Jonas Svensson

Last updated on 2008-02-14T11:47+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Jonas Svensson said : “After a trial with different technologies, Sensys Network's wireless detection technology was chosen because of its superior accuracy combined with easy installation and cost efficiency. It is very gratifying and shows that our wireless detection platform enables cities like Thessaloniki to get the high-quality data required by modern traffic management systems and to do it in considerably less time and a lower cost,” External link

securityworldhotel Monday, June 15, 2020 1:28:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Efter tester med olika tekniker valdes Sensys Networks trådlösa detekteringsteknologi på grund av den överlägsna noggrannheten i kombination med enkel installation och kostnadseffektivitet. Det är mycket glädjande och visar att vår trådlösa detektionsplattform gör det möjligt för städer som Thessaloniki att få den högkvalitativa data som krävs av moderna trafikledningssystem till en rimlig kostnad, External link

securityworldhotel Thursday, June 11, 2020 6:08:00 PM EAT

Jonas Svensson kommenterade : – Vi har under sedan mitten av kvartalet vidtagit flertalet åtgärder för att kapacitetsanpassa verksamheten till rådande förhållanden bland annat genom att utvärdera och implementera de statliga stödåtgärder som erbjuds i olika länder samt ytterligare kostnadsjusterande åtgärder, External link

securityworldhotel Thursday, April 30, 2020 10:08:00 AM EAT

Jonas Svensson menade : – Vi har även initierat effektiviseringsåtgärder och kostnadsminskningar för att förbereda oss på en tuffare situation framöver men vi fortsätter även att investera i vårt teknikledarskap för att ytterligare öka konkurrenskraften. Vi analyserar löpande situationen och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om nödvändigt, External link

securityworldhotel Thursday, April 30, 2020 10:08:00 AM EAT

Jonas Svensson siger : - Den nye XT-5-læser følger lanceringen af XT-1ETC sidste år og viser vores fortsatte engagement i innovation og investering i fremtiden, External link

securityworldhotel Wednesday, April 29, 2020 1:50:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “XT-5 is our most advanced integrated reader to date. It features a radio design with high output power, self-jammer cancellation (SJC) and control of the antenna polarisation. This means that we strengthen our role as a world leader in the field,” External link

securityworldhotel Saturday, April 18, 2020 7:26:00 PM EAT

Jonas Svensson said : “The new XT-5 reader follows the launch of XT-1ETC last year and demonstrates our continued commitment to innovation and investment in the future,” External link

securityworldhotel Saturday, April 18, 2020 7:26:00 PM EAT

Jonas Svensson said : “First, we had problems keeping production of sensors at full speed due to the lack of input goods from China. In the past two weeks, we have also begun to face a reduced demand as our markets close down. That is why we have decided to implement a number of savings measures to counter this change in our operation both Europe and the United States” External link

securityworldhotel Monday, March 30, 2020 1:48:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “Currently we prioritise serving our customers, retaining our employees and reducing our costs. We continuously monitor the business situation and plan continuously for changed scenarios,” External link

securityworldhotel Monday, March 30, 2020 1:48:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Först fick vi problem med att hålla uppe produktionen av sensorer på full fart på grund av bristen på insatsvaror från Kina. De senaste två veckorna har vi även börjat känna av en minskad efterfrågan kopplat till att våra marknader stänger ner. Därför har vi beslutat att genomföra ett antal besparingsåtgärder för att parera denna förändring i såväl Europa som USA, External link

securityworldhotel Thursday, March 26, 2020 2:20:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Just nu prioriterar vi att serva våra kunder, att bibehålla våra medarbetare och att minska våra kostnader. Vi följer fortlöpande affärsläget och planerar kontinuerligt för förändrade scenarier, External link

securityworldhotel Thursday, March 26, 2020 2:20:00 AM EAT

Jonas Svensson said : "Our liquidity is good and with the measures presented today we ensure a good liquidity situation in the long term" External link

4-traders Tuesday, March 24, 2020 6:48:00 PM EAT

Jonas Svensson säger : – Integrationen av alla delar av vår franska verksamhet fortsätter. Vi räknar med att vara helt klara med integrationen under första kvartalet 2020. Med en fullt integrerad verksamhet och ytterligare rekryteringar på säljsidan får vi till en kraftfullare bearbetning av den franska marknaden, External link

securityworldhotel Tuesday, February 4, 2020 3:28:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “As Tagmaster group is growing and as the pace of sales and marketing innovation accelerates, our strategy must reflect a keen understanding of the success models on different markets. It’s imperative for us as a growing company that we can deploy the right capabilities and that we can attract external professionals to our rapidly growing group” External link

securityworldhotel Monday, January 27, 2020 2:11:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “The order shows that our products and technology are at the forefront and more orders in India are to be expected in 2020. It also gives us the conditions to continue investing in Tolling & Security, which is a priority application area for us” External link

securityworldhotel Friday, December 6, 2019 2:23:00 AM EAT

Jonas Svensson concluded : "Tagmaster is today an important player in a market with good potential for growth and good profits. That we every day work on improving the traffic environment in cities and metropolitan areas around the world gives us a lot of energy to continue to work hard and very focused," External link

securityworldhotel Tuesday, November 5, 2019 2:21:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “This is a breakthrough for us as we enter a large new market. The potential lies in adding value to the integrators' solutions because our products are safer than the alternatives, provide more information and are more cost effective” External link

securityworldhotel Thursday, October 31, 2019 2:12:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “We will now intensify the marketing in the markets to which the collaboration applies to make us well known there. We have not focused on these markets in the past and expect positive results” External link

securityworldhotel Thursday, October 31, 2019 2:12:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Det är viktigt för oss som ett växande företag att vi har rätt kompetens och kapacitet nu och i framtiden och det är också en stark signal att vi kan locka externa experter till vår snabbväxande grupp, External link

securityworldhotel Tuesday, August 13, 2019 1:24:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Peter kommer att öka vårt fokus på specifika områden som; att bygga och driva en operationell, datadriven försäljnings- och marknadsavdelning, generera leads och bygga en pipeline av presumtiva kunder, öka vår användning av Salesforce/Pardot och genomföra vår digitala marknadsföringsstrategi, External link

securityworldhotel Tuesday, August 13, 2019 1:24:00 AM EAT

Jonas Svensson says : “It is imperative for us as a growing company that we can deploy the right capabilities now and in future and it is also a strong signal that we can attract external professionals to our fast growing group” External link

securityworldhotel Monday, August 12, 2019 1:46:00 AM EAT

Jonas Svensson says : “Peter will increase our focus on specific areas like; build and drive an operational, data driven sales and marketing department, generate leads and build a pipeline, grow our usage of Salesforce/Pardot and execute our digital marketing strategy” External link

securityworldhotel Monday, August 12, 2019 1:46:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Vårt integrationsarbete, av tidigare förvärvade verksamheter, närmar sig slutfasen och våra, numera, kostnadseffektiva enheter kan framöver fokusera på att öka försäljningen. Integrationsarbetet med Sensys Networks är redan igång och vi ser i första steget ett närmande rörande det europeiska säljarbetet, External link

securityworldhotel Thursday, July 18, 2019 5:17:00 PM EAT

Jonas Svensson säger : – Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och smarta städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna, External link

securityworldhotel Saturday, June 22, 2019 4:29:00 AM EAT

Jonas Svensson says : ”Tagmaster is very excited about this important step in our growth strategy, as Sensys Networks makes us stronger in the ITS and smart city markets. With the combined expertise of Sensys Networks and Tagmaster, we have excellent revenue growth opportunities in both US and European markets” External link

securityworldhotel Tuesday, June 18, 2019 2:03:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och smarta städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna, External link

securityworldhotel Monday, June 17, 2019 1:38:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och Smarta Städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna, External link

securityworldhotel Monday, May 6, 2019 8:52:00 AM EAT

Jonas Svensson says : "TagMaster is very excited about this important step in our growth strategy and we will together with Sensys Networks become a stronger player in the Intelligent Transportation Systems market and we will continue to establish ourselves as an important player in Smart City solutions. With the combined expertise at Sensys Networks and TagMaster we believe we have an excellent opportunity to become one of the main players in both the US and European markets," External link

finanznachrichten-en Friday, May 3, 2019 9:22:00 PM EAT

Jonas Svensson says : ”TagMaster is very excited about this important step in our growth strategy and we will together with Sensys Networks become a stronger player in the Intelligent Transportation Systems market and we will continue to establish ourselves as an important player in Smart City solutions. With the combined expertise at Sensys Networks and TagMaster we believe we have an excellent opportunity to become one of the main players in both the US and European markets,” External link

4-traders Friday, May 3, 2019 8:53:00 PM EAT

Jonas Svensson says : ”TagMaster is very excited about this important step in our growth strategy and we will together with Sensys Networks become a stronger player in the Intelligent Transportation Systems market and we will continue to establish ourselves as an important player in Smart City solutions. With the combined expertise at Sensys Networks and TagMaster we believe we have an excellent opportunity to become one of the main players in both the US and European markets,” External link

businesswire Friday, May 3, 2019 8:48:00 PM EAT

Jonas Svensson says : ”Tagmaster is very excited about this important step in our growth strategy, as Sensys Networks makes us stronger in the ITS and Smart City markets. With the combined expertise of Sensys Networks and Tagmaster, we have excellent revenue growth opportunities in both US and European markets” External link

securityworldhotel Friday, May 3, 2019 4:13:00 PM EAT

Jonas Svensson säger : – Tagmaster har under perioden haft bra marginaler och alla våra länder är lönsamma. På bruttomarginalnivå når vi 66,7 procent, som är högsta nivån någonsin för ett kvartal, vilket tillsammans med en lägre kostnadsnivå ger en rörelsemarginal på 9,7 procent, External link

securityworldhotel Monday, April 29, 2019 7:23:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Med en integrerad verksamhet ser vi framför oss en kraftfullare bearbetning av, den spännande, franska marknaden. I Frankrike arbetar vi vidare med rekryteringar för att förstärka våra sälj- och marknadsresurser, External link

securityworldhotel Monday, April 29, 2019 7:23:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Vårt integrationsarbete närmar sig slutfasen och våra, numera, kostnadseffektiva enheter kan framöver fokusera på att öka försäljningen, External link

securityworldhotel Monday, April 29, 2019 7:23:00 AM EAT

Jonas Svensson says : “We work actively according to our acquisition plan in line with our growth strategy. However, no timetable or details can be communicated at present and further information will be published as soon as something is realised” External link

securityworldhotel Friday, April 26, 2019 2:09:00 AM EAT

Jonas Svensson says : “In order to speed up the process to become a larger player in a growing market that is still very fragmented, we are involved in discussions regarding a major acquisition. This would give us access to a larger market and a new platform for sales of our existing product range in new markets, while the acquisition’s product offering can be sold in Tagmaster's existing sales channels” External link

securityworldhotel Friday, April 26, 2019 2:09:00 AM EAT

Jonas Svensson explains : "Sales of Hikob products for the French market have been transferred to Magsys and Hikob thereby becomes a focused development company," "We see ahead of us Hikobs products being sold by CA Traffic in the UK, by Tagmaster in the Nordics and that some of the Groups international sales channels could start selling Hikobs products during 2019" External link

securityworldhotel Saturday, February 2, 2019 2:04:00 AM EAT

Jonas Svensson concludes : "We have come a long way integrating our acquisitions and during the year much work and costs have been invested in building cost efficient units which should grow and generate profit in the future, and give us a significantly higher result already during 2019," External link

securityworldhotel Saturday, February 2, 2019 2:04:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Vi har kommit långt i arbetet med integreringen av våra gjorda förvärv och under året har mycket arbete och kostnader lagts på att bygga kostnadseffektiva enheter som framöver ska kunna växa och generera bra lönsamhet. Vi bedömer att detta kommer att resultera i ett väsentligt högre resultat redan under 2019, External link

securityworldhotel Friday, January 25, 2019 7:08:00 AM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
ceo57.14%EN08/31/201631/08/2016
defender28.57%EN07/27/201627/07/2016
spokesperson14.29%EN12/12/201012/12/2010
Names Lang Count
Jonas SvenssonSV95.89%
Jonas SvenssonEN2.74%
Jonas SvenssonFR1.37%


 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Monday, July 6, 2020

2:17:00 PM EAT

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select your languages

af
am
ar
de
en
es
fr
ha
pt
rw
sw
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


AfricaBrief

Jonas Svensson

Last updated on 2008-02-14T11:47+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Jonas Svensson said : “After a trial with different technologies, Sensys Network's wireless detection technology was chosen because of its superior accuracy combined with easy installation and cost efficiency. It is very gratifying and shows that our wireless detection platform enables cities like Thessaloniki to get the high-quality data required by modern traffic management systems and to do it in considerably less time and a lower cost,” External link

securityworldhotel Monday, June 15, 2020 1:28:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Efter tester med olika tekniker valdes Sensys Networks trådlösa detekteringsteknologi på grund av den överlägsna noggrannheten i kombination med enkel installation och kostnadseffektivitet. Det är mycket glädjande och visar att vår trådlösa detektionsplattform gör det möjligt för städer som Thessaloniki att få den högkvalitativa data som krävs av moderna trafikledningssystem till en rimlig kostnad, External link

securityworldhotel Thursday, June 11, 2020 6:08:00 PM EAT

Jonas Svensson kommenterade : – Vi har under sedan mitten av kvartalet vidtagit flertalet åtgärder för att kapacitetsanpassa verksamheten till rådande förhållanden bland annat genom att utvärdera och implementera de statliga stödåtgärder som erbjuds i olika länder samt ytterligare kostnadsjusterande åtgärder, External link

securityworldhotel Thursday, April 30, 2020 10:08:00 AM EAT

Jonas Svensson menade : – Vi har även initierat effektiviseringsåtgärder och kostnadsminskningar för att förbereda oss på en tuffare situation framöver men vi fortsätter även att investera i vårt teknikledarskap för att ytterligare öka konkurrenskraften. Vi analyserar löpande situationen och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om nödvändigt, External link

securityworldhotel Thursday, April 30, 2020 10:08:00 AM EAT

Jonas Svensson siger : - Den nye XT-5-læser følger lanceringen af XT-1ETC sidste år og viser vores fortsatte engagement i innovation og investering i fremtiden, External link

securityworldhotel Wednesday, April 29, 2020 1:50:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “XT-5 is our most advanced integrated reader to date. It features a radio design with high output power, self-jammer cancellation (SJC) and control of the antenna polarisation. This means that we strengthen our role as a world leader in the field,” External link

securityworldhotel Saturday, April 18, 2020 7:26:00 PM EAT

Jonas Svensson said : “The new XT-5 reader follows the launch of XT-1ETC last year and demonstrates our continued commitment to innovation and investment in the future,” External link

securityworldhotel Saturday, April 18, 2020 7:26:00 PM EAT

Jonas Svensson said : “First, we had problems keeping production of sensors at full speed due to the lack of input goods from China. In the past two weeks, we have also begun to face a reduced demand as our markets close down. That is why we have decided to implement a number of savings measures to counter this change in our operation both Europe and the United States” External link

securityworldhotel Monday, March 30, 2020 1:48:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “Currently we prioritise serving our customers, retaining our employees and reducing our costs. We continuously monitor the business situation and plan continuously for changed scenarios,” External link

securityworldhotel Monday, March 30, 2020 1:48:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Först fick vi problem med att hålla uppe produktionen av sensorer på full fart på grund av bristen på insatsvaror från Kina. De senaste två veckorna har vi även börjat känna av en minskad efterfrågan kopplat till att våra marknader stänger ner. Därför har vi beslutat att genomföra ett antal besparingsåtgärder för att parera denna förändring i såväl Europa som USA, External link

securityworldhotel Thursday, March 26, 2020 2:20:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Just nu prioriterar vi att serva våra kunder, att bibehålla våra medarbetare och att minska våra kostnader. Vi följer fortlöpande affärsläget och planerar kontinuerligt för förändrade scenarier, External link

securityworldhotel Thursday, March 26, 2020 2:20:00 AM EAT

Jonas Svensson said : "Our liquidity is good and with the measures presented today we ensure a good liquidity situation in the long term" External link

4-traders Tuesday, March 24, 2020 6:48:00 PM EAT

Jonas Svensson säger : – Integrationen av alla delar av vår franska verksamhet fortsätter. Vi räknar med att vara helt klara med integrationen under första kvartalet 2020. Med en fullt integrerad verksamhet och ytterligare rekryteringar på säljsidan får vi till en kraftfullare bearbetning av den franska marknaden, External link

securityworldhotel Tuesday, February 4, 2020 3:28:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “As Tagmaster group is growing and as the pace of sales and marketing innovation accelerates, our strategy must reflect a keen understanding of the success models on different markets. It’s imperative for us as a growing company that we can deploy the right capabilities and that we can attract external professionals to our rapidly growing group” External link

securityworldhotel Monday, January 27, 2020 2:11:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “The order shows that our products and technology are at the forefront and more orders in India are to be expected in 2020. It also gives us the conditions to continue investing in Tolling & Security, which is a priority application area for us” External link

securityworldhotel Friday, December 6, 2019 2:23:00 AM EAT

Jonas Svensson concluded : "Tagmaster is today an important player in a market with good potential for growth and good profits. That we every day work on improving the traffic environment in cities and metropolitan areas around the world gives us a lot of energy to continue to work hard and very focused," External link

securityworldhotel Tuesday, November 5, 2019 2:21:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “This is a breakthrough for us as we enter a large new market. The potential lies in adding value to the integrators' solutions because our products are safer than the alternatives, provide more information and are more cost effective” External link

securityworldhotel Thursday, October 31, 2019 2:12:00 AM EAT

Jonas Svensson said : “We will now intensify the marketing in the markets to which the collaboration applies to make us well known there. We have not focused on these markets in the past and expect positive results” External link

securityworldhotel Thursday, October 31, 2019 2:12:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Det är viktigt för oss som ett växande företag att vi har rätt kompetens och kapacitet nu och i framtiden och det är också en stark signal att vi kan locka externa experter till vår snabbväxande grupp, External link

securityworldhotel Tuesday, August 13, 2019 1:24:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Peter kommer att öka vårt fokus på specifika områden som; att bygga och driva en operationell, datadriven försäljnings- och marknadsavdelning, generera leads och bygga en pipeline av presumtiva kunder, öka vår användning av Salesforce/Pardot och genomföra vår digitala marknadsföringsstrategi, External link

securityworldhotel Tuesday, August 13, 2019 1:24:00 AM EAT

Jonas Svensson says : “It is imperative for us as a growing company that we can deploy the right capabilities now and in future and it is also a strong signal that we can attract external professionals to our fast growing group” External link

securityworldhotel Monday, August 12, 2019 1:46:00 AM EAT

Jonas Svensson says : “Peter will increase our focus on specific areas like; build and drive an operational, data driven sales and marketing department, generate leads and build a pipeline, grow our usage of Salesforce/Pardot and execute our digital marketing strategy” External link

securityworldhotel Monday, August 12, 2019 1:46:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Vårt integrationsarbete, av tidigare förvärvade verksamheter, närmar sig slutfasen och våra, numera, kostnadseffektiva enheter kan framöver fokusera på att öka försäljningen. Integrationsarbetet med Sensys Networks är redan igång och vi ser i första steget ett närmande rörande det europeiska säljarbetet, External link

securityworldhotel Thursday, July 18, 2019 5:17:00 PM EAT

Jonas Svensson säger : – Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och smarta städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna, External link

securityworldhotel Saturday, June 22, 2019 4:29:00 AM EAT

Jonas Svensson says : ”Tagmaster is very excited about this important step in our growth strategy, as Sensys Networks makes us stronger in the ITS and smart city markets. With the combined expertise of Sensys Networks and Tagmaster, we have excellent revenue growth opportunities in both US and European markets” External link

securityworldhotel Tuesday, June 18, 2019 2:03:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och smarta städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna, External link

securityworldhotel Monday, June 17, 2019 1:38:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och Smarta Städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna, External link

securityworldhotel Monday, May 6, 2019 8:52:00 AM EAT

Jonas Svensson says : "TagMaster is very excited about this important step in our growth strategy and we will together with Sensys Networks become a stronger player in the Intelligent Transportation Systems market and we will continue to establish ourselves as an important player in Smart City solutions. With the combined expertise at Sensys Networks and TagMaster we believe we have an excellent opportunity to become one of the main players in both the US and European markets," External link

finanznachrichten-en Friday, May 3, 2019 9:22:00 PM EAT

Jonas Svensson says : ”TagMaster is very excited about this important step in our growth strategy and we will together with Sensys Networks become a stronger player in the Intelligent Transportation Systems market and we will continue to establish ourselves as an important player in Smart City solutions. With the combined expertise at Sensys Networks and TagMaster we believe we have an excellent opportunity to become one of the main players in both the US and European markets,” External link

4-traders Friday, May 3, 2019 8:53:00 PM EAT

Jonas Svensson says : ”TagMaster is very excited about this important step in our growth strategy and we will together with Sensys Networks become a stronger player in the Intelligent Transportation Systems market and we will continue to establish ourselves as an important player in Smart City solutions. With the combined expertise at Sensys Networks and TagMaster we believe we have an excellent opportunity to become one of the main players in both the US and European markets,” External link

businesswire Friday, May 3, 2019 8:48:00 PM EAT

Jonas Svensson says : ”Tagmaster is very excited about this important step in our growth strategy, as Sensys Networks makes us stronger in the ITS and Smart City markets. With the combined expertise of Sensys Networks and Tagmaster, we have excellent revenue growth opportunities in both US and European markets” External link

securityworldhotel Friday, May 3, 2019 4:13:00 PM EAT

Jonas Svensson säger : – Tagmaster har under perioden haft bra marginaler och alla våra länder är lönsamma. På bruttomarginalnivå når vi 66,7 procent, som är högsta nivån någonsin för ett kvartal, vilket tillsammans med en lägre kostnadsnivå ger en rörelsemarginal på 9,7 procent, External link

securityworldhotel Monday, April 29, 2019 7:23:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Med en integrerad verksamhet ser vi framför oss en kraftfullare bearbetning av, den spännande, franska marknaden. I Frankrike arbetar vi vidare med rekryteringar för att förstärka våra sälj- och marknadsresurser, External link

securityworldhotel Monday, April 29, 2019 7:23:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Vårt integrationsarbete närmar sig slutfasen och våra, numera, kostnadseffektiva enheter kan framöver fokusera på att öka försäljningen, External link

securityworldhotel Monday, April 29, 2019 7:23:00 AM EAT

Jonas Svensson says : “We work actively according to our acquisition plan in line with our growth strategy. However, no timetable or details can be communicated at present and further information will be published as soon as something is realised” External link

securityworldhotel Friday, April 26, 2019 2:09:00 AM EAT

Jonas Svensson says : “In order to speed up the process to become a larger player in a growing market that is still very fragmented, we are involved in discussions regarding a major acquisition. This would give us access to a larger market and a new platform for sales of our existing product range in new markets, while the acquisition’s product offering can be sold in Tagmaster's existing sales channels” External link

securityworldhotel Friday, April 26, 2019 2:09:00 AM EAT

Jonas Svensson explains : "Sales of Hikob products for the French market have been transferred to Magsys and Hikob thereby becomes a focused development company," "We see ahead of us Hikobs products being sold by CA Traffic in the UK, by Tagmaster in the Nordics and that some of the Groups international sales channels could start selling Hikobs products during 2019" External link

securityworldhotel Saturday, February 2, 2019 2:04:00 AM EAT

Jonas Svensson concludes : "We have come a long way integrating our acquisitions and during the year much work and costs have been invested in building cost efficient units which should grow and generate profit in the future, and give us a significantly higher result already during 2019," External link

securityworldhotel Saturday, February 2, 2019 2:04:00 AM EAT

Jonas Svensson säger : – Vi har kommit långt i arbetet med integreringen av våra gjorda förvärv och under året har mycket arbete och kostnader lagts på att bygga kostnadseffektiva enheter som framöver ska kunna växa och generera bra lönsamhet. Vi bedömer att detta kommer att resultera i ett väsentligt högre resultat redan under 2019, External link

securityworldhotel Friday, January 25, 2019 7:08:00 AM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
ceo57.14%EN08/31/201631/08/2016
defender28.57%EN07/27/201627/07/2016
spokesperson14.29%EN12/12/201012/12/2010
Names Lang Count
Jonas SvenssonSV95.89%
Jonas SvenssonEN2.74%
Jonas SvenssonFR1.37%


<<10<12345678910>>>10
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Monday, July 6, 2020

2:17:00 PM EAT


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer