«, siger han. Efter dagens afgørelse er der banet vej for en retssag. På trods af fogedforbud mod forfatteren og forlaget bag PET-bogen, et fogedforbud mod Radio27syv, boghandlere og til sidst JP/Politikens Hus, valgte Politiken nemlig som bekendt at bringe PET-bogen som et særtillæg 9. oktober. Valget blev truffet af Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, efter han selv havde læst bogen og ikke fundet indhold, som chefredaktøren ville have betænkeligheder ved at offentliggøre en hvilken som helst dag i Politiken, lød et af Christian Jensens argumenter. At bogen blev trykt og kom ud i tusindvis af aviseksemplarer, gjorde, at PET efterfølgende måtte opgive at opretholde fogedforbuddet. PET har efter dagens afgørelse varslet at rejse retssag mod JP/Politikens Hus »med påstand om straf for overtrædelsen af forbuddet«. Det er uklart, hvem der ville skulle repræsentere JP/Politikens Hus i en sådan retssag. Christian Jensen, som traf valget om offentliggørelse, eller Stig Ørskov, som fogedforbuddet øjensynlig var rettet mod, men som til daglig ikke bestemmer over, hvad der bliver bragt i Politiken? Christian Jensen mener fortsat ikke, at der på noget tidspunkt har været nedlagt et fogedforbud over for Politiken. »Jeg var klar over, at der var et fogedforbud. Men der var ikke forkyndt noget fogedforbud mod Politiken. Jeg regnede ikke med, at det fogedforbud kunne omfatte Politiken, da det var rettet mod JP/Politikens Hus«, siger han. »Jeg var selvfølgelig klar over, at der var nedlagt fogedforbud mod bogen. Men der var ikke forkyndt et fogedforbud for Politiken«. »Ja, det kunne jeg ikke tro«, External link

politiken-en Friday, December 9, 2016 6:57:00 PM EAT

Christian Jensen siger : - Jakob Scharfs tid'. Grundlaget til et fogedforbud var til stede, selv om PET kun kunne fremvise bogens bagsidetekst. Det var i orden, at ingen repræsentanter fra JP/Politikens Hus forinden blev hørt i sagen, og at retsmødet blev holdt hemmeligt. Og PET begik ikke nogen fodfejl, da efterretningstjenesten fik rettet fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus som helhed og ikke enkelte avisers ansvarshavende chefredaktører. Det fremgår af en 30 sider lang kendelse fra Østre Landsret. Sagen er principiel på flere områder. Blandt andet fordi byretten 8. oktober accepterede PET's anmodning om, at ingen modpart skulle informeres om retsmødet, hvor en byretsdommer tog stilling til PET's krav om et fogedforbud mod mediehuset. Dermed fik JP/Politikens Hus aldrig mulighed for at blive hørt i sagen. Mødet blev holdt hemmeligt. Som JP/Politikens Hus skrev i sit kæreskrift, som blev indleveret efterfølgende: »Hidtidig retspraksis synes ikke at indeholde eksempler på, at et forbud over for et medieforetagende er nedlagt uden foregående underretning og høring af mediet«. Landsretten er dog enig i, at JP/Politikens Hus ikke skulle inviteres til retsmødet, som i øvrigt blev afholdt sent om natten - klokken 1.40. Begrundelsen fra Østre Landsret lyder, at Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen aftenen forinden i en artikel på avisens hjemmeside havde sagt, at avisen ville »offentliggøre ting« fra bogen. »På denne baggrund tiltræder landsretten, at det på tidspunktet for afholdelse af retsmødet navnlig som følge af chefredaktør Poul Madsens tilkendegivelse kl. 21.53 måtte antages, at formålet med et forbud ville forspildes, såfremt JP/Politikens Hus A/S skulle underrettes«, lyder det i landsrettens afgørelse. Samtidig er sagen principiel i forhold til, på hvilket grundlag PET kan få nedlagt et fogedforbud hos en byretsdommer. Til retsmødet 8. oktober havde Politiets Efterretningstjeneste kun medbragt PET-bogens bagsidetekst. På trods af at politiet havde haft bogen i ni timer på det tidspunkt, var det kun teksten på 182 ord, som PET fremlagde over for dommeren. Byretsdommeren mente, at det var et godt nok grundlag til at beslutte, at JP/Politikens Hus hverken måtte bringe eller omtale indhold fra bogen. Landsretten skriver i sin afgørelse, at når der i foromtalen af bogen anføres, at »bogen blotlægger ukendte PET-operationer, portrætterer tjenestens dedikerede agenter og beskriver kunsten at hverve en meddeler, tiltræder landsretten, at det var sandsynliggjort, at bogen indeholder oplysninger, som er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, og som det ville være strafbart at videregive«. Sagt på en anden måde: Landsretten er enig. Derudover har landsretten behandlet spørgsmålet om, hvorvidt fogedforbuddet overhovedet var rettet mod dem, som har det retmæssige ansvar for, hvad der ender i avisernes spalter. JP/Politikens Hus' advokat, Erik Kjær-Hansen, mener ikke, PET har rettet sin anmodning om et fogedforbud mod de rigtige. Og han har forud for dagens afgørelse varslet, at hvis landsretten ikke giver ham ret, kan det resultere i en hel ny praksis hos den mediekoncern, han repræsenterer. PET fik nemlig nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus A/S og dets direktion. Til daglig har direktionen ingen indflydelse på, indsigt i eller ansvar for, hvad de tre ansvarshavende chefredaktører på Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet beslutter skal bringes i deres respektive avisers spalter. Ifølge medieansvarsloven er det eksempelvis de ansvarshavende chefredaktører, som eventuelle retssager rettes mod, hvis de medier, de står i spidsen for, har offentliggjort indhold, der er lovstridigt. Det er hos dem, ansvaret for det redaktionelle indhold ligger. Dog finder landsretten ikke, at PET begik en fodfejl, da Politiets Efterretningstjeneste fik nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus. »En ved et forbud pålagt forpligtelse til ikke at offentliggøre den omhandlede bog påhviler (...) den øverste ledelse af de medier, der nedlægges forbud overfor«, lyder det i den 30 sider lange kendelse fra landsretten, som tilføjer: »Ledelsen af JP/Politikens Hus A/S må efter de fremkomne oplysninger anses for at være øverste ledelse af de indenlandske periodiske skrifter, som JP Politikens Hus A/S udgiver. Landsretten finder herefter, at forbuddet har kunnet rettes mod JP/Politikens Hus A/S«. Administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov, finder kendelsen fra Østre Landsret »betænkelig«. »Umiddelbart finder vi det betænkeligt, at landsretten ikke fastholder medieansvarsloven grundlæggende princip om, at den ansvarshavende redaktør har det fulde ansvar for indholdet«, siger. »Det håber jeg så sandelig ikke. Men vi bliver nødt til at gennemgå kendelsen grundigt nu for at finde ud af, hvilke konsekvenser det her bør få«, siger Stig Ørskov. Direktøren tilføjer, at han fortsat finder det »betænkeligt«, at byretten i »nattens mulm og mørke, uden tilstedeværelse af en forsvarer kan nedlægge forbud mod at udgive journalistik af væsentlig samfundsmæssig interesse med henblik på at forhåndscensurere det«. JP/Politikens Hus' advokat Erik Kjær-Hansen oplyser, at det er muligt at søge om at få sagen taget op i Højesteret. »Det har vi endnu ikke taget stilling til, om vi gøre«, siger han. Efter dagens afgørelse er der banet vej for en retssag. På trods af fogedforbud mod forfatteren og forlaget bag PET-bogen, et fogedforbud mod Radio27syv, boghandlere og til sidst JP/Politikens Hus, valgte Politiken nemlig som bekendt at bringe PET-bogen som et særtillæg 9. oktober. Valget blev truffet af Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, efter han selv havde læst bogen og ikke fundet indhold, som chefredaktøren ville have betænkeligheder ved at offentliggøre en hvilken som helst dag i Politiken, lød et af Christian Jensens argumenter. At bogen blev trykt og kom ud i tusindvis af aviseksemplarer, gjorde, at PET efterfølgende måtte opgive at opretholde fogedforbuddet. PET har efter dagens afgørelse varslet at rejse retssag mod JP/Politikens Hus »med påstand om straf for overtrædelsen af forbuddet«. Det er uklart, hvem der ville skulle repræsentere JP/Politikens Hus i en sådan retssag. Christian Jensen, som traf valget om offentliggørelse, eller Stig Ørskov, som fogedforbuddet øjensynlig var rettet mod, men som til daglig ikke bestemmer over, hvad der bliver bragt i Politiken? Christian Jensen mener fortsat ikke, at der på noget tidspunkt har været nedlagt et fogedforbud over for Politiken. »Jeg var klar over, at der var et fogedforbud. Men der var ikke forkyndt noget fogedforbud mod Politiken. Jeg regnede ikke med, at det fogedforbud kunne omfatte Politiken, da det var rettet mod JP/Politikens Hus«, siger han. »Jeg var selvfølgelig klar over, at der var nedlagt fogedforbud mod bogen. Men der var ikke forkyndt et fogedforbud for Politiken«. »Ja, det kunne jeg ikke tro«, siger Christian Jensen. Christian Jensen ønsker ikke at kommentere, hvorvidt dagens afgørelse kan komme til at ændre ved den ansvarsfordeling, der normalvis hersker i JP/Politikens Hus, hvor dem på direktørgangen ikke blander sig i det redaktionelle indhold i aviserne, men lader det være op til chefredaktørerne. »Det spørgsmål skal rettes til Stig Ørskov. Fogedforbuddet var rettet mod JP/Politikens Hus, og det er Østre Landsrets afgørelse også«, External link

politiken-en Friday, December 9, 2016 6:57:00 PM EAT

Christian Jensen siger : - Jakob Scharfs tid'. Grundlaget til et fogedforbud var til stede, selv om PET kun kunne fremvise bogens bagsidetekst. Det var i orden, at ingen repræsentanter fra JP/Politikens Hus forinden blev hørt i sagen, og at retsmødet blev holdt hemmeligt. Og PET begik ikke nogen fodfejl, da efterretningstjenesten fik rettet fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus som helhed og ikke enkelte avisers ansvarshavende chefredaktører. Det fremgår af en 30 sider lang kendelse fra Østre Landsret. Sagen er principiel på flere områder. Blandt andet fordi byretten 8. oktober accepterede PET's anmodning om, at ingen fra JP/Politikens Hus skulle informeres om retsmødet, hvor en byretsdommer skulle tage stilling til PET's anmodning om et fogedforbud mod mediehuset. Dermed fik JP/Politikens Hus aldrig mulighed for at blive hørt i sagen. Mødet blev holdt hemmeligt. Som JP/Politikens Hus skrev i sit kæreskrift, som blev indleveret efterfølgende: »Hidtidig retspraksis synes ikke at indeholde eksempler på, at et forbud over for et medieforetagende er nedlagt uden foregående underretning og høring af mediet«. Landsretten er dog enig i, at JP/Politikens Hus ikke skulle inviteres til retsmødet, som i øvrigt blev afholdt sent om natten - klokken 1.40. Begrundelsen fra Østre Landsret lyder, at Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen aftenen forinden i en artikel på avisens hjemmeside havde sagt, at avisen ville »offentliggøre ting« fra bogen. »På denne baggrund tiltræder landsretten, at det på tidspunktet for afholdelse af retsmødet navnlig som følge af chefredaktør Poul Madsens tilkendegivelse kl. 21.53 måtte antages, at formålet med et forbud ville forspildes, såfremt JP/Politikens Hus A/S skulle underrettes«, lyder det i landsrettens afgørelse. Samtidig er sagen principiel i forhold til, på hvilket grundlag PET kan få nedlagt et fogedforbud hos en byretsdommer. Til retsmødet 8. oktober havde Politiets Efterretningstjeneste kun medbragt PET-bogens bagsidetekst. På trods af at politiet havde haft bogen i ni timer på det tidspunkt, var det kun teksten på 182 ord, som PET fremlagde over for dommeren. Byretsdommeren mente, at det var et godt nok grundlag til at beslutte, at JP/Politikens Hus hverken måtte bringe eller omtale indhold fra bogen. Landsretten skriver i sin afgørelse, at når der i foromtalen af bogen anføres, at »bogen blotlægger ukendte PET-operationer, portrætterer tjenestens dedikerede agenter og beskriver kunsten at hverve en meddeler, tiltræder landsretten, at det var sandsynliggjort, at bogen indeholder oplysninger, som er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, og som det ville være strafbart at videregive«. Sagt på en anden måde: Landsretten er enig. Derudover har landsretten behandlet spørgsmålet om, hvorvidt fogedforbuddet overhovedet var rettet mod dem, som har det retmæssige ansvar for, hvad der ender i avisernes spalter. JP/Politikens Hus' advokat, Erik Kjær-Hansen, mener ikke, PET har rettet sin anmodning om et fogedforbud mod de rigtige. Og han har forud for dagens afgørelse varslet, at hvis landsretten ikke giver ham ret, kan det resultere i en hel ny praksis hos den mediekoncern, han repræsenterer. PET fik nemlig nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus A/S og dets direktion. Til daglig har direktionen ingen indflydelse på, indsigt i eller ansvar for, hvad de tre ansvarshavende chefredaktører på Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet beslutter skal bringes i deres respektive avisers spalter. Ifølge medieansvarsloven er det eksempelvis de ansvarshavende chefredaktører, som eventuelle retssager rettes mod, hvis de medier, de står i spidsen for, har offentliggjort indhold, der er lovstridigt. Det er hos dem, ansvaret for det redaktionelle indhold ligger. Dog finder landsretten ikke, at PET begik en fodfejl, da Politiets Efterretningstjeneste fik nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus. »En ved et forbud pålagt forpligtelse til ikke at offentliggøre den omhandlede bog påhviler (...) den øverste ledelse af de medier, der nedlægges forbud overfor«, lyder det i den 30 sider lange kendelse fra landsretten, som tilføjer: »Ledelsen af JP/Politikens Hus A/S må efter de fremkomne oplysninger anses for at være øverste ledelse af de indenlandske periodiske skrifter, som JP Politikens Hus A/S udgiver. Landsretten finder herefter, at forbuddet har kunnet rettes mod JP/Politikens Hus A/S«. Administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov, finder kendelsen fra Østre Landsret »betænkelig«. »Umiddelbart så finder vi det betænkeligt, at landsretten ikke fastholder medieansvarsloven grundlæggende princip om, at den ansvarshavende redaktør har det fulde ansvar for indholdet«, siger. »Det håber jeg så sandelig ikke. Men vi bliver nødt til at gennemgå kendelsen grundigt nu for at finde ud af, hvilke konsekvenser det her bør få«, siger Stig Ørskov. Direktøren tilføjer, at han fortsat finder det »betænkeligt«, at byretten i »nattens mulm og mørke, uden tilstedeværelse af en forsvarer kan nedlægge forbud mod at udgive journalistik af væsentlig samfundsmæssig interesse med henblik på at forhåndscensurere det«. JP/Politikens Hus' advokat Erik Kjær-Hansen oplyser, at det er muligt at søge om at få sagen taget op i Højestreret. »Det har vi endnu ikke taget stilling til, om vi gøre«, siger han. Efter dagens afgørelse er der banet vej for en retssag. På trods af fogedforbud mod forfatteren og forlaget bag PET-bogen, et fogedforbud mod Radio27syv, boghandlere og til sidst JP/Politikens Hus, valgte Politiken nemlig som bekendt at bringe PET-bogen som et særtillæg 9. oktober. Valget blev truffet af Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, efter han selv havde læst bogen og ikke fundet indhold, som chefredaktøren ville have betænkeligheder ved at offentliggøre en hvilken som helst dag i Politiken, lød et af Christian Jensens argumenter. At bogen blev trykt og kom ud i tusindvis af aviseksemplarer, gjorde, at PET efterfølgende måtte opgive at opretholde fogedforbuddet. PET har efter dagens afgørelse varslet at rejse retssag mod JP/Politikens Hus »med påstand om straf for overtrædelsen af forbuddet«. Det er uklart, hvem der ville skulle repræsentere JP/Politikens Hus i en sådan retssag. Christian Jensen, som traf valget om offentliggørelse, eller Stig Ørskov, som fogedforbuddet øjensynlig var rettet mod, men som til daglig ikke bestemmer over, hvad der bliver bragt i Politiken? Christian Jensen mener fortsat ikke, at der var nedlagt et fogedforbud over for Politiken, da han valgte at bringe PET-bogen. »Jeg var klar over, at der var et fogedforbud. Men der var ikke forkyndt noget fogedforbud mod Politiken. Jeg regnede ikke med, at det fogedforbud kunne omfatte Politiken, da det var rettet mod JP/Politikens Hus«, siger han. »Jeg var selvfølgelig klar over, at der var nedlagt fogedforbud mod bogen. Men der var ikke forkyndt et fogedforbud for Politiken«. »Ja, det kunne jeg ikke tro«, External link

politiken-en Friday, December 9, 2016 4:49:00 PM EAT

Christian Jensen siger : - Jakob Scharfs tid'. Grundlaget til et fogedforbud var til stede, selv om PET kun kunne fremvise bogens bagsidetekst. Det var i orden, at ingen repræsentanter fra JP/Politikens Hus forinden blev hørt i sagen, og at retsmødet blev holdt hemmeligt. Og PET begik ikke nogen fodfejl, da efterretningstjenesten fik rettet fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus som helhed og ikke enkelte avisers ansvarshavende chefredaktører. Det fremgår af en 30 sider lang kendelse fra Østre Landsret. Sagen er principiel på flere områder. Blandt andet fordi byretten 8. oktober accepterede PET's anmodning om, at ingen fra JP/Politikens Hus skulle informeres om retsmødet, hvor en byretsdommer skulle tage stilling til PET's anmodning om et fogedforbud mod mediehuset. Dermed fik JP/Politikens Hus aldrig mulighed for at blive hørt i sagen. Mødet blev holdt hemmeligt. Som JP/Politikens Hus skrev i sit kæreskrift, som blev indleveret efterfølgende: »Hidtidig retspraksis synes ikke at indeholde eksempler på, at et forbud over for et medieforetagende er nedlagt uden foregående underretning og høring af mediet«. Landsretten er dog enig i, at JP/Politikens Hus ikke skulle inviteres til retsmødet, som i øvrigt blev afholdt sent om natten - klokken 1.40. Begrundelsen fra Østre Landsret lyder, at Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen aftenen forinden i en artikel på avisens hjemmeside havde sagt, at avisen ville »offentliggøre ting« fra bogen. »På denne baggrund tiltræder landsretten, at det på tidspunktet for afholdelse af retsmødet navnlig som følge af chefredaktør Poul Madsens tilkendegivelse kl. 21.53 måtte antages, at formålet med et forbud ville forspildes, såfremt JP/Politikens Hus A/S skulle underrettes«, lyder det i landsrettens afgørelse. Samtidig er sagen principiel i forhold til, på hvilket grundlag PET kan få nedlagt et fogedforbud hos en byretsdommer. Til retsmødet 8. oktober havde Politiets Efterretningstjeneste kun medbragt PET-bogens bagsidetekst. På trods af at politiet havde haft bogen i ni timer på det tidspunkt, var det kun teksten på 182 ord, som PET fremlagde over for dommeren. Byretsdommeren mente, at det var et godt nok grundlag til at beslutte, at JP/Politikens Hus hverken måtte bringe eller omtale indhold fra bogen. Landsretten skriver i sin afgørelse, at når der i foromtalen af bogen anføres, at »bogen blotlægger ukendte PET-operationer, portrætterer tjenestens dedikerede agenter og beskriver kunsten at hverve en meddeler, tiltræder landsretten, at det var sandsynliggjort, at bogen indeholder oplysninger, som er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, og som det ville være strafbart at videregive«. Sagt på en anden måde: Landsretten er enig. Derudover har landsretten behandlet spørgsmålet om, hvorvidt fogedforbuddet overhovedet var rettet mod dem, som har det retmæssige ansvar for, hvad der ender i avisernes spalter. JP/Politikens Hus' advokat, Erik Kjær-Hansen, mener ikke, PET har rettet sin anmodning om et fogedforbud mod de rigtige. Og han har forud for dagens afgørelse varslet, at hvis landsretten ikke giver ham ret, kan det resultere i en hel ny praksis hos den mediekoncern, han repræsenterer. PET fik nemlig nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus A/S og dets direktion. Til daglig har direktionen ingen indflydelse på, indsigt i eller ansvar for, hvad de tre ansvarshavende chefredaktører på Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet beslutter skal bringes i deres respektive avisers spalter. Ifølge medieansvarsloven er det eksempelvis de ansvarshavende chefredaktører, som eventuelle retssager rettes mod, hvis de medier, de står i spidsen for, har offentliggjort indhold, der er lovstridigt. Det er hos dem, ansvaret for det redaktionelle indhold ligger. Dog finder landsretten ikke, at PET begik en fodfejl, da Politiets Efterretningstjeneste fik nedlagt fogedforbuddet mod JP/Politikens Hus. »En ved et forbud pålagt forpligtelse til ikke at offentliggøre den omhandlede bog påhviler (...) den øverste ledelse af de medier, der nedlægges forbud overfor«, lyder det i den 30 sider lange kendelse fra landsretten, som tilføjer: »Ledelsen af JP/Politikens Hus A/S må efter de fremkomne oplysninger anses for at være øverste ledelse af de indenlandske periodiske skrifter, som JP Politikens Hus A/S udgiver. Landsretten finder herefter, at forbuddet har kunnet rettes mod JP/Politikens Hus A/S«. Administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov, finder kendelsen fra Østre Landsret »betænkelig«. »Umiddelbart så finder vi det betænkeligt, at landsretten ikke fastholder medieansvarsloven grundlæggende princip om, at den ansvarshavende redaktør har det fulde ansvar for indholdet«, siger. »Det håber jeg så sandelig ikke. Men vi bliver nødt til at gennemgå kendelsen grundigt nu for at finde ud af, hvilke konsekvenser det her bør få«, siger Stig Ørskov. Direktøren tilføjer, at han fortsat finder det »betænkeligt«, at byretten i »nattens mulm og mørke, uden tilstedeværelse af en forsvarer kan nedlægge forbud mod at udgive journalistik af væsentlig samfundsmæssig interesse med henblik på at forhåndscensurere det«. JP/Politikens Hus' advokat Erik Kjær-Hansen oplyser, at det er muligt at søge om at få sagen taget op i Højestreret. »Det har vi endnu ikke taget stilling til, om vi gøre«, siger han. Efter dagens afgørelse er der banet vej for en retssag. På trods af fogedforbud mod forfatteren og forlaget bag PET-bogen, et fogedforbud mod Radio27syv, boghandlere og til sidst JP/Politikens Hus, valgte Politiken nemlig som bekendt at bringe PET-bogen som et særtillæg 9. oktober. Valget blev truffet af Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, efter han selv havde læst bogen og ikke fundet indhold, som chefredaktøren ville have betænkeligheder ved at offentliggøre en hvilken som helst dag i Politiken, lød et af Christian Jensens argumenter. At bogen blev trykt og kom ud i tusindvis af aviseksemplarer, gjorde, at PET efterfølgende måtte opgive at opretholde fogedforbuddet. PET har efter dagens afgørelse varslet at rejse retssag mod JP/Politikens Hus »med påstand om straf for overtrædelsen af forbuddet«. Det er uklart, hvem der ville skulle repræsentere JP/Politikens Hus i en sådan retssag. Christian Jensen, som traf valget om offentliggørelse, eller Stig Ørskov, som fogedforbuddet øjensynlig var rettet mod, men som til daglig ikke bestemmer over, hvad der bliver bragt i Politiken? Christian Jensen mener fortsat ikke, at der var nedlagt et fogedforbud over for Politiken, da han valgte at bringe PET-bogen. »Jeg var klar over, at der var et fogedforbud. Men der var ikke forkyndt noget fogedforbud mod Politiken. Jeg regnede ikke med, at det fogedforbud kunne omfatte Politiken, da det var rettet mod JP/Politikens Hus«, siger han. »Jeg var selvfølgelig klar over, at der var nedlagt fogedforbud mod bogen. Men der var ikke forkyndt et fogedforbud for Politiken«. »Ja, det kunne jeg ikke tro«, siger Christian Jensen. Christian Jensen ønsker ikke at kommentere, hvorvidt dagens afgørelse kan komme til at ændre ved den ansvarsfordeling, der normalvis hersker i JP/Politikens Hus, hvor dem på direktørgangen ikke blander sig i det redaktionelle indhold i aviserne, men lader det være op til chefredaktørerne. »Det spørgsmål skal rettes til Stig Ørskov. Fogedforbuddet var rettet mod JP/Politikens Hus, og det er Østre Landsrets afgørelse også«, External link

politiken-en Friday, December 9, 2016 4:49:00 PM EAT

Christian Jensen told : “If PET can without concrete suspicion ban books or newspaper articles, then we have accepted that an intelligence service acts as a censor, which undermines the freedom of press,” External link

copenhagenpost Sunday, October 9, 2016 10:50:00 PM EAT

Christian Jensen said : "This ban directly attacks the fundamental liberties on which our open society and free press depends," External link

afp-en Sunday, October 9, 2016 1:58:00 PM EAT

Christian Jensen said : "if the PET, without concrete evidence, can exert control on books, or media articles, then this suggests we have effectively accepted an intelligence agency as an authority on publication, which would hamper the freedom of the press. There is another word for that: censorship" External link

afp-en Sunday, October 9, 2016 1:58:00 PM EAT

Christian Jensen said : "The new Food Loss and Waste Standard will reduce economic losses for the consumer and the food industry, alleviate the pressure on natural resources and contribute to realising the ambitious goals set out in the SDGs, " External link

allafrica Wednesday, June 15, 2016 12:21:00 AM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
minister11.11%EN08/30/201730/08/2017
finance minister11.11%EN08/30/201730/08/2017
danish finance minister11.11%EN08/30/201730/08/2017
builder11.11%EN08/10/201710/08/2017
president11.11%EN06/15/201715/06/2017
editor in chief11.11%EN10/09/201609/10/2016
ministro dinamarquês dos negócios estrangeiros22.22%PT08/18/201618/08/2016
minister for foreign affairs11.11%EN06/14/201614/06/2016
Names Lang Count
Christian JensenEN46.67%
Christian JensenSV24.44%
Christian JensenPT8.89%
Christian JensenDA8.89%
Christian JensenFR6.67%
Christian. JensenEN2.22%
Christian JensenNO2.22%


<<10<12345678910>>>10
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Wednesday, January 29, 2020

9:39:00 PM EAT


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer